MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: bài giảng và huấn từ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Cho Ngày Hòa Bình 1-1-2015
Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 12-2014
KHÔNG CÒN LÀ NHỮNG KẺ NÔ LỆ MÀ LÀ ANH CHỊ EM

ĐTC Phanxicô - Sứ Điệp cho Ngày Hòa Bình 1-1-2015


1. Vào lúc mở màn cho Năm Mới này, một năm chúng ta đón nhận như là một tặng ân ưu ái của Thiên Chúa ban cho tất cả loài người, tôi xin chân thành chúc bình an đến cho hết mọi con người nam nữ, cho tất cả mọi dân tộc và quốc gia trên thế giới, cho các vị lãnh đạo quốc gia và chính quyền, và cho tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo. Trong việc chúc bình an này tôi nguyện xin cho việc chấm dứt các cuộc chiến tranh, chấm dứt các cuộc xung khắc và chấm dứt tình trạng rất đau thương gây ra bởi tác nhân con người, bởi các thứ dịch bệnh quá khứ và hiện tại, cũng như bởi tình trạng tàn phá của các tai ương thiên nhiên. Tôi đặc biệt nguyện cầu để, theo ơn gọi chung của chúng ta trong việc hợp tác với Thiên Chúa và với tất cả mọi con người thiện chí cho tình trạng tiến bộ về hòa hợp và hòa bình trên thế giới, chúng ta có thể chống lại khuynh hướng tác hành bằng một cách thức bất xứng với nhân tính của chúng ta

Trong Sứ Điệp Hòa Bình của tôi năm ngoái, tôi đã nói đến "niềm ước muốn được sống một cuộc đời trọn vẹn... thứ ước muốn bao gồm một niềm mong mỏi có được tình huynh đệ là những gì lối kéo chúng ta đến mối thân tình với người khác và giúp chúng ta có thể nhìn họ không phải là kẻ thù hay đối thủ mà là như những người anh chị em cần được chấp nhận và gắn bó" (1). Vì tự bản chất chúng ta là những hữu thể liên hệ, hướng đến chỗ đạt được tầm vóc viên trọn của mình nhờ những mối giao hảo liên cá thể được tác động bởi công lý và yêu thương, mà cái chính yếu cho việc phát triển về nhân bản của chúng ta là ở chỗ phẩm vị của chúng ta, quyền tự do và độc lập của chúng ta phải được công nhận và tôn trọng. Thảm thương thay, cái nạn gia tăng về việc khai thác nhau của con người đang trầm trọng tác hại đến đời sống hiệp thông và ơn gọi của chúng ta trong việc hình thành các mối giao hảo liên cá thể có đặc tính trân trọng, công chính và yêu thương. Hiện tượng ghê rợn này, một hiện tượng dẫn đến chỗ tỏ ra khinh thường các quyền lợi nồng cốt của người khác và đến chỗ đàn áp quyền tự do và nhân phẩm của họ đưới nhiều hình thức. Tôi muốn vắn tắt quan tâm đến những vấn đề này, để trong ánh sáng của lời Chúa, chúng ta có thể coi tất cả mọi con người nam nữ "không còn là những kẻ nô lệ mà là anh chị em".

Lắng nghe dự án của Thiên Chúa đối với loài người

2. Đề tài tôi đã chọn làm sứ điệp cho năm nay được lấy từ bức thư của Thánh Phaolô gửi cho Philemon, trong đó, vị Tông Đồ này đã xin người cộng sự viên này của ngài hãy đón nhận Onesimus là một nô lệ trước đó của Philemon, giờ đây thành một Kitô hữu, và vì thế, theo Thánh Phaolô, đáng được coi là một người anh em. Vị Tông Đồ Dân Ngoại viết: "Có lẽ đó là lý do tại sao anh ta đã xa cách anh một thời gian, để anh có thể được lại anh ta mãi mãi, không còn là một nô lệ nữa mà còn hơn là một người nô lệ, là một người anh em yêu dấu" (các câu 15-16). Onesimus đã trở thành người anh em của Philemon khi anh ta trở thành một Kitô hữu. Việc trở về với Chúa Kitô, việc bắt đầu một cuộc đời sống vai trò môn đệ Kitô hữu, bởi thế tạo nên một cuộc tái sinh (xem 2 Corinto 5:17; 1Phêrô 1:3) là những gì mang lại tình huynh đệ như là mối liên hệ chính yếu của đời sống gia đình và là nền tảng của đời sống trong xã hội. 

Trong Sách Khởi Nguyên (xem 1:27-28), chúng ta đọc thấy rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người  nam là nữ, và đã chúc phúc cho họ để họ có thể gia tăng và sinh sôi nẩy nở. Ngài đã làm cho Adong và Evà trở thành bậc cha mẹ, những con người, trong việc đáp ứng lệnh Thiên Chúa muốn sinh sôi nẩy nở, đã tạo nên mối tình huynh đệ đầu tiên, mối tình huynh đệ giữa Cain và Abel. Cain và Abel là anh em với nhau vì họ xuất phát từ cùng một bụng dạ. Bởi thế họ có cùng một nguồn gốc, bản tính và phẩm giá như cha mẹ của họ, thành phần được tạo dựng nên theo hình ảnh và tương tự như Thiên Chúa.  

Thế nhưng, tình huynh đệ cũng bao gồm cả những gì khác nhau và khác biệt giữa anh chị em, cho dù họ có liên hệ với nhau về việc sinh ra và giống nhau về bản tính và phẩm giá. Bởi thế, là anh chị em, tất cả mọi người đều liên hệ với người khác, thành phần họ khác biệt thế nhưng lại là những người họ có chung nguồn gốc, bản tính và phẩm giá. Thế nên tình huynh đệ tạo nên một mạng lưới liên hệ thiết yếu cho việc xây dựng gia đình nhân loại được Chúa kiến tạo

Thảm thương thay, giữa cuộc tạo dựng đầu tiên được Sách Khởi Nguyên trình thuật và cuộc tái sinh trong Chúa Kitô làm cho các tín hữu trở thành anh chị em của "vị trưởng tử trong nhiều anh em" (Roma 8:29), xẩy ra thực tại tiêu cực của tội lỗi, một thực tại thường gây lũng đoạn tình huynh đệ nhân loại và liên tục làm biến dạng vẻ đẹp và tính cao quí của việc chúng ta là anh chị em của nhau trong một gia đình nhân loại duy nhất. Không phải chỉ vì Cain không chịu được Cain; anh ta đã giết em là vì ghen tương, và vì thế đã gây ra cảnh huynh đệ tương tàn đầu tiên. "Việc Cain sát hại Abel là chứng từ thê thảm cho thấy việc anh ta hoàn toàn phủ nhận ơn gọi là anh em của nhau. Câu chuyện của họ (xem Khởi Nguyên 4:1-6) cho thấy công việc khó khăn mà tất cả mọi con người nam nữ được kêu gọi để sống nên một với nhau, mỗi người chăm sóc cho nhau" (2).

Đây cũng là trường hợp liên quan tới Ông Noe và các con của ông (xem Khởi Nguyên 9:18-27). Việc đứa con tên Ham tỏ ra bất kính với cha là Noe đã khiến cho Ông Noe nguyền rủa đứa con trai hỗn láo này của mình và chúc lành cho những đứa khác, những đứa tỏ ra tôn kính ông. Điều này đã tạo nên một tình trạng bất bình đẳng giữa những người anh em được sinh ra cùng một bụng dạ của người mẹ.

Căn cứ vào nguồn gốc của gia đình nhân loại mà tội ly gián tách mình khỏi Thiên Chúa, khỏi người cha và khỏi anh em, trở thành một dấu hiệu chối từ hiệp thông. Nó làm xuất hiện một thứ văn hóa nô dịch (xem Khởi Nguyên 9:25-27), kéo theo tất cả mọi hậu quả của nó từ đời nọ đến đời kia, đó là việc loại trừ người khác, ngược đãi họ, các thứ vi phạm đến phẩm giá và quyền lợi căn bản của họ, và tình trạng bất bình đẳng có tổ chức. Bởi thế, cần thực hiện việc liên lỉ hoán cải trở về với Giao Ước, một giao ước được nên trọn bởi hy tế thập giá của Chúa Giêsu, tin tưởng rằng "ở đâu tội lỗi gia tăng thì ân sủng càng dồi dào hơn nữa... nhờ Đức Giêsu Kitô" (Roma 5:20-21). Chúa Kitô, Người Con yêu dấu (xem Mathêu 3:170, đã đến để tỏ tình yêu của Cha ra cho nhân loại. Ai nghe Phúc Âm và đáp lại tiếng gọi hoán cải thì trở thành "anh em, chị em và mẹ" của Chúa Giêsu (Mathêu 12:50), nhờ đó trở thành đứa con thừa nhận của Cha Người (xem Epheso 1:5). 

Người ta không trở thành một Kitô hữu, một đứa con của Cha và là một người anh chị em trong Đức Kitô, vì ý định thần linh quyền thế mà lại không thi hành quyền tự do cá nhân: nói ngắn gọn, mà lại không tự do hoàn cải về với Chúa Kitô. Trở thành một người con của Thiên Chúa cần phải hoán cải: "Hãy thống hối và lãnh nhận phép rửa, hết mọi người trong anh em, nhân danh Chúa Giêsu Kitô để tội lỗi của anh em được thứ tha; và anh em sẽ lãnh nhận tặng ân Thánh Linh" (Tông Vụ 2:38). Tất cả những ai đáp lại bằng đức tin và với đời sống của mình đối với việc rao giảng của Thánh Phêrô đã tham dự vào tình huynh đệ của cộng đồng Kitô hữu tiên khởi (cf. 1 Pet 2:17; Acts 1:15-16, 6:3, 15:23): cả Do Thái lẫn Hy Lạp, cả nô lệ lẫn tự do (cf. 1 Cor 12:13; Gal 3:28). Các nguồn gốc và địa vị xã hội khác nhau không làm suy giảm phẩm giá của bất cứ một ai hay loại trừ bất cứ ai khỏi việc thuộc về Dân Chúa. Bởi thế cộng đồng Kitô hữu là một nơi hiệp thông được sống bằng cùng một tình yêu thương giữa anh chị em với nhau (cf. Rom 12:10; 1 Thess 4:9; Heb 13:1; 1 Pet 1:22; 2 Pet 1:7).

Tất cả những điều này cho thấy cách thức Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà trong Người Thiên Chúa làm cho "tất cả mọi sự nên mới mẻ" (Rev 21:5) (3), cũng có thể cứu được các mối liên hệ của nhân loại, bao gồm cả những mối liên hệ giữa thành phần nô lệ và chủ tể, bằng cách chiếu sáng trên những gì cả hai đều có được đó là vai trò dưỡng tử và mối liên hệ tình huynh đệ trong Đức Kitô. Chính Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ của Người rằng: "Thày không còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết được những gì chủ tế của mình làm; nhưng Thày gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thày đã nghe từ Cha Thày thì Thày cũng tỏ ra cho các con" (Gioan 15:15). 

Nhiều bộ mặt nô lệ hôm qua và hôm nay

3. Từ thời xa xưa, các xã hội khác nhau đã có hiện tượng con người nô dịch hóa nhau (subjugation). Có những giai đoạn trong giòng lịch sử của loài người luật pháp đã chấp nhận và qui định cơ cấu nô lệ này. Việc lập pháp hóa này đã định đoạt ai bẩm sinh là người tự do và ai bẩm sinh là nô lệ, cùng với các điều kiện một người bẩm sinh tự do có thể mất đi quyền tự do hay lấy lại được quyền tự do của mình. Nói cách khác, chính luật lệ đã chấp nhận cho một số người có thể hay bị coi là sản vật của người khác, hoàn toàn tùy họ sử dụng. Một người nô lệ có thể bị mua bán, bỏ đi hay chiếm lấy, như thể họ là một sản vật mua bán vậy.

Ngày nay, với nhận thức hơn nữa của chúng ta thì vấn đề nô lệ được coi là một thứ tội ác phạm đến nhân loại (4), đã chính thức bị loại bỏ trên khắp thế giới. Quyền lợi của từng người không có được khi ở trong tình trạng nô lệ hay tôi tớ đã được luật pháp quốc tế nhìn nhận như là những gì bất khả vi phạm.

Tuy nhiên, mặc dù cộng đồng quốc tế đã chấp nhận nhiều hiệp ước nhắm đến chỗ chấm dứt tất cả mọi hình thức nô lệ, và đã tung ra các chiến lược để chống lại hiện tượng này, ngày nay vẫn còn hằng triệu triệu người - bao gồm trẻ em, phụ nữ và nam nhân đủ mọi lứa tuổi - đang bị đoạt mất quyền tự do và bị buộc phải sống trong các điều kiện giống như là nô lệ vậy.

Tôi đang nghĩ đến rất nhiều lao động nhân nam nữ, bao gồm cả các em thiếu niên, bị nô dịch hóa ở các khu vực khác nhau, chính thực hay không chính thức, làm các việc nội trợ trong nhà hay ở ngoài cánh đồng, hoặc làm việc kỹ nghệ sản xuất hay trong hầm mỏ; một là ở trong các xứ sở mà các qui định về lao động không tuân theo các tiêu chuẩn và có các qui chuẩn tối thiểu của quốc tế, hay là bình đẳng một cách phi pháp ở các xứ sở không có vấn đề bảo vệ về pháp lý cho các quyền lợi của công nhân. 

Tôi cũng nghĩ đến các điều kiện sống của nhiều người di dân, trong tình trạng phiêu lưu bi thảm của mình, cảm nghiệm đói khổ, hụt hẫng tự do, bị cướp tài sản, hay chịu đựng bị làm dụng thể lý và tình dục. Tôi đặc biệt nghĩ đến trong số họ, khi đến được nơi mong muốn của mình sau một cuộc hành trình gay go đầy sợ hãi và bất an, lại bị giam nhốt trong các điều kiện có những lúc vô nhân đạo. Tôi nghĩ đến trong số họ, vì những lý do xã hội, chính trị và kinh tế khác nhau, bị buộc phải sống một cách bí mật. Tôi cũng nghĩ đến những ai, để tuân thủ luật lệ, đồng ý với các điều kiện sống và làm việc nhục nhã đê hèn, nhất là ở những trường hợp luật lệ của một quốc gia tạo nên hay cho phép vấn đ lệ thuộc có tổ chức tùy vào chủ nhân của thành phần nhân viên di dân, chẳng hạn như khi luật lệ về vấn đề cư trú của họ xác định việc lệ thuộc này nơi hợp đồng lao động của họ. Đúng thế, tôi đang nghĩ đến "vấn đề nô lệ lao động" (slave labour).

Tôi còn nghĩ đến những con người bị buộc phải làm điếm, nhiều người trong họ là các em thiếu nữ, cũng như đến các người nô lệ tình dục nam nữ. Tôi nghĩ đến những người phụ nữ bị bắt buộc phải kết hôn, những người bị bán cho các cuộc hôn nhân được xếp đặt và những người bị truyền lại cho họ hàng của các người chồng quá cố của mình mà chẳng có bất cứ quyền tỏ ra đồng ý hay chăng.

Tôi cũng không quên nghĩ đến tất cả những con người, vị thành niên hay trưởng thành cũng vậy, bị biến thành đối tượng cho việc buôn người để bán các bộ phận, cho việc tuyển mộ làm binh lính, cho việc ăn mày ăn xin, cho các thứ hoạt động bất hợp pháp như việc sản xuất và buôn bán ma túy, hoặc cho các hình thức ngụy trang nhận con nuôi xuyên biên giới.

Sau hết, tôi nghĩ đến tất cả những ai bị bắt cóc và bị cầm giữ bởi các nhóm khủng bố, cho các mục đích của họ như là thành phần chiến đấu binh, hay, nhất là bị sử dụng làm nô lệ tình dục ở trường hợp các em gái và phụ nữ. Nhiều người đã biến mất, trong khi những người khác bị bán đi bán lại nhiều lần, bị hành hạ, tàn tật hay sát hại. 


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch (kèm theo những chỗ nhấn mạnh tự ý, trừ những chỗ in nghiêng vẫn y nguyên bản chính

(xin đón đọc tiếp 3 đoạn còn lại)
[1] No. 1.

[3] Cf. Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, 11.

[4] Cf. Address to Delegates of the International Association of Penal Law, 23 October 2014: L’Osservatore Romano, 24 October 2014, p. 4.

[5] Address to Participants in the World Meeting of Popular Movements, 28 October 2014: L’Osservatore Romano, 29 October 2014, p. 7.

[6] Cf. PONTIFICAL COUNCIL FOR JUSTICE AND PEACE, Vocation of the Business Leader: A Reflection, 2013.

[7] BENEDICT XVI, Encyclical Letter Caritas in Veritate, 66.

[9] BENEDICT XVI, Encyclical Letter Caritas in Veritate, 5.

[10] “Through the knowledge of this hope she was ‘redeemed’, no longer a slave, but a free child of God. She understood what Paul meant when he reminded the Ephesians that previously they were without hope and without God in the world – without hope because without God” (BENEDICT XVI, Encyclical Letter Spe Salvi, 3).

[12] Cf. Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, 24 and 270.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đtc - Huấn Từ Chúc Giáng Sinh Nhân Viên Tòa Thánh (12/26/2014)
Đtc Phanxicô - Bài Giảng Lê Đêm Giáng Sinh 2014 (12/25/2014)
15 Căn Bệnh Của Giáo Triều Roma Cần Chữa Trị (12/23/2014)
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Cho Ngày Hòa Bình 1-1-2015 --- Phan#2 (12/16/2014)
Đtc Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Iii Mùa Vọng 14/12/2014 (12/15/2014)
Tin/Bài khác
Đtc Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Vô Nhiễm Thứ Hai 8/12/2014 (12/9/2014)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Ii Mùa Vọng 7/12/2014 (12/7/2014)
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Cho Năm Đời Dâng Hiến (#3) (12/5/2014)
Năm Đời Sống Thánh Hiến 30/11/14 - 2/2/16 --- Thông Điệp Của Đức Giáo Hoàng & Ơn Đại Toàn Xá Cho Năm Đời Sống Thánh Hiến (12/3/2014)
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Cho Năm Đời Dâng Hiến (phan#2) (12/3/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768