MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: giáo lý gia đình và cộng đồng
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #3 (tac Gia: Vũ Văn An)
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 4-2018
Tóm Lưc Tông Hun Hân Hoan Nhy Mng ca Đc Phanxicô – Phan #3

(Tac Gia: Vũ Văn An)

 

Chương 5 (§§158-201): Chiến Đu Thiêng Liêng, Cnh Giác, và Bin Phân

T
a đ ca chương này nhc nh chúng ta rng khó có th đóng khung Đc Giáo Hoàng Phanxicô: "chiến đu thiêng liêng" nghe có v li thi và thm chí phn đng na đi vi mt s ngưi. Nhưng Đc Giáo Hoàng Phanxicô không ngi nói rõ mc đích ca ngài khi viết như sau:

“Đ
i sng Kitô hu là mt cuc chiến đu liên tc. Chúng ta cn sc mnh và lòng can đm đ chng li các cám d ca ma qu và đ loan báo Tin Mng. Trn chiến đu này ngt ngào, vì nó cho phép chúng ta hân hoan mi khi Chúa chiến thng trong đi sng ca chúng ta” (§158).

Đ
c Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tc nói rng chúng ta "không ch đơn thun đương đu vi mt cuc chiến đu chng li thế gii và não trng thế gian" hay "chng li các yếu đui và xu hưng ca con ngưi chúng ta ... Mà còn là mt cuc chiến đu liên tc chng li ma qu, hoàng t ca s ác" (§ 159). Và ma qu có tht: "Do đó, chúng ta không nên nghĩ ma qu ch là mt huyn thoi, mt biu tưng, mt kiu nói ví von hoc mt ý nim" (§161) (Ai đó nên gi phn này cho Eugenio Scalfari).

Đ
i sng thiêng liêng đòi s cnh giác và gi cho "các ngn đèn ca ta tiếp tc thp sáng" (§164). Tiến b trong đi sng thiêng liêng không bo đm đ ta thoát khi cm by ca ma qu. Tht vy, "s sa đa thiêng liêng" ca nhng ngưi như vy còn "t hơn s sa ngã ca ngưi ti li, vì đây là mt hình thc mù lòa hoàn toàn làm ngưi ta thoi mái và t mãn" (§165). Dù Đc Giáo Hoàng Phanxicô không liên kết, nhưng ngưi ta có quyn nghĩ rng hai ch nghĩa Ng Đo và Pêlagiô nói Chương 2 phát xut t s sa đa này.

Đ
c Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc chương này bng cách đưa ra mt câu hi, mà câu tr li vn là ch đ yêu thích ca ngài. Câu hi là: "Làm thế nào chúng ta có th biết đưc điu gì đó xut phát t Chúa Thánh Thn ch không xut phát t tinh thn thế gian hay tinh thn ma qu?" Câu tr li là: bin phân.

Dĩ nhiên, bi
n phân đã tuyến đu trong nhiu cuc tho lun v triu giáo hoàng này. Ti gc r là câu hi liu "mt s mi m nào đó ... là rưu mi do Thiên Chúa mang ti hay cho tưng do tinh thn thế gian này hay tinh thn ma qu to ra". Nhưng, Đc Phanxicô nhn mnh rng không nhng vic chn các đưng hưng mi đòi phi có s bin phân, mà c vic gi vng đưng đi na " nhng thi đim khác, điu ngưc li có th xy ra, khi các lc lưng ca s ác xui khiến ta đng thay đi, c đ s vic như chúng hin là, nht quyết đ kháng mt cách cng nhc đi vi s thay đi." Đc Phanxicô lên tiếng chng li "tính cng ngc" mà ngài nói thưng bác b, không chu xem xét s thay đi cn thiết trong các k lut ca Giáo hi. Ngài nói: nhng ngưi như vy "ngăn chn vic làm ca Chúa Thánh Thn". Nhưng "chúng ta t do, nh s t do ca Chúa Kitô" (§168).

Đ
c Giáo Hoàng Phanxicô viết, s bin phân nên đưc thc hin trong nhng vn đ c ln ln nh. Nhng ngưi theo dõi triu giáo hoàng này hn s lưu ý điu này: ngài mưn dp này đ lén đưa vào mt câu nói rt ưa thích ca mình trong chú thích: "Non coerceri a maximo, conteneri tamen a minimo divinum est” (" Thn thánh thc s thì không b gii hn bi điu ln nht, nhưng cũng không b cha trong điu nh nht”).

S
bin phân "không phi ch là trí thông minh hoc s hiu biết thông thưng. Nó là mt hng phúc" do Chúa Thánh Thn ban cho (§166). Tht vy, dù "s bin phân thiêng liêng không loi tr nhng cái nhìn sâu sc hin sinh, tâm lý hc, xã hi hc hay luân lý hc ... nó vưt trên chúng." Xa hơn chút na, ngài viết:

“Các tiêu chu
n vng vàng ca Giáo Hi cũng không đ. Chúng ta nên luôn nh rng s bin phân là mt ơn thánh. Cho dù nó có bao gm lý trí và khôn ngoan, nhưng nó vưt xa chúng, vì nó c gng thoáng nhìn thy kế hoch bí n và đc đáo mà Thiên Chúa vn dành cho mi ngưi chúng ta, mt kế hoch nhn đưc khuôn hình ca nó gia rt nhiu tình hung và hn chế khác nhau (§170).

đây, chúng ta li thy Đc Giáo Hoàng Phanxicô đang đi thoi vi nhng ngưi nghĩ rng giáo hun ca ngài v s bin phân không lưu ý đ ti sc mnh quy chun trong giáo hun ca Giáo Hi.

H
ơn na, "vn đ không phi là khám phá nhng gì chúng ta có th rút ra t cuc sng này, mà là nhn ra vic làm cách nào chúng ta có th hoàn thành tt hơn s mnh đã đưc trao phó cho chúng ta lúc chu Phép Ra" (§174). Tht vy, dù ch đưc minh nhiên nhc đến hai ln, Phép Ra là mt ch đ bàng bc trong văn kin này: "Hãy đ ân sng Phép Ra ca anh em sinh hoa trái trên con đưng thánh thin" (§15). Nếu đây là mt thông đip v ơn gi nên thánh, thì Phép Ra hn còn có th ni bt hơn na trong văn kin này.

Cu
i cùng, nhng ngưi thông tho linh đo Thánh Inhaxiô hn s đánh giá cao li khuyên ca Đc Giáo Hoàng Phanxicô khuyên ta cu nguyn "trong lúc đi thoi vi Chúa, hàng ngày thành thc “xét mình" (§169). Vic xét mình như vy có th vô ích nếu không phi là mt bin phân các thn khí, và vic bin phân s không hoàn chnh nếu không phi là mt thái đ cu nguyn liên l đưc vic xét mình c vũ.

K
ết lun (§§176-177) vi Kinh Kính Mng

Đ
c Giáo Hoàng Phanxicô kết lun bng cách xin M Maria cu bu đ giúp mi ngưi chúng ta cùng Chúa Giêsu bưc ti s thánh thin. M Maria là gương mu ca s thánh thin đó: "M đã sng Các Mi Phúc ca Chúa Giêsu hơn mi ngưi khác". Gương sáng ca M là gương sáng v nim vui, s bin phân, đau kh và trung thành: Đc Giáo Hoàng Phanxicô khn thiết kêu gi "M Maria là đng thánh ca các thánh, đưc dim phúc hơn mi ngưi khác. Nếu chúng ta theo gương ca M, chúng ta s đưc d phn vào hnh phúc mà thế gian s không th ly mt khi chúng ta".

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Audio/youtube Thông Điệp Sự Sống Con Người Kỷ Niệm 50 Năm (12/30/2018)
Audio/youtube Tông Huấn "gaudete Et Exultate" Của Đtc Phanxicô --het-- (9/15/2018)
Tìm Hiểu Về Ân Xá (8/31/2018)
Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri 50 Năm Trước (8/9/2018)
Tin/Bài cùng ngày
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #2 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #1 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tuyên Bố Của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Về Tông Huấn Gaudete Et Exsultate (4/25/2018)
Các Nhận Định Về Tông Huấn Gaudete Et Exultate Của Đức Phanxicô (phan #3) (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Các Nhận Định Về Tông Huấn Gaudete Et Exultate Của Đức Phanxicô (phan #2) (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tin/Bài khác
Trong Tông Huấn Mới Đức Thánh Cha Phanxicô Đưa Ra Các Bước Thực Tiễn Để Đạt Đến Sự Thánh Thiện (tac Gia: Đặng Tự Do) (4/25/2018)
Bài Giáo Lý Thứ 11 Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Thánh Lễ --- Phụng Vụ Thánh Thể I – Dâng Của Lễ (3/3/2018)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - Bài 13 (3/1/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Giáo Lý Về Niềm Tin Tưởng Cậy Trông Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 8-2-2017 --- Bài 10 (2/8/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Iv Thường Niên 29/1/2017 (1/30/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768