MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: giáo lý gia đình và cộng đồng
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Trong Tông Huấn Mới Đức Thánh Cha Phanxicô Đưa Ra Các Bước Thực Tiễn Để Đạt Đến Sự Thánh Thiện (tac Gia: Đặng Tự Do)
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 4-2018
Trong Tông Hun mi Đc Thánh Cha Phanxicô đưa ra các bưc thc tin đ đt đến s thánh thin

(Tac Gia: Đng T Do)

 

Đc Thánh Cha Phanxicô đã công b mt tông hun mi, Gaudete et Exsultate (Mng r Hân hoan), trong đó ngài đưa ra các ch dn thc hành nhm đt đến s thánh thin trong thế gii hin đi.

Toàn b Tông hun đưc chia làm 5 chương vi 177 đon.

Đc Thánh Cha nói rng tài liu này “không phi mun tr thành là mt lun văn v s thánh thin”, nhưng mun “tái đ ngh li mi gi thánh thin mt cách thc tế cho thi đi chúng ta, vi mi ri ro, thách thc và cơ hi”.

S
thánh thin, theo Đc Thánh Cha, không ch da vào li cu nguyn thôi mà còn phi bao gm vic phc v nhng ngưi qun bách và vic t làm ch bn thân.

Ngài đ
ưa ra mt ví d: “mt ngưi ph n đi mua sm, cô y gp mt ngưi hàng xóm và h bt đu nói chuyn, và nhng li tán gu bt đu ni lên. Nhưng cô y nói trong tâm hn mình: ‘Không, tôi s không nói xu ai’. Đây là mt bưc tiến trong s thánh thin.”

Ngài vi
ết tiếp: “Sau đó, nhà, mt đa con ca cô mun nói chuyn vi cô v nhng hy vng và ưc mơ ca nó, và mc dù mt mi, cô y ngi xung và lng nghe vi s kiên nhn và tình yêu. Đó là mt s hy sinh mang li s thánh thin.”

Sau đó cô
y cm nghim mt s lo lng, nhưng nh li tình yêu ca Đc Trinh N Maria, cô y ly chui ht ca mình ra và cu nguyn lòng đy đc tin. Mt con đưng thánh thin khác li m ra. Sau đó, cô y đi ra đưng, gp mt ngưi nghèo và dng li đ nói mt li tt đp vi ngưi y. Li thêm mt bưc hưng đến s thánh thin.”

M
rng thêm trong bi cnh gp ngưi vô gia cư vào mt đêm lnh giá, Đc Giáo Hoàng viết: “Tôi có th xem ông ta như là mt điu bc bi.. . hoc tôi có th đáp li vi đc tin và đc ái, và tôi nhìn thy trong ngưi này mt con ngưi có phm giá ging ht như phm giá ca riêng tôi.”

Mt Kitô hu là như thế!”

Trong ch
ương th ba, Đc Thánh Cha Phanxicô tp trung vào mi mi phúc trong tám mi phúc tht và cách Kitô hu có th sng theo nhng đòi buc này, và sau đó trong chương bn, ngài hưng cái nhìn ca đc gi vào nhng du ch ca s thánh thin trong thế gii ngày nay, bao gm s kiên nhn, hin lành và nim vui.

Đ
c Thánh Cha cũng ch trích các Kitô hu ch tp trung vào mt vn đ chuyên bit, chng hn như phá thai, hay vic gây thit hi cho ngưi khác.

M
c dù vic chng đi phá thai “cn phi rõ ràng, mnh m và nhit thành, vì đây mi đe da là phm giá ca mt mng sng con ngưi, là điu luôn luôn là thánh thiêng”, tuy nhiên, Đc Thánh Cha Phanxicô nói thêm: “Cuc sng ca ngưi nghèo, là nhng ngưi đã chào đi, đang trong cnh thiếu thn, b b rơi và b thit thòi, cũng thánh thiêng không kém”

Đ
c Thánh Cha đc bit ch trích nhng ngưi theo thuyết “tân Pelagia”, mà theo Đc Thánh Cha, là nhng ngưi “b ám nh bi l lut, bi nhng li ích xã hi và chính tr, bi mt mi quan tâm thn trng đi vi phng v, giáo lý và uy tín ca Giáo Hi, và mt s mơ h v kh năng đi phó vi các vn đ thc tin, cũng như s quan tâm quá mc đi vi các chương trình t hoàn thin cá nhân.”

Ngài nh
n xét rng: “Mt s Kitô hu dành quá nhiu thi gian và sc lc cho nhng điu này, hơn là đ cho Thánh Linh dn dt mình theo con đưng yêu thương”.

Đc Thánh Cha cnh báo rng ch nghĩa “tân pelagia” này có th khiến cho Giáo hi “tr thành mt bo tàng vin hoc là s hu ca mt s ít ngưi đưc chn.”

Trong ch
ương cui cùng, Đc Giáo Hoàng nhc đến ma qu nhiu ln, đó không phi là “chuyn thn thoi” và các Kitô hu cn phi có tinh thn chiến đu liên tc chng li ma qu.

Ngài nói: “Chúng ta không nên nghĩ v
ma qu như mt huyn thoi, mt biu trưng, mt biu tưng, mt hình dung t hoc mt ý tưng”.

“Sai lm này s dn chúng ta đến s mt cnh giác, gây ra nhng bt cn và cui cùng d b tn thương hơn. Ma qu không cn phi nhp vào chúng ta. Nó đu đc chúng ta vi nhng nc đc ca hn thù, bit lp, ghen t và ti li. Khi chúng ta mt cnh giác, nó tn dng cơ hi đ phá hy cuc sng ca chúng ta, gia đình và cng đng ca ca chúng ta.”

Tông hun cũng đc bit nhc đến Đc Hng Y Phanxicô Xaviê Nguyn Văn Thun ca Vit
Nam. Đc Thánh Cha viết:

“Khi Đ
c Hng Y Phanxicô Xaviê Nguyn Văn Thun b giam trong tù, ngài đã không mòn mi ch đi đưc tr t do. Nhưng chn la ca ngài là: ‘Tôi sng giây phút hin ti, tràn đy tình thương’; và cách ngài c th hóa điu đó là: ‘Tôi li dng nhng cơ hi xy ra mi ngày, đ hoàn thành nhng công vic thông thưng mt cách ngoi thưng’”.

Tông hun này là tài liu quan trng th năm ca Đc Giáo Hoàng Phanxicô, sau Lumen Fidei, Laudato Si ', Evangelii Gaudium và Amoris Laetitia.

Tông hu
n Gaudete et Exsultate (Mng r Hân hoan) ca Đc Thánh Cha Phanxicô vơn gi thánh thin trong thế gii hin đi” đã đưc công b vào sáng ngày th Hai 9 tháng Tư., Đc Thánh Cha đã ký vào tài liu này ngày 19 tháng Ba năm nay, l kính Thánh Giuse.

Tài liu này đã đưc Đc Tng Giám Mc Angelo De Donatis, Giám qun Giáo phn Roma trình bày ti mt cuc hp báo ti Phòng Báo Chí Tòa Thánh.

Tham d
cùng Đc Tng Giám Mc còn có nhà báo Gianni Valente, mt ngưi Ý làm vic cho Fides, cơ quan thông tn xã B Truyn Ging Tin Mng Cho Các Dân Tc, và Paola Bignardi, mt nhà giáo dc và là cu Ch tch T chc Công Giáo Tiến Hành Italia.

T
a đ ca li Tông hun là cm t đưc s dng trong Phúc Âm Matthêu chương 5 câu 12, phn cui ca Tám Mi Phúc Tht “Anh em hãy mng r hân hoan, vì phn thưng dành cho anh em trên tri tht ln lao. Qu vy, các ngôn s là nhng ngưi đi trưc anh em cũng b ngưi ta bách hi như thế.”

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Audio/youtube Thông Điệp Sự Sống Con Người Kỷ Niệm 50 Năm (12/30/2018)
Audio/youtube Tông Huấn "gaudete Et Exultate" Của Đtc Phanxicô --het-- (9/15/2018)
Tìm Hiểu Về Ân Xá (8/31/2018)
Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri 50 Năm Trước (8/9/2018)
Tin/Bài cùng ngày
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #3 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #2 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #1 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tuyên Bố Của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Về Tông Huấn Gaudete Et Exsultate (4/25/2018)
Các Nhận Định Về Tông Huấn Gaudete Et Exultate Của Đức Phanxicô (phan #3) (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tin/Bài khác
Bài Giáo Lý Thứ 11 Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Thánh Lễ --- Phụng Vụ Thánh Thể I – Dâng Của Lễ (3/3/2018)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - Bài 13 (3/1/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Giáo Lý Về Niềm Tin Tưởng Cậy Trông Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 8-2-2017 --- Bài 10 (2/8/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Iv Thường Niên 29/1/2017 (1/30/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Giáo Lý Về Niềm Tin Tưởng Cậy Trông Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 25-1-2017 Bài 8 (1/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768