MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: giáo lý gia đình và cộng đồng
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Nhận Định Về Tông Huấn Gaudete Et Exultate Của Đức Phanxicô (phan #3) (tac Gia: Vũ Văn An)
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 4-2018
Các nhn đnh v Tông Hun Gaudete et Exultate ca Đc Phanxicô – Phan 3

(Tac Gia:  Vũ Văn An)

 

Chúng ta đang đi v đâu?

Tuy nhiên, ng
ưi thân tín ca Đc Phanxicô dưng như nghĩ khác. V này cho rng, Hãy Hân Hoan và Nhy Mnglà câu tr li cho câu hi: “Chúng ta đang đi v đâu?” (ca hi ngh th By qua ti Rôma đ ch trích Nim Vui Yêu Thương)

Th
c vy, theo Claire Giangravé ca Crux, ít nht đó là quan đim ca Đc Tng Giám Mc Angelo De Donatis, v đi din ca Đc Phanxicô cai qun Giáo Phn Rôma, và là ngưi trình by chính Tông Hun Hãy Hân Hoan và Nhy Mng ti cuc hp báo 9 tháng Tư, và ngài tr li: Giáo Hi đang tiến trên đưng thánh thin. Giáo Hi s trng rng nếu không gi vng đưng nên thánh ca mình.

Nhà báo Valente, m
t trong ba v hin din trên bàn ch ta cuc hp báo, cho rng dù không trc tiếp tr li nhng ngưi ch trích Nim Vui Yêu Thương, nhưng Hãy Hân Hoan và Nhy Mngni tiếp đưng hưng ca Nim Vui Yêu Thương. Vì nó trình by “nhu cu ơn thánh trên căn bn tng gi tng phút mt” ca nhng con ngưi trên thc tế ca đi thưng. Quan đim này, trong yếu tính, “kết hp hai văn kin”.

Chính đ
làm ni bt khía cnh “nhng con ngưi thc tế” ca đi thưng trên, mà bui hp báo công b Hãy Hân Hoan và Nhy Mng, ngoài Đc Tng Giám Mc Donatis, ch có hai ngưi khác đu là giáo dân.

Léon Bloy và tình yêu

Ch
có bn tin ca CNA ngày 9 tháng tư là lưu ý ti s kin: trong bài din văn đu tiên trên ngôi giáo hoàng, Đc Phanxicô đã trích dn Léon Bloy, ngưi tân tòng Pháp, đng thi là mt tác gi và mt nhà huyn nhim tng gây nh hưng cho mt s tiếng nói văn hc quan trng nht thi hin đi. Trong Hãy Hân Hoan và Nhy Mng, ngài li trích dn Léon Bloy mt ln na, vì ông này cho rng “thm kch ln nht và duy nht trên đi là không tr nên mt v thánh”.

Đ
c Phanxicô còn trích dn mt câu khác ca nhà tư tưng này: “Tình yêu không làm bn ra yếu t, vì nó là ngun ca mi sc mnh”. Hãy Hân Hoan và Nhy Mngqu đưc viết trong yêu thương và nên đưc đc trong yêu thương.

Tuy nhiên, nó đ
ưc chào đón bng đ mi thái đ, trong đó, có c hoài nghi, phê phán. Facebook và Tweeter trong my ngày qua phn nh hin tưng này. Điu này d hiu vì chính Hãy Hân Hoan và Nhy Mngcũng không thiếu các phê phán. Hin tưng này khiến nhiu sáng kiến ca Đc Phanxicô không đưc lưu ý thích đáng. Nht là đim ngài nhn mnh rng đc ái nm tâm đim s thánh thin. Nên nếu các nhà lãnh đo Công Giáo và các hc gi không tiếp nhn và tho lun văn kin này bng đc ái, thì văn kin này mãi mãi ch là chuyn tri thc vô b.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Audio/youtube Thông Điệp Sự Sống Con Người Kỷ Niệm 50 Năm (12/30/2018)
Audio/youtube Tông Huấn "gaudete Et Exultate" Của Đtc Phanxicô --het-- (9/15/2018)
Tìm Hiểu Về Ân Xá (8/31/2018)
Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri 50 Năm Trước (8/9/2018)
Tin/Bài cùng ngày
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #3 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #2 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #1 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tuyên Bố Của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Về Tông Huấn Gaudete Et Exsultate (4/25/2018)
Các Nhận Định Về Tông Huấn Gaudete Et Exultate Của Đức Phanxicô (phan #2) (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tin/Bài khác
Trong Tông Huấn Mới Đức Thánh Cha Phanxicô Đưa Ra Các Bước Thực Tiễn Để Đạt Đến Sự Thánh Thiện (tac Gia: Đặng Tự Do) (4/25/2018)
Bài Giáo Lý Thứ 11 Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Thánh Lễ --- Phụng Vụ Thánh Thể I – Dâng Của Lễ (3/3/2018)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - Bài 13 (3/1/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Giáo Lý Về Niềm Tin Tưởng Cậy Trông Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 8-2-2017 --- Bài 10 (2/8/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Iv Thường Niên 29/1/2017 (1/30/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768