MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: chuyến tông du đại hàn của đtc 15-21/8/2014
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Nam Hàn 14-18/8/2014 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, Bvl, Tuyển Hợp Và Chuyển Dịch
Thứ Ba, Ngày 19 tháng 8-2014
Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Nam Hàn 14-18/8/2014

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tuyển hợp và chuyển dịch

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/travels/2014/outside/documents/papa-francesco-repubblica-corea.htmlVới Giới Trẻ Đại Hàn: "Thiên Chúa dường như bị loại ra khỏi hiện trường. Hầu như một thứ sa mạc tâm linh đang bắt đầu lan tràn khắp thế giới của chúng ta.... Tuy nhiên, đó lại là thế giới mà các bạn được kêu gọi tiến lên làm chứng cho Phúc Âm của niềm hy vọng"


".... Chiều hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một phần về đề tài của Ngày Giới Trẻ Á Châu thứ IV này: 'Vinh quang của các vị tử đạo chiếu tỏa trên các bạn'. Như Chúa đã chiếu tỏa vinh hiển của Người nơi chứng từ anh dũng của các vị tử đạo thế nào, Người cũng muốn chiếu tỏa vinh hiển của Người nơi đời sống của các bạn như thế, và qua các bạn thắp sáng đời sống của châu lục rộng lớn này. Hôm nay đây Chúa Kitô đang gõ cửa lòng của các bạn, lòng của tôi. Người kêu gọi các bạn hãy vùng lên, hãy thật tỉnh thức và tỉnh táo, và hãy nhìn các sự vật trong cuộc đời một cách chính xác. Còn nữa, Người đang xin các bạn và tôi hãy tiến ra ngoài đường phố và các lề đường của thế giới này, gõ cửa lòng của những người khác, mời họ hãy đón nhận Người vào trong đời sống của họ... 

".... Những hạt giống tốt lành thiện hảo và niềm hy vọng mà chúng ta cố gắng gieo vãi thường bị chết nghẹt biết bao bởi những thứ cỏ lùng vị kỷ, hận thù và bất công, chẳng những ở chung quanh chúng ta mà còn trong lòng của chúng ta nữa. Chúng ta cảm thấy bối rối trước khoảng cách gia tăng nơi xã hội của chúng ta giữa giầu và nghèo. Chúng ta thấy những dấu hiệu về ngẫu tượng giầu sang, quyền lực và khoái thú là những gì phải trả giá cao đối với cuộc sống con người. Gần hơn nữa, rất nhiều bạn bè và người đồng thời của chúng ta, cho dù vẫy vùng trong thịnh vượng vô vàn về vật chất, vẫn đang chịu đựng tình trạng nghèo khổ, cô đơn về tâm linh và kín đáo thất vọng. Thiên Chúa dường như bị loại ra khỏi hiện trường. Hầu như một thứ sa mạc tâm linh đang bắt đầu lan tràn khắp thế giới của chúng ta. Nó ảnh hưởng tới cả giới trẻ nữa, cướp mất hy vọng của họ và thậm chí trong rất nhiều trường hợp cả mạng sống của họ nữa.

"Tuy nhiên, đó lại là thế giới mà các bạn được kêu gọi tiến lên làm chứng cho Phúc Âm của niềm hy vọng, Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô, cũng như cho những hứa hẹn về Vương Quốc ca Người. Trong các dụ ngôn, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Vương Quốc này đến trong thế gian một cách âm thầm lặng lẽ, phát triển một cách nhẹ nhàng nhưng vững chắc ở bất cứ nơi nào đón nhận nó bằng tấm lòng cởi mở trước sứ điệp hy vọng và cứu độ của nó. Phúc Âm dạy chúng ta rằng Thần Linh của Chúa Giêsu có thể mang sự sống mới cho mọi tâm can con người và có thể biến đổi hết mọi trạng huống, cho dù là hoàn toàn vô vọng. Đó là sứ điệp các bạn được kêu gọi để chia sẻ với những người đồng thời của các bạn: ở trường học, nơi sở làm, trong gia đình, nơi đại học và trong các cộng đồng. Vì Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết mà chúng ta biết rằng Người có 'những lời sự sống đời đời' (Gioan 6:68), lời Người có một quyền lực chạm đến hết mọi tâm can, khống chế sự dữ bằng sự lành, và thay đổi cùng cứu vớt thế giới.

"Các bạn trẻ thân mến, nơi thế hệ này, Chúa đang tin tưởng nơi các bạn! Người đã tiến vào lòng của các bạn ngày các bạn lãnh nhận Phép Rửa; Người đã ban cho các bạn Thần Linh của Người ngày các bạn lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức; và Người liên lỉ kiên cường các bạn bằng việc hiện diện của Người nơi Thánh Thể, nhờ đó các bạn có thể trở thành chứng nhân của Người trước thế giới. Các bạn có sẵn sàng thưa 'vâng' với Người hay chăng? Các bạn có sẵn lòng hay chăng? Cám ơn các bạn. Các bạn có mệt không? Chắc chắn đấy nhé?............"Với Cộng Đồng Tu Sĩ Đại Hàn: "Cảm nghiệm về tình thương của Thiên Chúa, được nuôi dưỡng bằng việc nguyện cầu và cộng đoàn, cần phải khuôn đúc nên tất cả những gì anh chị em là, tất cả những gì anh chị em làm"


..........

Những lời của bài Thánh Vịnh "xác thịt của tôi và tâm can của tôi bại hoại; thế nhưng Thiên Chúa muôn đời là sức mạnh của lòng tôi và của phần phúc của tôi" (73:26), mời gọi chúng ta hãy nghĩ về đời sống của chúng ta. Tác giả Thánh Vịnh bày tỏ niềm tin tưởng hoan lạc trong Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều biết rằng vì niềm vui không phải luôn luôn được bày tỏ như nhau trong đời sống, nhất là ở vào những lúc đầy gian nan khốn khó, 'nó bao giờ cũng bền bỉ, cho dù chỉ như là một chớp sáng xuất phát từ niềm tin tưởng của bản thân rằng chúng ta vĩnh viễn được yêu thương một khi đã hết sức cố gắng' (Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm - 6). Niềm xác tín mạnh mẽ được Thiên Chúa yêu thương ấy ở ngay tâm điểm ơn gọi của anh chị emở chỗ trước mặt người khác anh chị em trở thành một dấu hiệu khả thị về sự hiện diện của Vương Quốc Thiên Chúa, một tiên hưởng niềm vui vĩnh phúc thiên đình. Chỉ khi nào chứng từ của chúng ta có tính chất hân hoan chúng ta mới có thể thu hút con người nam nữ đến với Chúa Kitô. Niềm vui này là tặng ân được nuôi dưỡng bằng một đời sống nguyện cầu, suy niệm lời Chúa, cử hành các bí tích và sống cộng đồng là những gì rất quan trọng. Khi thiếu vắng những điều ấy thì những yếu hèn và khó khăn sẽ xẩy ra làm giảm sút đi niềm vui mà chúng ta đã quá biết khi bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta.

Đối với anh chị em là những con người nam nữ tận hiến cho Thiên Chúa thì niềm vui này được bắt nguồn từ mầu nhiệm tình thương của Chúa Cha nơi hy tế thập giá của Chúa Kitô. Cho dù đặc sủng của Hội Dòng anh chị em hướng đến việc chiêm niệm hay hoạt động đi nữa thì anh chị em cũng đươc thách đố để trở thành 'những chuyên viên' về tình thương thần linh nơi chính đời sống cộng đoàn của anh chị em. Theo kinh nghiệm, tôi biết rằng đời sống cộng đoàn không phải bao giờ cũng dễ dàng, nó là một lãnh vực đào luyện thuận lợi cho tâm can. Thực tế không thể nào lại không xẩy ra những thứ xung khắc; các thứ hiểu lầm sẽ xẩy ra cần phải đối diện đương đầu. Bất chấp những khó khăn ấy, chính ở nơi cuộc sống cộng đoàn mà chúng ta được kêu gọi để tăng trưởng về tình thương, về sự nhẫn nại chịu đựng và về đức ái trọn hảo

Cảm nghiệm về tình thương của Thiên Chúa, được nuôi dưỡng bằng việc nguyện cầu và cộng đoàn, cần phải khuôn đúc nên tất cả những gì anh chị em là, tất cả những gì anh chị em làm. Đức thanh tịnh, khó nghèo và tuân phục của anh chị em sẽ là một chứng từ hân hoan cho tình yêu của Thiên Chúa ở chỗ anh chị em vững vàng đứng trên tảng đá của tình thương Ngài. Đó là một tảng đá. Đó thực sự là trường hợp liên quan đến đức tuân phục tu trì. Đức tuân phục trưởng thành và quảng đại đòi anh chị em gắn bó bằng việc cầu nguyện với Chúa Kitô là Đấng mặc lấy thân phận tôi đòi đã biết vâng lời nơi những gì Người phải chịu (Sắc Lệnh Đức Ái Trọn Hảo - 14). Không có vấn đề đốt giai đoạn ở đây, vì Thiên Chúa muốn trọn vẹn tấm lòng của chúng ta, tức là muốn chúng ta cần phải 'xuất' thân mỗi ngày một hơn. 

Cái cảm nghiệm sống động về tình thương kiên trì của Chúa cũng hỗ trợ ước muốn đạt tới đức ái trọn hảo xuất phát từ con tim tinh tuyền. Đức thanh tịnh là những gì cho thấy việc dấn thân duy nhất cho tình yêu của Thiên Chúa, Đấng là 'sức mạnh của tâm can chúng ta'. Tất cả chúng ta đều biết những gì bao gồm nơi việc dấn thân gay go của bản thân. Những chước cám dỗ nơi lãnh vực này đòi hỏi một tấm lòng tin tưởng khiêm tốn vào Thiên Chúa, tỉnh táo, kiên trì và mở lòng chúng ta ra trước anh những anh chị em khôn ngoan được Chúa đặt để trên bước đường của chúng ta.

Bằng lời khuyên khó nghèo của phúc âm anh chị em có thể nhận biết tình thương của Thiên Chúa chẳng những như là một nguồn sức mạnh mà còn như một kho tàng nữa. Điều này có vẻ như mâu thuẫn, thế nhưng trở nên nghèo khó có nghĩa là tìm được một kho tàng. Cho dù có lúc chúng ta mệt mỏi rã rời, chúng ta có thể cống hiến cho Ngài tâm can nặng gánh tội lỗi và yếu hèn của chúng ta; ở vào những lúc chúng ta cảm thấy vô ích nhất, chúng ta vẫn có thể vươn mình tới với Chúa Kitô là 'Đấng đã biến mình trở thành nghèo khó để chúng ta trở nên giầu có' (2Cor 8:9). Nhu cầu căn bản cần được thứ tha và chữa lành này của chúng ta tự nó là một hình thức khó nghèo mà chúng ta không bao giờ được lơ đãng, bất kể chúng ta có tiến đức thế nào chăng nữa... Trong đời sống tận hiến, khó nghèo vừa là một 'bức tường' vừa là một 'người mẹ'. Nó là một 'bức tường' vì nó bảo vệ đời sống tận hiến, và là một 'người mẹ' vì nó giúp đời sống này tăng trưởng và hướng dẫn đời sống này đi theo đường ngay nẻo chính. Cái giả tạo của những con người nam nữ tận hiến khấn khó nghèo mà lại sống giầu sang là những gì làm tổn thương tới linh hồn của tín hữu và tác hại Giáo Hội. Cũng hãy nghĩ đến cái nguy hiểm ra sao khi chiều theo tâm thức thuần hành sử một cách trần thế là những gì dẫn đến chỗ chúng ta đặt niềm hy vọng của mình chỉ ở nơi các phương tiện loài người mà hủy hoại đi chứng từ nghèo khó mà Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã sống và dạy chúng ta. Đến đây tôi muốn cám ơn hai vị Chủ Tịch của anh chị em, vì cả hai đều xác đáng đề cập đến mối đe dọa gây ra cho đức khó nghèo tu trì bởi tình trạng toàn cầu hóa và chủ nghĩa hưởng thụ. 

.............

 

Với Thành Phần Lãnh Đạo Tông Đồ Giáo Dân: "Ngày nay, hơn bao giờ hết, Giáo Hội cần đến những chứng nhân giáo dân khả tín đối với chân lý cứu độ của Phúc Âm..."

..............

Giáo Hội ở Đại Hàn, như tất cả chúng ta đều biết, là thừa kế viên đức tin của các thế hệ giáo dân đã kiên trì với tình yêu của Chúa Giêsu Kitô và với mối hiệp thông của Giáo Hội, bất chấp tình trạng khan hiếm linh mục và mối đe đọa bách hại trần trọng. Chân Phước Paul Yun Ji-chung và các vị tử đạo được tuyên phong á thánh hôm nay là thành phần tiêu biểu cho một chương lịch sử ấn tượng này. Các vị đã làm chứng cho đức tin chẳng những bằng những đau khổ và cái chết của mình, mà còn bằng đời sống của liên kết yêu thương của các vị với nhau trong các cộng đồng Kitô giáo có một tính chất đức ái gương mẫu. 

Cái di sản quí báu này đang sống động nơi các công việc về đức tin, đức ái và phục vụ của anh chị em. Ngày nay, hơn bao giờ hết, Giáo Hội cần đến những chứng nhân giáo dân khả tín đối với chân lý cứu độ của Phúc Âm, đối với quyền lực của chân lý cứu độ này trong việc thanh tẩy và biến đổi cõi lòng của con người, cũng như đối với hoa trái của nó trong việc xây dng gia đình nhân loại trong hiệp nhất, công lý và hòa bình. Chúng ta biết rằng chỉ có một sứ vụ duy nhất nơi Giáo Hội của Chúa, và hết mọi Kitô hữu đã lãnh nhận Phép Rửa đều chủ động dự phần vào sứ vụ này. Tặng ân của anh chị em là những con người nam nữ là những gì đa phần và công cuộc tông đồ của anh chị em thì khác nhau, tuy nhiên tất cả những gì anh chị em làm đều có mục đích làm gia tăng sứ vụ của Giáo Hội bằng việc bảo đảm rằng trật tự trần thế được thấm nhiễm và hoàn hảo hóa bởi tinh thần của Chúa Kitô và hướng tới việc trị đến của Vương Quốc Người.

... Tôi hết sức biết ơn những ai trong anh chị em, qua công việc và chứng từ của mình, mang đến sự hiện diện an ủi của Chúa cho những người đang sống bên lề xã hội. Hoạt động này không được giới hạn vào việc trợ giúp bác ái, mà cần phải được bao gồm cả mối quan tâm thực tế đối với vấn đề phát triển con người nữa. Không chỉ là việc trợ giúp bác ái mà còn cả việc phát triển cá nhân. Việc trợ giúp người nghèo là những gì tốt đẹp và cấn thiết, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi phấn khích anh chị em hãy gia tăng nỗ lực của anh chị em trong lãnh vực cổ võ nhân bản, để hết mọi con người nam nữ có thể nếm hưởng niềm vui xuất phát từ cái phẩm giá mưu sinh của họ và gia đình họ. Cái phẩm giá này hiện đang bị đe dọa bởi một thứ tôn thờ tiền bạc khiến nhiều người không có việc làm... Chúng ta có thể nói rằng: 'Thưa Cha, chúng con đang bảo đảm rằng họ được nuôi dưỡng mà'. Thế nhưng điều ấy vẫn chưa đủ! Thành phần thất nghiệp, dù là nam hay nữ, cũng đều cảm thức được cái phẩm giá xuất phát từ việc cung cấp cho gia đình của họ bằng cách h trở thành một nguồn lợi tức! Tôi ký thác công việc này cho anh chị em

.... Ở vào thời điểm khủng hoảng trầm trọng xẩy ra cho đời sống gia đình - như tất cả chúng ta đều biết - các cộng đồng Kitô hữu của chúng ta được kêu gọi để nâng đỡ các cặp phối ngẫu và các gia đình trong việc hoàn thành sứ vụ thích đáng của họ trong đời sống và truyền giáo của Giáo Hội. Gia đình vẫn là đơn vị căn bản của xã hội và là học đường đầu tiên mà con cái học biết những giá trị nhân bản, tinh thần và luân lý là những gì giúp các em có thể trở thành một thứ hải đăng thiện hảo, thanh liêm và công chính trong các cộng đồng của chúng ta. 

Các bạn thân mến, bất cứ các bạn đóng góp đặc biệt nào vào sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội, tôi cũng xin anh chị em hãy tiếp tục cổ võ trong các cộng đồng của anh chị em việc huấn luyện trọn vẹn cho tín hữu giáo dân bằng chương trình giáo lý liên tục và hướng dẫn thiêng liêng. Nơi tất cả những gì anh chị em làm, tôi xin anh chị em hãy thực hiện một cách hoàn toàn hòa hợp lòng trí với các vị mục tử, cố gắng mang những minh thức, tài năng và đặc sủng của anh chị em ra phục vụ việc tặng trưởng của Giáo Hội trong mối hiệp nhất và dấn thân truyền giáo. Việc góp phần của anh chị em là những gì thiết yếu cho tương lai của Giáo Hội ở Đại Hàn - cũng như khắp Á Châu - sẽ lệ thuộc phần lớn vào việc phát triển của một thứ nhãn quan có tính chất giáo hội bắt nguồn nơi linh đạo hiệp thông, dự phần và chia sẽ các tặng ân (xem Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu - 45).

..............

(còn tiếp)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Nam Hàn (6) 14-18/8/2014 --- Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, Bvl, Tuyển Hợp Và Chuyển Dịch (8/22/2014)
Đtc Phanxicô Trả Lời Phỏng Vấn Trên Chuyến Bay Từ Nam Hàn Về Rôma Thứ Hai 18/8/2014 (8/21/2014)
Đức Phanxicô: Bài Giảng Cho Giới Trẻ Đại Hàn Và Á Châu --- Vũ Văn An 8/15/2014 (8/20/2014)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Nam Hàn (3) 14-18/8/2014 --- Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, Bvl, Tuyển Hợp Và Chuyển Dịch (8/20/2014)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Nam Hàn (4) 14-18/8/2014 --- Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, Bvl, Tuyển Hợp Và Chuyển Dịch (8/20/2014)
Tin/Bài khác
Ngày Thứ Hai Chuyến Tông Du Hàn Quốc Của Đức Thánh Cha Phanxicô T7, 16/08/2014 (8/18/2014)
Đức Phanxicô Nói Với Giáo Dân Và Tu Sĩ Đại Hàn 8/17/2014 (8/18/2014)
Đức Phanxicô: Bài Giảng Cho Giới Trẻ Đại Hàn Và Á Châu --- Vũ Văn An 8/15/2014 (8/17/2014)
Ngày Thứ Nhất Chuyến Tông Du Hàn Quốc Của Đức Thánh Cha Phanxicô Vũ Bình T6, 15/08/2014 - 17:18 (8/17/2014)
Dtc Đến Nam Hàn (13-18/8/2014) Nhân Dịp Ngày Giới Trẻ Á Châu Lần Thứ Vi (8/14/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768