Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lễ Nghi Đón Tiếp Đức Thánh Cha Tại Phi Trường Villamor Của Thủ Đô Manila
Thứ Hai, Ngày 28 tháng 9-2015
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về