Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đtc Phanxicô: Huấn Từ Ngỏ Cùng Pháp Tòa Rota Roma Ngày Thứ Sáu 23/1/2015
Thứ Năm, Ngày 29 tháng 1-2015

"Tôi muốn chia sẻ về bối cảnh nhân bản và văn hóa là những gì hình thành ý hướng lập gia đình... Vị thẩm phán, trong việc thẩm định tính chất hiệu thành của sự ưng thuận được bày tỏ, cần phải cứu xét tới bối cảnh của những giá trị và đức tin - hay của sự thiếu hụt hay thiếu vắng - liên quan tới ý hướng thành hôn"

ĐTC Phanxicô: Huấn Từ ngỏ cùng Pháp Tòa Rota Roma ngày Thứ Sáu 23/1/2015Quí Vị Thẩm Phán, Quí Vị Viên Chức, Quí Vị Luật Sư và Quí Hợp Tác Viên của Tông Pháp Đình Rota Rôma thân mến,

(Đoạn mở đầu ngắn ĐTC chào hỏi và cám ơn) 

Nhân dịp này tôi muốn chia sẻ về bối cảnh nhân bản và văn hóa là những gì hình thành ý hướng lập gia đình. Cuộc khủng hoảng về các thứ giá trị trong xã hội chắc chắn không phải là một hiện tượng mới đây. Bốn mươi năm trước, Chân Phước Phaolô VI, khi ngỏ cùng pháp đình Rota Roma đã thực sự nêu bật các thứ bệnh trạng của con người tân tiến "có những lúc bị tổn thương bởi một chủ nghĩa tương đối có tổ chức, một chủ nghĩa hướng tới những chọn lựa dễ dãi nhất theo hoàn cảnh, có tính cách mị dân, theo thời trang, đam mê, khoái lạc, vị kỷ, nhờ đó, đối ngoại, họ cố gắng chống lại tính chất chủ trị của luật lệ, và đối nội, một cách hầu như vô thức, họ thay thế đế quốc của lương tâm luân lý bằng những gì đột hứng của nhận thức tâm lý" (Allocution of January 31, 1974: AAS 66 [1974], p. 87).


Thật vậy, việc loại bỏ phối cảnh đức tin đã gây ra một cách không tiếc xót thứ kiến thức sai lầm về hôn nhân, một hôn nhân không bị hụt hẫng v các thành quả trong vấn đề chín chắn của ý muốn hôn nhân. Theo lòng nhân lành của mình, Chúa thực sự cho Giáo Hội hân hoan về rất nhều gia đình, được nâng đỡ và nuôi dưỡng bởi đức tin chân thành, hiện thực, trong nỗ lực và niềm vui của mọi ngày sống, các sự thiện của hôn nhân, những sự thiện đã được chân thành chấp nhận vào lúc kết hôn và trung thành cùng bền bỉ theo đuổi. Tuy nhiên, Giáo Hội cũng biết được cả nỗi khổ đau của nhiều tế bào gia đình đang bị phân tán, bỏ lại đằng sau những tàn rụi của các mối liên hệ tình cảm, các dự tính và các niềm mong đợi chung. 

Vị thẩm phán được kêu gọi để thi hành việc phân tích pháp lý của mình khi xẩy ra vấn đề ngờ vực liên quan đến tính chất hiệu thành của hôn nhân, để nắm chắc được sự kiện có hay chăng một thiếu sót ban đầu nào đó trong việc ưng thuận, hoặc trực tiếp liên quan đến một thiếu sót nào đó nơi tính chất hiệu thành của ý hướng hay một thiếu sót trầm trọng nào đó nơi việc hiểu biết về chính hôn nhân đối với ý muốn quyết định (xem Giáo Luật 1099). Thật vậy, cuộc khủng hoảng về hôn nhân thực sự không phải là không thường xuất phát từ cuộc khủng hoảng về kiến thức được đức tin soi dẫn, hay nhờ gắn bó với Thiên Chúa, cũng như với dự án yêu thương của Ngài được hiện thực nơi Chúa Giêsu Kitô. 

Kinh nghiệm mục vụ cho chúng ta biết rằng ngày nay có một số đông tín hữu đang sống trong những tình trạng bất thường, những tình trạng đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cái tâm thức trần tục tràn lan này. Thật vậy, đang có một thứ trần tục thiêng liêng, "thứ trần tục thiêng liêng ẩn nấp dưới hình dạng đạo đức, thậm chí dưới dáng dấp mến yêu Giáo Hội" (Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm), và là thứ trần tục thiêng liêng dẫn đến chỗ theo đuổi phúc hạnh bản thân hơn là vinh quang Thiên Chúa. Một trong những hậu quả của thái độ này đó là "một đức tin bị bủa vây bởi khuynh hướng chủ quan, chỉ chú trọng tới một thứ cảm nghiệm có được nào đó hay một chuỗi những biện luận cùng những lãnh vực kiến thức được cho rằng an ủi và khôn ngoan, thế nhưng chủ thể thực tế vẫn bị giam nhốt bởi cái nội tại của lý lẽ hay của cảm xúc riêng của họ" (cùng nguồn vừa dẫn - 94). Đối với người chiều theo thứ tâm thức này thì hiển nhiên đức tin vẫn bị hụt hẫng mất cái giá trị hướng dẫn và chuẩn mực của nó, mở cửa cho những thứ thỏa hiệp với cái tôi của con người cũng như với các áp lực của tâm thức hiện hành, thứ tâm thức đã trở thành chủ chốt nhờ các phương tiện truyền thông đại chúng. 

Bởi thế, vị thẩm phán, trong việc thẩm định tính chất hiệu thành của sự ưng thuận được bày tỏ, cần phải cứu xét tới bối cảnh của những giá trị và đức tin - hay của sự thiếu hụt hay thiếu vắng - liên quan tới ý hướng thành hôn. Thật vậy, sự vô thức nơi nội dung của đức tin có thể dẫn đến điều được Bộ Luật gọi là lầm lẫn ảnh hưởng đến ý muốn (xem Giáo Luật - 1099). Tình huống có thể xẩy ra này không còn được cho là ngoại lệ nữa như ở trong quá khứ, nếu thực sự có tính chất thịnh hành thường xuyên của ý nghĩ trần tục về giáo huấn của Giáo Hội. Cái sai lầm này đe dọa chẳng những đến tính chất bền vững của một cuộc hôn nhân, đến tính chất độc nhất và đến việc sinh hoa kết trái, mà còn đến cả hướng chiều của hôn nhân cho thiện ích của người khác, đến tình yêu phối ngẫu như là "nguyên lý quan trọng" của việc ưng thuận, đến chỗ trao tặng nhau để xây dựng một kết liên của cả đời sống con người. "Hiện nay hôn nhân có khuynh hướng bị coi như một hình thức của việc thỏa mãn thuần về cảm xúc là những gì có thể được cấu tạo bằng bất cứ cách nào hay được điều chỉnh tùy ý" (Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm - 66), đang đẩy thành phần hứa hôn đến chỗ nghi ngại trong tâm thức về chính cái vĩnh viễn của mối hiệp nhất, hay về tính chất độc nhất của nó, những gì có thể không đạt được khi người được yêu không còn hiện thực được niềm mong đợi của mình về một thứ phúc hạnh cảm xúc.


Bởi thế, tôi muốn cổ võ quí vị về một cuộc gia tăng và nhiệt liệt dấn thân cho thừa tác vụ của quí vị để bảo vệ mối hiệp nhất nơi khoa pháp luật của Giáo Hội. Biết bao nhiêu là công việc mục vụ cho thiện ích của nhiều cặp vợ chồng, cũng như của nhiều con trẻ, thành phần thường là nạn nhân của những trường hợp ấy! Cả ở đây nữa, cần phải có một cuộc hoán cải về mục vụ về phía các cơ cấu của giáo hội (xem cùng nguồn vừa dẫn - 27), để có thể cống hiến opus iustitiae (việc công lý) cho tất cả những ai hướng về Giáo Hội để giải quyết tình trạng hôn nhân của họ. Đây là một sứ vụ khó khăn của quí vị, cũng như cho tất cả các vị thẩm phán ở các giáo phận, đó là đừng gài bẫy ơn cứu độ bằng những xiết chặt của chủ trương vị luật. Phận sự của luật lệ là để hướng đến the salus animarum (phần rỗi của các linh hồn), ở chỗ tránh đi những thứ ngụy biện xa vời với xác thịt sống động của con người gặp khó khăn, thì việc thiết lập chân lý về giây phút ưng thuận có thể sẽ giúp ích như sau: sự thật này có trung thực với Chúa Kitô hay theo tâm thức xuyên tạc trần gian. 

Theo chiều hướng ấy, Chân Phước Phaolô VI đã nói rằng: "Nếu Giáo Hội là một khuôn mẫu thần linh - Ecclesia de Trinitate - thì các cơ cấu của Giáo Hội, mặc dù có thể toàn hảo, cần phải được thiết lập để truyền đạt ân sủng thần linh và nuôi dưỡng, theo các tặng ân và sứ vụ của từng cơ cấu, thiện ích của tín hữu, mục đích thiết yếu của Giáo Hội. Mục tiêu về xã hội này, đó là phần rỗi của các linh hồn, the salus animarum, vẫn là đối tượng tối cao của các cơ cấu của luật lệ, của các thứ luật lệ" (Address to the Participants in the 2nd International Congress of Canon Law, September 17, 1973: Communicationes 5 [1973], p. 126).

Cũng cần phải nhắc lại những gì được Bản Hướng Dẫn Dignitas Connubili qui định ở số 113, hợp với Giáo Luật khoản 1490, về sự hiện diện cần thiết, nơi hết mọi Pháp Đình của giáo hội, những con người có khả năng cống hiến việc quan tâm khuyên giải về khả thể đưa đến một vụ tiêu hôn; trong khi đó sự hiện diện này cũng cần có cả các vị bảo trợ vững vàng, được cùng một pháp đình trả thù lao, thành phần thực thi vai trò luật sư.    

Hy vọng rằng trong hết mọi Pháp Đình, những nhân vật này hiện diện để phấn khích việc thực sự tới gần với công lý của Giáo Hội cho tất cả mọi tín hữu. Tôi muốn nhấn mạnh là một số khá nhiều trường hợp được Pháp Tòa Rota Roma giải quyết có thể được trợ giúp về pháp lý cho những ai không thể đảm đương vì lý do kinh tế, bằng không cho phép họ có được các dịch vụ luật sư. 

Anh em thân mến, tôi xin lập lại cùng từng người trong anh em lòng biết ơn của tôi về thiện ích anh em thực hiện cho dân Chúa, khi anh em phục vụ công lý. Tôi xin ơn trợ giúp thần linh xuống trên công việc của anh em và tôi thành tâm ban cho anh em Phép Lành Tòa Thánh. 


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và các chỗ nhấn mạnh tự ý)

http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-address-to-the-tribunal-of-the-roman-rota

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về