Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Giảng Giờ Kinh Tối Cho Các Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ, Chủng Sinh Và Các Phong Trào Công Giáo Ở Vương Cung Thánh Đường Mông Triệu Asunción Paraguay Thứ Bảy 11/7/2015
Thứ Năm, Ngày 16 tháng 7-2015

Bài Giảng Giờ Kinh Tối cho các Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ, Chủng Sinh và các Phong Trào Công Giáo ở Vương Cung Thánh Đường Mông Triệu Asunción Paraguay Thứ Bảy 11/7/2015

"Cầu nguyện là việc bày tỏ cho thấy những gì chúng ta cảm nghiệm và những gì chúng ta cần phải cảm nghiệm trong đời sống hằng ngày của chúng ta.... Cầu nguyện là phản ảnh tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa, với người khác và với toàn thể thiên nhiên vạn vật".


Kinh nguyện phụng vụ, theo cấu trúc thanh thản của nó, là để trở thành một bày tỏ của toàn thể Giáo Hội, Hiền Thê của Chúa Kitô, khi Giáo Hội cố gắng trở nên giống Chúa của mình hơn. Mỗi người chúng ta, trong khi cầu nguyện, đều muốn trở nên giống Chúa Giêsu hơn. 

Cầu nguyện là việc bày tỏ cho thấy những gì chúng ta cảm nghiệm và những gì chúng ta cần phải cảm nghiệm trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Việc cầu nguyện thực sự tối thiểu thì không được tập trung vào bản thân mình hay chỉ để trình diễn. Cầu nguyện làm cho chúng ta mang ra thực hành, hay khảo sát lương tâm của chúng ta về những gì chúng ta cầu nguyện theo các bài Thánh Vịnh. Chúng ta là những bàn tay của Thiên Chúa, Đấng "nâng người nghèo từ bụi đất lên" (Thánh Vịnh 112:7). Chúng ta làm việc để biến những gì là khô khan và cằn cỗi thành niềm vui của mảnh đất phì nhiêu. Chúng ta kêu lên rằng "quí báu thay trước mắt Chúa đời sống của những kẻ tín trung của Ngài". Chúng ta là nhưng người chiến đấu, lên tiếng nói và bênh vực phẩm vị của hết mọi sự sống con người, từ khi được thụ thai cho đến tuổi già, khi tháng năm của chúng ta đã nhiều và sức khỏe của chúng ta tàn lụi. Cầu nguyện là phản ảnh tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa, với người khác và với toàn thể thiên nhiên vạn vật. Giới răn yêu thương là đường lối hay nhất cho người môn đệ thừa sai để được nên giống Chúa Giêsu. Mối hiệp nhất với Chúa Giêsu là những gì đào sâu ơn gọi Kitô hữu của chúng ta, một ơn gọi liên quan đến những gì Chúa Giêsu "làm" - còn cao cả hơn là những "sinh hoạt" thuần túy nữa - đến việc trở nên giống như Người hơn trong tất cả những gì chúng ta làm. Vẻ đẹp của cộng đồng giáo hội được xuất phát từ mối hiệp nhất này của mỗi phần tử thuộc chi thể Giáo Hội với bản thân Chúa Giêsu, kiến tạo nên "một thứ tương đồng về ơn gọi" trong sự phong phú của tính chất đa dạng hài hòa. ............

Mỗi người chúng ta đều có những giới hạn của mình, và không ai có thể tái tạo nên Chúa Giêsu với tất cả tầm vóc viên trọn của Người. Cho dù tất cả các ơn gọi được liên kết với một số khía cạnh của đời sống và hoạt động của Chúa Giêsu, một số ơn gọi vẫn có tính cách tổng quan và thiết yếu hơn. Như lúc này đây chúng ta chúc tụng Chúa vì "Người đã không coi mình cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa mới được"(Philiphê 2:6). Đây là trường hợp cho hết mọi ơn gọi Kitô hữu, không coi mình "cứ phải ngang hành với Thiên Chúa mới được". Một người được Thiên Chúa kêu gọi thì không khoe khoang tự đắc; họ không tìm cách để được nhận biết hay hoan hô; cho mình ngon lành hơn kẻ khác, nổi bật hơn............

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về