Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du 3 Nước Mỹ Châu Latinh: Ecuador, Bolivia Và Paraguay 5-13/7/2015
Thứ Năm, Ngày 16 tháng 7-2015
Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du 3 Nước Mỹ Châu Latinh: Ecuador, Bolivia và Paraguay 5-13/7/2015

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tổng hợp và tuyển dịch

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/travels/2015/outside/documents/papa-francesco-ecuador-bolivia-paraguay-2015.html


Ngày 11-12/7/2015 ở Paraguay

Giảng Lễ ở trước Đền Thánh Mẫu Caacupé Paraguay Thứ Bảy 11/7

"Mẹ Maria là người nữ của niềm tin; Mẹ là Mẹ của Giáo Hội; Mẹ đã tin tưởng. 
Đời sống của Mẹ chứng tỏ rằng Thiên Chúa là Đấng không lừa dối chúng ta". 

..... Trong Phúc Âm chúng ta vừa nghe lời vị thiên thần chào Đức Maria: Hãy vui lên hỡi đầy ơn phúc. Chúa ở cùng cô. Hãy vui lên, Maria, hãy vui lên. Khi nghe thấy lời chào này, Mẹ Maria cảm thấy bối rối và tự hỏi lời chào ấy có ý nghĩa gì. Mẹ hoàn toàn không hiểu được những gì đang xẩy ra lúc ấy. Thế nhưng Mẹ biết rằng vị thiên thần này từ Thiên Chúa mà đến và vì thế Mẹ đã thưa xin vâng. Maria là Mẹ của Xin Vâng. Xin vâng với ước mơ của Thiên Chúa, xin vâng với việc chăm sóc của Thiên Chúa, xin vâng với ý muốn của Thiên Chúa. 

Như chúng ta đều biết, đó là tiếng xin vâng không dễ gì để sống. Một tiếng xin vâng chẳng được đặc ân hay chuyên biệt nào. Ông Simeon đã nói tiên tri về Mẹ rằng: "sẽ có một lưỡi gươm đâm vào lòng của cô" (Luca 2:35), và thật sự đã xẩy ra như thế. Đó là lý do chúng ta yêu mến Mẹ rất nhiều. Chúng ta thấy được một Người Mẹ thật sự ở nơi Mẹ, một người mẹ giúp chúng ta giữ cho đức tin và đức cậy được sống động giữa những hoàn cảnh éo le phức tạp. Suy nghĩ về lời tiên tri của Ông Simeon, chúng ta cần chia sẻ ngắn gọn về 3 thời khắc khó khăn trong đời sống của Mẹ Maria: 

1- Thi khắc thứ nhất là cuộc hạ sinh của Chúa Giêsu. Các vị không có chỗ trọ. Các vị là những người vô gia cư, không nơi nào đón nhận Con của Mẹ. Không có nơi để Mẹ có thể sinh hạ. Các vị không có họ hàng thân thuộc ở gần đó; các vị lẻ loi cô độc. Chỉ có một nơi duy nhất đó là một hang của thú vật. Chắc hẳn Mẹ vẫn nhớ những lời của thiên thần: "Hãy vui lên hỡi Maria, Chúa ở cùng cô". Mẹ dám tự hỏi rằng: "Thế thì Ngài ở đây bây giờ?"

2- Thời khắc thứ hai là việc trốn sang Ai Cập. Các vị cần phải ra đi, đi đến nơi lưu đầy. Các vị chẳng những không có phòng, không có gia đình gần gũi, sự sống của các vị còn nguy hiểm nữa. Các vị cần phải lên đường ra nước ngoài. Các vị là các kẻ di dân bị bách hại, vì lòng ghen tương và tham lam của ông vua. Cả ở đó nữa, Mẹ có thể đã dám tự hỏi rằng: "Tất cả những gì đã được thiên thần hứa hẹn đâu cả rồi?" 

3- Thời khắc thứ ba là biến cố Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Không một cảm nghiệm nào khó khăn hơn đối với một người mẹ khi chứng kiến thấy cái chết của con mình. Thật là đoạn trường. Chúng ta thấy Mẹ Maria ở đó, ở dưới chân cây thập tự giá, như hết mọi người mẹ, mạnh mẽ, trung thành, ở với người con của Mẹ cho tới lúc người con chết, chết trên thập giá. Cả ở đó nữa, Mẹ có thể đã đặt vấn đề: "Đâu là tất cả những lời hứa hẹn thiên thần đã nói với tôi?" Bấy giờ chúng ta thấy Mẹ tỏ ra can đảm và nâng đỡ các môn đệ.......

Mẹ Maria là người nữ của niềm tin; Mẹ là Mẹ của Giáo Hội; Mẹ đã tin tưởng. Đời sống của Mẹ chứng tỏ rằng Thiên Chúa là Đấng không lừa dối chúng ta, Thiên Chúa không bỏ rơi dân của Ngài, ngay cả trong những lúc hay những trường hợp đường như Ngài không có đó. Mẹ Maria là người môn đệ đầu tiên của Con Mẹ và trong những lúc khó khăn Mẹ đã giữ cho niềm hy vọng của các tông đồ sống động. Họ cảm thấy lo sợ nên đã giam mình ở căn thượng lầu. Là một người phụ nữ chú ý tới các nhu cầu của người khác, Mẹ có thể nói - khi việc cử hành và bầu khí vui vẻ đã đi đến cùng - "này, họ hết rượu rồi" (Gioan 2:3). Mẹ là người nữ đã đến ở với người họ hàng của Mẹ "chng 3 tháng" (Luca 1:56), nhờ đó bà Isave không bị lẻ loi khi sửa soạn sinh con. Đó là người mẹ của chúng ta, rất tốt lành và rất nhân ái, Mẹ là Đấng hỗ trợ chúng ta trong cuộc sống của chúng ta...........
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về