Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
16b-video: Thánh Lễ Tại Nhà Thờ Chính Toà Hai Thánh Phêrô Phaolô Philadelphia (sat 26/9/2015, 9:00am)
Thứ Tư, Ngày 30 tháng 9-2015
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về