Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
16a- Video: Chặng Thứ Ba Trong Chuyến Tông Du Hoa Kỳ: Đức Thánh Cha Đến Philadelphia (sat 26/9/2015, 8:00am)
Thứ Tư, Ngày 30 tháng 9-2015
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về