MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: lm hoàng minh tuấn, cssr
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Hai Mươi Sáu - Ngày Ba Mươi: Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu
Chủ Nhật, Ngày 30 tháng 6-2019
NGÀY HAI MƯƠI SÁU

Cái gai thứ 1 đâm Trái Tim Chúa Giêsu:

phạm tội trọng

Cứ lời thánh Phaolô dạy, kẻ phạm tội trọng đóng đanh Chúa Giêsu như quân dữ xưa. Họ không đóng đanh bề ngoài, họ đóng đanh Người trong lòng. Thật vậy, vì có một lần Chúa Giêsu hiện đến cùng thánh nữ Ma-ga-ri-ta, đầu đội vòng gai, máu chảy ròng ròng, Chúa phán rằng:

"Những kẻ phạm tội trọng làm khốn Ta thế này đây".

Xưa bà thánh Têrêsa hằng cầu nguyện cho kẻ có tội. Một lần bà sốt sắng kêu van hết sức làm động lòng Chúa Giêsu, Chúa nghe lời bà và Chúa cứu 6 ngàn người được ơn ăn năn trở lại, sửa mình và được rỗi linh hồn.

 Tích Truyện:

 Xưa có một người rất dữ tợn hung ác, đã phạm mọi giống tội. Khi đã già 60 tuổi, ông ta bị bệnh nặng, các y sĩ đều chê. Anh em bà con thấy thế khuyên ông ta lo việc rỗi linh hồn. Ông ta không nghe lời khuyên bảo, không lo xưng tội, mà còn chửi bới nói phạm đến Chúa.

Nhưng Chúa thương xót vô cùng, Người hiện ra phán rằng:

"Ta là Giêsu đã chết cho con, dù tội con nặng đến đâu, đừng sợ, hãy ăn năn thực lòng, Ta sẽ tha hết, vì Ta nhân từ thương xót vô cùng".

Ông ta thưa: Tôi sắp mất linh hồn rồi, cần gì ăn năn làm gì nữa.

Lúc ấy Chúa Giêsu mở áo cho ông ta xem các thương tích trên mình Người và nói:

"Ta đã chịu khổ cực thế này để cứu linh hồn con, hãy thật lòng ghét tội, Ta sẽ cứu con khỏi sa hỏa ngục".

Ôi! ghê gớm khốn nạn thay, lão ấy chẳng những không biết ơn Chúa Giêsu đã thương lão mà hối cải, hắn còn bạo gan nói phạm đến lòng nhân lành Chúa. Chúa Giêsu thấy lão cứng lòng cố chấp như vậy thì Người lấy mấy giọt máu bên sườn nhỏ xuống trán hắn, nói rằng:

"Đến ngày phán xét, máu này sẽ làm chứng cho thiên hạ biết ngươi đã khinh chê lòng thương xót Ta, ngươi hư mất là lỗi tại chính ngươi mà thôi".

Suy tích này ta biết tội trọng là sự gớm ghiếc chừng nào, và sự cứng lòng phạm đến Đức Chúa Trời là làm hại linh hồn người ta biết bao.

Hãy hạ mình xuống cầu xin Ðức Mẹ thương xem, chớ để mình ra cứng lòng…

***

 

NGÀY HAI MƯƠI BẢY

Cái gai thứ 2 đâm Trái Tim Chúa Giêsu:

làm hư phép Mình Thánh

 Trong thời nay, có biết bao kẻ đã không tin, hay có tin nhưng phạm đến Mình Thánh Chúa, làm cho quỉ vui mừng, các thiên thần xấu hổ, còn Chúa Giêsu thì đau đớn… Giuđa đã bán Chúa cho kẻ nghịch làm khổ Người, thì kẻ phạm đến Mình Thánh Chúa cũng như đem nộp Chúa cho quỉ dữ. Chúa Giêsu xấu hổ đau buồn chừng nào. Ôi Thiên Chúa cao sang chịu thiệt thòi vì phần rỗi chúng con!

 Tích Truyện:

 Xưa có một người ăn mày đến xin ăn trước cửa nhà thánh Pô-li-nô Giám Mục thành Nola, người thấy nó bại một tay thì hỏi nó bị bại từ bao lâu rồi. Người ấy nói:

- Cha tôi mất sớm, mẹ tôi nuôi tôi đến lớn, nhưng tôi chẳng đền ơn, lại còn phung phí của cải gia đình, rượu chè cờ bạc, bán cả ruộng rẫy.

Một hôm, tôi thấy mẹ tôi còn mấy đồng bạc, tôi đòi lấy, mẹ tôi không cho, nên tôi lấy tay này đánh mẹ tôi chết ngay. Hôm ấy là thứ Năm tuần thánh, tôi giấu xác mẹ tôi, rồi đi lễ, và tôi cả lòng lên rước lễ như người ta. Khi vừa rước lễ xong, tay tôi liền khô bại, đau đớn, tôi kêu la ầm cả nhà thờ. Người ta kéo đến hỏi han, tôi xấu hổ quá, bỏ làng ra đi dông dài mãi đến nay. Tôi xin chịu sự đau đớn đời này, nhưng tôi sợ hình khổ hỏa ngục lắm.

Nghe vậy, thánh Giám Mục nói:

- Anh đã làm cực lòng Chúa lắm, nhưng đừng ngã lòng, vì Chúa vô cùng nhân từ thương xót, hãy ăn năn thật lòng và xưng tội cho thật thà, rước lễ cho sốt sắng đền tội đã làm hư phép Mình Thánh Chúa xưa.

Anh ta nghe lời thánh Giám Mục, ăn năn xưng tội và chịu lễ sốt sắng, vừa chịu lễ xong, tay anh ta mềm ra và giơ lên được như cũ.

Ta hãy quyết tâm đừng bao giờ dám phạm đến Mình Thánh Chúa Giêsu. 

***

 

NGÀY HAI MƯƠITÁM

Cái gai thứ 3 đâm Trái Tim Chúa Giêsu:

lười biếng rước lễ

Thánh ý Chúa Giêsu khi lập phép Mình Thánh là muốn cho người ta năng rước lễ. Chúa phán:

"Hỡi những kẻ khó nhọc, gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các ngươi nghỉ ngơi lại sức.” (Mt 11.28)

"Ta bảo thật: ai không ăn thịt Ta và uống máu Ta, sẽ không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ có sự sống đời đời". (Ga 6.53-54)

Tích Truyện: 

Trong sách Hạnh các thánh có kể truyện ông thánh A-lê-xi người thành Rôma, là con nhà giầu sang lắm. Trong dịp cưới vợ, bởi ơn Chúa soi sáng, ông đã bỏ cha mẹ, vợ, cùng của cải sang trọng trần gian mà sang phương Đông đi viếng các nhà thờ, chăm lo đọc kinh dự lễ cầu nguyệm đêm ngày. Người chẳng còn của nuôi thân, phải đi ăn mày kiếm miếng cơm.

Qua 17 năm, người trở về Rôma, đến ăn xin ở cửa nhà cha mẹ, nhưng người giấu không cho cha mẹ biết, và cũng vì người rách rưới nên cha mẹ không nhận ra người.

Ông bà thấy người đói rách túng thiếu thì cho ở nhờ trong một xó nhà, và bảo đầy tớ mỗi ngày cho bát cơm, chén nước.

A-lê-xi cứ ở như thế 17 năm nữa, chịu tôi tớ khinh dể mà không hề kêu ca phàn nàn, cũng không tỏ mình là con yêu quí cha mẹ đang tìm tòi mong mỏi.

Sau 17 năm, A-lê-xi bị bệnh mà chết. Lúc sắp liệm xác, thấy người cầm trong tay một tờ giấy, mở ra xem mới biết người chính là A-lê-xi, con ông bà chủ nhà. Cha mẹ A-lê-xi nghe tin ấy, vội chạy đến nhận xác con, khóc lóc thảm thiết không ai an ủi được.

Ta hãy nhận ra Chúa Giêsu trong bí tích Thánh thể, mà đến thăm viếng Người, đón rước Người vào linh hồn ta để Người nên bạn thân an ủi, thêm sức và cùng đi với ta tiến về quê trời.

***

 

NGÀY HAI MƯƠI CHÍN

Phải vững lòng trông cậy Trái Tim Chúa Giêsu

Thánh nữ Ma-ga-ri-ta nói rằng: "Nếu ta thấy mình khô khan lười biếng, hãy đến cùng Trái Tim Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy, Người sẽ hun đốt lòng ta, cho ta nên sốt sáng. Nếu ta yếu đuối hay phạm tội, hãy mau chạy đến với Trái Tim Chúa Giêsu, ta sẽ được thêm sức để tránh tội, vững vàng trên đường nhân đức. Ta phải luôn vững lòng trông cậy vào lòng Thương xót Chúa Giêsu, ta sẽ được những ơn ta thiếu thốn".

Tích Truyện: 

Nhờ ảnh Trái Tim Chúa, cha xứ cứu được một linh hồn:

Có một cha xứ kia kể tích chuyện này:

Trong giáo xứ tôi, có một người về phần xác thì giầu, nhưng phần hồn thì rất khô khan. Đã lâu năm ông bỏ không tới nhà thờ.  Vào một ngày kia ông bị bệnh nặng, các thầy thuốc đều chê  cả.  Nghe tin ấy, tôi vội đến thăm ngay, nhưng không được vào, vì ý ông không muốn lo việc linh hồn, nên đã bảo người nhà không được cho tôi vào.

Mấy ngày sau tôi lại đến, nhưng cũng vô ích, vẫn không được vào. Tôi thấy tình cảnh như thế thì trao một mẫu ảnh Trái Tim Chúa cho một người nhà của ông ta, và bảo giấu ảnh ấy dưới gối ông ta ngủ. Về nhà thờ, tôi cho giáo dân biết tin ấy, xin mọi người trong giáo xứ, nhất là những ai quen rước lễ thứ Sáu đầu tháng, kêu van cầu xin Trái Tim Chúa Giêsu, để Người soi sáng mở lòng cho kẻ bệnh nặng ăn năn trở lại.

Phần riêng tôi cũng ra sức cầu xin Trái Tim Chúa cho ông ta, nhất là trong lúc tôi dâng lễ.

Đến ngày thứ Sáu đầu tháng, tôi được tin bệnh nặng của ông ta trở nên trầm trọng. Nóng lòng quá, tôi liền đến ngay nhà kẻ liệt, và dù người nhà ngăn cản, tôi cũng cứ xông vào trong phòng ông ta nằm. Tôi chào và hỏi bệnh tình, rồi tôi khuyên ông ta lo việc linh hồn. Ôi, Trái Tim nhân lành Chúa Giêsu hay thương xót kẻ có tội chừng nào. Ông không chống lại nữa, và vui lòng nghe lời tôi khuyên bảo, lại xin tôi giúp, vì đã bỏ xưng tội lâu năm. Tôi giúp ông kỹ càng, rồi làm phép giải tội và phép xức dầu cho ông ngay. Ông ấy lãnh các Bí tích cách sốt sắng cùng tỏ ra dấu ăn năn tội khác thường.

Mười lăm ngày sau, ông thở hơi cuối cùng, miệng kêu Tên cực trọng Chúa Giêsu, và ra đi bình an trong tay nhân lành của Chúa.

***

 

NGÀY BA MƯƠI: DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

Để được bảo đảm phần rỗi đời đời, và thêm lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta hãy dâng mình cho Trái Tim Cực Trọng Chúa Giêsu, để đền tạ tội lỗi mình, tội lỗi nhân loại. Và nhất là để được chính Chúa ban cho chúng ta lòng yêu mến Trái Tim Người cách riêng.

Hãy vào ẩn náu trong Trái Tim của Người, chúng ta sẽ được bình an và hưởng hạnh phúc ngàn đời.

KINH DÂNG MÌNH CHO THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

(Của Đức Giáo Hoàng Piô XI)

Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng. Ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho chúng con.

Từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra, thì Trái Tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn.

Mọi việc Người làm thì đã làm vì chúng con.

Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết.

Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con. Chúng con mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên. Xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội.

Chúng con là kẻ khốn khó, chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng.

Nay ơn trên trời soi sáng thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái Tim Người cách riêng. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh.

Chúng con xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chân Đấng nhân lành vô cùng. Chúng con hợp một ý cùng Bề trên mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu.

Chúng con dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội.

Chúng con dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời.

Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm; sự sống, sự chết, tài trí, của cải, hết mọi sự chúng con dâng cho Trái Tim thay thảy.

Dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó, thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Chúng con cũng xin dâng cả anh em, họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành.

Ớ Trái Tim cực thánh, xin cai trị trong lòng chúng con. Xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỷ. Xin thêm lòng tin, cậy, kính mến cho chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Xin phá những sự dữ hay vây bọc tư bề.

Xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết.

Xin ban mọi ơn lành cho Đức Giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu.

Xin phù hộ cho các Linh mục được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các Đấng, các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên.

Ớ Trái Tim hay thương vô cùng, xin chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con. Xin ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này.

Xin đưa chúng con lên Thiên đàng hưởng Trái Tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

               (Toàn niên Kinh nguyện, Bùi Chu, tr.135)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hạt Châu Ngọc (228) (3/13/2023)
Bí Tích Thánh Thể Là Một Phép Lạ? (1/31/2023)
Audio/youtube: Mặc Khải Về Thánh Thể Trong Gioan 6.1-59 (tác Giả Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, Dcct) Phần 1- Het (12/31/2019)
Tin/Bài cùng ngày
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Các Kinh Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (6/30/2019)
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Hai Mươi Mốt - Ngày Hai Mươi Lăm (6/30/2019)
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Mười Sáu - Ngày Hai Mươi (6/30/2019)
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Mười Một - Ngày Mười Lăm (6/30/2019)
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Mồng Sáu - Ngày Mồng Mười (6/30/2019)
Tin/Bài khác
Đấng Sáng Lập Phong Trào Tôn Vương.(phần #12/12) -- Het--- (5/31/2019)
Đấng Sáng Lập Phong Trào Tôn Vương.(phần #11/12) (5/31/2019)
B. - Các Kinh Dâng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (phần #10/12) (5/31/2019)
Phụ Chương A.- Gốc Tích Và Nội Dung Việc Tôn Thờ Trái Tim Chúa Giêsu (phần #9/12) (5/31/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #8/12)--kinh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu [1] (của Đghoàng Piô Xi) (5/31/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768