MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: lm hoàng minh tuấn, cssr
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Mồng Sáu - Ngày Mồng Mười
Chủ Nhật, Ngày 30 tháng 6-2019
NGÀY MỒNG SÁU

Trái Tim Chúa Giêsu có Thánh giá ở trên

 Khi Chúa Giêsu tỏ Trái Tim Chúa cho thánh nữ Ma-ga-ri-ta, Người cho chị xem thấy Trái Tim có thánh giá ở trên.

Thánh giá ấy dạy cho ta biết cả cuộc đời đau khổ của Chúa, từ lúc sinh ra hèn hạ đến lúc chết nhục nhã, đã dồn lại trong Trái Tim Người.

Thánh giá là món quà bổ ích Chúa dành riêng cho những ai Người yêu quí. Thánh nữ Ma-ga-ri-ta nói rằng:

"Nếu tôi chẳng được vác thánh giá và rước lễ mỗi ngày, thì tôi không thể sống được. Nếu ta chẳng vui lòng chịu đau khổ, còn để lòng quyến luyến những vui sướng thế gian, thì ta là môn đệ Chúa sao được?"

Ai hiểu được lợi ích của đau khổ, thì kẻ ấy đã có lòng yêu mến Chúa, và đã có hi vọng lãnh phần thưởng đời đời Chúa dành cho mình trên Nước Chúa. Ai yêu Chúa thật thì lấy nặng nhọc làm êm ái, và lấy cay đắng làm ngọt ngào.

Tích truyện:

 Xưa có một bà đạo đức phải bệnh nặng. Đã lâu ngày, uống các thứ thuốc, bệnh cũng chẳng giảm bớt. Các danh y đều bó tay. Tuy bà chẳng tiếc gì sự sống, nhưng bà thương cho đứa con còn thơ ngây, một mai bà chết đi, lấy ai săn sóc, dạy dỗ. Bà đành chịu cho bác sĩ mổ, may ra sống sót được.

Lúc mổ, tuy đau đớn, nhưng bà vẫn giữ nét mặt thản nhiên, không kêu la, không rên rỉ. Các y tá đều ngạc nhiên trước thái độ can đảm của bà.

Mổ xong, bà cầm ảnh Thánh giá nói với mọi người:

"Đây là sức mạnh giúp tôi can đảm chịu đau đớn. Tôi cũng là người biết đau đớn như người ta, nhưng khi nhớ đến những đau khổ, đến cái chết của Chúa trên thánh giá, tôi được can đảm, và còn chịu được nữa".

Bà còn sống được ít lâu, chịu đau khổ. Khi gần từ giã cuộc đời, bà gọi con đến, đưa ảnh thánh giá và khuyên con:

"Con hãy giữ lấy thánh giá này, đây là nguồn an ủi độc nhất của con trên đời. Đây là vật quí giá mẹ để lại cho con. Ảnh này sẽ giúp con vui sống trong vui mừng cũng như trong đau khổ".

Bà đã trút hơi cuối cùng trước những tiếng khóc của cậu con bên giường.

***

 

NGÀY MỒNG BẢY

Trái Tim Chúa Giêsu là lò lửa mến yêu.

Nhìn ảnh Trái Tim Chúa Giêsu ta thấy có lửa bốc ra nơi chân thập giá , chỗ lưỡi đòng và mão gai đâm vào.

Lần kia, Chúa hiện đến cùng thánh nữ Ma-ga-ri-ta cho người xem thấy Trái tim và nói: "Ta thương yêu loài người quá sức con không hiểu được. Ta không thể cầm hãm lửa trong Trái Tim Ta được nữa. Lửa ấy bốc ra cho người ta xem thấy mà lãnh lấy những ơn lành".

Thánh nữ Giéc-tru-đê năng than thở rằng: "Lạy Chúa, nếu loài người hiểu biết Trái Tim Chúa thương yêu chúng chừng nào, hẳn chúng sẽ kính phục và mến Chúa hết".

Ta phải xin Chúa cho ta được hiểu biết và hết lòng kính mến Trái Tim Chúa, đem suốt đời phục vụ Chúa.

Tích truyện:

 Xưa có chàng thanh niên hư thân, đến nỗi những chàng xấu nết trong vùng cũng chẳng còn muốn làm bạn với chàng. Vì hoang đàng quá độ, chàng mắc bệnh thổ huyết, ốm đau kịch liệt.

Khi linh mục xứ đến thăm, khuyên bảo, chàng cũng chẳng nghe, lại còn nói phạm đến Chúa. Thương linh hồn chàng, linh mục xứ tìm mọi cách giúp chàng phần linh hồn. Ngài nhờ cha phó đến tận Pa-rây lơ Mô-ni-an, nơi người ta tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu, nhờ những người ở đấy cầu xin cho chàng. Người ta dự lễ, rước lễ cầu cho chàng.

Khi cha phó trở về, cả hai cha tới thăm chàng thanh niên đau liệt ngay. Cha phó nói tới việc đi Pa-rây và tặng cho chàng mẫu ảnh Trái Tim Chúa Giêsu làm quà. Chàng giơ tay đón nhận, hôn kính, nói lời cảm ơn, rồi nhờ mẹ đeo ảnh Trái Tim Chúa Giêsu vào cổ mình. Đeo xong, chàng xin xưng tội ngay hôm ấy, cùng lãnh bí tích Xức dầu bệnh nhân sốt sáng, đọc theo những lời trong nghi lễ xức dầu. Từ lúc đó, chàng năng than thở: “Lạy Trái Tim Chúa Giêsu đã quá thương con, con quyết lòng kính mến Chúa hết lòng con, suốt đời con".

Ngày hôm sau, cậu từ giã cõi đời cách êm ái.

***

 

NGÀY MỒNG TÁM

Việc thứ nhất phải làm để tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu là dâng mình cho Trái Tim cực trọng Người.

 Chúa Giêsu đã dạy cho thánh nữ Ma-ga-ri-ta một bản kinh dâng mình và hứa rằng:

"Từ nay Ta sẽ trả công cho người làm ơn cho con như làm ơn cho Ta. Ta sẽ phạt những kẻ làm mất lòng con như làm mất lòng Ta. Ta sẽ nghe lời con cầu xin và bầu cử cho người ta nữa".

Chị kể rằng: Có người xin tôi cầu nguyện cho một người tội lỗi ăn năn thống hối. Tôi nhận lời và cầu nguyện như ý xin. Ngày  sau đó, Chúa hiện đến phán rằng: "Nếu kẻ tội lỗi ấy vâng theo thánh ý Chúa Cha cho trọn, Ta sẽ thương cứu nó, nhưng nó phải dâng mình cho Trái Tim Ta".

Nghe lời ấy, từ đó Thánh nữ Ma-ga-ri-ta thấy ai có lòng tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu thì cũng khuyên dâng mình cho Chúa. Chị nói: "Muốn được đẹp lòng Chúa và thực lòng kính mến Trái Tim Chúa, người ta phải dâng mình cho Trái Tim cực trọng Chúa.” Chúa Giêsu đã dạy cho thánh nữ Magarita một bản kinh dâng mình. Chị đã chép thành nhiều bản kinh dâng mình ấy và gửi đi nhiều nơi. (Xem bản kinh ấy ở dưới cuối)

Dâng mình cho Chúa là nhận Chúa là Đấng dựng nên mình, cứu chuộc, coi sóc, ban mọi ơn trong ngoài hồn xác, và quyết tâm kính mến Chúa đến trọn đời như con với Ta hiền.

Chúa phán: Đã dâng mình cho Chúa, phải thành thực và trọn vẹn, hồn xác, nếu còn giữ lại phần nào thì Chúa không nhận.  

Tích truyện:

 Chẳng có kinh nào sốt sáng bằng kinh thánh nữ Ma-ga-ri-ta đã đọc để dâng mình cho Trái Tim Chúa Giêsu, vì là kinh Chúa đã dạy chị viết ra, để tỏ lòng thành thực dâng mình cho Trái Tim Chúa.

Đọc kinh này, ta thấy thánh nữ Ma-ga-ri-ta đã dâng mọi sự trong ngoài, hồn xác mãi mãi…thánh nữ Ma-ga-ri-ta năng đọc kinh này vào lễ kính Trái Tim Chúa Giêsu và các thứ Sáu quanh năm, sau khi rước lễ. Ngoài ra, Chị  còn dâng mình tắt trong tâm trí nhiều lần trong ngày.

Chúa Giêsu muốn cho người ta dâng mình riêng từng người, lại muốn cho mọi người trong gia đình, trong cộng đoàn, xứ đạo, trong tu viện hợp ý cùng nhau dâng mình cho Chúa, nhận Chúa làm Vua cai trị mình nữa.

***

 

NGÀY MỒNG CHÍN

Việc 2 : Đền tạ những tội phạm đến Trái Tim và Thánh Thể

  Một lần Chúa Giêsu hiện đến phán dạy thánh nữ Ma-ga-ri-ta rằng:

"Ta ước ao và muốn cho người ta tôn sùng Trái Tim Ta, đền tạ những tội xúc phạm đến Trái Tim Ta".

Chị  kể lại rằng: Một hôm, khi tôi đang chầu Mình Thánh, Chúa hiện ra uy nghi sáng láng, mở Trái Tim Người ra cho tôi xem và phán:

"Hỡi con, Ta muốn con rước lễ các ngày thứ Sáu đầu tháng, để đền tạ những tội loài người xúc phạm đến Thánh Thể Ta".

Năm 1675, Chúa lại hiện đến cùng tôi và phán:

"Ta muốn hàng năm, ngày thứ Sáu tuần lễ Thánh Thể, có một lễ riêng kính thờ Trái Tim Ta. Hôm ấy, những kẻ kính mến Ta sẽ rước lễ đền tạ những tội loài người xúc phạm đến Ta ngự trong phép Thánh Thể".

Lần khác, sau khi rước lễ, Chúa lại hiện ra cùng Chị, dạy phải ăn chay, hãm mình lánh tội và làm các việc lành khác đền tội thay cho những người đang mắc tội trọng đã cả dám lên rước lễ. 

Tích truyện:

 Bên Pháp, nhiều xứ đã lập Hội Rước lễ đền tạ Trái Tim Chúa Giêsu và Thánh Thể, hội được nhiều người gia nhập. Một linh mục cho biết, hội đã đem lại rất nhiều ơn ích. Ngài kể:

Có một người Anh giáo đến dưỡng bệnh trong xứ tôi gần một năm. Ông đã uống nhiều thuốc mà không khỏi bệnh, các bác sĩ đã bó tay.

Được tin, tôi đến khuyên ông gia nhập Công giáo, đầu tiên, ông chối ngay và nói: “Đừng khuyên tôi mất công, tôi đã theo Anh giáo từ nhỏ, tôi quyết theo đến cùng.”

Về nhà, tôi kể lại câu chuyện cho các người trong hội đền tạ nghe, xin họ cầu nguyện cùng Trái Tim Chúa Giêsu mở lòng cho người Anh giáo này. Mọi người trong hội nghe tôi, cùng sốt sáng cầu nguyện.

Mới 2 ngày, tôi lại đến thăm ông ta, vừa vào chưa kịp nói gì, ông ta đã xin tôi lo liệu cho được gia nhập đạo Công giáo kẻo mất linh hồn.

Tôi đã giúp ông các lãnh các bí tích cần thiết. Sau cùng ông nói: “Khi chưa trở lại, tôi rất sợ chết, bây giờ tôi không sợ mà còn mong được chết.”

Ba ngày sau, ông đã được Chúa đưa ra khỏi đời này cách êm đềm.

***

 

NGÀY MỒNG MƯỜI

Việc thứ 3: Năng rước lễ

Chẳng những Chúa dạy kẻ kính thờ Người phải năng rước lễ mà còn ước ao cho người ta rước lễ hàng ngày.. Người dạy thánh nữ Ma-ga-ri-ta rằng:

"Để đẹp lòng Ta, con phải năng rước lễ."

Từ nhỏ, Chị đã ước ao được rước lễ: “khi thấy ai lên rước lễ tôi thèm khát phúc trọng ấy lắm.”

Khi vào Dòng, Chị càng ước ao rước lễ hơn, người nói: "Tôi ước ao ước lễ, dù phải bước vào đống than hồng hay đi trong lửa cháy, tôi cũng không sợ. Nhiều lần tôi phát khóc vì không được rước lễ. Tôi khao khát rước Chúa như linh hồn luyện ngục khao khát về hưởng mặt Chúa trên thiên đàng".

Tích truyện:

 Thánh Ca-ta-ri-na Si-ê-na đã nêu gương sáng về sự năng rước Mình Thánh  Đức Chúa Giêsu. Bà sốt sắng rước lễ hàng ngày. Khi nào vì ngăn trở không rước Mình Thánh  Chúa được, thì suốt ngày hôm đó, bà bồn chồn, khổ sở cực lòng lắm. Cha linh hồn của Chị kể chuyện Chị đói Mình Thánh, và được Chúa bay vào miệng chị như sau:

 Một ngày kia nhằm lễ kính thánh Mac-cô, tôi có việc cần lắm nên phải rời nhà từ sáng sớm không dâng lễ được, gần trưa tôi mới về. Chị Ca-ta-ri-na đến thưa rằng:

- Thưa cha, con đói lắm.

Tôi hiểu ngay chị ước ao muốn rước lễ. Tôi thử lòng chị, nên nói rằng:

- Tôi đi đường xa về mệt lắm, không dâng lễ được.

Ca-ta-ri-na buồn bước ra khỏi phòng. Chỉ vài phút sau, chị lại đến thưa:

- Thưa cha, con đói lắm.

Quá cảm động trước lòng ao ước rước Mình Thánh  Chúa của chị, tôi sửa soạn ra nhà thờ dâng lễ ngay. Lạ thay, khi tôi theo nghi thức phụng vụ lúc vừa bẻ Mình Thánh ra làm hai, thì một nửa ở trong tay tôi bay đi đâu mất. Tôi đang luống cuống lo sợ, thì chị Ca-ta-ri-na nói: “Mình Thánh  Chúa bay vào miệng con rồi”. Bấy giờ mặt chị sáng láng như thiên thần. 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hạt Châu Ngọc (228) (3/13/2023)
Bí Tích Thánh Thể Là Một Phép Lạ? (1/31/2023)
Audio/youtube: Mặc Khải Về Thánh Thể Trong Gioan 6.1-59 (tác Giả Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, Dcct) Phần 1- Het (12/31/2019)
Tin/Bài cùng ngày
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Các Kinh Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (6/30/2019)
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Hai Mươi Sáu - Ngày Ba Mươi: Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu (6/30/2019)
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Hai Mươi Mốt - Ngày Hai Mươi Lăm (6/30/2019)
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Mười Sáu - Ngày Hai Mươi (6/30/2019)
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Mười Một - Ngày Mười Lăm (6/30/2019)
Tin/Bài khác
Đấng Sáng Lập Phong Trào Tôn Vương.(phần #12/12) -- Het--- (5/31/2019)
Đấng Sáng Lập Phong Trào Tôn Vương.(phần #11/12) (5/31/2019)
B. - Các Kinh Dâng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (phần #10/12) (5/31/2019)
Phụ Chương A.- Gốc Tích Và Nội Dung Việc Tôn Thờ Trái Tim Chúa Giêsu (phần #9/12) (5/31/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #8/12)--kinh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu [1] (của Đghoàng Piô Xi) (5/31/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768