MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: lm hoàng minh tuấn, cssr
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cẩm Nang Của Tông Đồ Tôn Vương (hướng Dẫn Cách Làm Việc Tôn Vương)
Chủ Nhật, Ngày 30 tháng 6-2019
CẨM NANG

CỦA TÔNG ĐỒ TÔN VƯƠNG

(Hướng dẫn cách làm việc Tôn Vương)

Những việc người Tông đồ Tôn Vương (hay người Đại diện linh mục) phải làm vể việc Tôn Vương:

 I.- Gặp trước gia đình muốn Tôn Vương để chuẩn bị:

·    Nói vài lời này: Thường người ta nghĩ Tôn Vương chỉ là một lễ nghi, làm xong rồi thôi. Không phải thế!

  Tôn Vương là mời Chúa Giêsu vào làm Vua, làm BạnTrung Tâm sống động mãi mãi trong gia đình! Vì vậy nếu gia đình bạn muốn tôn Chúa Giêsu làm vua trong gia đình mình, trước hết gia đình bạn sẽ:

Tìm hiểu kỹ càng việc Tôn Vương là thế nào?

·    Người Tông đồ (hay Đại diện) sẽ lấy những điều viết ở tập Tôn Vương Phần Một, tr.3-6 mà giải thích cho họ.

à Vậy mình phải có sẵn độ 10 quyển “TÔN VƯƠNG” Phần Một, để phát cho họ mượn mà đọc, rồi xong việc, thu hồi lại. –  Nên mời họ mua vài quyển, vì rất cần cho họ sau này khi làm Giờ Thánh..

·       Ngay sau đó, hay một ngày khác đến lại, Người Tông đồ (hay Đại diện) sẽ cho họ biết:

Vì việc Tôn Vương là việc của toàn gia đình, nhất là lại còn vì có vài việc Trái Tim Chúa yêu cầu phải thi hành, do đó mọi người trong gia đình (ít nhất là mấy người cột trụ) phải đồng ý chấp nhận làm việc Tôn Vương mới được. Đây là:

Mấy việc gia đình phải thi hành sau khi Tôn Vương:

a.     Gia đình Bạn sẽ trung thành cử hành ngày thứ sáu đầu tháng: xưng tội (nếu cần), dự Thánh Lễ và Rước lễ đền tạ.

b.                   Ngày Lễ Thánh Tâm hằng năm đối với gia đình bạn, sẽ là ngày đại Lễ, và sẽ mừng rất long trọng. Không những gia đình bạn dự Thánh Lễ tại nhà thờ, còn mừng ở trong gia đình bạn, bằng việc nhắc lại việc DÂNG HIẾN, và cũng bằng những liên hoan ăn uống vui vẻ...

-- Cách riêng về việc Dâng Hiến lại, gia đình có thể (chứ không buộc) lặp lại kinh Dâng hiến này mỗi ngày. Nhưng tốt nhất là làm hằng năm một cách long trọng vào ngày kỷ niệm Tôn Vương. Và nên làm chung với nhau trước ảnh Thánh Tâm, trong buổi kinh tối.

***

·       Để khích lệ gia đình họ, Người Tông đồ (hay Đại diện) đọc cho họ nghe :

Những ơn ích của việc Tôn Vương

Xin lấy ở tập Tôn Vương Phần Một, tr.6-8.

Liền ngay sau đó, đọc cho họ biết: 

Mười hai lời hứa tuyệt vời của Thánh Tâm Chúa

Xin lấy ở tập Tôn Vương Phần Một, tr.8-9.

~~///~~

Sau khi gia đình ấy chấp nhận những điều nói trên và bằng lòng làm việc Tôn Vương,

·       Người Tông đồ (hay người Đại diện) sẽ giúp họ:

II.-  CHUẨN BỊ VIỆC TÔN VƯƠNG

Trước hết, nhắc cho gia đình họ:

1)  Nên làm phép nhà trước.

2) Sắm một tượng hay ảnh Thánh Tâm Chúa hay Chúa Giêsu Vua và được linh mục làm phép. Đặt trên nơi danh dự nhất trong nhà, thường là trên bàn thờ, như bằng chứng hữu hình của việc đón rước Chúa vào làm Vua Gia đình.

    à Dưới đây vài mẫu (bán tại các cửa hàng ảnh đạo):

-- Hôm làm Nghi lễ Tôn Vương, nếu họ không có bàn thờ, bảo họ chuẩn bị một cái bàn với khăn trải lên, đặt tượng/ảnh lên trên rồi đèn nến, hoa…

3) Cũng dọn sẵn vài bản Thánh ca. (Có in sẵn dưới đây)

4) Bảo họ: Tốt nhất, mời được một linh mục – đại diện của Chúa – đeo “Dây Các Phép” mầu trắng, để chủ sự và hướng dẫn việc Tôn Vương.

(Nếu không thể có linh mục, thì mời người Tông đồ Tôn Vương (hay người Đại diện) đến làm thay).

5) Dặn họ: Khi làm Nghi Lễ Tôn Vương, thì xin mọi người trong gia đình: cha mẹ, con cái và những người thân tập họp trước bàn thờ hay chung quanh tượng hay ảnh Thánh Tâm/Chúa Giêsu Vua đã trang hoàng hoa nến rực rỡ…

6) Để tỏ ra cuộc Tôn Vương này có tính cách công khai, gia đình có thể (nếu hoàn cảnh và tình thế cho phép) mời hàng xóm láng giềng, bạn hữu tham dự lễ nghi.

~~~~~~

III. - CỬ HÀNH NGHI LỄ  TÔN VƯƠNG

·       Nếu không có linh mục, Người Tông đồ Tôn Vương (hay người Đại diện) có thể thay mặt, vậy xin hãy lấy ở tập Tôn Vương, Phần Một, tr.13-21, bản văn Nghi Lễ đã soạn sẵn đầy đủ, cứ theo đó mà làm… (Lưu Ý: Ở đó, chỗ nào, lời nào dành cho linh mục, người tông đồ và đại diện chỉ là giáo dân thì sửa đổi vài chữ cho phù hợp)

- Sau Nghi Lễ, để chính thức hóa và cụ thể hóa việc Tôn Vương, có thể chủ gia đình và linh mục chủ sự (hay người Tông đồ/Đại diện) đồng ký vào bản Kinh Dâng hiến, rồi đem đặt dưới chân tượng hay ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu Vua để làm bằng.

××öØØ

IV. -  LÀM GIỜ CHẦU CHÚA BAN ĐÊM TẠI GIA (cũng gọi là Giờ Thánh). Việc này Tự nguyện!

·  Sau này, vào ngày nào thuận tiện, Người Tông đồ (hay Người đại diện) gặp lại gia đình đã Tôn Vương, nói vài lời khuyến khích họ làm:

“Chẳng lẽ chúng ta lại không thể yêu mến Chúa hơn nữa, nhiều hơn nữa được hay sao? Được chứ phải không?

        “Vậy xin đề nghị: Nếu gia đình bạn có lòng với Thánh Tâm Chúa, sẽ tự nguyện tổ chức một giờ chầu Chúa ban đêm tại nhà, tức là một Giờ Thánh mỗi tháng một lần [1] trước ảnh Thánh Tâm/Chúa Giêsu Vua, vào tối trước hay tối ngày thứ sáu đầu tháng (hoặc ngày nào khác tùy tiện).

        “Ước mong gia đình bạn sẽ chẳng tiếc giấc ngủ mà dành một giờ (ít ra nửa giờ) để thờ kính, an ủi Chúa một cách hết sức chân tình như ở trước Nhà Tạm vậy.

 

CÁCH LÀM GIỜ CHẦU BAN ĐÊM:

       (Giờ chầu này, người tông đồ/đại diện không cần         tham dự):

-      Trưng hoa đèn trước ảnh Thánh Tâm Giêsu-Vua

-      Hát hay đọc kinh Chúa Thánh Thần.

-      Kinh ăn năn tội - Kinh Tin Kính...

-      Đọc những điều Suy Niệm và Cầu nguyện (ở tập  Tôn Vương Phần Một, từ tr.23tt). [2]

-      Tùy nghi, có thể đọc thêm các kinh Kính Thánh Tâm Chúa (ở tập Tôn Vương Phần Một, tr.48; 50; 59-62); hay các kinh thường quen…

-      Cũng nên để những phút thinh lặng để mỗi người tâm sự riêng với Chúa.

=========================

à Gia đình nào cảm thấy bất tiện hay có những lý do nào khác, không tiện mời linh mục hay người Tông đồ/Đại diện, thì có thể tự thi hành việc Tôn Vương một mình, dựa theo thứ tự những điều viết trong tập Cẩm Nang này mà làm.

Y˜˜

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hạt Châu Ngọc (228) (3/13/2023)
Bí Tích Thánh Thể Là Một Phép Lạ? (1/31/2023)
Audio/youtube: Mặc Khải Về Thánh Thể Trong Gioan 6.1-59 (tác Giả Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, Dcct) Phần 1- Het (12/31/2019)
Tin/Bài cùng ngày
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Các Kinh Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (6/30/2019)
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Hai Mươi Sáu - Ngày Ba Mươi: Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu (6/30/2019)
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Hai Mươi Mốt - Ngày Hai Mươi Lăm (6/30/2019)
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Mười Sáu - Ngày Hai Mươi (6/30/2019)
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Mười Một - Ngày Mười Lăm (6/30/2019)
Tin/Bài khác
Đấng Sáng Lập Phong Trào Tôn Vương.(phần #12/12) -- Het--- (5/31/2019)
Đấng Sáng Lập Phong Trào Tôn Vương.(phần #11/12) (5/31/2019)
B. - Các Kinh Dâng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (phần #10/12) (5/31/2019)
Phụ Chương A.- Gốc Tích Và Nội Dung Việc Tôn Thờ Trái Tim Chúa Giêsu (phần #9/12) (5/31/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #8/12)--kinh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu [1] (của Đghoàng Piô Xi) (5/31/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768