MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: lm hoàng minh tuấn, cssr
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đấng Sáng Lập Phong Trào Tôn Vương.(phần #11/12)
Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 5-2019
ĐẤNG SÁNG LẬP PHONG TRÀO TÔN VƯƠNG.

 

Nối gót thánh nữ Mar-ga-ri-ta-Maria, và dựa vào các sứ điệp Chúa Giêsu trao cho Thánh nữ, một vị tông đồ đã đẩy mạnh phong trào tôn sùng Thánh Tâm trên toàn thế giới, và cũng là vị Sáng Lập Phong Trào Tôn Vương: đó chính là Cha Matêô Crawley Boevey, linh mục Dòng Trái tim Chúa Giêsu và Trái tim Mẹ Maria (SS.CC).

Vài Nét Giới Thiệu Về Cha Matêô:

Cha Matêô sinh ngày 18-11-1785 ở Tingo, nước Pêru,  nhưng gia đình cha sớm dời sang định cư ở Chilê, tại thành phố Valparaiso, và ở đó cha theo học trường do các cha Dòng Trái tim Chúa và Trái tim Đức Mẹ điều khiển. Dù mới 15 tuổi, nhưng vì cha hết sức nài xin, nên đã được chấp nhận vào Nhà Tập… rồi khấn dòng và thụ phong linh mục năm 1898.

Năm  1897, đang còn là sinh viên ở Valparaiso, cha được đánh động bởi một bức tranh vẽ Trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Đây là bước khởi đầu khơi mào cho trực giác căn bản của đời cha: Giúp cho các gia đình sống mật thiết với Chúa Kitô, mà dấu hiệu cụ thể của sự gắn bó với Chúa là việc tôn một ảnh Trái tim Chúa lên ngai tòa trang trọng trong gia đình.

Năm 1898 đến 1907, qua những tiếp xúc với các thanh thiếu niên là học trò của cha và với cha mẹ chúng, làm cho cha thấy rõ tầm quan trọng của gia đình, tế bào cấu thành xã hội và Giáo Hội….Và cha đem hết sức lục để giúp các gia đình nhận biết Trái tim Chúa Giêsu là Vua của gia đình và của các hoạt động chức nghiệp của họ…

Việc tông đồ lớn lao này làm cha kiệt sức nên phải sang Âu Châu nghỉ lấy sức….Năm 1907, cha ghé qua Rôma và được vào yết kiến Đ.G.Hoàng Piô X, và trình bày việc Tôn Vương thì được Đ.G.Hoàng không những phê chuẩn mà còn truyền lệnh cho cha phải hy sinh cả đời vào việc đó.

 Ngày 24 tháng 8 năm ấy, cha đến Paray-le-Monial, nơi Chúa Giêsu hiện ra với thánh nữ Mar-ga-ri-ta-Maria và truyền cho thánh nữ phổ biến việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa. Và sau khi cầu nguyện ở đó, cha được chữa lành bệnh một cách lạ lùng. Việc này được thuật lại chi tiết như sau:

Năm 1907, Cha Matêô bị bệnh nặng, Bề trên cho ngài sang Âu châu để dưỡng sức. Ngài tới Paray-le-Monial, không phải để xin phép lạ chữa bệnh, mà để xin ơn yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu hơn và để dọn mình chết lành như một linh mục thánh thiện.

Nhưng, vừa quì gối trong nhà nguyện, nơi xưa Chúa đã hiện ra với thánh nữ Mar-ga-ri-ta Maria, và bắt cầu nguyện thì liền cảm thấy toàn thân xúc động mãnh liệt… Cha được khỏi bệnh! Người ta phỏng đoán là lúc ấy, ngài được một mũi tên xuyên vào trái tim:  Mũi tên Tình Yêu. Vì chiều hôm ấy, khi cha làm Giờ Thánh, cha nhận được từ Chúa toàn bộ kế hoạch việc Tôn Vương, cha được Thánh Tâm phác họa cho chương trình :

Chinh phục từng gia đình một và toàn thế     giới về cho Chúa,

như ta đã thấy thi hành ở khắp nơi.

Vậy ngài sang Rôma yết kiến Đ.G.Hoàng Piô X để xin phép làm việc tông đồ này.

Khi nghe ngài tường trình và xin phép, Đức Thánh Cha phán :

-          Này Con! Không, Ta không ban phép!

-          Nhưng… kính thưa Đức Thánh Cha…!

-          Không, Ta không ban phép, - Đức Giáo Hoàng vừa phán vừa mỉm cười, rồi mở rộng vòng tay ôm cha Matêô vào lòng và phán tiếp - Ta truyền cho con phải làm việc ấy! Nghe chưa? Không những Ta ban phép, Ta còn ra lệnh cho con hy sinh cuộc đời vào việc cứu thế giới này. Đây là một việc tuyệt vời, con hãy hiến trọn đời cho công việc này.

Năm 1916, trong một lần viếng thăm khác ở Vaticăng, Đức Thánh Cha Bênêđitô XV (kế vị Đ.G.Hoàng Piô X) vời ngài vào dâng Thánh Lễ trước sự hiện diện của Người. Lễ xong, Đ.G.Hoàng cho cha vào bệ kiến và nhắc đi nhắc lại rằng: Người muốn cho phong trào này được phổ biến khắp nơi, và việc TÔN VƯƠNG chính là việc riêng của Người.

** Đ.G.Hoàng Bênêđitô XV có gửi một Bức thư cho cha Matêô. Bức thư này có một tầm quan trọng rất lớn nên không thể không trích đăng ra đây. Qua văn kiện này, do từ Đấng làm đầu Hội Thánh ban ra, như thế có nghĩa là Hội Thánh nhìn nhận cách chính thức công cuộc Tôn Vương. Đồng thời chứng nhận sự hợp thời và giới thiệu công cuộc này như một phương thế rất hữu hiệu để canh tân gia đình và qua đó, đổi mới xã hội.

Lá thư Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XV

Gởi con yêu dấu Matêô Crawley- Boevey,

Linh mục Dòng Trái Tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria.

Con yêu dấu, chào chúc con và ban phép lành Tòa Thánh.

Đọc thư của con cùng những tài liệu gởi kém, Ta rất vui thích. Các tài liệu ấy cho Ta thấy lòng nhiệt thành và hoạt động của con suốt nhiều năm qua trong việc cổ võ dâng các gia đình cho Trái Tim Chúa Giêsu, và đặt ảnh Trái Tim Chúa trên nơi danh dự nhất trong nhà như trên ngai tòa, để Chúa Giêsu Vua cai trị một cách tỏ tường trên những gia đình Công giáo. Qua Thông Điệp Annum Sacrum, Đức tiên Giáo Hoàng Leo XIII đã dâng cả loài người cho Trái Tim Chúa. Mặc dầu đã có sự hiến dâng công khai loài người cho Trái Tim Chúa, việc dâng mỗi gia đình cũng không phải là vô ích. […] Ta khích lệ con cứ bền vững trong việc tông đồ đã bắt đầu.

Vả lại, trong giai đoạn hiện tại, không có việc nào hợp thời bằng việc con làm. Than ôi! Biết bao kẻ đang cố gắng phá hoại nền luân lý tốt đẹp và tinh túy Công giáo trong đời sống công và tư. […] Mục tiêu mà kẻ dữ nhắm hơn hết là gia đình. Vì trong ấy chứa đựng như trong mầm mống những nguyên tắc căn bản của đời sống xã hội. Họ thấy rõ, sẽ làm cho xã hội suy đồi, nếu họ lũng đoạn được nền móng luân lý của gia đình. Người ta ban hành luật ly dị để phá sự vững bền của hôn nhân. Người ta cưỡng ép thanh thiếu niên học theo chương trình nghịch Công giáo, bãi bỏ quyền bính cha mẹ, hô hào sống buông theo tính lăng loàn trắc nết... Sự vô đạo đã làm khô cạn nguồn sống loài người, đưa vào những thói tục đê tiện làm ô uế sự thánh thiện của sinh hoạt vợ chồng. Hỡi con, việc con làm rất tốt, […] con truyền bá tinh thần Công giáo trong các gia đình, bằng cách thiết lập lòng mến Chúa Giêsu hiển trị trong các gia đình. Làm như thế là con vâng lời Chúa Giêsu, Đấng đã hứa sẽ tuôn đổ phúc lành của Ngài trên những nhà nào trưng bày và tôn kính ảnh Trái Tim Chúa. [1]

Sự thờ phượng và kính tôn Chúa Cứu Thế là việc thánh thiện và cứu rỗi. Tuy thế chưa đủ, còn phải học biết Chúa Giêsu một cách sâu rộng hơn, hiểu biết giáo lý, đời sống, cuộc Khổ nạn, sự tôn vinh của Ngài. Theo Chúa Giêsu, không phải là do tình cảm đạo đức bề ngoài, dễ kích động những tâm hồn ủy mị, khóc lóc chảy nước mắt ra, mà nết xấu vẫn để yên không sửa. Theo Chúa Giêsu là theo bằng đức tin mạnh mẽ bền vững, ảnh hưởng vào tinh thần và tâm tình, chi phối và hướng dẫn cho đời sống. […]

Hỡi con thân mến! Hãy tiếp tục và cố gắng hơn, để đốt lửa mến yêu Trái Tim Chúa Giêsu trong mọi gia đình Công giáo. […]

Về phần Ta, để thúc đẩy lòng đạo đức mọi người, hết thảy những đặc ân mà Đức Tiên Giáo Hoàng Piô X đã có lòng rộng rãi ban năm 1913 […] Ta muốn những ơn ấy tuôn tràn trên hết thảy các gia đình Công giáo trong hoàn cầu khi họ làm việc hiến dâng này.

Như bảo chứng các ơn trên trời và tỏ lòng Ta săn sóc, hỡi con yêu dấu, hãy nhận lấy phép lành Tòa Thánh mà Ta hết lòng ban cho con.

Viết tại Rôma, gần Đền Thờ Thánh Phêrô. Ngày 27-4-1915, Năm thứ nhất Giáo triều Ta.

                       Ký tên:  Bênêđitô XV

 [1] ĐGHoàng nhắc lại nguyện vọng Chúa đã tỏ ra cho Thánh nữ Mar-ga-ri-ta-Maria : Chúa muốn cho Thánh Tâm được thờ kính cách riêng trong các gia đình. Kèm theo là các lời hứa của Thánh Tâm Chúa. (Xem trên, mục: “Gốc tích và nội dung việc Tôn sùng Thánh Tâm”, trang 52).

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Mồng Hai (6/30/2019)
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Mồng Một (6/30/2019)
Cẩm Nang Của Tông Đồ Tôn Vương (các Bài Thánh Ca, Phan#2) (6/30/2019)
Cẩm Nang Của Tông Đồ Tôn Vương (các Bài Thánh Ca, Phan#1) (6/30/2019)
Cẩm Nang Của Tông Đồ Tôn Vương (hướng Dẫn Cách Làm Việc Tôn Vương) (6/30/2019)
Tin/Bài cùng ngày
Đấng Sáng Lập Phong Trào Tôn Vương.(phần #12/12) -- Het--- (5/31/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #8/12)--kinh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu [1] (của Đghoàng Piô Xi) (5/31/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #7/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu (5/31/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #6/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu (5/31/2019)
Tin/Bài khác
B. - Các Kinh Dâng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (phần #10/12) (5/31/2019)
Phụ Chương A.- Gốc Tích Và Nội Dung Việc Tôn Thờ Trái Tim Chúa Giêsu (phần #9/12) (5/31/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #5/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu (5/13/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #4/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu (5/13/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #3/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu (5/10/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768