MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: lm hoàng minh tuấn, cssr
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phụ Chương A.- Gốc Tích Và Nội Dung Việc Tôn Thờ Trái Tim Chúa Giêsu (phần #9/12)
Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 5-2019
PHỤ CHƯƠNG

 

A.- GỐC TÍCH VÀ NỘI DUNG VIỆC TÔN THỜ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

               (Theo sách Tháng Trái Tim Chúa Giêsu,

               Nxb Hiện Tại 1969) 

Để truyền bá việc tôn thờ Trái Tim Chúa, Chúa đã dùng một nữ tu khiêm hạ ẩn kín trong tu viện là nữ tu Magarita Maria Alacoque người nước Pháp. Trong sách Tiểu sử Thánh nữ, Thánh nữ kể về gốc tích tôn thờ Trái Tim Chúa như sau:

"Năm 1678, một hôm, lúc tôi đang chầu Mình Thánh Chúa trong tuần Tĩnh tâm với các chị em Dòng tại Paray-le Monial (Nước Pháp). Chúa Giêsu hiện ra, cho tôi thấy Trái Tim Chúa bừng cháy ngọn lửa tình yêu nhân loại,  rồi Người phán:

"Ta muốn tỏ ra cho loài người biết Ta yêu thương họ chừng nào. Trái Tim Ta là nguồn mạch ơn cứu rỗi đời đời. Ta muốn chọn con để truyền bá lòng Tôn thờ Trái Tim Ta cho loài người. Con hèn yếu, nhưng Ta muốn chọn con để mọi người biết rằng việc này là của Ta chứ không phải của con. Con chỉ là dụng cụ hèn mọn Ta dùng".

Nghe những lời ấy, tôi rùng mình kinh khiếp, liền sấp mình kêu van Chúa chọn người tài giỏi xứng đáng hơn, tôi vừa kém đức lại là phận đàn bà yếu hèn sao làm nổi việc ấy. Nhưng Chúa Giêsu không nghe, Người phán rằng:

"Ta chọn con, chỉ vì con thấy mình yếu đuối hèn hạ. Tự sức riêng con, con không làm gì được. Nhưng con hãy vững lòng, chớ sợ, Ta sẽ giúp sức cho con. Ta sẽ ban ơn dư dật cho con. Con không biết Ta hay dùng sức yếu mà phá đổ cường quyền ư? Ta thường dùng người yếu hèn để làm những công việc cao cả, vì người khiêm hèn chỉ cốt một mực làm vinh danh Ta".

Tôi thưa lại: Vậy lậy Chúa xin ban cho con những ơn cần để con có thể làm việc Chúa truyền dạy.

- Chúa phán: chỉ có một sự rất cần là con phải khiêm nhượng và tin thật, nếu không có Ta giúp, con chẳng làm gì được. Con hãy tin tưởng mạnh mẽ, Ta sẽ giúp con thành công trong việc Ta truyền".

Rồi Người mở trái tim cho tôi xem, tôi thấy lửa ở trái tim bốc ra lan tràn. Lúc ấy lòng tôi nóng ran như lửa, chịu chẳng được tôi phải kêu lên : "Lạy Chúa, xin cứu con, con yếu hèn quá". Chúa ngọt ngào an ủi tôi:

- Con đừng sợ, Ta sẽ thêm sức cho con, con chỉ nên ghi lòng những mệnh lệnh của Ta. Đây là ơn trọng sau hết Ta ban cho các tội nhân. Ai từ chối sẽ phải hư mất đời đời, vì Ta chẳng còn ban ơn nào hơn được nữa".

Từ đấy, Chúa còn hiện ra nhiều lần dạy tôi những việc phải làm và những nhân đức phải giữ để tôn sùng Trái Tim Chúa.

Tôi vâng giữ các điều Chúa truyền dạy, hết sức khuyên giục chị em dòng và giáo dân tôn kính Trái Tim Chúa Giêsu trong suốt đời tôi".

·    Mục đích việc tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu

 Sự tôn thờ Trái Tim Chúa hệ tại hai việc: một là kính mến đền đáp Chúa Giêsu đã yêu thương ta, hai là đền tạ những tội ta và loài người đã xúc phạm đến Trái Tim Chúa và phép Thánh thể.

Lần kia, Chúa hiện đến cùng thánh nữ Magarita cho chị xem thấy Trái tim và nói:

"Ta thương yêu người ta quá sức con không hiểu được. Ta không thể cầm hãm lửa trong Trái Tim Ta được nữa. Lửa ấy bốc ra cho người ta xem thấy mà lãnh lấy những ơn lành".

Có lần Chúa hiện đến cùng thánh nữ Mar-ga-ri-ta  Maria, mở trái tim cho người xem và phán:

- Đây là Trái Tim vì yêu thương loài người đã hao mòn kiệt sức [1], nhưng người ta không biết ơn, không an ủi, lại còn xúc phạm đến Thánh Thể Ta. Vậy con hãy lo việc lập lễ đền tạ những tội phạm đến Trái Tim và Thánh Thể Ta. Ngày ấy Ta sẽ ban nhiều ơn trọng cho kẻ xưng tội rước lễ, chầu Mình thánh và làm việc lành khác có ý đền tạ và yên ủi Trái Tim Ta".

----------------------------------------

Ai cũng biết, trái tim là biểu tượng tình yêu. Trong các công viên và những nơi giải trí, thấy những người trẻ vẽ hình hai trái tim có một mũi tên xuyên qua, họ muốn nói lên hai người họ đang yêu nhau. Chúa Giêsu cũng dùng ngôn ngữ và hình ảnh của loài người mà bày tỏ tình yêu của Ngài.

Nơi Thánh Nữ Mar-ga-ri-ta-Maria, Chúa cho thấy tình yêu Chúa yêu thương nhân loại quá đỗi, nhưng chỉ nhận được phần nhiều là sự lạnh nhạt, dể duôi, xúc phạm… Còn nơi Th.nữ Faustina, thì tình yêu bị đâm thâu ấy lại đầy thương xót và từ đó vọt ra hai nguồn ân sủng biểu tượng bằng hai luồng sáng trắng và đỏ.

Tạm gọi hai cuộc biểu lộ nơi hai nữ thánh là HAI THÌ của một tình yêu duy nhất. Việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu phải gồm cả hai thì ấy mới trọn vẹn.

Đây chúng ta chú tâm đến thì nhất: Trái tim Chúa yêu thương nhân loại song bị dể duôi xúc phạm. Chúng ta Tôn vương Thánh Tâm Chúa và làm việc đền tạ.

------------------------------------------

·    Việc thứ nhất: Để tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu là dâng mình cho Trái Tim cực trọng Người.

 Chúa Giêsu đã dạy cho thánh nữ Magarita một bản kinh dâng mình. Thánh nữ  đã chép thành nhiều bản kinh dâng mình ấy và gửi đi nhiều nơi.

Thánh nữ Magarita thấy ai có lòng tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu thì cũng khuyên dâng mình cho Chúa. Chị nói: "Muốn được đẹp lòng Chúa và thực lòng kính mến Trái Tim Chúa, người ta phải dâng mình cho Trái Tim cực trọng Chúa.”

Dâng mình cho Chúa là nhận Chúa là Đấng dựng nên mình, là Vua và là Chủ của mình, Đấng Cứu chuộc, coi sóc, ban mọi ơn trong, ngoài, hồn, xác, và quyết tâm kính mến Chúa đến trọn đời như con với cha hiền.

Chúa phán: “Đã dâng mình cho Chúa, phải thành thực và trọn vẹn, hồn xác, nếu còn giữ lại phần nào thì Chúa không nhận".  

Việc thứ hai : Đền tạ những tội phạm đến Trái Tim và Thánh Thể Chúa

  Một lần Chúa Giêsu hiện đến phán dạy thánh nữ Magarita rằng:

"Ta ước ao và muốn cho người ta tôn sùng Trái Tim Ta, đền tạ những tội xúc phạm đến Trái Tim Ta".

Thánh nữ  kể lại: Một hôm, khi tôi đang chầu Mình Thánh, Chúa hiện ra uy nghi sáng láng, mở Trái Tim Người ra cho tôi xem và phán:

"Hỡi con, Ta muốn con rước lễ các ngày thứ Sáu đầu tháng, để đền tạ những tội loài người xúc phạm đến Thánh Thể Ta".

·    Thánh lễ riêng kính Thánh Tâm Chúa.

Mỗi lần Chúa hiện ra cùng thánh nữ Magarita, Chúa đều tỏ ra ý Người muốn là hàng năm dành một lễ riêng để tôn thờ Trái tim Chúa. Tháng Sáu năm 1675, Chúa tỏ điều ấy rõ ràng hơn. Thánh nữ kể lại:

“Năm 1675, đang khi tôi chầu Mình Thánh, Chúa tỏ lòng thương yêu tôi lắm, và tôi cũng thấy lòng cháy lửa kính mến Người. Người bảo tôi:

«Con muốn tỏ lòng kính mến trả ơn Ta, thì hãy làm việc Ta đã bảo con nhiều lần, vì chẳng có việc nào Ta ước muốn bằng việc ấy. Ta đã quá thương yêu người ta, nhưng người ta không những chẳng báo ơn Ta, lại có nhiều kẻ bội bạc làm hư phép Mình Thánh và xúc phạm đến Ta, vì thế Ta muốn mỗi năm dành riêng một lễ kính thờ Trái Tim Ta. Ngày ấy những ai có lòng mến Ta hãy rước lễ đền tội cho những người phạm đến Ta trong phép Mình Thánh. Ta hứa sẽ ban nhiều ơn cho những ai sốt sắng mừng và khuyên bảo người ta mừng lễ ấy”.

Thánh nữ Magarita đã cậy nhờ các bề trên trong Giáo Hội xin Tòa thánh lập lễ ấy.

Năm 1865, Tòa Thánh lập lễ này cho cả Hội Thánh.

Năm 1888, Tòa thánh nâng lễ này lên bậc lễ trọng.

·       Những việc tỏ lòng tôn kính Trái Tim Chúa:

1- Đeo ảnh Trái Tim Chúa trong người.

2- Tôn thờ ảnh, tượng Trái Tim Chúa nơi gia đình, nhà thờ, nhà trường...

3- Tuyên xưng Thánh Tâm Chúa làm Vua gia đình qua nghi lễ Tôn Vương,

4- Dự lễ kính Thánh Tâm Chúa cử hành trong Tháng Sáu,

5- Nếu có thể, dự lễ và Rước lễ đền tạ các Thứ Sáu đầu tháng.

6- Nếu có thể, gia nhập Phong trào Liên Minh Thánh Tâm để cùng nhau đền tạ và xin Chúa thánh hóa gia đình.

7- Chầu Mình thánh và suy gẫm sự Thương Khó Chúa.

  Năm 1676, Chúa Giêsu hiện ra cùng thánh nữ Magarita và bảo rằng:

"Hỡi con yêu dấu, từ nay trong đêm thứ Năm bước sang thứ Sáu, con hãy tỉnh thức suy ngắm sự thương khó Ta, đêm ấy, con sẽ cùng Ta vào vườn Giêtsimani để cầu nguyện cùng Chúa Cha. Con hãy làm với mục đích khẩn cầu Thiên Chúa tha tội cho nhân loại và an ủi Ta, vì những điều tệ bạc người ta hằng làm cho Ta".

Thánh nữ Magarita vâng lời Chúa, cứ nửa đêm thứ Năm  người thức dậy, quì xuống đất, giang 2 tay ra như hình Chúa chết trên thánh giá, và suy ngắm sự thương khó đau đớn Chúa chịu xưa. Đêm thứ Năm Tuần thánh, người quì thờ lạy Chúa suốt đêm.

 8- Tôn thờ ảnh, tượng Trái Tim Chúa Giêsu

 Thánh nữ Magarita kể lại như sau: "Một lần Chúa   tôi xem, tôi thấy 5 dấu thánh nơi mình Người sáng ra. Trái Tim Chúa có thánh giá ở trên, trong có lửa bốc ra, một vòng gai cuốn chung quanh đâm vào trái Tim, vết thương ngọn giáo đâm vào mở to ra. Lần nào Chúa mở Trái Tim, tôi cũng thấy như thế. Những ảnh tượng người ta làm giống như trên thì đẹp lòng Chúa Giêsu lắm, vì nó giống hệt Trái Tim Chúa Giêsu".

 

*

·        Những điều Chúa dạy:

 Theo lời thánh nữ Magarita: muốn tỏ lòng kính mến Trái Tim Chúa, phải giữ điều Người dạy: là ghét tội trên hết, dứt tình quyến luyến tạo vật, và chịu đau khổ, vác thánh giá mà theo Chúa.

Có lần Chúa hiện ra, đầu Chúa đội mũ gai máu chảy ròng ròng, Chúa phán:

"Đây là món quà kẻ có tội tặng cho Ta".

Lần Chúa phán với thánh nữ:

"Ta là Đấng thánh, dạy người ta nên thánh, đấng cực sạch, không hề dung thứ cho một bụi nhơ. Ta không chấp những tội người ta phạm vì yếu đuối hay vô tình, nhưng Ta phạt những tội người ta ngoan cố không ăn năn, dù là nhỏ mọn".

Chúa còn cho biết có ít tội nhỏ nhưng làm cực lòng Chúa lắm, như tội bất kính trước Mình Thánh Chúa, tội phô trương việc lành mình làm, làm vì tư lợi, kiêu ngạo, lỗi công bình, lỗi bác ái, lười biếng việc thờ phượng. [1] Thật vậy, Chúa Giêsu đã yêu thương loài người chúng ta quá chừng quá đỗi! Cứ nghĩ mà xem: Ngài đang hưởng hạnh phúc vô cùng trên trời, giữa các Thiên Thần không ngớt ngợi khen tung hô…, không hề thiếu thốn sự gì, thế mà vì yêu thương loài người tội lỗi đang tuột xuống vực sâu hư mất đời đời, Ngài đã bỏ trời xuống thế làm người, chịu cực chịu khổ và cuối cùng chịu chết để đền tội cho ta khỏi chết sa hỏa ngục đời đời… Sau đó, lại còn ẩn thân trong hình bánh để làm thần lương nuôi linh hồn ta được sống, rồi ban Thánh thần làm sức mạnh cho ta vượt thắng các cám dỗ của ma quỉ, thế gian và xác thịt… Lại tặng ban Mẹ của Ngài làm người Mẹ vô cùng dịu dàng đáng mến cho ta… Thử hỏi trên đời này đã có ai yêu thương chúng ta một chút nào như thế chưa? Vậy mà, đáp lại, phần nhiều Ngài chỉ nhận được lạnh nhạt, khinh khi và sỉ nhục xúc phạm đến Trái tim Ngài! Ôi loài người chúng ta thật vô cùng tệ bạc. Tội nghiệp cho Chúa Giêsu!

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Mồng Hai (6/30/2019)
Một Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu --- Ngày Mồng Một (6/30/2019)
Cẩm Nang Của Tông Đồ Tôn Vương (các Bài Thánh Ca, Phan#2) (6/30/2019)
Cẩm Nang Của Tông Đồ Tôn Vương (các Bài Thánh Ca, Phan#1) (6/30/2019)
Cẩm Nang Của Tông Đồ Tôn Vương (hướng Dẫn Cách Làm Việc Tôn Vương) (6/30/2019)
Tin/Bài cùng ngày
Đấng Sáng Lập Phong Trào Tôn Vương.(phần #12/12) -- Het--- (5/31/2019)
Đấng Sáng Lập Phong Trào Tôn Vương.(phần #11/12) (5/31/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #8/12)--kinh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu [1] (của Đghoàng Piô Xi) (5/31/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #7/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu (5/31/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #6/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu (5/31/2019)
Tin/Bài khác
B. - Các Kinh Dâng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (phần #10/12) (5/31/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #5/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu (5/13/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #4/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu (5/13/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #3/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu (5/10/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #2/12)--những Điều Phải Tuân Giữ Khi Tôn Vương (5/10/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768