MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: lm hoàng minh tuấn, cssr
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #3/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu
Thứ Sáu, Ngày 10 tháng 5-2019
5. KINH DÂNG HIẾN: CAM KẾT SỐNG TRONG TÌNH YÊU

Linh mục giải thích:

Anh chị em thân mến, Kinh Dâng hiến đây là một việc lặp lại và nối tiếp việc anh chị em cam kết khi lãnh Bí tích Rửa tội, để xác nhận lại việc anh chị em gắn bó với Chúa Giêsu và lặp lại quyết tâm sống theo huấn lệnh tình yêu mà Chúa đã truyền.

Cả gia đình cùng đọc việc Dâng hiến:

Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa chọn thánh nữ Mar-ga-ri-ta-Maria để nhắc cho thế giới tình yêu nồng nàn trong Trái tim Chúa, Chúa đã tỏ lòng mong muốn ngự trị trên các gia đình tín hữu: thì hôm nay đây, chúng con xin công bố Vương quyền Chúa trên gia đình chúng con.

Chúng con muốn sống nhờ Chúa và cho Chúa, với lòng cương quyết trở nên những chứng nhân của Chúa trong cộng đoàn tín hữu và trong môi trường xã hội của chúng con.

Nguyện Nước Chúa trị đến trên trí khôn chúng con: để chúng con luôn vững vàng tin vào Tình yêu Chúa, và tâm trí chúng con không ngừng quay về với Tin Mừng Chúa.

Nguyện Nước Chúa trị đến trên tâm hồn chúng con : để chúng con múc được trong Lời Chúa và trong Thánh Thể Chúa lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, qua đó người ta nhận biết chúng con là môn đệ đích thật của Chúa.

Nguyện Nước Chúa trị đến trên ý chí chúng con: để chúng con đi theo Chúa, sẵn sàng nghe theo Thần khí Chúa, thi hành sứ mệnh Chúa đã trao cho Giáo Hội và cũng là sứ mệnh chúng con phải tham gia vào.

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì TÌNH YÊU Chúa điều khiển đời sống gia đình chúng con, để soi sáng cho chúng con làm những công tác thiêng liêng và thế tạm, để thánh hóa những niềm vui cũng như những thập giá của chúng con.

Nếu có ai trong chúng con vô ơn bạc nghĩa mà bỏ Chúa, thì lạy Chúa, xin hãy nhắc cho họ rằng: lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa luôn luôn sẵn sàng ban xuống cho kẻ tội lỗi ăn năn sám hối.

Và khi có một người nào trong chúng con đến giờ lìa mái nhà dưới đất để về nhà Cha trên trời, thì xin Chúa giữ lòng chúng con trông cậy rằng một ngày kia, toàn cả gia đình sẽ được sum họp trên trời mà ca ngợi các hồng ân của Chúa mãi mãi muôn đời.

Khấng xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ vô Nhiễm của Chúa; Khấng xin Thánh Cả Giuse trung tín, đã sống với Chúa trong Thánh gia Nadarét, hãy trình dâng lên Chúa việc Hiến Dâng này của gia đình chúng con, và gìn giữ chúng con trung thành với việc Dâng Hiến này trót đời chúng con.

(Hô to): Vạn tuế Trái tim Chúa Giêsu, là Chúa và là Thiên Chúa chúng con. AMEN.

*

6. CÙNG ĐỨC MẸ TẠ ƠN THIÊN CHÚA

Linh mục: Anh chị em thân mến, hôm nay gia đình anh chị em long trọng tiếp nhận Chúa, thì cũng như Mẹ Maria, anh chị em nói lời “TẠ ƠN” với Chúa, nhưng không gì bằng mượn chính bài HỒN CON TÁN DƯƠNG CHÚA của Mẹ:

Cùng nhau đọc hay hát:

(Bài hát của Lm. Thành Tâm: MỪNG KHEN GIAVÊ)  

 1. Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen Danh Ngài vì Ngài thương tôi. Ngài thương thi ân giáng phúc xuống cho phận hèn là người tôi tớ. Rồi đây muôn dân, muôn nước sẽ khen rằng phúc được làm con Chúa. Chúa yêu khấng ban tình thương đến muôn muôn đời không hề phôi pha.

ĐK: Hồn tôi hân hoan, hân hoan mừng hát. Vì Uy Danh Uy Danh Cha là Thánh. Ngài không thương ai kiêu căng giàu có, nhưng ai khiêm nhu nghèo khó Chúa dủ tình xót thương.

2. Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen Danh Ngài vì Ngài thương tôi. Ngài thương ra tay đáp cứu những khi ưu sầu vì đời đen tối. Ngài cho trăng sao tinh tú sáng soi đường đi chông gai ngăn lối. Ủi an những khi lầm than khấn kêu Danh Ngài trong giờ nguy nan.

---------------------------------

 (Hay : Bài hát của lm. Kim Long LINH HỒN TÔI)                       

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa tung hô Chúa (í a). Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã dủ thương, đoái nhìn phận hèn tôi tá. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời đến muôn đời.

1. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc cao trọng, Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ tới đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

  2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc. Bọn quyền quý tự kiêu Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Is-ra-el cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

7. CẦU KHẤN VÀ CHÚC LÀNH.

Linh mục : (Nhắc : Sau mỗi lời cầu khấn, thì thưa “Xin thương xót chúng con”):

      -Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, Vua và Trung Tâm của mọi tâm hồn

     -Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, rộng lòng với những ai cầu khấn Chúa…

     -Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, ơn cứu độ cho những ai trông cậy nơi Chúa...

(Sau lời cầu xin, thì thưa “Cầu cho chúng con”)

     --Lạy Trái Tim Vẹn sạch của Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con là những kẻ chạy đến kêu cầu Mẹ….

     --Lạy Thánh Cả Giuse, Quan thầy của toàn thể Hội Thánh...

     --Lạy Thánh Nữ Mar-ga-ri-ta-Maria…

Linh mục : (Kết thúc nghi lễ và ban phép lành):

         “Xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn năng, Chúa Cha X, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại trong anh chị em luôn mãi.”

Mọi người: AMEN. 

 

¯¯X¯¯

CHẦU CHÚA BAN ĐÊM TẠI GIA

 

Chẳng lẽ chúng ta lại không thể yêu mến Chúa hơn nữa, nhiều hơn nữa được hay sao? Được chứ phải không?

Vậy xin đề nghị: Trong những gia đình gắn bó với Thánh Tâm, chúng ta sẽ tự nguyện tổ chức một buổi chầu Chúa ban đêm tại gia, tức là làm ban đêm một Giờ Thánh mỗi tháng một lần [1] trước ảnh Giêsu Vua Tình yêu, vào tối trước hay tối ngày thứ sáu đầu tháng (hoặc ngày nào khác). Sau bữa cơm tối, thường từ 8 đến 9 giờ, hay khuya hơn, cha mẹ, con cái người thân trong gia đình hợp nhau làm giờ Thánh.

Làm mỗi tháng một giờ Thánh ban đêm tại gia, có phải là đòi hỏi nhiều quá chăng? Đang khi hàng nghìn hàng vạn người thức suốt đêm này sang đêm khác, bán cả lương tâm và thí cả sức khỏe trong những cuộc hoan lạc phàm tục, phần nhiều rất nguy hiểm cho linh hồn, có khi còn vương tội lỗi nữa! Tội lỗi có quyền làm, còn chẳng lẽ việc đền tạ Chúa lại không? Giuđa có thể thức và tìm được đồng đảng cùng thức với y để phản Thầy, thì làm sao các tông đồ cùng bạn thân của Chúa cứ li bì ngủ mãi?

Sao chúng ta lại không thể chịu chút nhọc mệt cho Chúa Giêsu bị bỏ quên và đang hấp hối? Việc ấy kéo xuống cả một dòng thác ơn phúc cho các gia đình ấy, và qua họ, cho xã hội và cho thế giới.

Cảnh tượng cuộc chầu đêm của một gia đình

Thế là, đêm trước hay đêm chính ngày thứ sáu đầu tháng, sau khi đã cơm nước, giải trí vui vẻ:

-      Cả nhà trưng hoa đèn trước ảnh Vua Giêsu

-      Và hát một bài Thánh ca (cầu xin Chúa Thánh Thần) và đọc kinh Tin Kính khởi sự giờ chầu...

-      Đọc những điều Suy Niệm và Cầu nguyện (dưới đây).

-      Tùy nghi, có thể đọc thêm các kinh thường quen hay yêu thích…, hay lần tràng hạt Mân Côi.

-      Cũng nên để những phút thinh lặng để mỗi người tâm sự riêng với Chúa.

-      Cha mẹ, con cái, người thân… sẽ chẳng tiếc giấc ngủ để dành một giờ (hay ít ra nửa giờ) thờ kính, an ủi Chúa một cách hết sức chân tình như ở trước Nhà Tạm vậy.

Ôi! Một đêm tốt đẹp, thú vị biết ngần nào…

***

NHỮNG ĐIỀU SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

Có thể dùng khi làm Giờ thánh[2]

Lời Nhập đề: Một sáng kia, lúc nguyện ngắm, thánh nữ Mar-ga-ri-ta-Maria nghe thấy một lời kêu gọi khẩn thiết, khắc khoải và xé lòng… Đó là Chúa Giêsu đang khóc và gõ cửa dồn dập để xin chị mở lòng ra, và cho Ngài cấp tốc một chỗ ẩn náu vì người ta vừa sỉ nhục Ngài, xúc phạm đến Ngài cách tàn bạo.

Mình bê bết máu, Ngài thúc ép thánh nữ. Ngài xin được nâng đỡ ủi an… Ngài mong được an nghỉ trong một tâm hồn trung tín, và muốn thổ lộ tâm tình buồn đau với tâm hồn của nữ tỳ Ngài… và khi thánh nữ hoàn toàn xúc động và đầy lòng âu yếm dịu dàng dâng lên Ngài, lúc Chịu lễ, tình yêu làm việc đền tạ, thánh nữ cảm thấy như thể Chúa nhào vào trong  trái tim đầy thương cảm của mình. Ôi! đây là hạnh phúc thiên đàng! Thánh nữ nghe thấy Ngài thốt ra một tiếng thở dài khuây khỏa và với tâm tình biết ơn, Ngài buông lơi thân mình giống như một kẻ bị thương vừa được người ta rút mũi giáo ra kỏi lồng ngực, rồi nhắm mắt ngủ một giấc an lành.

Hỡi tâm hồn tôn thờ Thánh Tâm Chúa, tối nay chính bạn ở vào vị trí của thánh nữ Mar-ga-ri-ta, người bạn tri âm tâm phúc của Chúa…, vì tuy Chúa có được một ít an ủi khuây khỏa nơi thánh nữ, thì Satan lại phản công dữ dội, nó xúi thế giới dấy lên chống Chúa … nó còn xâm nhập thành công vào hàng ngũ những tín hữu Chúa… để đánh đòn Ngài cách vô cùng dã man…, khiến cho từ đầu đến chân Chúa chẳng còn chỗ nào lành, toàn thân là một vết thương đẫm máu…

Giờ đây, Ngài đang đứng trước cửa của tâm hồn bạn… Ngài đang đói, đang run vì lạnh, mắt đẫm lệ, quần áo tả tơi rách nát, và vết thương ở trái tim lại bị mở ra bởi những bạn hữu vô ơn… Ngài gõ cửa, xin thương tình, và đền tạ tội cho những kẻ tội lỗi, Ngài xin cho Ngài một tình yêu lớn lao mà Ngài không tìm được ở nơi đâu khác…

Theo đúng phép công bình, Ngài có thể trừng trị, chôn vùi trong biển lửa báo oán đoàn lũ những đứa con thoái hóa đã làm hư Bí tích Thánh Tẩy của chúng, đã vi phạm lề luật, chà đạp Máu thánh Chúa. Nhưng, Ngài là Giêsu, Đấng Cúu thế! Ngài muốn toàn thắng và hiển trị bằng cách tha thứ! Nhưng tha thứ thì vẫn đòi sự đền bồi phạt tạ vì đó là sự công bằng. Chính sự đền bồi phạt tạ ấy mà Ngài đến yêu cầu bạn tối nay, để có thể sau đó tha cho hàng ngàn vạn kẻ tội lỗi một sự trừng phạt khủng khiếp, lại còn hiến cho họ lòng thương xót vô biên của Ngài.

Thật hạnh phúc biết chừng nào cho bạn, hỡi tâm hồn tôn thờ Thánh Tâm, vì sau khi chu toàn việc đền tạ, bạn có thể cứu những linh hồn mà nếu không có việc đền tạ của bạn, họ sẽ đời đời bị chúc dữ! Bạn cứu những linh hồn ấy và tết chúng thành một triều thiên đội lên đầu Chúa để cất đi triều thiên gai nhọn…

Và triều thiên vĩnh cửu ấy sẽ là triều thiên của bạn, hỡi tâm hồn trung tín và được ơn gọi làm chị em với thánh nữ Mar-ga-ri-ta-Maria…

(Bây giờ, trong một vài giây phút tĩnh lặng, bạn hãy cầu xin với Chúa Thánh Thần (bằng kinh hay bài hát) ban cho bạn ơn biết nghe và đón nhận tiếng than của Thầy chí thánh đang hấp hối. Vì có khi chúng ta nghĩ rằng cơn hấp hối đó là chuyện ngày xưa Chúa đã phải chịu trong cuộc Thương khó. Không! Đó vẫn là chuyện hiện nay. Có một câu của văn hào và triết gia Pascal (người Pháp) viết rằng: “Cơn hấp hối của Chúa còn tiếp tục cho đến tận thế.” Nhất là chính lời Đức Mẹ ở Medjugorje nói rằng : "Các con yêu dấu !... Hãy suy gẫm việc Đấng Toàn Năng ngày nay vẫn còn đang đau đớn vì tội lỗi các con.”  (Sứ điệp 29-3-1984; 2-12-2010)

 [1]   Nếu gia đình sốt sắng muốn làm hàng tuần hay hai tuần một lần càng tốt.

Nếu  không làm được trọn Một Giờ thánh thì giảm còn nửa giờ.

[2] Cũng có thể dùng trong Giờ Thánh này:

1.- Những bài lời Chúa và Suy niệm trong sách 151 Bài Giáo lý Kinh Thánh, (Lm. HMTuấn, DCCT, biên soạn)

2.- Để thay đổi không khí, thỉnh thoảng có thể lấy Sứ điệp Đức Mẹ trong 3 tập “HẠT CHÂU NGỌC” (do Lm. HMTuấn biên soạn). Nói là sứ điệp của Đức Mẹ, song Đức Mẹ cốt chỉ là dạy chúng ta hướng về Chúa, sống với Chúa, thi hành những điều Chúa dạy trong Tin Mừng…

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #8/12)--kinh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu [1] (của Đghoàng Piô Xi) (5/31/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #7/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu (5/31/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #6/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu (5/31/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #5/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu (5/13/2019)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #4/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu (5/13/2019)
Tin/Bài cùng ngày
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #2/12)--những Điều Phải Tuân Giữ Khi Tôn Vương (5/10/2019)
Tin/Bài khác
___những Hạt Châu Ngọc (bài #1-193) (4/7/2020)
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #1/12) (5/8/2019)
Youtube-151 Bài Giáo Lý Thánh Kinh (do Lm Hoàng Minh Tuấn Biên Soạn): [lời Mở - Bài 115 -het-] (8/27/2018)
151 Bài Giáo Lý Thánh Kinh (do Linh Mục Hoàng Minh Tuấn Biên Soạn): [lời Mở - Bài 115 -het-] (8/27/2018)
151 Bài Giáo Lý Kinh Thánh (bài#1 - Bài#151) --- Hết --- (10/30/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768