MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ mẹ dâng mình (21/11)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lịch Sử Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ (21/11)
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 11-2015
Lch s L Đc M dâng mình trong Đn th

Lm Thêôphilê

 

L Đc M dâng mình trong Đn th bt ngun t bên Giáo Hôïi Đông phương, tưng nim ngày thánh hiến thánh đưng Đc Maria ngày 21 tháng 11 năm 543 ti Giêrusalem. Đông phương coi biến c thánh hiến này như cuc đi Đn th ca Đc Rt Thánh M Thiên Chúa. H mng l trong vòng sáu ngày t ngày 20 đến ngày 25 tháng 11, da vào Ngy thư Tin Tin Mng theo thánh Giacôbê đưc son vào ga thế k th II. Trong đó, tác gi k li câu chuyn Đc Trinh n lúc còn nh đã đưc dâng hiến vào Đn th li đó cho đến 12 tui : Thy tư tế đón tiếp con tr chúc phúc như sau : Thiên Chúa đã chúc tng danh ca con trong mi thế h... Thiên Chúa ban cho con tr ân sng ca Ngưi, nhy mng, mi ngưi trong nhà Ítraen yêu mến con tr...”.

L này đưc c hành bên Tây phương t thế k th IX ti các đan vin bên Ý, ri sau đó lan tràn ti bên Anh. Vào năm 1373, Đc Giáo Hoàng Grégoire XI sng ti thành Avignon (Pháp) bt đu cho c hành l Đùc M dâng mình trong Đn th. Đây cũng do công lao ca mt hip , Philippe de Mézièrès, sau thi gian sng bên Đông phương đã v ph biến l này bên Tây phương vi hy vng tìm ni kết li vi anh em Hy lp Đc Giáo Hoàng Sixte IV ghi vào lch phng v vào năm 1472.

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ngày 21-11 --- Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ (11/15/2019)
Nữ Tu Giữa Đời (lễ Đức Mẹ Dâng Mình, 21-11) (11/21/2017)
Người Của Thiên Chúa (lễ Đức Mẹ Dâng Mình) (11/22/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Ngày 21 Tháng 11: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ (11/21/2015)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ, 21/11 (11/21/2017)
Dâng Mình (11/21/2017)
Ðức Mẹ Dâng Mình Vào Ðền Thờ (2) (11/21/2017)
Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ (1) (11/21/2017)
Đức Mẹ Dâng Mình (11/21/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768