MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ sinh nhật đức mẹ (8/9)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mừng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa Trời (8/9)
Chủ Nhật, Ngày 8 tháng 9-2019

Ngày 8

Mừng lễ Sinh Nhật Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa Trời

 

Rạng đông trước khi mặt trời tỏa sáng khắp vũ trụ.

Mẹ là Rạng đông đem niềm vui lớn lao cho thế giới tội lỗi.

 

Truyện Đức Mẹ:

Ngày 8 tháng Chín, thánh nữ Anna hiểu rằng bà sắp sinh Người Con bà hằng ước nguyện.  Bà sấp mình cầu xin Thiên Chúa chúc phúc cho con mình.  Lúc đó, Mẹ Maria được Chúa cho xuất thần rất cao cả, không thấy được mình sinh vào trần gian như thế nào.  Lúc ra khỏi cơn xuất thần ấy, Mẹ đã thấy mình đẹp đẽ nằm trên tay mẹ mình.  Thánh nữ Anna được gìn giữ khỏi mọi đau đớn thông thường nơi các bà mẹ sinh con, bà dâng lên Thiên Chúa lời nguyện tạ ơn sốt sắng và xin Chúa dạy cách cư xử với con. Thiên Chúa trả lời trong lòng bà, dạy bà cứ xử như mọi người mẹ cư xử với con mình, đừng tỏ ra một niềm tôn kính nào bề ngoài, cứ tôn kính trong tâm hồn là đủ.  Nhưng phải hết sức cẩn trọng và yêu đương.

Các thiên thần hầu cận Mẹ, cùng với vô số thiên thần khác tháp tùng, đến tỏ niềm tôn kính Mẹ.  Họ hát lên một khúc ca thiên đàng, rồi bắt đầu phục vụ Mẹ.  Lần đầu tiên Mẹ nhìn thấy họ dưới hình người.  Mẹ mời họ ca tụng Chúa với Mẹ và nhân danh Mẹ.

Đức Tổng Thần Gabrie được Thiên Chúa sai đến báo cho các thánh ở ngục Tổ tông biết tin mừng Mẹ sinh ra, làm các ngài vui vẻ và biết ơn Chúa vô ngần.

Chúa sai các thiên thần rước Mẹ lên thiên đàng. Các ngài chỉnh đốn hàng ngũ thành một cuộc khải hoàn long trọng, vừa rước Mẹ lên cao vừa ca hát cho tới trước uy nghi Thiên Chúa.  Mẹ sấp mình thờ lạy Chúa. Ngôi Lời nâng Mẹ lên, đặt bên hữu mình.  Được lĩnh nhận nhiều mặc khải mới, tất cả các tài năng của Mẹ tăng triển thêm.  Mẹ được nhìn thấy Thần tính Thiên Chúa tỏ ra ở một cấp độ tuyệt vời.  Bừng cháy nhiệt tâm cho danh Chúa cả sáng,  Mẹ nài xin Chúa mau thi hành ơn Nhập Thể để cứu chuộc thế gian.  Thiên Chúa đoan quyết với Mẹ là ước nguyện ấy của Mẹ sắp được thực hiện.

Sau đó, Thiên Chúa Ba Ngôi tỏ cho các thiên thần biết rằng từ đời đời Ngài đã tác tạo cho Mẹ và cho Ngôi Con danh hiệu MARIA và GIÊSU.  Trong hai danh hiệu đó, Ngài được thỏa lòng hoàn toàn.  Rồi Ngài phán: "Danh hiệu Maria phải được hiển vinh lạ thường.  Những ai thành thực sốt sắng kêu cầu danh hiệu ấy sẽ được ban nhiều ân sủng.  Những ai kính cẩn đọc lên sẽ được ủi an.  Mọi người đều tìm được trong danh hiệu ấy phương dược trị liệu bệnh tật mình; được ánh sáng soi đường; được kho tàng cứu giúp sự túng nghèo.  Danh hiệu Maria làm run sợ hỏa ngục và đạp nát đầu cựu xà Satan". Chính Chúa đặt danh hiệu ấy cho Mẹ.  Mẹ đón nhận với những lời ca ngợi lạ lùng, các thiên thần đều phủ phục, bái chào, hát lên thánh ca tán tụng.

Sau đó, cũng các thiên thần đã rước Mẹ lên trời lại rước Mẹ xuống đặt trên tay thánh nữ Anna, nhưng bà không hề biết gì về sự Mẹ vắng mặt. Trong lúc đó, bà được ơn xuất thần, biết được nhiều sự kiện cao cả về chức phẩm Mẹ Thiên Chúa.

Tám ngày sau, rất đông thiên thần từ trời xuống, mang theo một biểu ngữ sáng láng, ghi danh hiệu MARIA.  Họ nói với thánh nữ Anna phải mau kíp đặt tên ấy cho Con bà.  Bà đi nói ngay với thánh Gioakim.  Ông bà liền tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn, mời bà con thân thuộc và một tư tế đến dự.  Trong niềm trịnh trọng hân hoan, ông bà đặt tên rất dịu dàng MARIA cho Con rất thánh của mình.  Các thiên thần lại tấu lên một khúc nhạc tuyệt vời, chỉ có hai mẹ con bà Anna được thưởng thức.  Hạnh phúc cho trái đất biết bao, vì đã có Mẹ Đấng Cứu Chuộc.

 

Lời Mẹ nhắn nhủ:

1/ Qua sơ Agreda:

Hỡi con, con ngạc nhiên vì Mẹ được lên thiên đàng trước khi Con Chí Thánh Mẹ sống lại ư?  Thật ra, loài người chỉ được vào trời sau khi Chúa Giêsu đã vào.  Chính tội lỗi đã đóng cửa thiên đàng lại. Mẹ được vào là vì Mẹ không có tội nào.  Hơn nữa, Chúa nhân từ đã đặt Mẹ làm Nữ Vương thiên đàng, sao Mẹ lại không được vào?  Ban bố luật, mà Thiên Chúa lại không miễn chuẩn được khi cần thiết ư?

Cùng với Mẹ, con hãy chúc tụng Chúa vì ơn Chúa ban cho Mẹ và hãy lợi dụng những lời Mẹ nhặn con sau đây:

Con hãy gắng noi gương Mẹ trong việc Mẹ đã làm suốt đời Mẹ từ khi Mẹ sinh ra.  Lúc bắt đầu ngày mới, Mẹ sấp mình dưới chân Chúa, ca tụng Chúa vì những ưu phẩm vô cùng của Ngài, rồi nhìn nhận chủ quyền tuyệt đối của Ngài trên vạn vật.  Mẹ cũng cảm tạ Chúa vì Ngài đã kéo Mẹ ra khỏi hư vô.  Mẹ hoàn toàn phó thác dâng mình cho Ngài, để Ngài định đoạt về Mẹ tùy ý Ngài muốn trong ngày, và trong suốt cuộc sống của Mẹ.  Mẹ cầu xin Ngài cho Mẹ nhận biết những gì đẹp lòng Ngài, để Mẹ chu toàn.  Mẹ xin Ngài hướng dẫn, ban phép và chúc lành cho hết mọi việc Mẹ làm.  Mẹ còn nhắc đi nhắc lại những hành vi đó nhiều lần trong ngày nữa.

Càng thực tâm nhiệt thành tôn kính danh hiệu rất dịu ngọt của Mẹ, con càng đi trên đường của Mẹ.  Con nên biết rằng Thiên Chúa đã ban cho Danh hiệu ấy không biết bao nhiêu ân sủng và đặc ân.  Mẹ không thể nghĩ đến hay nghe đọc đến mà lại không dâng lời cảm tạ Chúa.  Cho nên Mẹ quyết định làm những việc trọng đại cho Chúa là Đấng đã ban cho Mẹ danh hiệu quí báu ấy".

 

    2/ Phải nên bé mọn

(Lễ Sinh nhật Mẹ 8-9-76)

 

Các con yêu dấu, các con hãy chiêm ngắm Mẹ hài nhi, bởi vì Mẹ bé mọn nên đã đẹp lòng Đấng Tối cao.

Nhờ đặc ân thoát mọi vết nhơ tội lỗi ngay từ khi thành thai mà Mẹ thực sự được nên bé mọn.

Bé mọn, vì là một thụ tạo của Thiên Chúa, mà Mẹ đã được chọn làm Mẹ của Ngôi Lời .

Bé mọn, vì Mẹ đã nhận lãnh mọi sự từ Thiên Chúa .

Bé mọn, vì Chúa quyền phép đã bao trùm sự lớn lao của Người lên Mẹ. Vì thế sự giầu có của Mẹ chỉ là giầu có của những người bé mọn nghèo hèn, khiêm nhượng, tin tưởng, phú thác, cậy trông.

Hôm nay Giáo hội mời gọi các con chiêm ngắm việc Mẹ sinh ra đời.

Các con yêu dấu, các con hãy ngắm nhìn Mẹ bé mọn, các con sẽ học biết phải trở nên bé mọn thế nào.

Các con phải bé mọn vì các con là những con cái của Mẹ , nên các con phải sống đời sống của Mẹ .

Các con phải bé mọn để nên những dụng cụ ngoan ngoãn trong chương trình của Mẹ, và để Chúa Giêsu Con Mẹ hài lòng.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu yêu thương các con biết bao, Người yêu thương các con, chính vì các con bé mọn, nghèo khó, đơn sơ, và khiêm hạ.

Các con phải bé mọn để chống lại satan, kẻ đã thành công cám dỗ mọi người bằng kiêu căng, ngạo nghễ.

Các con nên biết rằng, kẻ thù sẽ không bao giờ cám dỗ, hoặc lừa dối được các con, nếu các con khiêm nhượng.

Mỗi ngày các con phải nên bé mọn hơn, vì Mẹ muốn các con thuộc về Mẹ hoàn toàn. Mẹ muốn săn sóc các con, cho các con ăn, cho các con mặc, ẵm bế các con trên tay.

Các con phải nên bé mọn, vì như thế các con mới luôn luôn thưa Xin Vâng Ý Cha.

Các con hãy thưa Xin Vâng với Mẹ , như thế trong các con lời hoàn toàn Xin Vâng Ý Chúa của Mẹ được luôn lặp lại.

Sau hết các con phải bé mọn để trở nên gót chân mà satan rình cắn, nhưng nó lại bị đạp giập đầu.

Bởi thế, các con hằng phải bé mọn luôn mãi, nếu các con muốn chuẩn bị cuộc toàn thắng vĩ đại nhất của Trái Tim Vẹn sạch Mẹ .

 (To the Priests our Lady's beloved sons # 109)

geovisit(); setstatsgeovisit();setstats
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chúc Tụng Mẹ! Mừng Sinh Nhật Hôm Nay - Suy Niệm Lễ Sinh Nhật Đức Maria (9/9/2019)
Tin/Bài khác
Ngày 08-09 Lễ Sinh Nhật Đức Maria (9/7/2019)
Các Lễ Cử Hành Về Cuộc Đời Đức Mẹ (8/29/2018)
Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria – Tâm Tình "xin Vâng" Của Đức Mẹ, Thánh Giuse Và Của Người Công Giáo. (9/8/2017)
Kính Chào Mẹ (9/4/2017)
Đức Maria Trinh Vương (8/11/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768