Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hội Ngộ Bất Ngờ
Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 5-2019

HỘI NGỘ BẤT NGỜ

(Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lc 1:39-56)

Ê-li-sa-bét bất ngờ
Ma-ri-a chợt bước vô thình lình
– Em làm Chị giật cả mình
Sao không điện thoại báo tin Chị mừng?

– Vùng quê điện đóm thì không
Lấy đâu điện thoại mà hòng báo tin!
– Thấy em, mừng quá Chị quên
Bé Gioan nhảy mừng lên đây nè!

Em thật diễm phúc vô bờ
Làm Mẹ Thiên Chúa còn gì sướng hơn!
Em thêm diễm phúc vì tin
Rằng điều Chúa hứa sẽ nên rạch ròi

– Hồn tôi ca ngợi Chúa Trời
Trí tôi hớn hở mừng vui vô cùng
Vì Thiên Chúa, Đấng muôn trùng
Đã thương nhìn tới phận thường nữ nhi

Mọi đời mãi mãi ngợi ca
Rằng tôi diễm phúc, người ta chẳng bằng
Bao điều cao cả vô song
Đều do chính Đấng Toàn Năng đã làm

Danh Người chí thánh chí tôn
Lòng thương xót Chúa trải muôn muôn đời
Tay Người sức mạnh tuyệt vời
Dẹp hết những người lòng trí kiêu căng

Người quyền thế hết đường ngông
Còn kẻ khiêm nhường được Chúa nâng cao
Những người nghèo Chúa thưởng nhiều
Còn những người giàu chịu trắng tay luôn

Chúa phù hộ Ít-ra-en
Những người tôi tớ vẫn luôn tín thành
Như lời Chúa hứa rành rành
Lòng thương xót Chúa vẫn dành tôi trung

Áp-ra-ham Tổ phụ chung
Muôn đời con cháu được đồng hưởng ơn

TRẦM THIÊN THU

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về