Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Ðọc Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng
Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 5-2019

Bài Ðọc Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng

Lễ Kính

 

Bài Ðọc I: Xp 3, 14-18a

"Vua Israel Chúagiữa ngươi".

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan hãy nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi, đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel Chúagiữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa.

Trong ngày đó, ở Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng: "Hỡi Sion, đừng sợ! Tay đừng bủn rủn! Chúa Thiên Chúa ngươi, Ðấng mạnh mẽgiữa ngươi, chính Người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng ngươi. Với ngươi, Người làm mới lại tình yêu của Người. ngươi, Người nhảy mừng trong tiếng reo vui, như thuở tao phùng".

Ðó lời Chúa.

 

Hoặc đọc: Rm 12, 9-16

"Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, ân cần tiếp khách đỗ nhà".

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, đức ái không được giả hình: Hãy chê ghét điều ác trìu mến điều lành. Hãy thương yêu nhau trong tình bác ái huynh đệ. Hãy nhân nhượng tôn kính nhau. Hãy siêng năng, chớ biếng nhác: Hãy sốt mến trong tâm hồn phụng sự Chúa. Hãy hân hoan trong niềm cậy trông, nhẫn nại trong gian truân kiên tâm cầu nguyện. Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, ân cần tiếp khách đỗ nhà.

Hãy chúc phúc cho những kẻ bắt bớ anh em: Hãy chúc phúc, chứ đừng chúc dữ. Hãy vui mừng với kẻ vui mừng, khóc lóc với kẻ khóc lóc. Hãy đồng tâm hiệp ý với nhau: đừng tự cao tự đại, một hãy ưa thích những sự hèn kém. Ðừng tự đắc cho mình khôn.

Ðó lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

Ðáp: Ðấng Thánh cao cả của Israelgiữa ngươi (c. 6b).

Xướng: 1) Này Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi, tôi sẽ tin tưởng hành động không sợ hãi: Chúa sức mạnh sự ngợi khen của tôi, Người đã đem lại cho tôi ơn cứu độ. - Ðáp.

2) Hãy tuyên xưng Chúa kêu cầu thánh danh Người; hãy làm cho các dân tộc biết việc Chúa sáng tạo; hãy nhớ rằng danh Người thật cao sang. - Ðáp.

3) Hãy ca mừng Chúa, người đã làm những việc trọng đại; hãy công bố việc đó trong khắp hoàn cầu. Hỡi dân thành Sion, hãy nhảy mừng ca ngợi, Ðấng Thánh cao cả của Israelgiữa ngươi. - Ðáp.

 

Alleluia: Lc 1, 45

Alleluia, alleluia! - Hỡi Trinh Nữ Maria, phúc cho kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng sẽ được thực hiện. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 1, 39-56

"Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. vào nhà ông Giacaria chào Elisabeth. khi Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng , Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, kêu lớn tiếng rằng:

" được chúc phúc giữa các người phụ nữ, con lòng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? này tai tôi vừa nghe lời chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng sẽ được thực hiện".

Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi phước, Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại Danh Ngài thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.

"Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, để người giàu trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham dòng dõi người đến muôn đời".

Maria ở lại với Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Ðó lời Chúa.

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về