MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ mẹ vô nhiễm (8/12, tín điều)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Chủ Nhật, Ngày 8 tháng 12-2019

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ( B ) 2014 ( Lc 1, 26- 38)

“… ĐẤNG THÁNH SẮP SINH RA SẼ ĐƯỢC GỌI LÀ CON THIÊN CHÚA”.  ( Lc 1, 35b)

Vâng, kính thưa quý vị ! Thật là kỳ diệu, thật là lạ lùng ! Một thụ tạo, một phàm nhân mà Thiên Chúa đoái thương chúc phúc, và còn hơn thế nữa, Thiên Chúa đã nâng lên đến tận ngai vàng của Trời cao, được làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Người phụ nữ ấy là ai ? Thưa, chính là ĐỨC TRINH NỮ MARIA mà hôm nay toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng kính trọng thể Thánh Tước của Mẹ : ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.

Vâng, thật lạ lùng , vì sự lạ lùng ấy, chính là : Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế.

Chúng ta thấy, theo lịch phụng vụ, thì các Lễ về Đức Mẹ không có lễ nào trọng bằng Lễ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI . (08/12). Lễ nầy chỉ đứng sau Lễ Giáng Sinh một bậc. ( Lịch P/V).

Chúng ta thấy, khởi đi từ bài đọc I , ( St 3, 9 - 15. 20), Thiên Chúa cũng dựng nên một người phụ nữ, một thụ tạo, và thụ tạo nầy đã làm nên tội, đã thỏa hiệp với sự dữ chống lại Thiên Chúa, tuy nhiên cũng được mệnh danh là Eva, nghĩa là mẹ chúng sinh, nhưng dòng giống sinh nên tội. Thì đây, EVA mới, Mẹ chúng sinh mới, mặc nhiên, Mẹ không vướng tội nguyên tổ. Vâng, đó là điều hiển nhiên, bởi vì người phụ nữ của dòng dõi mới, mà Thiên Chúa đã phán trong Thánh Kinh trong khi nguyền rủa con rắn xưa : “ Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, người sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người.” ( St 3, 15).

Như vậy, hiển nhiên, người nữ mà Thiên Chúa đã phán khi nguyền rủa con rắn xưa, chính là ĐỨC TRINH NỮA MARIA, điều nầy hoàn toàn chính xác, và hợp lý, bởi vì, hẳn nhiên người nữ xứng đáng ấy phải là vô cùng tinh tuyền, có nghĩa là không vướng tỳ ố một chút nào. Chúng ta thấy, Mẹ tuyệt đối tính tuyền, không hề có một chút gợn nào của tội là một điều hợp lý, phải lẽ. Mặc nhiên ở cả hai phía, từ phía siêu nhiên tuyệt đối là Thiên Chúa, và phía tự nhiên chính là ở nơi Mẹ. Sự cộng tác, sự hưởng ứng, sự vâng phục và sự trung tín nơi Mẹ đối với Đấng Tạo Thành. Nơi Mẹ, trước hết, là một kỳ công của Thiên Chúa, hẳn như vậy, tiếp đến, Mẹ thành thục trong tâm tưởng, và nói như các thánh : Mẹ là kiệt tác của Thiên Chúa.

Điều nầy, rõ ràng là như thế, nhưng kiệt tác ấy, từ tận cung lòng Mẹ, Thiên Chúa đã gìn giữ, đã nâng niu như báu vật, và quả thật là như thế. Xét lại, chúng ta thấy, Eva cũ, cũng là một tác phẩm của Thiên Chúa, nhưng tác phẩm nầy, được sinh ra bởi “xương sườn” của người đàn ông. Còn EVA mới, là Đức Trinh Nữ Maria, được chính Thần Khí thổi hơi qua hai phàm nhân trổi vượt là thánh Gioan Kim và Anna. Điều nầy mở đường cho công cuộc cứu chuộc nhân loại, một dòng dõi mới được sinh ra bởi Đấng Cứu Thế. Theo đó, Đấng Cứu Thế được sinh ra bởi một người nữ.

Như vậy, sự lạ lùng và huyền nhiệm không phải bởi đến khi Đức Trinh Nữ Maria được truyền tin, mà là đã có từ trước muôn thuở, đến độ loài người không thể biết được, ngay cả chính Đức Maria. Chúng ta thấy, ngày nhận Truyền Tin, Đức Mẹ thật ngỡ ngàng. Nhưng sứ thần bảo : “Này Bà Maria, xin đừng sợ ! Vì, Bà đã được ơn nghĩa cùng Chúa … Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” ( Lc 1, 30 - 35)

“ Vì, Bà sẽ thụ thai và sinh một con trai, và đặt tên là GIÊSU ” ( c 31). Vâng, điểm chính là đây.

Theo đó, rõ ràng, chúng ta thấy, Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời. Thì tín điều ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI là một tín điều hoàn toàn hợp lý, đến độ chính Dức Mẹ đã mặc khải cho một thiếu nữ quê mùa, ít học tại thành Lourdes bên Nước Pháp, đó là thánh nữ Bernadette, nhiều lần. Soi sáng, mở đường cho Giáo Hội trong việc định tín rõ ràng Tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Một định tín cần thiết, theo thời gian thì chỉ hơn 160 năm, kể từ ngày được định tín, đó là ngày 08 tháng 12 năm 1854, bởi Đức Giáo Hoàng Pio IX.

Theo đó, sự định tín bởi Giáo Hội, được bắt nguồn bởi Thánh Kinh và sự soi sáng nhận biết, là sự mặc khải bởi chính Đức Mẹ qua trung gian các thánh.

Một bằng chứng hiển nhiên, người được chính Đức Mẹ cho biết phải tuyên xưng Tín điều trọng đại ấy, là thánh nữ Bernadette, thì được ơn nhục thân bất hoại, thân thể còn nguyên vẹn. Đó là một bằng chứng hiển nhiên, chỉ được trong thấy sự thánh khiết vẹn tuyền của Mẹ thôi, thì cũng đủ được ảnh hưởng bởi sự diệu kỳ ấy. Cho thấy, ĐỨC TRINH NỮ MARIA hoàn toàn thánh khiết vẹn tuyền không nhiễm tỳ ố tội nguyên tổ, vì Mẹ đã cưu mang Chúa Cứu Thế GIÊSU. Rõ ràng, “DANH GIÊSU ” khi được nghe thấy, cả tầng trời và trong âm phủ cũng phải phủ phục thờ lạy. Huống chi, Mẹ cưu mang trọn cả Thánh Thể Chúa Ngôi Hai, hẳn nhiên, đồng thời ngay lúc “Lời xin vâng “ của Mẹ, thì ngay lúc ấy, ơn VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI cũng lập tức hình thành. Bởi thế, từ đó, ơn VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI xứng đáng làm cho Mẹ trở nên MẸ THIÊN CHÚA là điều hợp lẽ. Bởi vì, chính một Ngôi Vị Thiên Chúa đã hóa thành phàm nhân trong cung lòng thánh khiết, vẹn tuyền của Mẹ.

Bài đọc II thánh Phao-lô xác quyết cho chúng ta biết( Ep 1, 3 - 6; 11-12) “…Thiên Chúa là Cha, Thân Phụ Đức Giêsu- Kitô, từ cõi Trời , Người đã thi ân giáng phúc cho chúng ta, ban cho chúng ta muôn vàn ân phúc của Thánh Thần.  Trong Đức Kitô, người đã chọn ta cả trước khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người , ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. “ ( c 3- 4).

Như vậy, đối với phàm nhân bất xứng là chúng ta, mà Thiên Chúa đã yêu thương như thế, huống chi là một thụ tạo đặc biệt, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Người được đặc ân không mắc tội tổ tông truyền là điều hoàn toàn hợp lẽ. Để sự trinh trắng vẹn tuyền nơi Mẹ là một bằng chứng phản ánh sự tuyệt thánh nơi Đấng Cứu Thế, Con Mẹ, cũng chính là Con Thiên Chúa. Vì Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

Lạy Đức Maria chẳng hề mắc tội tổ tông , xin cầu cho chúng con. Amen.

08/12/2014
Phêrô Trần Đình Phan Tiến

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Maria, Mẹ Đầy Ân Sủng - Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 08/12 (12/12/2020)
Tin/Bài khác
Bông Hồng Mầu Nhiệm (8/12) Giờ Ban Ơn Phước (12/9/2018)
Tôi Sẽ Thấy Mẹ Một Ngày Kia (12/9/2018)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: Ơn Vô Nhiễm – Ơn Độc Nhất Vô Nhị (12/8/2018)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Maria – Mẹ Đầy Ơn Phúc (12/8/2018)
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội: Hồng Ân Vô Nhiễm Nơi Mẹ Maria (12/8/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768