MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: hoàng thị đáo tiệp
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Nổi Giận --- Hoàng Thị Đáo Tiệp
Thứ Tư, Ngày 11 tháng 6-2014
 

Nổi Giận

Hoàng Thị Đáo Tiệp

                  Tôi thấy thời buổi bây giờ cách xử sự của con người ta sao dễ hay nổi giận quá đi mà mình thì cũng đã nhiễm phải thói tật nầy luôn! Nhiễm từ lúc nào chẳng biết, chỉ biết rằng khi đụng chuyện, phải việc là tôi cũng hay dễ có cái phản ứng nổi giận lại như vốn đã bị người nầy, người nọ từng xử sự với mình!

                 Điển hình là mới đây, tôi trót lỡ nổi giận với...một chiếc xe trong bãi đậu của khu chợ thực phẩm Á Đông! Chả là xe tôi đang lái từ từ ở trong bãi đậu ra để sẽ xuống đường đi về nhà. Chiếc xe đó thì ở ngoài đường, nó xẹt xéo ngang vô trước lối xe tôi ra và nằm đấy vì gần cửa chợ nên tôi đoán có thể  nó tới rước người thân đi chợ ra chăng? Nhưng, tôi vẫn ấn kèn( 1 tiếng thôi) để chuyển cái tín hiệu rằng nó đang cản lối. Nó vẫn nằm im, tôi ấn thêm một tiếng kèn nữa để nhắc nó là có xe tôi ở sau cần đi, hãy tránh lối giùm cho ( tức nó phải tấp vô một lối đậu nào trước đó nếu có, còn không thì nó cần tiếp tục chạy tới nữa để hoặc đậu dưới lề đường ngay đằng trước, hoặc chạy vòng xuống bãi đậu phía sau... chớ không thể nằm cản lối thế)! Nó vẫn không xê dịch chi hết, tôi thấy nãn, không ấn kèn nữa, an phận đợi và hy vọng không lâu bởi tôi cũng vội đi. Nhưng, có gần cả năm phút trôi qua nên tôi mất hết nhẫn nại còn thêm phát bực, thì cũng đúng lúc người nhà nó từ trong chợ phóng ra và leo lên. Thế là nó mới chạy đi! Còn tôi thì ấn kèn, ấn kèn và ấn kèn ( 3 tiếng cả thảy ) đuổi theo chiếc xe đó để vừa trút nổi giận của mình, với vừa muốn nó hãy nhớ lấy để từ nay về sau đừng có như vậy nữa...

                 Việc tôi nổi giận ấn kèn, ấn kèn và ấn kèn( 3 tiếng cả thảy) cũng là do trước đây xuống chợ Á Đông đã có lần tôi cho xe de lui trong bãi đậu để đi ra, lại nhằm giờ cao điểm nên mới vừa lùi xe ra được một tí( tức vẫn còn nằm trong lối đậu của mình) mà thấy xe thiên hạ mãi ra  vô chẳng nhường khiến tôi khiếp lắm! Tôi lại vội về nên không muốn lui thục trở vào, mà nằm đấy với hy vọng sớm có người nhường lối, còn không thì chờ vắng xe ra vô là mình lùi tiếp ra tiếp cho nhanh để kịp về. Nhưng, xe của bàng quang thiên hạ phía sau tôi cứ ấn kèn, ấn kèn và ấn kèn! Và một khi họ vượt được qua mặt xe tôi đang de nửa chừng thì nhát sợ nằm đấy, họ còn quay sang mắng mỏ nầy nọ nữa...chớ chẳng có biết thương!

                Tất nhiên sau cái vụ ấn kèn, ấn kèn và ấn kèn( 3 tiếng cả thảy) ấy, tôi biết nghĩ lại lắm! Vì với việc mình đã bị ấn kèn còn bị mắng mỏ nữa, tôi đã thầm trách người ta chẳng có biết thương bởi họ chỉ có nhìn sự việc rồi đoán phạt mình, chớ không màng hỏi han chi mình để hiểu là mình nhát sợ hầu cảm thông cho! Nên tôi hiểu lẽ ra trước việc vừa rồi, mình phải xuống xe để gặp chủ nhân chiếc xe xem họ giải thích thế nào? Cũng như mình nói nhỏ nhẹ để xin họ nhường lối chớ đừng có theo cái kiểu ấn kèn của phần đông bá tánh đời nay! Và nghĩ lại để tôi thêm thấy ân hận ngập lòng vì dẫu mình có trót lỡ nổi giận với ai chăng nữa cho dù người đó là  chồng con, thầy thợ, khách hàng, họ hàng bè  bạn thân quen mình ... thì khi nhìn lại: tôi vẫn còn có ít nhiều cái lý để tự tha thứ cho mình. Chớ đằng nầy... nhè cái chiếc xe vốn là một vật vô tri giác mà mình đi nổi giận với nó...làm tôi thấy mình không có ra giống má chi hết!

               Vâng, thấy mình không có ra giống má chi hết là tôi đau khổ hiểu rằng: hóa ra cái thói dễ hay nổi giận ấy không ngờ nó đã nhiễm lậm ở mình rồi! Nhiễm lậm nên nó mới làm mình trút giận lên đến cả cái vật vô tri giác là chiếc xe đó! Và nhờ hiểu vậy, tôi mới dốc quyết tâm từ nay phải cố mà loại trừ nó. Bởi mình mà còn dễ hay nổi giận nữa thì...

            Thì sao đây? Vâng, thì trước hết: mình là hiện thân của kẻ dại kẻ ngu vì Chúa đã có lời phán bảo : " Giận hờn làm kẻ dại tiêu vong" (Gióp 5,2);  hoặc: " Kẻ ngu để cơn giận tự do bộc phát, còn người khôn biết dằn xuống cho êm" ( Châm ngôn 29,11)....

          Rồi thì kế đến: mình là người phải chịu lấy án phạt của Chúa vì Chúa đã từng phán dạy dứt khoát thế nầy: "Các con đã nghe người xưa dạy rằng: không được giết người. Ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án.Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẩn nộ với anh em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt" ( Mt. 5,21-22) . Mà với trường hợp phẩn nộ của tôi về chiếc xe ấy, thật quả  khốn khổ cho tôi lắm vì ý tôi lúc đó là " ấn kèn, ấn kèn và ấn kèn ( 3 tiếng cả thảy ) đuổi theo chiếc xe đó để vừa trút nổi giận của mình, với vừa muốn nó hãy nhớ lấy để từ nay về sau đừng có như vậy nữa..."

           Nên nếu nhỡ như những ai ngồi trên chiếc xe đó- nhất là có trẻ vị thành niên- mà cứ nhớ hoài tiếng ấn kèn trút giận của tôi và nếu rủi những người đó bị nó làm gương mù gương xấu để cứ sẽ tiếp tục xử sự theo cái lối ấn kèn trút giận như tôi đã ...thì thân tôi sẽ thế nào đây trước lời phán dạy cũng dứt khoát nữa như thế nầy của Chúa: "Khốn cho thế gian vì những gương xấu! Đã hẳn cần phải có gương xấu, nhưng khốn cho kẻ nào gây ra gương xấu. Nếu tay hoặc chân con nên dịp tội cho con thì hãy chặt nó đi và ném xa con, vì thà rằng con cụt tay hoặc què chân mà được vào nơi hằng sống còn hơn là có đủ cả hai tay hoặc hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó đi và ném xa con, vì thà rằng con chột mắt mà được vào nơi hằng sống còn hơn là có đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục". ( Mt. 18, 7-9). Thì vâng, chiếu theo lời dạy nầy của Chúa là tôi hiểu chính đôi con mắt tôi đã nên dịp tội cho tôi ( bởi chiếc xe đó đậu chướng mắt tôi), rồi nó lôi trái tim tôi vào cuộc (nên tôi mất hết nhẫn nại còn thêm phát bực) và nó thúc đẩy tay tôi hành động( ấn kèn ấn kèn và ấn kèn)! Nên nếu chặt tay, móc mắt, mỗ lấy trái tim ra ném đi... là thân tôi còn đâu mạng sống được đây?! Thành thử tôi hiểu mình muốn có con đường sống thì phải kiên quyết loại trừ cái thói tật dễ hay nổi giận mà mình trót đã nhiễm phải không biết từ bao giờ ấy, ra khỏi mình thôi! 

           Nhưng, loại trừ bằng cách nào đây? Cũng may việc tôi nổi giận với...chiếc xe vô tri giác đó, xảy ra lúc đang trong Tuần Thánh của Mùa Chay năm 2014 nầy. Mà Tuần Thánh là tuần thương khó tột cùng của Chúa Giêsu phải vượt qua, để hoàn tất ơn cứu chuộc cho nhân loại thế trần tự trầm luân vô biển tội tù đày mình! Và Mùa Chay Thánh thì lại là mùa của sự trở về. Trở về với Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng nên mình, trở về với con người thật của mình vốn" nhân chi sơ tánh bản thiện", trở về với tha nhân đồng loại đang chung phận lữ hành ở chốn khách đày nầy để  yêu thương an ủi cho nhau vì cùng do tình yêu của chung một Đấng Tạo Dựng tạo thành. Trở về bằng sự cầu nguyện, hãm mình chay tịnh và bác ái... nên coi như đây cũng là hành trình cho con sâu gở mình ra khỏi tổ kén để vươn thành cánh bướm. Thì việc tôi bị vấp cái lỗi tồi tệ đến phải đau khổ hiểu là mình đã không có ra giống má chi hết, còn vướng phải cái tội đáng chết đời đời nữa...khiến tôi tạ ơn Chúa lắm! Bởi tôi tin là Chúa yêu thương mình, Chúa nghe hết những lời mình cầu nguyện, Chúa ban ơn cho lòng thành  mình đang thực tâm muốn quay về... nên Chúa mới cho cái lỗi tồi tệ ấy của mình được xảy ra đúng thời đúng lúc, để tôi biết ghê tởm nó và có quyết tâm tẩy trừ nó. Và chi chớ việc tôi tẩy trừ nó lúc nầy tôi thấy cũng dễ thôi! Vì nhờ trong tâm tình của Tuần Thánh, lại nhất là Tam Nhật Thánh vào nhà thờ bị thấy cửa Nhà Tạm nơi Cung Thánh mở toang không có Chúa nên tôi não ruột, se lòng vì thiếu vắng Chúa mà bật khóc và hối hận can tràng về bao lỗi tội của mình làm Chúa mình kính yêu thờ phượng  phải chịu đóng đinh...

            Lại thêm qua Mùa Chay thì Đại Lễ Phục Sinh và tiếp theo là thời điểm chuẩn bị náo nức cho Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa... Có tham gia làm tuần cửu nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa mà trong tâm tình thống hối ăn năn vì cái lỗi tồi tệ mình trót phạm đến thấy mình chẳng có ra giống má chi hết ...tôi mới khám phá được thì ra ngày thứ Sáu của tuần cửu nhật là ngày " Cầu cho các linh hồn hiền lành, khiêm nhường và linh hồn cá trẻ thơ", Chúa đã có ban sẵn sàng đâu đó liều tiên dược: để chữa tuyệt căn cho cái thói tật dễ hay nổi giận. Đó là việc Chúa dạy Thánh Nữ Maria Faustina đọc ở ngay chính trong  câu đầu của lời nguyện ngày nầy là : " Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa phán: "Hãy học nơi Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng" ( Mt. 11,29). Xin đón nhận vào nhà Trái Tim từ bi lân mẫn Chúa mọi tâm hồn hiền hòa và khiêm tốn, cùng các linh hồn trẻ thơ. Những tâm hồn ấy được cả thiên đàng ngây ngất và Cha Trên Trời rất yêu chuộng ...."  làm tôi được òa vỡ niềm vui:

                 -Thế đấy! Học Chúa giàu lòng thương xót nên Chúa hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng thì mình không học, để đi học ai đâu cho mắc phải cái thói tật ngu dại và đáng tội chết đời đời là dễ hay nổi giận đó! Vì mình dễ hay nổi giận là mình dữ tợn chớ không có hiền lành thật trong lòng, mình ta đây nầy nọ chớ không có khiêm nhường thật trong lòng ...và tắt một điều là mình cũng không có lòng thương xót thật ở trong lòng luôn! Cho nên trót lỡ đã học ở ai làm hũy hoại tánh nết mình nên dễ hay nổi giận thế, thì từ nay phải cố mà học lại nơi Chúa của mình yêu là Đấng hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng vậy.

                 Nhưng, thực hành mới là khó vạn năng vì từ hôm qua là ngày Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa đến hôm nay chỉ mới có mấy ngày thôi, mà tôi đã tới ba lần nổi giận! Một lần thì với cô thợ vì khách tới phiên tôi mà bị cô qua mặt lấy làm! Hai lần thì với ông xã vì anh nổi giận vô lý với tôi nên tôi phải nổi giận lại...Cho nên biết là thế, nhưng học được sự hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng như Chúa là Đấng giàu lòng thương xót thì quả không có dễ chút nào hết! Dù vậy, tôi tự hứa với lòng mình là phải kiên tâm bền chí chớ đừng có nản: để quyết cải thiện được tới đâu mừng tới đó cái thói tật dễ hay nổi giận mình đã trót nhiễm...

            Thì cũng sẵn đúng dịp tôi phải viết bài cho kịp số báo Mẹ tháng Sáu là Tháng Kính Thánh Tâm Chúa, tháng của ngày Hiền Phụ...mà người cha trần thế của tôi cả bên mình lẫn bên chồng đều được Chúa gọi về. Tôi chỉ còn mỗi một Cha Trên Trời để phụng dưỡng và báo hiếu Ngài thôi. Nhưng, tôi đã và đang có phụng dưỡng với báo hiếu Ngài được Ngài đâu vì phải cái thói tật dễ hay nổi giận mình trót nhiễm! Thôi thì " thân lươn bao quản lấm đầu" tôi xin được chia sẻ cùng quý bạn đọc thân yêu. Chia sẻ với ước mong chúng mình cùng cầu nguyện và tạo điều kiện cho nhau: thực hành được Ý của Cha Trên Trời muốn mỗi chúng mình thảy đều cùng học ở Cha sự  hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng để mình đem ra mà đãi với nhau -chớ đừng có theo thói tật dễ hay nỗi giận mà xử cho nhau- thì cũng đủ làm cho Cha Trên Trời vui thỏa rồi vậy.

                                     California 5/5/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cái Giẻ Lau --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (11/4/2014)
Ban Thửơng --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (9/16/2014)
Hôn Đất --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (9/16/2014)
Tình Yêu Không Mỏi --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (9/16/2014)
Học Khôn --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (9/16/2014)
Tin/Bài khác
Cầu Mưa --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (5/13/2014)
Mất Nhà --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (4/21/2014)
Giấc Mơ Đẹp Nhất Đời Người --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (3/5/2014)
Cống Hiến --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (2/12/2014)
Hết Mình --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (1/10/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768