MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: hoàng thị đáo tiệp
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chúa Không Lên Án --- Hoàng Thị Đáo Tiệp
Thứ Hai, Ngày 5 tháng 8-2013

Chúa Không Lên Án

 

Hoàng Thị Đáo Tiệp

                Giáo xứ “Các Thánh Thử Đạo Việt Nam” ở Sacramento của chúng tôi có truyền thống tốt đẹp là cứ đến tháng Năm- tháng Hoa Mân Côi Tôn Kính Mẹ Maria- thì cha xứ cho phát động Tràng Mân Côi liên tiếp: để mỗi người hay mỗi gia đình nhận một mầu nhiệm đọc chục kinh mỗi ngày trong tháng.

                 Vốn yêu thích lắm truyền thống tốt đẹp nầy của xứ đạo mình nên sáng Chúa Nhật đầu tháng Năm năm nay( 5/5/2013) tham dự Thánh Lễ nhất xong, tôi náo nức theo đoàn người tiến ra chỗ “quầy” vị Linh mục chủ tế( là cha phó xứ) đang đứng tiễn mọi người ra về, để khẽ rước lấy chỉ một mảnh giấy nho nhỏ thôi, xem mình sẽ được dự phần với mầu nhiệm chục kinh nào?  (Mảnh giấy được đựng trong cái khai để trên chiếc bàn con đặt tạm đấy mà tôi gọi là “quầy” và “quầy” nầy ở gần trước tượng đài Đức Mẹ Ban Ơn. Nên hàng họ trên “quầy”cũng đặc biệt ban không biếu không và thường là xấp tờ thông tin hằng tuần của Giáo xứ, được chính tay vị Linh mục chủ tế cầm từng tờ một, trao ban tận tay cho mỗi người. Hôm nay thì có thêm cái khai đựng các mầu nhiệm của từng chục kinh để ai muốn rước là tự nguyện rước).Những năm trước, tôi… tham nên thường rước tới 7 mảnh giấy để “xí phần” cho ông xã với luôn cả 5 con, rồi lo đọc choàng cho chồng con chớ chồng con đâu chịu đọc! Hoặc ít lắm cũng phải 2 mảnh giấy để một mảnh thì “xí phần” chung cho gia đình và cứ ngày ngày trong tháng: năn nỉ ông xã cùng đọc! Nhưng anh hôm đọc hôm không! Những hôm anh không đọc thì có hôm ý anh nói đi ý tôi nói lại…khó tránh khỏi làm buồn lòng nhau! Bắt đầu từ năm ngoái, tôi thấy chỉ nên rước một mảnh giấy cho mình thôi (vì đây là sự tự nguyện, mình rước “ xí phần” là mình sai) để thà đọc ít mà tự nguyện thì dễ được Mẹ được vui nhận. Hơn nữa để mình được chuyên chăm sống theo cái mầu nhiệm của chục kinh nào Mẹ thấy cần thiết với mình mới thương ban cho mình rước… Và mảnh giấy tôi rước được hôm nay là chục kinh của mầu nhiệm như thế nầy:

 

 

                     Tay tôi nâng niu mảnh giấy lòng xúc động bờ! Mẹ ban cho tôi được dự phần đọc chục kinh của mầu nhiệm: Sự Sáng Thứ Tư: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được lắng nghe Lời Người khiến tôi thấy sung sướng đến muốn khóc bởi cảm làm sao tình Mẹ thương lo với Mẹ thật rất đỗi ưu ái cho mình!

                 Vâng, Mẹ thương lo với Mẹ thật rất đỗi ưu ái cho tôi trước hết việc đoàn con  của Mẹ trong giáo xứ tính từ quý tu , xuống các đấng bậc chức sắc, xuống rốt tới những người giáo dân quèn như tôithì chắc chắn không ai không ít nhiều niềm lo, nỗi bất an về không chuyện lớn cũng chuyện nhỏ đã,  đang sẽ xảy đến với mình. Lời Chúa trong Thánh Lễ sáng hôm nay theo Tin Mừng của Thánh Gioan, chương 14, tôi vẫn đang nhớ như in các câu: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi…”. Nên tôi thấy Mẹ cho mình được dự phần đọc chục kinh của Sự Sáng Thứ Tư trong Tràng Mân Côi liên tiếp là có sự ăn khớp tuyệt diệu lắm với lời mình cầu nguyện, rằng : “ Ta hãy xin cho được lắng nghe Lời Người”. Và xin chi chớ xin cho được lắng nghe Lời Chúa là xin cho việc quan trọng hàng đầu của mỗi đời người Kitô hữu: bởi “ Lời Chúa là đèn soi con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”. Lại nhất là xin cho được bình an mà bình an theo như Chúa Giêsu  hứa ban:“ Thầy ban bình an của Thầy cho các con” mới là sự bình an tuyệt mỹ, để luôn lúc nào cũng vững vàng như bàn thạch cho dù muôn trùng bão tố bủa giăng. Vì bình an của Chúa Giêsu là bình an của người con chí hiếu với Đức Chúa Cha và chí ái với nhân loại tội lỗi trên khắp thế gian để cứu độ nhân trần …nên Ngài vừa phó thác đời Ngài trong tay Đức Chúa Cha, lại vừa sẵn sàng trao ban đời Ngài cho chúng dân lỗi tội! Do vậy mà mọi sự đến với Ngài, Ngài chấp nhận tất! Nên cho dù có phải chết treo đớn đau nhục nhã đến thế nào đi nữa, Ngài vẫn vững vàng tin tưởng đó là ý Đức Chúa Cha muốn chọn điều tốt đẹp nhất cho Ngài…Thành thử một giáo dân quèn trong giáo xứ như tôi mà được Mẹ cho dự phần vào chục kinh của mầu nhiệm Sự Sáng Thứ Tư trong Tràng Mân Côi liên tiếp được phát động trong Giáo Xứ đúng vào ngày có Lời Chúa hứa ban như thế, để cùng cầu nguyện cho nhau mà kết tràng hoa dâng Mẹ, bảo sao tôi không thấy là Mẹ thương lo với rất đỗi ưu ái cho mình?!( Ơi là tôi… vậy đó… khổ ghê!Nhưng! Ai làm con lại chẳng sung sướng nghĩ rằng mình được Mẹ cưng quý nhất cơ!) .

               Với thứ đến, thì đấy chính là Mẹ thương lo cho đặc biệt riêng tôi nữa! Bởi Mẹ thông biết mọi sự ở tôi nhất là việc tôi đang bị mất bình an lắm! Nên Mẹ cho tôi được rước mầu nhiệm chục kinh đó để nhắc bảo tôi: cái phương thế duy nhất là “ con hãy xin cho được lắng nghe Lời Chúa thì con mới có được bình an…Tôi hiểu Mẹ bảo mình “hãy là Mẹ muốn mình phải làm ngay chớ không chần chờ. Tức có nghĩa là Lời Chúa đang sẵn sàng đấy( vì mình mới vừa theo dõi trong Thánh Lễ), mà tôi chưa chịu lắng lòng để nghe! Mẹ dạy mình “ hãy xin có nghĩa Mẹ muốn mình phải xin ngay chớ không có chần chờ. Và chi chớ việc phải xin cho mình được lắng nghe Lời Chúa thì tôi vốn hiểu mình đang sống giữa thế gian nên dễ dàng bị lời của thế chi phối lắm! Do đó với Lời Chúa là mình phải xin và xin luôn luôn mới được. Chớ không xin thì Lời Chúa đến với mình, mình dễ ơ hờ để cho vuột mất! Nên hiểu như vậy, tôi lập tức lo xin ngay. Rồi tôi thấy như mình được có bình an trở lại khi tôi nghĩ đến sư bình an mà Chúa Giêsu đã hứa ban là “ Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Vâng, để có được bình an của Thầy Giêsu Chí Thánh tôi hiểu là mình hãy chấp nhận mọi sự xảy đến với mình. Cho dù mọi sự đó có hoàn toàn trái ngược ý mình muốn, nhưng mình cứ hãy vững vàng tin tưởng: đấy là do Thánh Ý Đức Chúa Cha- Đấng Tạo Dựng nên mình- muốn ban cái điều tốt đẹp nhất cho mình. Cứ tin như vậy đi để mình tuyệt đối cậy trông phó thác. Rồi mình sẽ nghiệm dần xem và chắc chắn thế nào cũng sẽ trong “ cái khó ló cái khôn”cho mình. Nên dù mình có phải bị thua buồn nhục nhã và thất bại ê chề ở kiếp sống nầy, thì vẫn là dịp để mình thanh thản buông bỏ hết mọi sự thế gian với thiết tha chừa sai sửa lỗi. Mình chỉ có muốn sống sao cho được đẹp lòng Chúa: Đấng mà chẵng chóng thì chầy sẽ đón mình về và khắc khoải mong mình về được tới với Ngài…

           Nhưng, đến Chúa Nhật tiếp theo là đúng vào ngày “Mother’s Day”, tôi nãy ra ý nghĩ: sẵn nhân ngày của Mẹ và lại đang trong NĂM ĐỨC TIN: đâu mình “hãy xin” Mẹ xem Mẹ có muốn ban một Lời Chúa nào đó cho riêng mình chăng? Nhất là Mẹ thấy Lời đó thật hữu ích cho “con gái cưng của Mẹ” được chừa sai sửa lỗi? Vì phải như vậy chớ, để nó sống đức tin được tốt hơn theo như Mẹ muốn cho nó cơ! Bởi Lời Chúa thì  nhiều vô kể, mà Mẹ lạiThánh Thiêng Linh Hiển thông biết mọi sự ở “ con gái cưng”. Với hơn nữa Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm mình rước mầu nhiệm chục kinh tuy là  có sự trùng hợp nhiệm mầu đấy, mới khiến mình được lên tinh thần lắm! Nhưng dầu sao thì Lời đócũng vẫn là Lời được Mẹ ban cho chung chung vậy thôi, nên bao người trong Giáo xứ rước mầu nhiệm chục kinh thảy cũng đều cùng được như mình, và rất có thể cũng đều cùng có suy nghĩ như mình. Thêm nữa trong suốt thời gian của một tuần trôi qua thì mình đã có suy nghĩ thấu đáo đâu đó.  Nên mình thấy đúng thật là trong mầu nhiệm của chục kinh mình rước được đó, là chỉ mới có dạy “ hãy xin cho được lắng nghe Lời Chúa” chớ Mẹ chưa có bảo ban cụ thể một Lời Chúa nào hết cho từng người con cái Mẹ: nên chắc Mẹ đang chờ mình “hãy xin” để Mẹ sẽ ban ngay lập tức cho. Thì …ngu gì mình không xin chớ?!

               Và nghĩ là tôi thực hành. Sáng Chúa Nhật Mother ‘s  Day 13/5/2013 tôi đem theo cuốn Kinh Thánh to đùng ( Kinh Thánh Trọn Bộ Cựu Ước và Tân Ước”, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội xuất bản năm 2003). Thay vì đi Lễ ở nhà thờ Giáo xứ “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam”, tôi chọn đi Lễ ở nhà thờ Giáo xứ Mỹ: “Saint John Vianney”. Tôi chọn thế, do đã để ý thấy sau mỗi Thánh Lễ nhất của ngày Chúa Nhật thì nhà thờ Mỹ nầy vốn có một khoảng thời gian thanh vắng: cho mình tha hồ được tự nhiên như mình muốn ở bên Đức Mẹ mà không ngại bị ai… dòm ngó! Chớ ở nhà thờ Việt Nam là tôi thấy Thánh Lễ nhất vừa tan, nhiều người chưa ra hết thì đã có bao người tiến vô giữ chỗ nên đâu có được khoảng thời gian thanh vắng nào! Tôi ngại mình  nào “ỉ ôi” trước tượng Mẹ, nào thành khẩn lần ngón tay vô cuốn Kinh Thánh to đùng để xin Mẹ ban cho một câu Lời Chúa là sẽ khó tránh khỏi bị người nầy người khác ngó thấy, rồi cho rằng… mình kỳ cục cũng nên! Hoặc nghĩ oan rằng mình …bói toán cũng không chừng!

               Thế là sau Thánh Lễ nhất ở nhà thờ Saint John Vianney, tôi nức lòng đến quỳ trước tượng Mẹ. Tôi lần trọn một tràng Mân Côi làm quà dâng kính Mẹ “happy Mother ‘s  Day” và cũng để cầu xin Mẹ ban cho mình chỉ một Lời Chúa nào thôi Mẹ muốn ban. Rồi tôi thành khẩn nhắm mắt, hướng lòng và lần ngón tay trỏ của bàn tay phải mình vào cuốn Kinh Thánh…

             Ơi là…lạnh gáy khi tôi mở mắt ra thấy ngón tay trỏ mình ấn đúng câu: “ Chúa Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”(Ga 8,11) ! ( Lạnh gáy vì tôi vừa mới lên án người khác, mà chỉ có lên án trong ý nghĩ tôi thôi nhưng Mẹ đã rõ cả! Mẹ mới ban liền lập tức cho tôi Lời Chúa trúng chóc sự việc tôi đang vấp lỗi! Với  Lời Chúa được Mẹ ban cho như thế thì lại cũng đúng với việc tôi đã từng thiết tha xin Mẹ ban một Lời Chúa nào“ nhất là Mẹ thấy Lời đó thật hữu ích cho “con gái cưng của Mẹ” được chừa sai sửa lỗi). Và tôi nghe cảm như có Lời của Mẹ đang nói bảo trong đầu mình rằng: “Chúa không lên án ai đâu nên con chớ”!

               Sau một thoáng lạnh gáy thì nước mắt hạnh phúc tôi được ứa ra, ứa mãi! Tôi thầm thưa với Mẹ: “con hổng có dám như vậy nữa đâu Mẹ ơi! Nhưng Mẹ phải canh giữ con vì cái lỗi nầy con dễ phạm lắm! Chúa không lên án ai đâu chớ con là luôn có lên án người khác! Tôi thầm thưa cùng Mẹ như vậy và tôi khóc ngon lành để tạ lòng Mẹ ban cho mình được một Lời quá thấm! Và đến lúc nầy thì tôi mới hiểu Mẹ ban  Lời ấychính là để Mẹ canh giữ cho mình ! Nên không chỉ trong tháng 5 kính Mẹ của năm nay thôi, mà suốt quảng đời còn lại mình phải chuyên chăm chừa sửa cho bằng được cái lỗi mình hay lên án người khác!

                Cũng xin thỏ thẻ cụ thể việc tôi vừa vấp lỗi ấy: do sự việc như thế nầy…

                 … Chả vì lúc nãy hai vợ chồng vô nhà thờ Mỹ nầy tham dự Thánh Lễ , thấy ở nơi dãy băng ghế chúng tôi vốn hay ngồi vẫn thênh thang chỗ trống ở giữa, mà hai đầu băng thì một đầu đã có cặp vợ chồng Mỹ trẻ trẻ ngồi, một đầu mới chỉ có một bà Mỹ trạc tuổi tôi ngồi. Tôi với ông xã mới tiến lại bên bà Mỹ nầy mà tôi trước anh sau và tôi nhỏ nhẹ thốt lời: “ Excuse  me” ( có nghĩa rằng “ xin lỗi cho tôi được vào” ) theo như phép lịch sự của người Mỹ vốn hay nói  thế, khi muốn xin vào hoặc tự biết có thể mình quấy rầy ai!Và ở nhà thờ Mỹ nầy thường là người ta lịch sự lắm! Hễ tôi mà thốt thế với bất kỳ ai để xin vào, thảy đều được vui vẻ cho vào mà họ không chỉ ngồi né gối qua nhường lối thôi, có khi còn đứng lên hoặc bước ra cho trống chỗ để mình vào được thoải mái nữa kià! Nhưng, với bà Mỹ nầy, tôi thốt tiếng “ Excuse  me” thấy bà tỉnh bơ nên tôi đã ngại ngại trong lòng mà vẫn lại nhỏ nhẹ thốt tiếp lần nữa “ Excuse me! Please let us in!” ( Xin lỗi nhé! Làm ơn cho chúng tôi vào!) thì được bà né gối. Tuy nhiên bà nhìn tôi với cái nhìn đã chẳng có vui vẻ cảm thông, còn như bực bực sao đó…khiến tôi không khỏi không lên án bà ngay trong trí mình rằng “ cái bà nầy chảnh thậtnhen! Làm như băng ghế trong nhà thờ là của riêng bà không bằng! Chớ nếu biết là của chung, của Chúa thì vào trước lẽ ra bà phải ngồi vô giữa băng, chừa đầu băng được trống để những ai vô sau sẽ tránh được cho họ nỗi ngại khi phải vào qua bà!”.Rồi đến lúc chuyền giỏ tiền dâng cúng, tôi chuyền qua bà thấy bà chẳng bỏ vô chi hết, trong khi bà thì ăn diện khá tươm tất! Nên tôi không khỏi phán thầm trong đầu mình rằng: “Bà ta còn trùm sò nữa nhen! Đi nhà thờ nhà Thánh mà không đóng góp chi hết tùy theo khả năng mình là bị lỗi đức công bằng rồi! Vì nếu không phải lo tiền trả góp hàng tháng thì nhà thờ vẫn cần chi cho nào thuê mướn hút bụi, giặt thảm, cắt cỏ; nào trả các hoá đơn điện, nước, bảo hiểm và các thứ… Ngay đến luôn cả Bánh Lễ cho bà rước thì nhà thờ cũng phải tốn tiền mua nữa mà! Đã trùm sò còn như muốn chiếm băng ghế nữa, nên bà ta lỗi ngập đầu nhưng cứ chảnh thì cũng lạ!”

                May là tôi mới chỉ có ý nghĩ lên án bà ta trong đầu tôi và xong lúc ấy thì thôi, nhưng nó cũng đã thấu tới Mẹ rồi! Nên từ nay bố bảo và chắc chắn là tôi tởn! Chỉ mong làm sao tôi chừa được thôi! Tôi tin tôi sẽ chừa được nếu như tôi biết chuyên chăm ghi nhớ để sửa mình luôn và để sống theo lời mà Mẹ đã ban dạy cho là “ Chúa Không Lên Án”.

 

                           California ngày 5/tháng6/ 2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mất Nhà --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (4/21/2014)
Giấc Mơ Đẹp Nhất Đời Người --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (3/5/2014)
Cống Hiến --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (2/12/2014)
Hết Mình --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (1/10/2014)
Luật Sống --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (12/11/2013)
Tin/Bài khác
Gìn Giữ --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (6/11/2013)
Người Mẫu --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (5/12/2013)
Lùi Lại --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (4/10/2013)
Cho Lòng Mình Vui --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (2/3/2013)
Yêu Mến Chính Mình --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (2/3/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768