MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: audio books :: __audio đạo đức&nguyện gẫm(more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[youtube/audio] Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Luca ( Nguyên Tác: Giuse Nguyễn Công Đoan, Sj)
Thứ Tư, Ngày 5 tháng 6-2024


08-Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Luca-Bài #14-15----------> Bài
06-Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Luca-Bài #8-10----------> Bài #11-13

08-Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Luca-Bài #14-15 --------------- Bài

06-Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Luca-Bài #8-10 --------------- Bài #11-13

04-Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Luca-Bài #4-6 --------------- Bài #7

02-Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Luca-Bài #2 --------------- Bài #3

00-Lời Giới Thiệu-Lời Tựa-Dẫn Nhập ---- 01-Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Luca-Bài #1

<-----------YouTube [Xin Ấn Vào Mỗi Phần Để Xem Toàn Màn Hình] ---------->


00-Lời Giới Thiệu-Lời Tựa-Dẫn Nhập
01-Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Luca-Bài #1
02-Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Luca-Bài #2
03-Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Luca-Bài #3
04-Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Luca-Bài #4-6
05-Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Luca-Bài #7
06-Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Luca-Bài #8-10
07-Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Luca-Bài #11-13
08-Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Luca-Bài #14-15
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
[audio/youtube] Người Cõi Địa Đàng (lm. Vũ Tiến Đạt) (12/31/2021)
[audio/youtube] Chinh Phục Trong Hy Sinh (biên Soạn: Lm. Nguyễn Tri Ân, O.p.) (3/31/2021)
[audio/youtube] Không Ai Là Một Hòn Đảo  (nguyên Tác Thomas Merton)---het--- (12/31/2020)
[audio] Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa (đtgm Ngô Quang Kiệt) (12/31/2020)
Chim Hót Trong Lồng Của Nhà Văn Nhật Tiến (3/31/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768