MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: audio books :: __audio về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[youtube/audio] Chia Sẻ Tin Mừng Năm C Với Đtgm Giuse Ngô Quang Kiệt [cn-mv1 - Cn-23c-tn] (#116464)
Thứ Bảy, Ngày 30 tháng 11-2024

[Audio/YouTube] Chia Sẻ Tin Mừng Năm C (ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt)46-CN-20C-TN --------------- CN-21C-TN --------------- CN-22C-TN ------------ CN-23C-TN47- CN-20C-TN ----------------------------------- CN-21C-TN ===>

45- CN-18C-TN ----------------------------------- CN-19C-TN ===>

43- CN-16C-TN ----------------------------------- CN-17C-TN ===>

41- CN-14C-TN ----------------------------------- CN-15C-TN ===>

39- CN-13C-TN ----------------------------------- Lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô ===>

37- CN-Mình Máu Thánh Chúa ----------------------------------- Lễ Thánh Tâm Chúa ===>

35- CN-CTTHX ------------------------------------------- CN-Chúa Ba Ngôi ===>

33- Lễ Thăng Thiên ------------------------------------------- CN7-PS ===>

31- CN5-PS ------------------------------------------- CN6-PS ===>

29- CN3-PS ------------------------------------------- CN4-PS ===>

27- CN1-PS ------------------------------------------- CN2-PS ===>

25- Thứ 6 Tuần Thánh ------------------------------------ Vọng Phục Sinh ===>

23- Lễ Dầu ----------------------------------------- Thứ 5 Tuần Thánh ===>

21- CN-5C Mùa Chay ----------------------------------- CN-Lễ Lá ===>

19- CN-3C Mùa Chay - CN-4C Mùa Chay ===>

17- CN-1C Mùa Chay - CN-2C Mùa Chay ===>

15- CN-7C Thường Niên - CN-8C Thường Niên ===>

13- CN-5C Thường Niên - CN-6C Thường Niên ===>

11- CN-3C Thường Niên - CN-4C Thường Niên ===>

09- Chúa Chịu Phép Rửa - CN-2C Thường Niên ===>

07- Lễ Mẹ Thiên Chúa - CN-Lễ Hiển Linh ===>

05- Lễ Giáng Sinh - CN-Lễ Thánh Gia Thất ===>

03-CN3-MV - CN4-MV ===>

01-CN1-MV - CN2-MV ===>

<-----------YouTube [Xin Ấn Vào Mỗi Phần Để Xem Toàn Màn Hình] ---------->


49- CN-23C-TN
48- CN-22C-TN
47- CN-21C-TN
46- CN-20C-TN
45- CN-19C-TN
44- CN-18C-TN
43- CN-17C-TN
42- CN-16C-TN
41- CN-15C-TN
40- CN-14C-TN
39- Lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô
38- CN-13C-TN
37- Lễ Thánh Tâm Chúa
36- CN-Mình Máu Thánh Chúa
35- CN-Chúa Ba Ngôi
34- CN7-PS
33- Lễ Thăng Thiên
32- CN6-PS
31- CN5-PS
30- CN4-PS
29- CN3-PS
28- CN2-PS
27- CN1-PS
26- Lễ Vọng PS
25- Thứ 6 Tuần Thánh
24- Thứ 5 Tuần Thánh
23- Lễ Dầu
22- CN-Lễ Lá
21- CN-5C Mùa Chay
20- CN-4C Mùa Chay
19- CN-3C Mùa Chay
18- CN-2C Mùa Chay
17- CN-1C Mùa Chay
16- CN-8C Thường Niên
15- CN-7C Thường Niên
14- CN-6C Thường Niên
13- CN-5C Thường Niên
12- CN-4C Thường Niên
11- CN-3C Thường Niên
10- CN-2C Thường Niên
09- Chúa Chịu Phép Rửa
08- CN-Lễ Hiển Linh
07- Lễ Mẹ Thiên Chúa
06- CN-Lễ Thánh Gia
05- Lễ Giáng Sinh
04- CN4-Mùa Vọng - Năm C
03- CN3-Mùa Vọng - Năm C
02- CN2-Mùa Vọng - Năm C
01- CN1-Mùa Vọng - Năm C
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
[audio/youtube] [trọn Bộ] Tin Ở Tình Yêu Thiên Chúa (nguyên Tác Sơ Gioan Baotixita) (12/31/2021)
[audio/youtube] Thánh Danh Tuyệt Vời Giêsu Maria (12/31/2021)
[audio/youtube] Con Đường Nhỏ Của Tình Yêu (nguyên Tác Lm Lorenzo Sales) (chuyển Ngữ: Viện Phụ Stephano Trần Ngọc Hoàng (12/31/2020)
[audio] Tháng Thánh Tâm Chúa (bài 1- 4)-het (12/30/2020)
[audio/youtube] Tác Phẩm: Sống [bài 1 - 24]-het (10/31/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768