MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: audio books :: __thư viện audio-books (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[audio/youtube] Người Cõi Địa Đàng (lm. Vũ Tiến Đạt)
Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 12-2021

Người Cõi Địa Đàng (Lm. Vũ tiến Đạt)


00-Lời Mở Đầu

01-Chương 1- Phần #1

02-Chương 1- Phần #2

03-Chương 2- Phần #1

04-Chương 2- Phần #2

05-Chương 3- Phần #1

06-Chương 3- Phần #2

07-Chương 3- Phần #3

08-Chương Kết Luận --- HET ---YouTube Người Cõi Địa Đàng (Lm. Vũ tiến Đạt)

00-Lời Mở Đầu

01-Chương 1- Phần #1

02-Chương 1- Phần #2

03-Chương 2- Phần #1

04-Chương 2- Phần #2

05-Chương 3- Phần #1

06-Chương 3- Phần #2

07-Chương 3- Phần #3

08-Chương Kết Luận --- HET ---
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
[youtube/audio] Hành Trình Đức Tin [ Phần #1--#22 -- Het--] (tác Giả: Nguyễn Đức Tuyên) (3/4/2022)
Tin/Bài khác
[audio/youtube] [trọn Bộ] Lời Cầu Động Lòng Thiên Chúa (lm. Trường Luân, Dcct) (12/31/2021)
[audio/youtube] Chinh Phục Trong Hy Sinh (biên Soạn: Lm. Nguyễn Tri Ân, O.p.) (3/31/2021)
[audio/youtube] Không Ai Là Một Hòn Đảo  (nguyên Tác Thomas Merton)---het--- (12/31/2020)
[audio] Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa (đtgm Ngô Quang Kiệt) (12/31/2020)
[audio/youtube] " Đường Về Thượng Trí (lm. Nguyễn Tầm Thường, Sj)" Bai#1-het (12/31/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768