MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 14, 2007(more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 134: Cầu Nguyện Là Điều Quan Trọng Nhất Mà Ta Có Thể Làm
Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 9-2008

Bài 134: Cầu Nguyện Là Điều Quan Trọng Nhất Mà Ta Có Thể Làm

§ Kim Hà

Đã có nhiều người nhờ tôi cầu nguyện cho họ. Tôi cũng thường nhờ những người khác cầu nguyện cho gia đình tôi, nhưng tôi lại ít khi nhờ ai cầu nguyện cho bản thân mình. Tôi cũng không biết tại sao lại như thế.

Gần đây, tình trạng sức khoẻ của tôi suy sụp, và tôi cảm thấy mình cần nhiều lời cầu nguyện của người khác, nhưng thật là khó khăn khi phải xin người ta cầu nguyện cho mình một cách thường xuyên và trực tiếp. Chẳng hạn như sau khi giải thích về tình trạng sức khỏe của mình thì tôi phải chờ đợi người ta có muốn cầu nguyện cho mình không. Hình như lòng tự hào ở trong tôi và ở chung quanh đâu đó, nhưng tôi hiểu rằng thật là một cảm nghiệm khiêm cung khi mình phải xin người khác cầu nguyện cho mình, và tôi cảm thấy lời cầu nguyện của mình thật là quan trọng, và mình cần phải khiêm nhường khi xin người khác cầu nguyện cho mình.

Tôi nhận ra rằng Đức Mẹ Maria thật là khiêm nhường khi xin chúng ta cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ được thực hiện, và lời cầu nguyện của ta thật là quan trọng và đầy quyền năng, vì Đức Mẹ Thiên Chúa có thể khiêm nhường xin ta cầu nguyện, trong các thông điệp của Mẹ ban cho nhân loại thường xuyên ở Medjugorje.

Hãy thử hình dung xem:

“Mẹ Thiên Chúa xin chúng ta cầu nguyện! Mẹ nói rằng lời cầu nguyện và ăn chay của chúng ta có thể làm ngưng chiến tranh!”

Ở đây, Đức Mẹ Maria thống trị chúng ta và toàn thế giới với những lời đề nghị xin chúng ta cầu nguyện. Mẹ nói rằng nếu chúng ta không cầu nguyện thì Mẹ không thể giúp đỡ chúng ta thực hiện những thông điệp mà Chúa ban cho Mẹ để nói cho chúng ta biết!

Đấy là điều mà cho chúng ta thấy rằng lời cầu nguyện của chúng ta rất quan trọng trong chương trình của Thiên Chúa. Trong suốt 26 năm mà Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư, Mẹ đã thành lập một trường học dạy về cầu nguyện và yêu thương.

Mẹ thường xuyên nhắn nhủ và hướng dẫn chúng ta cách cầu nguyện và những gì nên cầu nguyện:

-Cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần lình hứng chúng ta với Thần Khí cầu nguyện. (9/6/1984).

Sau đây là mốt số những lời Đức Mẹ nhắn nhủ ở Medjugorje. Xin quý vị và các bạn hãy dành thì giờ để suy gẫm và vâng theo Lời Mẹ dạy. Xin hãy đáp lời kêu gọi của Mẹ với tấm lòng con thảo:

CẦU CHO CÁC Ý CHỈ CỦA ĐỨC MẸ:

-Trong những ngày này, Mẹ xin các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. (1/7/83)

-Mẹ biết rằng các con cầu nguyện hôm nay và các con làm việc khi cầu nguyện. Tuy nhiên, Mẹ có một ý chỉ đặc biệt mà Mẹ kêu gọi các con mỗi ngày hãy cầu nguyện 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 7 Kinh Sáng Danh, và Kinh Tin Kính. (31/10/83)

-Nếu các con cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ, Mẹ sẽ được vinh danh qua các con. Qua tay Mẹ, các lời cầu nguyện của các con sẽ giúp các con. (26/11/88)

-Các con thân mến, Mẹ yêu thương các con, và Mẹ muốn các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ với tình yêu mà các con dành cho Mẹ, để rồi các kế hoạch của Chúa liên quan đến các con sẽ được hoàn thành. (15/12/88)

-Mẹ mời gọi các con hãy quyết định cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Các con thân mến, hãy dâng các tuần Cửu nhật, hãy dâng các sự hy sinh ở những lãnh vực nào mà con bị trói buộc nhất. Mẹ muốn đời sống các con hãy trói buộc với Mẹ. (25/7/93)

-Hôm nay, Mẹ muốn mở rộng Mẫu Tâm của Mẹ cho các con và kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Mẹ muốn canh tân lời cầu nguyện với các con và kêu gọi các con hãy ăn chay. Mẹ ao ước dâng lời cầu nguyên và việc chay tịnh lên Con Mẹ là Chúa Giêsu để có một thời đại mới-Một mùa Xuân. (25/10/2000)

LỜI CẦU NGUYỆN:

-Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện sốt sắng. Lời cầu nguyện phải trở nên một phần đời sống hàng ngày của các con, để cho đức tin chân chính được vững chãi. (8/9/81)

-Me hứa với các con: đó là tùy các con để cầu nguyện và bền tâm. Cũng vậy, đừng lo lắng. Đức tin không sống còn nếu không cầu nguyện. (10/10/81)

-Hãy tiếp tục cầu nguyện, bởi vì lời cầu nguyện là sự cứu rỗi của con người. (9/12/81)

-Hãy cầu nguyện và tin tưởng mãnh liệt. Hãy đọc những lời kinh mà Mẹ đã yêu cầu: Bảy Kinh Lạy Cha, Bảy Kinh Kính Mừng, Bảy Kinh Sáng Danh, và Kinh Tin Kính. (24/4/82)

-Qua ăn chay và cầu nguyện, ta có thể chận đứng chiến tranh, và chận đứng mọi luật lệ của thiên nhiên. (21/7/82)

-Lời kinh đẹp đẽ nhất là Kinh Tin Kính. (1983)

-Mọi lời cầu nguyện đều tốt, nếu các con đọc với đức tin. (1983)

-Những ai đi học hay đi làm thì phải cầu nguyện nửa tiếng đồng hồ vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều, và nếu có thể được, hãy tham dự Thánh lễ. Các con cần có tinh thần cầu nguyện trong lúc làm việc hàng ngày. Nói cách khác, hãy đi làm công việc với lời cầu nguyện. (16/6/83)

-Hãy cầu nguyện. Khi Mẹ ban cho các con thông điệp này, các con đừng hài lòng mà chỉ lắng nghe thôi. Hãy tăng thêm lời cầu nguyện và nhìn xem lời cầu nguyện làm cho các con hạnh phúc. Tất cả ơn lành ở nơi các con. Tất cả việc con phải làm là muốn nhận ơn. Để được như vậy, Mẹ nói cho các con biết, hãy cầu nguyện! (12/9/83)

-Nếu các con cầu nguyện, một nguồn sống sẽ chảy ra từ trái tim các con. (24/10/83)

-Cầu nguyện là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Nếu các con cầu nguyện và ăn chay, các con sẽ nhận được tất cả những gì mà các con xin. (29/10/83)

-Hãy cầu nguyện vào buổi tối khi các con chấm dứt một ngày. Hãy ngồi trong phòng và nói cảm tạ Chúa Giêsu. Vào buổi tối, nếu các con đi ngủ trong bình an và trong lời cầu nguyện, thì vào buổi sáng khi thức giấc, các con sẽ nghĩ đến Chúa Giêsu. Lúc ấy, các con sẽ có thể cầu nguyện cho hòa bình. Nhưng nếu các con đi ngủ với sự chia trí, ngày hôm sau sẽ mù mịt, và các con sẽ quên việc cầu nguyện cho ngày hôm ấy. (30/10/83)

-Hãy cầu nguyện sốt sắng. Hãy cầu nguyện cho toàn thế giới. (13/11/83)

-Hãy cầu nguyện bởi vì lời cầu nguyện là đời sống. (14/11/83)

-Nếu Mẹ luôn yêu cầu các con cầu nguyện, đừng nghĩ rằng lời cầu nguyện của các con không tốt. Nhưng Mẹ mời các con hãy cầu nguyện riêng tư lâu hơn, và cầu nguyện nhiều cho những người khác. (17/11/83)

-Lời cầu nguyện không phải là thói quen cho các con, nhưng là nguồn hy vọng. Các con nên sống bằng lời cầu nguyện. (4/12/83)

-Mẹ mong ước lời cầu nguyện được canh tân trong trái tim các con mỗi ngày. Hãy cầu nguyện thêm mỗi ngày. (11/12/83)

-Cầu nguyện và từ bỏ trái tim các con cho Mẹ, bởi vì Mẹ muốn ở với các con. (12/12/83)

-Điều quan trọng nhất cho thân thể các con là lời cầu nguyện. (12/22/83)

-Các con thân mến, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện. Hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất trong đời sống chúng ta là lời cầu nguyện. (27/12/83)

-Khi người khác gây khó khăn cho các con, đừng tự vệ, tốt hơn, hãy cầu nguyện. (1983)

-Không có lời cầu nguyện, các con không thể làm được điều gì. (19/1/84)

-Hãy cầu nguyện thật nhiều. Mẹ ao ước các con thấm nhuần với lời cầu nguyện. (24/1/84)

-Các con cần mạnh mẽ trong lời cầu nguyện. Mong các con cầu nguyện lâu dài trong suy niệm, và cầu nguyện một cách sốt sắng. (25/1/84)

-Mẹ mong ước các con luôn sống sâu thẳm trong đời cầu nguyện. Mỗi buổi sáng, hãy đọc kinh Thánh hiến cho Mẫu tâm Mẹ Maria. Hãy đọc kinh ấy với gia đình. Mỗi sáng, đọc kinh Truyền Tin, đọc 5 Kinh Lạy Cha, 5 kinh Kính Mừng, 5 Kinh sáng Danh để vinh danh cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu. Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh để cầu cho Đức Thánh Cha. Rồi đọc Kinh Tin Kính và Kinh Chúa Thánh Thần; và nếu có thể được, hãy cầu nguyện một phần của chuỗi Mân Côi. (27/1/84)

-Hãy cầu nguyện. Không thể miễn trừ được, vì Chúa ban cho các con những ân sủng lớn nhất khi các con cầu nguyện. (30/1/84)

-Tùy ý các con cầu nguyện, và Mẹ sẽ lo lắng tất cả những gì còn lại. Các con không thể tưởng tượng nổi Chúa đầy quyền năng như thế nào đâu. Do đó, hãy cầu nguyện! (3/2/84)

-Khi Mẹ nói: “Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện,” Mẹ không nói rằng phải tăng số giờ cầu nguyện lên, nhưng là tăng lòng ao ước cầu nguyện, và hãy tiếp xúc với Chúa. Hãy đặt chính mình vĩnh viễn trong tình trạng thiêng liêng sâu lắng của lời cầu nguyện. (26/6/84)

-Hôm nay, Mẹ muốn nói cho các con rằng hãy luôn cầu nguyện trước khi làm việc, và chấm dứt công việc với lời cầu nguyện. Nếu các con lãm như vậy, Chúa sẽ chúc lành cho các con và công việc của các con. Thời đại này, các con không cầu nguyện nhiều mà làm việc nhiều: vì thế, hãy cầu nguyện. Trong lời cầu nguyện, các con sẽ tìm được sự yên nghỉ. (5/7/84)

-Trong khi cầu nguyện, hãy từ bỏ chính mình cho Chúa. (9/8/84)

-Hôm nay, Mẹ muốn nói cho các con biết rằng các con làm cho Mẹ vui lòng lần nữa và lần nữa bằng lời cầu nguyện của các con, nhưng cũng có những người trong giáo xứ không muốn cầu nguyện, và Trái tim Mẹ rất buồn. (4/10/84)

-Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Cầu nguyện là lắng nghe tiếng Chúa. Cầu nguyện rất hữu ích cho các con bởi vì sau khi cầu nguyện, mọi sự đều rõ ràng. Cầu nguyện làm cho người ta biết hạnh phúc. Cầu nguyện còn dạy các con cách khóc. Cầu nguyện có thể dạy các con thăng hoa. Cầu nguyện không phải là chuyện đùa. Cầu nguyện là cuộc đối thoại với Chúa. (20/10/84)

-Đừng tự hỏi mình tại sao Mẹ luôn mời gọi các con cầu nguyện. Các con hãy tăng thêm lời cầu nguyện để trở nên máng xối chuyển ơn cho người khác. (17/11/84)

-Ngày giờ của các con sẽ không giống nhau tùy thuộc việc các con có cầu nguyện hay không. (1984)

-Hãy kiên nhẫn và liên lỷ trong lời cầu nguyện. (14/1/85)

-Mẹ không cần các con đọc Kinh Lạy Cha 100 lần hay 200 lần. Tốt hơn các con nên đọc một kinh Lạy Cha, nhưng với ước mong được gặp gỡ Chúa. (9/3/85)

-Trong lời cầu nguyện, các con sẽ khám phá một niềm vui lớn lao nhất và một con đường thoát khỏi những trường hợp tưởng chừng như bí lối. (28/3/85)

-Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện với trái tim, và không phải là thói quen. (2/5/85)

-Đôi khi, các lời cầu nguyện ồn ào đẩy Chúa Giêsu đi xa, bởi vì nếu người ta muốn chiến thắng với sức mạnh riêng của họ, thì nơi ấy không có chỗ cho Thiên Chúa. Lời cầu nguyện ồn ào chỉ tốt khi nào đến từ trái tim. (3/5/85)

-Những lời cầu nguyện đến từ trái tim thường hòa hợp với Chúa. (1985)

-Hỡi các con thân mến, hãy để lời cầu nguyện là món ăn hàng ngày của các con, đặc biệt khi các con làm việc ngoài đồng mệt mỏi nhiều nên các con không thể cầu nguyện bằng trái tim. Hãy cầu nguyện, và rồi các con sẽ vượt qua mọi sự mệt mỏi. Lời cầu nguyện sẽ trở nên niềm vui và chốn nghỉ ngơi của các con. (30/5/85)

-Mỗi người cần phải chuẩn bị trước. Nếu còn mắc tội thì hãy nhổ rễ tội lỗi đi, nếu không thì người ấy không thể đi vào việc cầu nguyện được. Nếu có những mối bận tâm nào thì người ấy hãy trình lên Chúa. (3, 1985)

-Các con thân mến, Mẹ van nài các con hãy cầu nguyện một cách có ý thức. Trong lời cầu nguyện, các con sẽ biết sự cao cả của Chúa. (28/11/85)

-Các con thân mến, nếu các con cầu nguyện với trái tim thì trái tim băng đá của các người anh em sẽ tan chảy, và mọi trở ngại sẽ tan biến. Sự hoán cải sẽ trở nên dễ dàng cho những ai muốn chấp nhận điều ấy. Đây là một hồng ân mà các con phải xin cho các anh em, qua lời cầu nguyện. (23/1/86)

-Mỗi giây phút của lời cầu nguyện như một giọt sương buổi sáng làm tươi mát mỗi đóa hoa, đám cỏ và trái đất. Cũng giống vậy, lời cầu nguyện làm tươi mát mọi người. Khi một người mệt mỏi, người ấy sẽ được nghỉ ngơi; khi người ấy bị trở ngại, người ấy sẽ tìm lại sự bình an, được canh tân, và có thể lắng nghe Lời Chúa…Cám dỗ đến thường xuyên và sẽ làm cho người ấy yếu nhược, vậy họ cần cầu nguyện luôn mãi để có thêm năng lực của tình yêu và sự tươi mát. (27/1/86)

-Các con thân mến, Mẹ nài nỉ các con hãy mở rộng chính mình để bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện sẽ trở nên nguồn vui. Nếu các con bắt đầu, các con sẽ không thấy chán vì các con sẽ cầu nguyện với niềm vui. (20/3/86)

-Hãy cầu nguyện để được ơn yêu thương, ơn đức tin, ơn cầu nguyện, và ơn ăn chay. (17/4/86)

-Các con thân mến, các con không thể hiểu được sự cao cả và giá trị lời cầu nguyện, nếu các con không nói như sau: “Bây giờ là thời gian để cầu nguyện; bây giờ không có điều gì quan trọng đối với tôi; không có ai quan trọng đối với tôi, ngoại trừ Chúa.” Các con thân mến, hãy thánh hiến bản thân các con cho việc cầu nguyện, với một tình yêu đặc biệt để rồi Chúa có thể ban ơn lành cho các con. (2/10/86)

-Không với lời nói, nhưng qua lời cầu nguyện, các con sẽ nhận được những gì các con mong ước. (6/10/86)

-Khi cầu nguyện, các con trở nên đẹp hơn, giống như các đóa hoa, sau cơn tuyết, phô bày tất cả vẻ đẹp của chúng, với các màu sắc đẹp không thể diễn tả được. Các con thân mến, sau khi cầu nguyện, trước Nhan Thánh Chúa, các con sẽ tỏ cho Chúa những gì đẹp đẽ. Điều này làm đẹp lòng Chúa. Bởi đó, hỡi các con, hãy cầu nguyện và mở rộng nội tâm các con cho Chúa để Ngài có thể làm cho con trở nên một đóa hoa đẹp đẽ và hài hòa nơi Thiên đàng. (18/12/86)

-Các lời cầu nguyện của các con làm cho Mẹ cảm động nhiều, đặc biệt là những chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày của các con. (1987)

-Vì thế, hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện và qua lời cầu nguyện, các con sẽ tìm được một niềm vui mới. (25/2/87)

-Các con biết rằng nếu không cầu nguyện thì không thể hiểu được những gì Chúa đang hoạch định qua mỗi người các con. (25/4/87)

-Hãy tiếp tục cầu nguyện dù cho có trở ngại, và các con sẽ hiểu được Thánh Ý của Chúa Cha và tình yêu của Ngài. (16/5/87)

-Hãy tạo cho trái tim các con một lời cầu nguyện thường xuyên, bởi vì chỉ bằng cách ấy, các con sẽ có thể chuẩn bị trở nên máng xối chuyển ơn lành. (11/7/87)

-Lời cầu nguyện là con đường duy nhất để cứu nhân loại. (30/7/87)

-Hãy để lời cầu nguyện là đời sống của các con. Hỡi các con, hãy dâng thời giờ của các con chỉ dành cho Chúa GIêsu và Ngài sẽ ban cho các con mọi sự mà con tìm kiếm. Ngài sẽ tỏ lộ chính Ngài cho con một cách sung mãn. (25/9/87)

-Hãy cầu nguyện, bởi vì trong lời cầu nguyện, mỗi người các con sẽ có thể nhận được tình yêu trọn vẹn. (25/10/87)

-Các con thân mến, Satan rất mạnh mẽ! Do đó, Mẹ kêu gọi các con hãy dâng hiến các lời cầu nguyện cho những ai đang ở dưới tầm ảnh hưởng của hắn, để họ được cứu rỗi. Hãy làm chứng nhân bằng đời sống của các con. Hãy hy sinh cuộc sống để cứu rỗi thế giới. Do đó, hỡi các con thân mến, đừng sợ. Nếu các con cầu nguyện, Satan không thể gây thương tích cho các con, dù chỉ một chút thôi, bởi vì các con là con của Chúa, và Ngài đang chăm sóc cho các con. Hãy cầu nguyện, và hãy cầm chuỗi tràng hạt trong tay như một dấu hiệu để Satan biết rằng các con thuộc về Me. (25/2/88)

-Bây giờ, hãy cầu nguyện cho những ai nguyền rủa Danh Thánh Chúa. (11/4/88)

-Đừng cầu nguyện với môi miệng, nhưng hãy cầu với trái tim. Bằng cách ấy, cầu nguyện sẽ đem lại chiến thắng! (4/7/88)

-Chúa đang ban tặng chính Ngài cho các con. Nhưng Ngài muốn các con đáp lời Ngài một cách tự nguyện. Do đó, hỡi các con, hãy để dành một thời điểm trong ngày khi các con có thể cầu nguyện trong bình an, khiêm nhường, và gặp gỡ Chúa, Đấng Tạo Hóa. (25/11/88)

-Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện, và thẳng thắn xin Mẹ các ơn lành. Mẹ sẽ cầu bầu cho các con trước Nhan Thánh Chúa. (19/1/89)

-Các con thân mến, đây là thời kỳ hồng ân. Hãy cầu nguyện càng nhiều càng tốt và đổi mới bản thân qua lời cầu nguyện. Hãy xây dựng phần tâm linh của mình. Sự sửa sai này kéo dài cho đến cuối cuộc đời các con. (27/3/89)

-Hãy cầu nguyện, bởi vì các con ở dưới một sự cám dỗ và nguy hiểm lớn lao; thế gian và vật chất dẫn các con đến sự nô lệ. Satan đang tích cực trong kế hoạch này. Mẹ muốn giúp các con qua lời cầu nguyện. (25/6/89)

-Qua lời cầu nguyện, các con giàu hơn trong lòng thương xót Chúa. Vì thế, hỡi các con nhỏ bé, hãy để lời cầu nguyện là ánh sáng cho mỗi người các con. Đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện để những ai xa cách Chúa sẽ có thể được hoán cải. Rồi thì trái tim của chúng ta giàu hơn bởi Chúa sẽ hiển trị trong trái tim của tất cả mọi người. Vì thế, hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Hãy để cho các lời cầu nguyện thống trị toàn thế giới. (25/8/89)

-Đặc biệt tối nay, Mẹ muốn kêu gọi các con hãy dâng lên Mẹ những vấn đề và khó khăn của các con để các con có thể cầu nguyện với tự do và niềm vui hơn, và như thế, lời cầu nguyện của các con trở nên lời cầu nguyện từ trái tim. (11/5/90)

-Mẹ không muốn các con nói về cầu nguyện, nhưng Mẹ muốn các con hãy cầu nguyện. Hãy để ngày của các con tràn đầy lời cầu nguyện cảm tạ ơn Chúa về cuộc sống Chúa ban và những gì các con có. (25/4/91)

-Hãy cầu nguyện cho hòa bình, bởi vì Satan muốn hủy diệt một chút bình an mà các con có. (25/6/92)

-Chỉ bằng lời cầu nguyện mà chúng ta có thể đánh bại ma quỷ và bảo vệ tất cả những gì mà Satan muốn phá hoại trong cuộc sống của các con. (25/2/94)

-Hỡi các con nhỏ bé, đừng quên rằng nếu các con không cầu nguyện các con không gần bên Mẹ, cũng không gần Chúa Thánh Linh, vì chính Ngài hướng dẫn các con trên con đường thánh thiện. (25/7/94)

-Các con thân mến, Mẹ muốn trong thời gian này các con hãy tìm một góc nhà để cầu nguyện cá nhân. Mẹ muốn hướng dẫn các con cầu nguyện với trái tim. Chỉ bằng cách ấy, các con sẽ hiểu được rằng đời sống của mình trống vắng nếu không cầu nguyện. Các con sẽ khám phá ra ý nghĩa cuộc sống mình khi khám phá Chúa trong lời cầu nguyện. (25/7/97)

-Hôm nay, hỡi các con nhỏ bé, Mẹ mời gọi các con, qua lời cầu nguyện, hãy ở với Chúa Giêsu, để rồi từ cảm nghiệm của việc cầu nguyện, các con có thể khám phá ra vẻ đẹp các tạo vật của Chúa. Các con không thể nói hay làm chứng về cầu nguyện nếu không cầu nguyện. Đó là lý do vì sao trong sự im lặng của trái tim, hãy ở với Chúa Giêsu để Ngài có thể thay đổi và biến cải các con với tình yêu của Ngài. (25/7/98)

-Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy đến gần với Mẹ hơn qua lời cầu nguyện. Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ là Mẹ của các con. Mẹ thương yêu các con, và Mẹ muốn mỗi người các con được cứu rỗi và ở với Mẹ trên Thiên Đàng. (25/8/98)

-Hỡi các con nhỏ bé, một cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn ăn năn trở lại với Chúa, cho những kẻ đâm vào Mẫu Tâm của Mẹ và Thánh Tâm Chúa Giêsu Con Mẹ với những lưỡi gươm của hận thù và phỉ báng hàng ngày. Hỡi các con nhỏ bé, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho những ai không muốn biết đến tình yêu của Chúa, dù khi họ ở trong giáo hội. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ hoán cải để giáo hội có thể sống lại trong tình yêu. (25/3/99)

-Nếu các con muốn yêu thương, hãy cầu nguyện cho các anh chi em. Bây giờ, nhiều người cần rất các lời cầu nguyện. Hãy cầu nguyện và trở nên gương sáng cho người khác bởi vì qua các con, Mẹ muốn hướng dẫn người ta đến với ánh sáng. (----)

-Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện mà không ngưng nghỉ. Nếu các con cầu nguyện, các con sẽ gần Chúa hơn và Ngài sẽ hướng dẫn các con trên con đường hòa bình và cứu độ. (25/1/2000)

-Hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho những ai không biết đến tình yêu của Chúa, và hãy làm chứng bằng đời sống các con để họ có thể tìm biết Chúa và tình yêu vô biên của Ngài. (25/2/2000)

-Hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện không ngưng nghỉ, cho đến khi lời cầu nguyện trở nên niềm vui của các con. (25/3/2000)

-Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện để qua lời cầu nguyện, con đặt Chúa trên hết mọi sự. (25/11/2000)

-Đây là thời kỳ ân huệ. Do đó, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện cho đến khi các con hiểu được tình yêu của Chúa dành cho mỗi người các con. (25/2/2001)

-Hỡi các con nhỏ bé, lời cầu nguyện làm được phép lạ. (25/4/2001)

CÁC NHÓM CẦU NGUYỆN:

-Lời cầu nguyện cộng đồng cần thiết trong mọi giáo xứ. (11/4/82)

-Nếu các con cầu nguyện, một nguồn sống chảy ra từ trái tim các con. Nếu các con cầu nguyện với sức mạnh, nếu các con cầu nguyện với đức tin, các con sẽ nhận được ơn 1ành từ nguồn sống này, và nhóm cầu nguyện của các con sẽ được kiện cường. (24/10/83)

-Hãy đổi mới cách cầu nguyện trong gia đình các con và thành lập các nhóm cầu nguyện. Bằng cách ấy, các con sẽ cảm nghiệm niềm vui trong lời cầu nguyện và sự liên kết. Những ai cầu nguyện và là thành viên của các nhóm thì hãy mở tâm hồn ra cho Thánh ý Chúa và trở nên những chứng nhân vui tươi của tình yêu Chúa. (25/9/2000)

Kim Hà, 18/10/07 (Lễ Kính Thánh Sử Luca)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuyến Hành Hương Mễ Du, Từ Ngày 2/7 Đến 11/7/2007 Bài 2 (2/9/2009)
Chuyến Hành Hương Mễ Du, Từ Ngày 2/7 Đến 11/7/2007 (2/9/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 126: Tường Thuật Về Cuộc Hành Hương Kỳ Thứ 14 Của Nhóm Radio Giờ Của Mẹ (9/12/2008)
Bài Medu 127: Cảm Nghiệm Từ Chuyến Hành Hương Medjugorje Lần Thứ 14 (9/12/2008)
Bài Medu 128: Bài Giảng Của Cha Jozo Zovko, Linh Mục Thị Nhân Ở Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 129: Tâm Tình Về Nhóm Hành Hương Medjugorje Lần Thứ 14 (9/12/2008)
Bài Medu 130: Cảm Nghiệm Của Anh Mai Bá Long, Khách Hành Hương Từ Nước Đức Gia Nhập Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ (9/12/2008)
Tin/Bài khác
Bài Medu 151:Tìm Được Niềm Hy Vọng Từ Medjugorgje (9/11/2008)
Bài Medu 152: Đức Mẹ Medjugorgje Giúp Hàn Gắn Tình Mẫu Tử (9/11/2008)
Bài Medu 153: Dòng Huyết Lệ Mẹ Medjugorje (9/11/2008)
Bài Medu 154: Đức Mẹ Medjugorgje Đào Tạo Thánh Nhân (9/11/2008)
Bài Medu 155: Nhớ Về Một Bóng Hình (9/11/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768