MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 14, 2007(more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 149: Thị Nhân Mirjana Nói Về Tầm Quan Trọng Của Ngày Tháng Và Các Bí Mật Tại Medjugorje
Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 9-2008

Bài 149: Thị Nhân Mirjana Nói Về Tầm Quan Trọng Của Ngày Tháng Và Các Bí Mật Tại Medjugorje

§ Kim Hà

Source: Caritas of Birmingham

Trong bài phỏng vấn gần đây giữa thị nhân Mirjana và các khách hành hương nói tiếng Anh tại Medjugorje., cô Mirjana đã trả lời một số câu hỏivề ngày sinh nhật của cô như sau:

“Những người vĩ đại được sinh ra vào ngày 18 tháng 3. Nhưng tôi không có ngày sinh nhật vì đó là ngày mà Đức Mẹ Maria hiện ra rới tôi hàng năm. Và nhiều người hiểu sai ý nghĩa của ngày ấy. Họ cảm thấy Đức Mẹ Maria đến với tôi vào ngày 18 tháng 3 vì đó là ngày sinh nhật của tôi. Mẹ không đến với tôi vì đó là ngày sinh nhật của tôi, vì Mẹ không bao giờ nói: 'Mừng sinh nhật của con.'

Khi mọi sự bắt đầu xẩy ra, thì các bạn sẽ hiểu tại sao lại là ngày 18 tháng 3? Tại sao lại là ngày mùng 2 hàng tháng, tại sao lại ngày thứ Tư và thứ Sáu phải ăn chay, và lúc ấy, mọi sự đều rõ ràng. “

“During a recent Q & A session between Mirjana and English-speaking pilgrims at Medjugorje, and in response to a comment by one of the pilgrims about sharing the same birthday as Mirjana, the visionary responded:

Great people were born on the 18th of March. But I never have my birthday because that is the day of the apparition. And many people have the wrong opinion about it. They feel that Our Lady comes to me on the 18th of March because it is my birthday. She doesn’t come for sure for that reason because she never said to me Happy Birthday. When everything starts happening, then you will be able to understand why the 18th of March, why every second of the month, why Wednesdays and Fridays are days of fasting, everything will be clear.”

Kim Hà sưu tầm và dịch thuật,
Ngày 25/10/2007

Đọc nhiều nhất Bản in 26.10.2007. 17:31

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuyến Hành Hương Mễ Du, Từ Ngày 2/7 Đến 11/7/2007 Bài 2 (2/9/2009)
Chuyến Hành Hương Mễ Du, Từ Ngày 2/7 Đến 11/7/2007 (2/9/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 126: Tường Thuật Về Cuộc Hành Hương Kỳ Thứ 14 Của Nhóm Radio Giờ Của Mẹ (9/12/2008)
Bài Medu 127: Cảm Nghiệm Từ Chuyến Hành Hương Medjugorje Lần Thứ 14 (9/12/2008)
Bài Medu 128: Bài Giảng Của Cha Jozo Zovko, Linh Mục Thị Nhân Ở Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 129: Tâm Tình Về Nhóm Hành Hương Medjugorje Lần Thứ 14 (9/12/2008)
Bài Medu 130: Cảm Nghiệm Của Anh Mai Bá Long, Khách Hành Hương Từ Nước Đức Gia Nhập Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ (9/12/2008)
Tin/Bài khác
Bài Medu 151:Tìm Được Niềm Hy Vọng Từ Medjugorgje (9/11/2008)
Bài Medu 152: Đức Mẹ Medjugorgje Giúp Hàn Gắn Tình Mẫu Tử (9/11/2008)
Bài Medu 153: Dòng Huyết Lệ Mẹ Medjugorje (9/11/2008)
Bài Medu 154: Đức Mẹ Medjugorgje Đào Tạo Thánh Nhân (9/11/2008)
Bài Medu 155: Nhớ Về Một Bóng Hình (9/11/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768