MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 14, 2007(more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 170: Thiên Chúa Ở Với Chúng Ta, Mẹ Ngài Cũng Ở Với Ta
Thứ Năm, Ngày 11 tháng 9-2008

Bài 170: Thiên Chúa Ở Với Chúng Ta, Mẹ Ngài Cũng Ở Với Ta

§ Kim Hà

In English

Nguồn: crownofstars.blogspot.com

Mùa Giáng Sinh này, có một số người sẽ không còn mẹ trần gian của mình hiện diện nữa, vì có thể là mẹ họ chết, hay mẹ ở xa chúng ta và không thể du lịch được. Có thể sợi dây liên hệ tình cảm bị cắt đứt, và không còn một tình thân trong mối liên hệ mẫu tử. Cũng có thể là vì những bế tắc, qua bệnh tật hay là kết quả của cuộc hôn nhân bị gãy đổ giữa cha mẹ, hay còn do nhiều nguyên nhân khác nữa.

1747.jpg

Tuy nhiên, khi mừng lễ Giáng Sinh, ta luôn thấy có sự hiện diện của một người Mẹ. Thật là kỳ lạ nếu các thiệp Giáng Sinh hay các hang đá mà không có Mẹ của Chúa Giêsu hiện diện bên cạnh máng cỏ, mà chỉ có thánh Giuse với những mục đồng, hoặc ba vua, hoặc bầy thú vật mà thôi.

Tên Emmanuel có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và chúng ta chấp nhận sự kiện Thiên Chúa luôn hiện diện trong đời sống của chúng ta. Còn Mẹ Ngài thì sao?

Chắc chắn rằng Mẹ cũng luôn ở với chúng ta. Luôn luôn. Đức Mẹ Maria luôn nhắn nhủ chúng ta về sự hiện diện của Mẹ trong các thông điệp của Mẹ ở Medjugorje. Khi đọc lại các thông điệp này, chúng ta hiểu rằng Mẹ Thánh luôn thật sự hiện diện với tất cả mọi người trong đời sống của từng người.

Sau đây là một số những thông điệp mà Mẹ Maria nói về sự hiện diện của Mẹ trong đời sống con người:

 1. Mẹ ở với các con và Mẹ muốn các con tin tưởng nơi Mẹ, rằng Mẹ yêu thương các con…(25/11/87)
 2. Mẹ ở với các con và Mẹ vui mừng vì các con hoán cải. (25/4/88)
 3. Mẹ ở với các con và Mẹ không ngừng chăm sóc từng trái tim đã được thánh hiến cho Mẹ. (25/2/89)
 4. Mẹ ở với các con và Mẹ cầu thay cho các con mỗi ngày trước Tòa Chúa. (25/3/89)
 5. Mẹ ở với các con và Mẹ muốn tiếp tục giới thiệu với các con về niềm vui của cuộc sống. (25/5/89)
 6. Mẹ ở với các con và Mẹ mong muốn dạy cho các con cách cầu nguyện bằng trái tim. (25/10/89)
 7. Mẹ ở với các con, ngay cả khi các con không nhận biết sự hiện diện của Mẹ. (25/3/90)
 8. Mẹ ở với các con và Mẹ mong muốn giúp các con trưởng thành. (25/5/90)
 9. Mẹ ở với các con và Mẹ đang bảo vệ các con.(25/9/90)
 10. Mẹ ở với các con và Mẹ mong muốn giúp các con với lời cầu nguyện của Mẹ và Mẹ muốn hướng dẫn các con trên con đường hòa bình. (25/10/90)
 11. Mẹ ở với các con và mỗi ngày, Mẹ dâng hiến những hy sinh và lời cầu nguyện của các con lên Chúa cho phần rỗi của thế giới. (25/11/90)
 12. Mẹ ở với các con và Mẹ cảm tạ Chúa về mỗi giây phút Mẹ được sống gần các con. (25/4/91)
 13. Mẹ ở với các con và Mẹ mong muốn giúp từng người trong các con sống và bằng sự sống ấy, các con làm chứng nhân cho Tin Mừng. (25/5/91)
 14. Mẹ ở với các con và Mẹ yêu thương các con với một tình yêu vô biên của Chúa Giêsu. (25/11/91)
 15. Mẹ ở với các con và Mẹ mong muốn đem các con vào Mẫu Tâm Mẹ để bảo vệ cho các con. (25/1/92)
 16. Mẹ ở với các con và sự thống khổ của các con cũng là của Mẹ. (25/4/92)
 17. Mẹ ở với các con và Mẹ đang chờ đợi các con…(25/5/92)
 18. Mẹ ở với các con. Mẹ muốn tỏ lộ cho các con và chỉ dẫn cho các con rằng Thiên Chúa yêu thương các con…(25/8/92)
 19. Mẹ ở với các con và Mẹ đang giúp đỡ các con với lời cầu nguyện của Mẹ, để Chúa có thể ban cho các con sức mạnh để yêu thương. (25/4/93)
 20. Mẹ ở với các con và Mẹ cầu bầu cho từng người trong các con trước Tòa Chúa bởi vì hỡi các con, mỗi một người trong các con thật quan trọng trong kế hoạch cứu độ của Mẹ. (25/5/93)
 21. Mẹ ở với các con và Mẹ chúc lành cho các con hàng ngày. (25/6/93)
 22. Mẹ ở với các con để yêu thương và bảo vệ các con. (25/6/93)
 23. Mẹ ở với các con và Mẹ khiến trái tim các con đến gần trái tim Mẹ và Thánh Tâm của Con Mẹ là Chúa Giêsu. (25/8/93)
 24. Mẹ ở với các con. Mẹ yêu các con và Mẹ chúc lành cho các con. Mẹ mong muốn mỗi người trong các con ở trong vòng tay ôm ấp của Mẹ. (25/8/95)
 25. Mẹ ở với các con và mời gọi các con hãy khám phá tình yêu trong trái tim các con và trong gia đình. (25/11/95)
 26. Mẹ ở với các con và Mẹ mời gọi tất cả các con, hỡi các con nhỏ bé, trước và trên mọi sự khác, hãy tha thứ trong gia đình và rồi các con có thể tha thứ cho những người khác.(25/1/96)
 27. Mẹ ở với các con để giúp đỡ các con. (25/1/97)
 28. Mẹ ở với các con để dạy dỗ các con và đem các con đến gần với tình yêu của Thiên Chúa. (25/5/99)
 29. Mẹ ở với các con và Mẹ mang tất cả các con trong trái tim Mẹ và Mẹ chúc lành cho các con với ơn lành Từ Mẫu của Mẹ. (259/2000)
 30. Mẹ ở với các con và Mẹ dạy dỗ các con, hỡi các con nhỏ bé, sự bình an và niềm hy vong của các con là ở trong Thiên Chúa. (25/1/2001)
 31. Mẹ ở với các con Mẹ, hỡi các con nhỏ bé, và Mẹ kêu gọi các con để làm cho linh hồn các con được toàn hảo và các con làm đều tốt trong mọi sự. 25/3/2001)
 32. Mẹ ở với các con Mẹ và Mẹ cám ơn các con đã sống những gì mà Mẹ nói với các con. (25/6/2003)
 33. Mẹ ở với các và Mẹ không mỏi mệt. (25/3/2007)
 34. Hỡi các con, đừng sợ hãi vì Mẹ ở với các con. (2/6/2002)

Kim Hà
25/12/2007 (Merry Christmas!)

God is with us... and so is his Mother!

This Christmas some of us will be without the presence of our mother, perhaps because she has died, or because she lives far away and is unable to travel; maybe because the bond is damaged and there has been a breakdown in our relationship; possibly because of imprisonment, maybe through sickness or as a result of a broken marriage between our parents; or for a variety of other reasons.

Somehow, the celebration of Christmas never seems to be Christmas without a mother present. How strange many of the Christmas cards and Nativity scenes would look without the Mother of Jesus present beside the manger, and only showing Joseph standing there with the wise men, the shepherds and the animals.

We know the name Emmanuel is translated as “God is with us”. And we accept that God is always present in our lives. But his Mother?

Well, have no doubt. She also is constantly with us. Always. She frequently tells us so in her messages from Medjugorje. Consider and appreciate these reassuring words that remind us that our Blessed Mother is always truly present in all of our lives.

 1. I am with you and I want you to believe me, that I love you... November 25, 1987
 2. I am with you and I am rejoicing because of you conversion... April 25, 1988
 3. I am with you and unceasingly keep watch over every heart which is given to me... February 25, 1989
 4. I am with you and I intercede for you every day before God... March 25, 1989
 5. I am with you and I want to introduce you continuously to the joy of life... May 25, 1989
 6. I am with you and I wish to teach you to pray with the heart... October 25, 1989
 7. I am with you even if you are not conscious of it... March 25, 1990
 8. I am with you and I desire to help you to grow... May 25, 1990
 9. I am with you and I am protecting you... September 25, 1990
 10. I am with you and I desire to help you with my prayers and I desire to guide you on the path of peace... October 25, 1990
 11. I am with you and day after day I offer your sacrifices and prayers to God for the salvation of the world... November 25, 1990
 12. I am with you and I am grateful to God for every moment spent with you... April 25, 1991
 13. I am with you and I desire to help each of you to live and by living, to witness the good news... May 25, 1991
 14. I am with you and I love you with the immeasurable love of Jesus... November 25, 1991
 15. I am with you and I desire to take you into my heart and protect you... January 25, 1992
 16. I am with you and your suffering is also mine... April 25, 1992
 17. I am with you and I am waiting for you... May 25, 1992
 18. I am with you and I wish to reveal to you and show you the God who loves you... August 25, 1992
 19. I am with you and I am helping you with my prayer that God may give you the strength to love... April 25, 1993
 20. I am with you and I intercede before God for each one of you because, dear children, each one of you is important in my plan of salvation... May 25, 1993
 21. I am with you and bless all of you day by day... June 25, 1993
 22. I am with you to love and protect you... June 25, 1993
 23. I am with you to draw you close to my heart and the heart of my Son, Jesus... August 25, 1993
 24. I am with you, and I love you and I bless you and I wish for every one of you to be in my embrace... August 25, 1995
 25. I am with you and invite you to discover love in your hearts and in the families... November 25, 1995
 26. I am with you and I invite all of you, little children, that before all else forgive in the family and then you will be able to forgive others... January 25, 1996
 27. I am with you to help you... January 25, 1997
 28. I am with you to teach you and to bring you closer to the love of God... May 25, 1999
 29. I am with you and I lead you all on the way of love... July 25, 1999
 30. I am with you, I carry all of you in my heart and I bless you with my motherly blessing... September 25, 2000
 31. I am with you and am teaching you little children: your peace and hope are in God... January 25, 2001
 32. I am with you, little children, and I call you to perfection of your soul and of everything you do... March 25, 2001
 33. I am with you and I thank you for putting into life what I am saying to you... June 25, 2003
 34. I am with you and I am not tired... March 25, 2007
 35. My children, do not be afraid, I am with you... June 2, 2

Đọc nhiều nhất Bản in 26.12.2007. 12:52

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Medu 146: Dấu Hiệu Rõ Rệt Của Thời Đại (9/12/2008)
Bài Medu 147: Cảm Nghiệm Của Cháu Kevin Lee, 9 Tuổi Về Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 148: Lời Khuyên Dạy Của Lm Jozo Zovko, Ofm (9/12/2008)
Bài Medu 149: Thị Nhân Mirjana Nói Về Tầm Quan Trọng Của Ngày Tháng Và Các Bí Mật Tại Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 150: Lưỡi Đòng Đâm Vào Cạnh Sườn Thánh Giá Chúa Tại Medjugorje (9/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 151:Tìm Được Niềm Hy Vọng Từ Medjugorgje (9/11/2008)
Bài Medu 152: Đức Mẹ Medjugorgje Giúp Hàn Gắn Tình Mẫu Tử (9/11/2008)
Bài Medu 153: Dòng Huyết Lệ Mẹ Medjugorje (9/11/2008)
Bài Medu 154: Đức Mẹ Medjugorgje Đào Tạo Thánh Nhân (9/11/2008)
Bài Medu 155: Nhớ Về Một Bóng Hình (9/11/2008)
Tin/Bài khác
Bài 174: Nhân Chứng Mễ-du: Mauro Harsch, Nghệ Sĩ - Trở Lại - Lòng Nhân Đạo (9/10/2008)
Bài Medu 201: Testimony From A Pilgrim: Gift Of Faith From Lady Of Medjugorje (9/9/2008)
Mục Lục Những Bài Viết Về Đức Mẹ Maria Tại Medjugorje, Từ Bài 1 Đến Bài 121. (8/5/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768