MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: cảm nghiệm mễ-du (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (193)
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 3-2020
HẠT CHÂU NGỌC (193)

 

Sứ điệp Đức Mẹ Mễ du

25-6-1991 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay là ngày trọng đại các con đã dành cho Mẹ. Mẹ muốn ban Phúc Lành cho tất cả các con và nói: những ngày Mẹ ở với các con là những ngày hồng ân. Mẹ mong muốn dạy dỗ các con và giúp các con bước đi trên con đường thánh thiện. Có nhiều người không muốn hiểu những Sứ Điệp của Mẹ và không muốn chấp nhận cách nghiêm túc những gì Mẹ nói. Còn các con, Mẹ kêu gọi và yêu cầu các con, bằng cuộc đời và bằng sinh hoạt hàng ngày của mình, hãy làm chứng cho sự hiện diện của Mẹ. Nếu các con cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ giúp các con khám phá ra lý do thật về việc Mẹ tới đây. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện và đọc Thánh Kinh ngõ hầu nhờ việc Mẹ tới đây, các con khám phá được Sứ Điệp trong Thánh Kinh cho mình. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-7-1991 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ mời gọi các con cầu nguyện cho hòa bình. Thời gian này, hòa bình đang bị đe dọa cách đặc biệt. Mẹ cậy nhờ vào các con hãy lập lại việc ăn chay XE "ăn chay"  và cầu nguyện trong gia đình mình. Các con yêu dấu, Mẹ mong muốn các con nắm bắt được tính nghiêm trọng của tình thế, vì những gì sắp xảy ra như thế nào, đều tùy thuộc vào những lời cầu nguyện của các con, mà các con thì cầu nguyện quá ít. Các con yêu dấu, Mẹ ở với các con, Mẹ mời gọi các con bắt đầu cầu nguyện và ăn chay cách nghiêm túc như những ngày đầu Mẹ đến. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

MỜI ANH CHỊ EM SUY NIỆM

Đọc sứ điệp đầu tiên hôm nay, Đức Mẹ nói: Hôm nay là ngày trọng đại các con đã dành cho Mẹ. Mẹ muốn ban Phúc Lành cho tất cả các con và nói: những ngày Mẹ ở với các con là những ngày hồng ân.” Hôm nay là ngày trọng đại là vì ngày 26 tháng sáu là kỷ niệm ngày Mẹ bắt đầu ĐẾN THẾ GIAN LẦN CUỐI CÙNG, để cứu thế giới này đang trượt dốc suy vong…Như thế chẳng là ngày trọng đại hay sao? Ở khắp nơi trên thế giới, nơi đâu tin nhận Đức Mẹ Mễ Du và các sứ điệp của Người, cách riêng tại linh địa Mễ Du, đều mừng rất trọng thể…

Mặt khác, ngày hôm nay cũng là ngày trọng đại còn vì Mẹ nhắc lại điều mà Mẹ đã nói đi nói lại nhiều lần: Những ngày Mẹ ở với các con là những ngày hồng ân., là thời gian đầy ân sủng! Đúng vậy, vì trong thời gian đầy ân sủng này Mẹ… ban các Sứ Điệp như chưa từng bao giờ có trước đây trong lịch sử từ nguyên thủy thế giới.” (Sđ 4-4-1985). Như vậy Mễ Du là trường hợp duy nhất trong lịch sử thế giới được nhận các sứ điệp của Mẹ Chúa Trời như thế này!

Nhưng Mẹ đau buồn nhận định: “Có nhiều người không muốn hiểu những Sứ Điệp của Mẹ và không muốn chấp nhận cách nghiêm túc những gì Mẹ nói.” Không biết khi nghe lời than phiền đó của Mẹ, ace có đau lòng cho Mẹ không? Là Mẹ Chúa Trời mà thân hành từ trời đến thế gian này hằng ngày tại linh địa Mễ Du, đã hơn 38 năm rồi, để ân cần dạy dỗ, khuyên bảo…, thế mà nơi Giáo Hội Việt Nam được bao nhiêu người tin Đức Mẹ Mễ Du? Bao nhiêu người chấp nhận sứ điệp của Mẹ, sống sứ điệp của Mẹ, “chấp nhận cách nghiêm túc những gì Mẹ nói?”

Không biết ace đây có vào số những người đó không? Nếu có? Buồn năm phút!!

Còn với những ai vẫn trung thành đón nhận và thi hành các sứ điệp của Mẹ, thì Mẹ bảo: “Còn các con, Mẹ kêu gọi và yêu cầu các con, bằng cuộc đời và bằng sinh hoạt hàng ngày của mình, hãy làm chứng cho sự hiện diện của Mẹ.” Ace ơi! Nếu thực ace yêu Mẹ, tin Mẹ Mễ Du, chắc ace sẽ thi hành lời Mẹ yêu cầu đây. <…Mời ace đọc lại lời yêu cầu này…>

Còn giả sử có những ai chưa thật tin, chưa thật xác tín về Mẹ Mễ Du thì Mẹ đưa ra lời khuyên này : “Nếu các con cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ giúp các con khám phá ra lý do thật về việc Mẹ tới đây.”

Quay sang sứ điệp thứ hai hôm nay, Mẹ nói: Thời gian này, hòa bình (an ninh, yên ổn trên thế giới) đang bị đe dọa cách đặc biệt.”… “Mẹ mong muốn các con nắm bắt được tính nghiêm trọng của tình thế, vì những gì sắp xảy ra như thế nào, đều tùy thuộc vào những lời cầu nguyện của các con…” Ace nghe rõ chưa? Xin nhắc lại: “Những gì sắp xảy ra như thế nào, (trên thế giới này) đều tùy thuộc vào những lời cầu nguyện của các con…” Đấy lời cầu nguyện của chúng ta quan trọng đến chừng nào ! Những gì sắp xảy ra trên thế giới rộng lớn này… lại không tùy thuộc vào các cường quốc, vào những nhà lãnh đạo thế giới…mà tùy thuộc vào lời cầu nguyện nhỏ hèn của chúng ta, những kẻ mà Thánh Kinh bảo rằng:  Trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái…”(1Corintô 1.26). Chúng ta nhỏ hèn, nhưng lời cầu nguyện thì lại có sức mạnh vô song, đây lời Mẹ xác quyết: Bằng việc ăn chay và cầu nguyện, người ta có thể chận đứng chiến tranh (do loài người gây ra), đình chỉ những (tai họa của) định luật thiên nhiên.” (Sđ.  21-7-1982)

Khi Mẹ ban sứ điệp cảnh báo long trọng trên đây là ngày 25-7-1991, cách đây gần hai chục năm và nói là sắp xảy ra, thì nay có thể nói là đang xảy ra rồi: bệnh đại dịch “Corona virus” gọi tắt là Covid-19, đang hoành hành khủng khiếp làm rúng động cả hoàn cầu, nước Việt Nam ta cũng không ngoại lệ! Khi ấy Mẹ nói : “Những gì sắp xảy ra như thế nào, đều tùy thuộc vào những lời cầu nguyện của các con…” Nghe Mẹ cảnh báo như vậy, chúng ta đã cầu nguyện thế nào? Mẹ buồn rầu than thở: “Mà các con thì cầu nguyện quá ít.” Bởi vậy, những chuyện kinh hoàng khủng khiếp bây giờ mới xảy ra đấy!! Giá mà chúng ta đã cầu nguyện nhiều hơn thì…, thì…Nhưng chúng ta đã không làm! Vậy ace có thấy chúng ta có phần trách nhiệm lớn trong vụ này không?

Nay cả thế giới đang lo lắng cầu Trời khấn Phật, cầu Chúa cầu Mẹ cho tai qua nạn khỏi. Để đền bù, chúng ta cũng hãy chung lòng hết sức cầu nguyện cùng với Đức Giáo Trưởng Phanxicô, với các Giám mục, linh mục và các ace giáo hữu khắp nơi. Riêng những con cái Đức Mẹ Mễ Du, thì đặc biệt lại có Đức Mẹ hứa sẽ cùng chúng ta cầu nguyện! Nhưng Mẹ căn dặn: “Mẹ mời gọi các con bắt đầu cầu nguyện và ăn chay cách nghiêm túc…” 

MỜI ANH CHỊ EM CẦU NGUYỆN

          Bây giờ chúng con mới thấm thía:/ Các sứ điệp của Mẹ có tầm quan trọng cho cả thế giới/ chứ không chỉ cho lòng dạo đức bình thường của chúng con mà thôi./ Các Sứ Điệp Mẹ ban, (quả thật) là chưa từng bao giờ có trước đây/ trong lịch sử từ nguyên thủy thế giới.”/ Thế mà rất nhiều người trong chúng con coi thường,/ hay ơ thờ lãnh nhận./ Chúng con xin lỗi Mẹ vô cùng vì thái độ vô ơn ấy./ Từ nay chúng con hứa là sẽ không còn như thế nữa./ Nói ít, Mẹ hiểu nhiều./ Xin Mẹ ban ơn giúp sức chúng con./ Nhất là chúng con sẽ: THỰC HÀNH lời Mẹ kêu gọi và yêu cầu chúng con:/ “Bằng cuộc đời và bằng sinh hoạt hàng ngày của mình,/ hãy làm chứng cho sự hiện diện của Mẹ.”

                              Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hạt Châu Ngọc (229) (3/31/2023)
Hạt Châu Ngọc (228) (3/13/2023)
Hạt Châu Ngọc (227) (1/31/2023)
Hạt Châu Ngọc (226) (12/28/2022)
Hạt Châu Ngọc (225) (11/30/2022)
Tin/Bài khác
Hạt Châu Ngọc (192) (2/24/2020)
Hạt Châu Ngọc 191 --- Chúc Mừng Năm Mới Tràn Đầy Thánh Ân Và Bình An ~~~~~~~~~~~~~~ Canh Tý, 2020 (1/22/2020)
Hạt Châu Ngọc (190) (1/22/2020)
Hạt Châu Ngọc (189) (11/21/2019)
Hạt Châu Ngọc (188) (10/31/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768