MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 15, 2008 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hình Thánh Thể Nơi Gần Bàn Tay Thánh Tượng Mẹ Medjugorje, Ngày 30/9/2008
Thứ Bảy, Ngày 11 tháng 10-2008

Đây là hình ảnh lạ mà anh Vương Hòa, một khách hành hương trong chuyến hành hưong kỳ 15, năm 2008, chụp được vào ngày 30 tháng 9 năm 2008 khi anh lên đồi Hiện Ra tại Medjugorje. Thánh Thể Chúa ở gần tay của Mẹ Maria.

Kim Hà

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chương Trình Sinh Hoạt Ngày 04/10/2008 (10/12/2008)
Chương Trình Sinh Hoạt Ngày 05/10/2008 (10/12/2008)
Chương Trình Sinh Hoạt Ngày 06/10/2008 (10/12/2008)
Chương Trình Sinh Hoạt Ngày 07/10/2008 (10/12/2008)
Chương Trình Sinh Hoạt Ngày 08/10/2008 (10/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 218: Ơn Lành Nhận Được Từ Chuyến Hành Hương Thứ 15 Tại Medjugorje, Tháng 9 Và 10 Năm 2008. (10/15/2008)
Hình Ảnh Đức Mẹ Hiện Ra Trong Tấm Hình Mà Anh Vương Hòa Chụp Được Trong Chuyến Hành Hương Medu Kỳ 15 Năm 2008 (10/11/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768