MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: thông báo
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
===> Xin Đọc: Không Vào Được Mạng Vì Trục Trặc Kỹ Thuật Ngoài Ý Muốn ... Và Cách Sửa
Chủ Nhật, Ngày 3 tháng 6-2029
1) Vì kỹ thuật của phía nhu liệu trình duyệt (browser) nên đôi khi quý vị thấy lỗi hiển thị như sau:

Server Error in '/' Application. Object reference not set to an instance of an object.

2) Xin đưa chuột lên phía trên (Search Box) có hàng chữ sau:

http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=826 &ArticleID=117019

và đổi LangID=38 như sau:

http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&ArticleID=117019

3) Đưa mũi tên chuột (Mouse Pointer) về cuối hàng và đánh [Enter/Return], Sẽ mang quý vị trở về trang mạng. Chân thành cáo lỗi vì trục trặc kỹ thuật ngoài ý muốn này.

WebMaster
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Bài Đọc Cho Thánh Lễ Mỗi Ngày (114794) (12/31/2024)
Niềm Vui Lớn Sau Đại Dịch: Ngày Thánh Mẫu Sẽ Được Tái Tổ Chức Tại Carthage, Missouri Từ 4-7 Tháng 8 (7/15/2022)
Ngày Thánh Mẫu 2021 Tại Cộng Đoàn Costa Mesa (10/10/2021)
Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý: Thông Báo V/v Trục Xuất Thầy Jacobus Hoàng Anh Tuấn (3/31/2021)
Thông Báo Đọc Kinh Qua Zoom, Radio Đa Minh/một Ngày 3 Lần Cầu Nguyện Cho Mọi Nhu Cầu Thế Giới, Nước Hoa Kỳ (9/30/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768