MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: audio books
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 2) Đức Tin Công Giáo
Chủ Nhật, Ngày 31 tháng 5-2020

Giáo Lý Công Giáo--> Đức Tin Công Giáo


01-Phần #1: Bài 01: Đức tin Công Giáo - Dẫn nhập, Bài 02: Con người và Thiên Chúa, Bài 03: Mặc khải về Thiên Chúa, Bài 04: Bản tính đức tin

02-Phần #2: Bài 05: Kinh thánh, Lời hằng sống, Bài 06: Đọc Sách Thánh thế nào?, Bài 07: Đại cương về lịch sử Cựu Ước

03-Phần #3: Bài 08: Ơn gọi Kitô hữu, Bài 09: Chúa gọi ta hiện hữu và xây dựng trong tự do, Bài 10: Thiên Chúa mời gọi ta sống hiệp thông với Chúa và với mọi người

04-Phần #4: Bài 11: Thiên Chúa mời gọi ta cho một dự án, Bài 12: Tôi tin vào Chúa Cha

05-Phần #5: Bài 13: Tôi tin vào Chúa Kitô, Con một Thiên Chúa, Bài 14: Tôi tin Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh

06-Phần #6: Bài 15: Cuộc thọ hình của Đức Giêsu cùng các mầu nhiệm phục sinh, thăng thiên và hiện xuống

07-Phần #7: Bài 16: Tôi tin vào Chúa Thánh Thần, Bài 17: Trong Giáo hội Chúa

08-Phần #8: Bài 18: Tôi tin Hội thánh duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền, Bài 19: Tôi tin phép tha tội

09-Phần #9: Bài 20: Niềm tin của Mẹ Maria

10-Phần #10: Bài 21: Sống trong luồng gió của Chúa Thánh Linh: Ân huệ, Bài 22: Thử thách, Bài 23: Dấn thân, phục vụ, trách nhiệm

11-Phần #11: Bài 24: Tinh thần các mối phúc, Bài 25: Tôi tin xác loài người sẽ sống lại
Giáo Lý Công Giáo--> Đức Tin Công Giáo   

  01-Phần #1:  Bài 01: Đức tin Công Giáo - Dẫn nhập,   Bài 02: Con người và Thiên Chúa,   Bài 03: Mặc khải về Thiên Chúa,  Bài 04: Bản tính đức tin 

  02-Phần #2:  Bài 05: Kinh thánh, Lời hằng sống,  Bài 06: Đọc Sách Thánh thế nào?,  Bài 07: Đại cương về lịch sử Cựu Ước

  03-Phần #3:  Bài 08: Ơn gọi Kitô hữu,  Bài 09: Chúa gọi ta hiện hữu và xây dựng trong tự do,  Bài 10: Thiên Chúa mời gọi ta sống hiệp thông với Chúa và với mọi người

  04-Phần #4:  Bài 11: Thiên Chúa mời gọi ta cho một dự án,  Bài 12: Tôi tin vào Chúa Cha 

  05-Phần #5:  Bài 13: Tôi tin vào Chúa Kitô, Con một Thiên Chúa,  Bài 14: Tôi tin Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh

  06-Phần #6:  Bài 15: Cuộc thọ hình của Đức Giêsu cùng các mầu nhiệm phục sinh, thăng thiên và hiện xuống

  07-Phần #7:  Bài 16: Tôi tin vào Chúa Thánh Thần,  Bài 17: Trong Giáo hội Chúa

  08-Phần #8:  Bài 18: Tôi tin Hội thánh duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền,  Bài 19: Tôi tin phép tha tội

  09-Phần #9:  Bài 20: Niềm tin của Mẹ Maria 

  10-Phần #10:  Bài 21: Sống trong luồng gió của Chúa Thánh Linh: Ân huệ,  Bài 22: Thử thách,  Bài 23: Dấn thân, phục vụ, trách nhiệm

  11-Phần #11: Bài 24: Tinh thần các mối phúc,  Bài 25: Tôi tin xác loài người sẽ sống lạiPrint In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
[audio/youtube] Tác Phẩm: Sống [bài 1 - 24]-het (10/31/2020)
Tin/Bài khác
Cuộc Đời Thánh Giuse (lời Mở Đầu - Chương 1-het) (12/13/2020)
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 5) Tin Mừng Theo Thánh Mác-cô (5/31/2020)
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 4) Sống Với Đức Kitô Qua Các Thư Thánh Phaolô (5/31/2020)
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 3) Một Số Vấn Đề Luân Lý (5/31/2020)
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 1) Giáo Hội Công Giáo (5/31/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768