MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 87: Những Lời Báo Trước Về Việc Ban Thần Khí Sức Sống
Thứ Ba, Ngày 23 tháng 8-2016
Những lời báo trước về việc ban Thần Khí Sức Sống

Khi ban một ơn huệ trọng đại như thế, không thể nào làm đột ngột được, vì loài người sẽ không hiểu và sẽ không đánh giá đúng mức giá trị của ơn huệ ấy. Bởi vậy, Chúa phải dùng nhiều cách để mô tả và loan báo trước :

·    Báo trước : Thiên Chúa báo trước cho ta việc ban Thần Khí Sức Sống của Thiên Chúa, bằng cách sử dụng hình ảnh Dòng Nước mà tiên tri Êdêkien chương 47 mô tả (mời xem lại tr.430tt), với nét độc đáo là dòng nước ấy chảy ra từ bên hông đền thờ.  

Nhưng là đền thờ nào ? 

Ngôn sứ chỉ nói đền thờ, và người Do Thái nghĩ ngay đến Đền Thờ Giêrusalem. Nhưng vì ngôn sứ cũng là một vị tiên tri, nên ông báo trước về một Đền Thờ lạ lùng sau này : Đền Thờ ấy ứng nghiệm vào Thân Mình Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã công bố một cách kín đáo về điều đó, khi Người trả lời cho người Do Thái:

"Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, Tôi sẽ xây dựng lại."

Người Do Thái (tưởng là Người ám chỉ đền thờ gỗ đá Giêrusalem, nên họ) mới nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong (được đến đây), thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?" Nhưng Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính Thân Thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Thánh Kinh và lời Đức Giêsu đã nói." (Ga 2.18-22)

·     Ở đoạn Tin Mừng nói trên, tuy Chúa Giêsu nhận mình là Đền thờ, song vẫn chưa nói Nước Nguồn Sống là Thần Khí từ Đền Thờ - Thân Mình Người chảy ra. Mãi cho đến một hôm, Chúa Giêsu lên dự Lễ Lều ở Thánh Đô Giêrusalem, thấy giáo sĩ và dân chúng Do Thái đi kiệu rước nước cầu mưa từ suối Si-lô-am lên Đền thờ, nhân dịp ấy Người mới loan báo cho biết điều đó :  

"37-38 Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng:        

"Ai khát, hãy đến với Tôi, ai tin vào Tôi, hãy đến mà uống! Như Thánh Kinh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước nguồn sống."

39 "Điều ấy Đức Giêsu nói về Thần Khí mà các kẻ tin vào Người sẽ lãnh lấy, vì (bấy giờ) Thần Khí chưa có, bởi Đức Giêsu chưa được tôn vinh." (Ga 7.37-39)

-----------------------

** Vấn đề bản văn : C.39 trích dẫn trên đây sử dụng bản dịch của cha Giuse N.T.Thuấn : "vì Thần Khí chưa có, bởi Đức Yêsu chưa được tôn vinh", như thế là dịch sát bản gốc tiếng Hy-lạp. Nhưng vài người ký lục thời xưa và một vài dịch giả thời nay, sợ độc giả hiểu lầm là Thần Khí chưa hiện hữu, cho nên khi sao chép hay dịch thuật đã sửa đổi thành: "bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh", hay “Thần Khí chưa được trao ban, vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh”, hay “Thần Khí sẽ được ban khi Đức Giêsu được tôn vinh.”

--------------------------------

Khi nghe câu giải thích ấy của Thánh Gioan : “vì (bấy giờ) Thần Khí chưa có…” (Ga 7.39), trong chúng ta có người có thể thắc mắc:

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa thật mà sao lại bảo là chưa có Thần Khí ?

Nhân dịp này, ta tạm dừng lại một chút để cắt nghĩa :

Cuộc đời Đức Giêsu chia ra 2 giai đoạn :

Giai đoạn 1, Nhập thể và mang tội lỗi loài người ;

Giai đoạn 2, Phục sinh và ban Thần khí Nguồn Sự sống.

  (Nhớ lại Ba Vòng tròn trên kia tr.312tt)

 Giai đoạn 1 : Vẫn biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thụ thai bởi phép Thánh Thần, và Thiên Chúa đã cho Thần Khí lấy hình dáng chim bồ câu đỗ xuống và lưu lại trên Người, lúc Người chịu phép Rửa của Gioan Tẩy Giả ở sông Gióc-đan (Mc 1.9-11 ; Ga 1.32-33), và Thiên Chúa đã ban cho Người Thần Khí vô ngần vô hạn (Ga 3.34), tuy nhiên vẫn phải nói là Chúa Giêsu chưa có Thần Khí, vì sao ?

1) Vì lúc ấy đang mặc xác người phàm, coi như Người đã từ bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, trút bỏ hết mọi vinh quang của một vị Thiên Chúa, cam chịu thân phận tôi đòi, như thánh Thư Philíphê viết :

“Đức Giê-su Ki-tô bản thân vốn là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hủy mình ra không,
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế…” (2.6-7)

2) Người còn mang lấy tội lỗi của loài người vào thân mình, như Thư Thánh Phêrô xác quyết:

-  "Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên (đóng đinh trên) cây thập giá…. Nhờ Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành." (1 Pr 2.24)

Thánh Phaolô còn nói mạnh mẽ hơn:

- "Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành (hiện thân của) tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người." (2 Cr 5.21).

3) Trong tình trạng mang trong mình đầy dẫy tội lỗi nhân loại như vậy, cho dù cá nhân Người không hề phạm tội nào (Ga 8.46; 1 Pr 2.22), thì trước Nhan Thiên Chúa Chí Thánh, Người vẫn bị coi như kẻ tội lỗi, xa cách Thiên Chúa đến mức Thánh Phaolô dám nói:

- "Vì chúng ta, chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ!" (Gl 3.13).

Và cũng vì vậy mà khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, tai nghe những lời kẻ nghịch thóa mạ và thách thức: "Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền ! Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn ! Vì hắn đã nói :‘Ta là Con Thiên Chúa !’” (Mt 27.42-43), thì dường như Người cảm thấy mình bị Thiên Chúa Cha ruồng bỏ không đến cứu giúp, cho nên Người đã kêu than lên Cha trong giây phút cực kỳ đau thương đó :

- “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15.34)

Từ những điều nói trên, ta thấy rằng : Vốn dĩ là Ngôi Hai Thiên Chúa, Chúa Giêsu kết hợp với Chúa Cha (Ngôi Nhất) và Chúa Thánh Thần (Ngôi Ba) một cách bản thể đến nỗi đồng một bản thể : “Tôi và Chúa Cha (và Chúa Thánh Thần) là một” (Ga 10.30) mà thuật ngữ thần học gọi là “Tam vị nhất thể”. Nhưng cũng đừng quên rằng Chúa Giêsu của chúng ta đã xuống thế làm người, và đang ở trong tình trạng thảm thương mô tả trên đây, thì phải nói là Người chưa có Thần Khí, theo nghĩa chưa có tràn đầy Thần Khí Thiên Chúa để ban ra cho nhân loại, tuy vẫn phải nói rằng : Người đã có Thần Khí nơi mình, nhưng là có cho riêng Người để chu toàn sứ vụ Thiên Sai. Hiểu được như thế, sẽ chẳng thấy có gì là mâu thuẫn giữa một đàng biết Người đã có Thần khí, và đàng khác lại nói Người chưa có Thần khí.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Lời Chúa 97 Hãy Đến Cùng Giuse ! (8/24/2016)
Bài Lời Chúa 96 Thế Nào Được Cứu Chuộc ? (phần Ii) (8/24/2016)
Bài Lời Chúa 95 Thế Nào Là Được Cứu Chuộc ? (phần I) (8/24/2016)
Suy Niệm Chúa Nhật Xxii Thường Niên C, Lm Anton Trung Thành (8/24/2016)
Chúng Tôi Đã Gặp (8/24/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 92: 2.- Thứ Hai Là Ơn Thông Hiểu (intellectus) (8/23/2016)
Bài 91: Những Ơn Huệ Của Thần Khí (8/23/2016)
Bài 90: Thần Khí Của Chúa Thông Chia Cụ Thể Những Gì Cho Đời Sống Ta Và Hoạt Động Thế Nào Trong Ta ? (8/23/2016)
Bài 89: Những Lời Báo Trước Về Việc Ban Thần Khí Sức Sống (phan #3) (8/23/2016)
Bài 88: Những Lời Báo Trước Về Việc Ban Thần Khí Sức Sống (phan #2) (8/23/2016)
Tin/Bài khác
Thiên Chúa Phân Phối Các Chỗ Ngồi, Lm Fx Vũ Phan Long, Ofm (8/21/2016)
Vào Khung Cửa Hẹp – Đtgm Giuse Ngô Quang Kiệt (8/21/2016)
Trước Cửa Thiên Đàng (8/21/2016)
Con Đường Dẫn Vào Nước Trời - Cửa Hẹp (8/21/2016)
Trở Ngại Lớn Nhất Của Tình Yêu (8/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768