MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Vai Trò Của Mẹ Maria Trong Sứ Vụ Cứu Chuộc
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 3-2020

SUY NIỆM MẦU NHIỆM LỄ TRUYỀN TIN 2016 ( C ) ( Lc 1, 26 -38)

VAI TRÒ CỦA MẸ MARIA TRONG SỨ VỤ CỨU CHUỘC

Vâng, thưa quý vị, nói đến mầu nhiệm là nói đến sự kỳ bí, sự lạ lùng, sự thiêng thánh, sự ẩn chứa một điều gì đó mà phàm nhân không thể nào hiểu nỗi. Mỗi hành động, mỗi việc làm của Thiên Chúa đều nằm trong kế hoạch cứu độ nhân loại mà Giáo Hội gọi là Mầu Nhiệm. nhưng, những mầu nhiệm ấy không được tiết lộ thì không ai biết, được tiết lộ thì được gọi là mặc khải, kẻ đón nhận mặc khải ấy thì được gọi là Đức Tin. Như vậy, Đức Tin hay Niềm Tin phải hội đủ hai điều kiện là: Mặc Khải và đón nhận.

Vâng, thưa quý vị, Mặc Khải là việc của Thiên Chúa, nhưng đón nhận ơn mặc khải là việc của con người. Thời kỳ cứu độ bởi Tân Ứơc mở ra một kỷ nguyên cứu độ nhân loại mới, tức Giao Ứơc mới. Mặc nhiên phải có người đón nhận, vâng, người ấy chính là Đức Trinh Nữ Maria, tại làng Nazaret.

Vâng, Mẹ được gọi là diễm phúc , tràn đầy diễm phúc, bởi vì, Mẹ là người phụ nữ duy nhất và đầu tiên khai sinh ra kỷ nguyên cứu độ nhân loại mới ấy, mặc nhiên , là do bởi Thiên Chúa. Nhưng, Mẹ Maria là người đã vui mừng đón nhận ơn mặc khải lớn lao ấy, bởi vì, Thiên Chúa đã “tiết lộ” điều được giấu kín từ ngàn xưa. Vâng, một điều kỳ diệu, điều lạ lùng, vượt quá sức con người ấy, há không phải là Mầu Nhiệm hay sao?! Thiên Chúa không báo trước qua giấc mộng, vì điều ấy đã được loan báo từ ngàn xưa qua Tiên Tri Isaia nói với vua Acát : “ Này đây một Trinh Nữ sẽ mang thai rồi sinh con trai và đặt tên là Emmanuel( Is 7, 6 -14), nhưng, điều hiện thực ấy, Thiên Chúa sai Sứ thần Gabriel “đưaTin “ấy trực tiếp cho một Trinh Nữ , tại làng Nazaret, đó là Đức Maria. Sự tuyệt vời ấy làm cho Đức Maria thật là bối rối, vâng, điều nầy hoàn toàn nói lên là con người, bởi một sự lạ lùng vượt quá sức một con người, là một thiếu nữ 15 tuổi. Sự bối rối nơi Đức Maria nói lên sự thật, vì , Mẹ Maria là một phàm nhân, chưa là thần thá
nh gì. Nhưng, là một phàm nhân trỗi vượt trên tất cả mọi phàm nhân, đại diện cho nhân loại cộng tác với Thiên Chúa để “hạ sinh” một kỷ nguyên cứu độ cho loài người.

Vậy, Mầu Nhiệm nhận Truyền tin, hay là đón nhận ơn Mặc Khải đầu tiên trong kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa nơi Mẹ Maria, chính là tiếng thưa” Xin Vâng” của Mẹ : ” Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền “. ( Lc 1, 38)

Nhưng, thưa quý vị, tiếng xin vâng ấy, tuy mau mắn tín trung đáp trả của Mẹ Maria, nhưng, không phải hời hợt mà là sau khi được đối đáp với sứ thần Gabriel, sự đối đáp ấy thật là hợp tình, hợp lý, đầy lý lẽ của Đức Maria. Điều nầy nói lên ba ý chính:

- Một là: Thiên Chúa tôn trọng con người cộng tác ( đối tác) của Ngài. Không cưỡng ép, cưỡng cầu.Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của con người, vì một điều đơn giản Ngài là Thiên Chúa. Thiên là Trời, Trời là ”TỰ DO”. Chúa là : Chủ. Thiên Chúa là Chủ Trời, đồng thời là Đấng ban Tự Do cho con người.

- Hai là : Sự đối đáp ấy hoàn toàn là sự thật, không phải trong giấc mộng. Cho thấy, Đức Maria có quyền từ chối, hoặc ưng thuận. Nhưng, Mẹ hoàn toàn “ưng thuận “, vì một Đặc Ân vĩ đại của Thiên Chúa. Vừa là người được cộng tác với Thiên Chúa, vừa là đảm nhận vai trò trong sứ vụ cứu độ nhân loại. Như vậy, Mẹ cưu mang, sinh hạ Đấng Cứu Thế, đồng thời Mẹ cưu mang, sinh hạ một kỷ nguyên loài người mới, mà Đấng Tái Sinh sự sống mới ấy chính là Thánh Thần, Thần Khí Tác Sinh vĩnh cửu và duy nhất.

- Ba là: Tiếng “Xin Vâng” của Mẹ là sự tự nguyện nhận ra “LÒNG XÓT THƯƠNG ”của Thiên Chúa đối với dân tộc Dothai và nhân loại, mà Mẹ biết được sự khao khát mong chờ Đấng Cứu Thế như thế nào.

Đức Kitô , Ngôi Hai Thiên Chúa thực thi sứ vụ Thiên Sai làm Người. Nhưng, Thánh Thần Ngôi Ba chính là Đấng điều khiển kế hoạch cứu độ ấy. Bởi vì, Thiên Chúa Cha là Đấng Tạo Sinh muôn đời từ khởi nguyên đến cùng tận. Nhưng, Thời Kỳ Giao Ứơc mới là kỷ nguyên của Chúa Thánh Thần.

Bởi vì, Chúa Cứu Thế, Ngôi Hai hoàn toàn tự nguyện mặc lấy sự hữu hình, phần Nhân Tính hoàn toàn, cho nên, Người không còn hoàn toàn làm theo ý mình nữa, dù là Ngôi Vị Thiên Chúa, Người hoàn toàn trút bỏ địa vị ngang hàng cùng Thiên Chúa, để trở nên phàm nhân đúng nghĩa nhất.

Như vậy, chúng ta thấy Vai trò trong Sứ Vụ cứu chuộc của Đức Maria thật là lớn lao. Mẹ cộng tác tích cực theo sự dẫn dắt đầy huyền diệu của Chúa Thánh Thần. Theo đó, sứ vụ cứu chuộc mà Đức Kitô, Đấng thi hành trong kế hoạc bởi Thiên Chúa dành cho loài người ấy,là do bởi một Nhạc Trưởng là Chúa Thánh Thần, chứ không hoàn toàn do bởi Chúa Cha, vì vậy, người ta nói: “Thời Đại Tân Ứơc là thời đại của Chúa Thánh Thần.”.

Qua tiếng “Fiat” của Mẹ, Đấng Cứu Thế đã ngự vào cung lòng vẹn tuyền thánh khiết đầy ân sủng của Đức Maria. Ngay giây phút linh thiệng trọng đại ấy, Đấng Cực Thánh, ngàn trùng Chí Thánh ấy đã biến đổi thân xác phàm nhân, dù là trinh khiết vẹn tuyền của Đức Trinh Nữ Maria, trở thành nơi ngai tòa cực trọng, xứng đáng cho Thiên Chúa ngự đến. Nhu vậy, mầu nhiệm Truyền Tin được hoàn thành nhờ Thần Khí Thiên Chúa biến đổi và sự đáp trả tuyệt vời của Đức Maria, đã làm nên công trình cứu độ loài người bởi Thiên Chúa. Chúng ta thấy tiếng “Fiat” của Mẹ rất đáng giá, sự nhiệm mầu nơi Đấng toàn năng đã rõ, nhưng sự tín trung một cách tín thác trọn vẹn nơi Mẹ là một món quà vô giá, không những dâng lên Thiên Chúa qua sự vâng phục tuyệt vời của Mẹ mà còn là một động thái kéo được Thiên Ân xuống trên nhân loại của Mẹ. Theo đó, Đức Maria là vị ” linh mục” tiên khởi đứng sau Chúa Giêsu – Kitô, Con của Mẹ. như vậy, ơn Đồng Công của mẹ, tức ơn sầu bi của Mẹ, tuy Mẹ không chịu về phần nhân tính, nhưng trên tinh thần chịu đựng mu
ôn nghìn nỗi đau như dao sắt thâu qua lòng vậy, thì quả nhiên , sự thong phần cứu chuộc loài người tức ơn Đồng Công của Mẹ thật lớn lao. Vâng, các thánh suy niệm điều ấy đã rút ra được sự thông phần cứu thế của Mẹ thật là thấm thía.

Bài đọc II, thánh Phaolô gởi cho dân Dothai rằng : Đức Kitô đã nói : “ Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể … “ .Rồi Người nói tiếp: “Này Con đây, Con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10, 4 -10).

Vâng, không những chính Đức Kitô, mà còn Mẹ của Người, Đấng Đồng Công cứu chuộc loài người đã thưa lên với Thiên Chúa là Cha rằng: “FIAT”. Vâng, tiếng”xin vâng” của Mẹ cũng chính là :” Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài”.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Cha đã ban cho loài người Đức Kitô, để trở nên Hy lễ đẹp lòng Cha, cùng với Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ của Người,  để thực thi ơn cứu độ loài người, hầu trở nên hoàn tất kế hoạch cứu độ của Cha và để Thiên Chúa ở cùng nhân loại mãi mãi. Như vậy, ơn Đồng Công của Đức Maria thật tuyệt vời, xin cho con người mọi thời biết kính tin sùng mộ mầu nhiệm truyền tin, là mẹ của mọi mầu nhiệm , hầu đáng hưởng nhờ ơn cứu độ, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

04/04/2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768