MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lễ Truyên Tin Cũ Và Nay (25-3)
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 3-2020

LỄ TRUYÊN TIN CŨ VÀ NAY (25-3)
 
Lịch cũ viết là  In annuntiatione Beatae Mariae  Virginis (Truyền tin cho  Đức Trinh Nữ Maria ), Sách lễ Lễ Roma hiện nay viết là  In annuntiatione  Domini ( Truyền tin Chúa ) .

Như vậy cũng là Truyền tin nhưng đối tượng khác nhau . Sách lễ cũ cho lễ Truyền tin có đối tượng là Đức Mẹ vì  Thánh Luca viết : Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn phúc …. xin đừng sợ vì bà  đẹp lòng Thiên Chúa. Và nầy đây bà  sẽ thụ thai và đặt tên là Giêsu  ……

Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, vì thế Đấng Thánh bà sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa .

Rõ ràng là sứ thần đã nói với Đức Trinh nữ Maria mà thôi . Do đó sách lễ Roma cũ đã đặt tên cho lễ nầy là Truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria .

Sách lễ Roma mới lại đặt tên là Lễ Truyền tin Chúa ?  Thiển nghĩ cứ hiểu theo thói quen cũng thấy sách lễ Roma mới có lý . Thí dụ : ông chủ nhờ anh thư ký đi đặt tiệc ,  Việc đặt tiệc là đối tượng chính, là chuyện quan trọng , còn anh thư ký chỉ là ”phương tiện” thôi . Việc Ngôi Hai xuông thế làm người là việc chính , còn Thiên Chúa nhờ cậy Đức Trinh nữ Maria cưu mang Ngôi Hai,  sinh ra Ngôi Hai, nuôi dưỡng Ngôi Hai là việc lớn, việc quan trọng nhưng không thể hơn việc Ngôi Hai sinh ra làm người để cứu nhân loại !

Trong Cựu ước , Chúa dùng Môisen lãnh đạo, giải thóat dân khỏi ách nô lệ Pharaon, đưa dân vể Hứa địa . Phải chăng Môisen là đối tượng chính, hoặc dân Do thái là đồi tượng chính ? Rõ ràng Thiên Chúa là chính , là Đấng giải thoát dân Do thái , Chúa dùng Moisen là phương tiện, là dụng cụ.

Chúng con viết bài nầy vì sáng hôm nay đi dự thánh lễ Truyền tin có một số khấn dòng, chủ tế và cả dòng chỉ kêu cầu Đức Mẹ , chắc là một số các ngài hiểu “truyền tin cho Đức Mẹ “.

Xin đọc hai lời nguyện sau để thấy có sự khác nhau do đối tượng khác nhau :

(Sách lễ cũ) : Deus, qui  de beatae Mariae Virginis utero Verbum tuum, Angelo nuntiante, carnem suscipere voluisti ; praesta supplicibus tuis ; ut, qui vere eam Genetricem Dei credimus, eius  apud te  intercessionibus adiuvemur. Per eumdem Dominum ( Lạy Thiên Chúa, Chúa đã dùng sứ thần  đến báo tin Ngôi Lời  làm người trong cung lòng Đức Trinh nữ Maria xin cho chúng con  tin thật  Đức Maria là  Mẹ Thiên Chúa , xin cho chúng con được Đức Mẹ cầu bầu trước mặt Chúa. Vì Đức Giêsu  Con Chúa .

(Sách lễ mới) : Deus , qui Verbum tuum in útero Virginis Mariae veritátem carnis  humánae suscipere  voluisti, concéde , quaésumus, ut, qui Redemptórem nostrum Deum et hóminem confitémur, ipsius étiam divinae naturae mereámur esse consórtes. Per Dominum . (Lạy Chúa , Chúa đã muốn cho Ngôi Lời của Chúa mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh nữ Maria để cứu độ loài người . Nầy chúng con tuyên xưng  Đấng Cứu độ là Thiên Chúa thật và là người thật, xin cho chúng con cũng được  thông phần bản tính Thiên Chúa  của Người . Người là Thiên Chúa …..   (Bản dịch của Ủy Ban Phụng tự HĐGMVN ).

Lễ Truyền tin Chúa  25-3-2014
Lm Fx Nguyễn hùng Oánh

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768