MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín radio-gcm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thư 16: Tâm Tình Truyền Giáo Bằng Cách Phổ Biến Radio Giờ Của Mẹ Bằng Mọi Cách (từ Ngày 9/9-14/9/2017)
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 12-2017

THƯ 16: TÂM TÌNH TRUYN GIÁO BNG CÁCH PH BIN RADIO GI CA M BNG MI CÁCH (t ngày 9/9-14/9/2017)

1. Thư ca cô Kim Đào ngày
14/9/2017

M
ến chào các Anh ch.


Hôm nay Kim đã nh
n đưc 50 máy t ngưi bn đem v cho Kim ,Kim cũng nhn đưc thư ca Cha và Sơ gi cho Kim.

Chân thành cám ơn các Anh ch. Hy v
ng sau chuyến Hành Hương tháng 10 s có thêm nhiu cánh tay ni dài giúp cho ngưi nghèo có thêm máy nghe li Chúa.

M
ến chúc các Anh ch trong ngày l suy tôn Thánh Gía tht nhiu hnh phúc trong công vic loan truyn li Chúa.

God Bless.
Kim D

2. Th
ư ca Sr. Marian Uyên Nguyn, 12/9/2017

Chào Anh Vi
t,

Đúng là Thánh Giuse k
ết hp vi Anh đ làm máy "Radio Gi Ca M", ngày anh nhn làm máy đúng vào ngày 19/3/2016. Chính ngày hôm đó chính là ngáy Thánh Giuse, M Maria và Chúa Giêsu dn sơ đi tìm ngưi làm máy. Th kiến sơ uyên đi lc vào rng sâu, rng rt đp. có M, Thánh Giuse bên cnh và Chúa Giêsu đi trưc tìm li ra, khi ra khi rng, đi m Email thì nhn đưc ý anh Vit nhn làm máy. T đó cám ơn Thánh Giuse nhiu lm.

Sr. Uyên

2b *Th
ư tr li:

Chào s
ơ Uyên,

Cám
ơn sơ luôn ni dài cánh tay vi nhóm Radio-GCM đ cùng nhau truyn bá Li Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho sơ. Khi có máy v USA, se báo cho sơ ngay.

Thánh ý Chúa tht là nhim mu phi không sơ? Nhng d kin và chia s ca sơ tht là nim khích l rt ln cho c nhóm Radio-GCM. Cho t
i nay nhng ưu tư ca nhóm v tài chánh, vn chuyn máy ...etc Đc M luôn ban cho nhng li gii quyết rt tuyt vi ... Xin sơ tiếp tc cu nguyn và cám ơn Chúa cho nhóm chúng ta nhé...

T
ơn Chúa, Đc M và Thánh C Giuse luôn nâng đ chúng con trong s mng truyn bá Li Chúa.

Viet H. Bui, Ph.D.

3. Th
ư cám ơn cô Trúc Mai, California ngày 12/9/2017

Chào cô Trúc Mai,

Chúng tôi đã nh
n đưc ngân phiếu $1000 USD mà 5 v ân nhân đã tng cho Radio-GCM gi qua tay ch. Chân thành cám ơn s qung bá Radio-GCM ca ch ti h. Xin nh ch chuyn thư cám ơn này ti 5 v ân nhân này dùm chúng tôi nhé.

Xin Đc M chúc lành cho cô và gia quyến.
 
Viet H. Bui, Ph.D.


4. Th
ư ca Sr Đoàn Thúy Liu, Dòng Con Đc M Đi Viếng Huế

Ngày 10, 9, 2017

Chào anh,
Chi
u nay sơ s cho ngưi đến ly máy Radio Gi ca M.
Thay m
t cho hi dòng, xin chân thành cám ơn anh và các bn.
Xin Chúa và M Maria chúc lành cho tt c mi ngưi.

M
ến,
Sr Thúy Li
u

5. Th
ư báo tin đ quý Sr Dòng MTG Vinh đến Gò Vp đ nhn máy radio GCM biếu tng:

Ngày 9/9/17,

Kính chào s
ơ Thanh Lch,

Vì lý do k
thut nay máy Radio-GCM mi hoàn thành đưc mt s mà nhóm có nhã ý biếu quý sơ  tng cng là 30 chiếc cho 3 cơ sXin nh sơ chuyn ti các cơ s giaó phn Vinh nhé. Đây là đa ch sơ có th ghé ly máy:

6. Th
ư ca Mái m Nht Hng, SG cám ơn ân nhân Kim Đào ngày 9/9/2017

Kính g
i cô Kim Đào,

S
ơ chúc cô ngày mt khe mnh. Qua anh Viet , sơ có nhn đưc 20 máy radio Gi Ca M đ nghe v M . Sơ đã chuyn đến nhũng nguoi vùng sâu , nhung nguoi nghèo kh. H rt là mng khi nhn đưc may , de ho duoc nghe biet ve Me. Thay mat nhung nguoi nhan may ,so het long cam on co . So chuc co nhieu suc khoe va niem vui cua Me
So chao cô.

Sr Anna Nguyen Th Hoa

7.
Th
ư ca cha Nguyn Hu Cưng, Đi Chng Vin Cn Thơ

Ngày 9/9/2017

Chi Kim Ha m
ến,

Chi
u qua 8/9 tôi mi phân phi xong cho các Dòng và quý Cha trong nhà hưu, mi nhà dòng nhn theo nhu cu trung bình t 16 - 18 máy,  cac cha già hưu có mt s không ly ,nhưng cho giáo dân,nên s dư tôi cũng phân cho giáo dân xét là cn và hu ích. Tôi cung đã email cho ch Kim Dao cám ơn ri

Tôi báo tin ch
an tâm. Chúc ch và gia đình luôn An Bình tronga Ân sng Chúa và Bàn tay che ch ca M Maria.

8. Th
ư cám ơn ca Sr. Hoàng, S Bo tr Khiếm Th Bng Sáng, SG

Ngày 9/9/2017:

Sr báo tin là đã g
i thư cám ơn Ông Bà Phm Thanh Liêm, CA, đã tng 20 radio GCM qua nhóm thc hin chương trình.

9. Th
ư cám ơn ca LM B Trên Dòng Đng Công (nay là Dòng M Chúa Cu Chuc)

Ngày
9/9/2017

Chào cô Kim Đào và Cô Kim Hà,

Tôi là linh m
c Ph. As M. Hoàng Thiên Triu, dòng M Chúa Cu Chuc (Đng Công), đang làm vic ti VN, xin chân thành cám ơn Cô đã rng lòng giúp anh em linh mc ca chúng tôi đang đi truyn giáo khp nơi trong nưc VN 80 máy nghe qua chương trình Radio-GCM, đ giúp cho bà con giáo dân nhng vùng xa xôi có điu kin hc hi Li Chúa, giáo lý ... Đây là điu mà nhng ngưi truyn giáo mơ ưc t lâu mà nay qua Cô đã thành hin thc.

Xin Chúa và M Maria tr công bi hu cho Cô.

Kính,
Lm Ph. As. M.Hoàng Thiên Tri
u CRM

10. Th
ư báo tin biếu máy radio đến LM Hoàng Minh Tun, DCCT, cng tác viên ca www.memaria.org

Ngày 7/9/2017

Kính chào cha,

Chúng con v
a cho ra mt Radio-GCM đ làm quà dâng kính 100 năm k nim M hin ra ti Fatima và đ làm quà biếu cho nhng ngưi già nua, bnh tt, khuyết tt, kém may mn ...vvv ưc mun đưc nghe Li Chúa. Nhóm Radio-GCM cũng mun biếu cha mt chiếc đ t lòng biết ơn ca chúng con ti s cng tác ca cha vi trang M trong nhng năm qua.

Xin cha cho con bi
ết đa ch đ có ngưi mang quà ti nơi cha đang cư ng hoc ti đa ch sau đ ly.

Ti
m Kính Tho Hin
1396 Lê đ
c Th
Ph
ưng 13, Qun Gò Vp, TP HCM
Đt bàn: (028) 3996-0255
Đt Di đ
ng: 0168-376-0676,  0979-774-626

L
y Chúa, chúng con xin Chúa chúc phúc cho quý ân nhân, các cng tác viên và nhóm thc hin Radio Gi ca M đưc luôn bình an va mnh kho.

Xin Chúa và M
luôn  tiếp tc chúc phúc cho chúng con đ mi ngưi đón nhn Li Chúa và tiếp tay giúp sc đ Li Chúa đưc rao truyn đến tn cùng trái đt. Amen.
 

Kim Hà ghi chép ngày 14/9/2017

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư 21: Thư Cám Ơn Của Linh Mục Antonio Nguyễn Văn Độ, Hà Nội (12/12/2017)
thư 7: Danh Sách Và Đối Tượng Xin Máy Radio, Mua Máy Và Tặng Máy Radio (14/8/2017) (12/6/2017)
Thư 6: Sau Đây Là Danh Sách Tài Trợ Máy Radio-gcm Mà Chúng Tôi Đã Nhận Được Để Chia Sẻ Với Quý Vị (cập Nhật 2/9/2017) (12/6/2017)
Thư 5: Thẻ Nhớ (micro-sd) Radio Giờ Của Mẹ(gcm) Để Nghe Lời Chúa Và Các Thông Điệp Của Đức Mẹ (12/5/2017)
Thư 2: Trang Mẹ Mong Được Sự Bảo Trợ Và Hỗ Trợ Để Làm Máy Radio Giờ Của Mẹ (cập Nhật Giá Mới) (12/4/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Thư 13: Xin Vui Lòng Ủng Hộ Tiền Cước Phí Gửi Radio-gcm Bên Usa. (12/7/2017)
 radio Giờ Của Mẹ Thực Hiện Máy Radio-gcm Để Dâng Kính Đức Mẹ Và Làm Quà Biếu (12/7/2017)
Tin/Bài khác
Thư 29: Thư Của Sr. Stella Kim Lê, Dòng Mtg Los Angeles (12/20/2017)
Thu 27: Loi Cam On Nhan Them 60 Radio Gio Cua Me,lm Tran Xuan Nhan, Nghe An (12/20/2017)
Thu 24: Thu Cam On Cua Sr. Kim Le, Dong Mtg Los Angeles, Calif (12/16/2017)
Thu 23: Nghi Thức "sai Đi" Mang Lời Chúa Tới Muôn Người Với Radio-gcm (12/15/2017)
Thu 22: Thu Cam On Nhan Radio Gcm Cua Lm Tran Xuan Nhan, Gp Vinh (12/13/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768