MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín radio-gcm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thư 2: Trang Mẹ Mong Được Sự Bảo Trợ Và Hỗ Trợ Để Làm Máy Radio Giờ Của Mẹ (cập Nhật Giá Mới)
Thứ Hai, Ngày 4 tháng 12-2017
2/9/2017

Kính thưa quý đc gi thính gi,

   Theo nhã ý yêu cu ca nhiu quý v ưc mun mt máy Radio đ nghe li nhng bài trong mc "Radio Gi Ca M" mun chia s vi nhng ngưi thân không nhng phương tin truyn thông hin đi. Do đó, trang M s thc hin mt máy nghe như lòng quý v mong ưc.

   Cha ông ta nói " thc mi vc đưc đo" điu cn thiết cho chúng tôi thc hin đưc vic này. Chính thế, chúng tôi mong đưc s bo tr h tr tài chánh ca quý v qua vic ng h mua máy vi giá $25 USD (gm c bưu phí bên Hoa Kỳ) hoc 350,000 VND (bên Vit Nam) mt chiếc cho chính mình, hoc như Quà Biếu đ tng cho nhng ngưi nghèo, già nua, bnh tt, thế hơn chúng ta nơi vùng sâu vùng xa bên quê nhà trên toàn thế gii. Vic này giúp mang Li Chúa các thông đip ca M Maria ti cho h nhân dip K Nim 100 Năm M hin ra ti Fatima. Đây mt phương thc truyn Li Chúa hu hiu hin nay.

   Qua vic bo tr h tr tài chánh này chính quý v cùng ni dài mt cánh tay vi chúng tôi truyn Li Chúa ti cho muôn dân qua phương tin truyn thông. Tt c nhng li nhun (nếu ) s đưc dùng đ tiếp tc sn xut máy đ thay mt quý v làm Quà Biếu cho nhng ngưi thiếu may mn hơn chúng ta.

   Máy s bao gm 4200 đon Audio v Thiên Chúa, Đc M, Các Thánh, Tu Đc, Các Bài Ging, Thánh Ca. S ln do trang mng MeMaria.org MeMaria.net thc hin. Vi k thut nén mi nht, quý v phi mt 1410 gi đ nghe hết mt lượt các Audio này máy kh năng cho quý v chn la bài nghe theo t Mc Lc cung cp vi máy. loi máy nh gn dùng pin xc, quý v th mang theo nghe trên xe, ngoài tri, khi làm bếp, làm vưn, hoc nghe chung vi gia đình.

   Rt mong đưc s cu nguyn, h tr, tài tr nhit thành ca quý v đ công vic này sm đưc thc hin, Li Chúa đưc mang ti cho nhiu ngưi.

 

Chân thành cám ơn,

 

Nhóm Thc Hin (Memaria.org, MeMaria.net, KinhMungMaria.com)

 

Ngân phiếu bo tr h tr xin gi v:

Vit Bùi hoc Radio Gi Ca M

385 Lassenpark Cir.

San Jose, Ca 95136

Liên lc Web-Master: vietbui@yahoo.com

 

1) Xin vui lòng cho đa ch người nhn bên USA đ chúng tôi gi máy

2) Bên Vit Nam đa ch đ mua ng h máy :

Tim Kính Tho Hin
1396 đc Th
Phưng 13, Qun Vp, TP HCM
Đt bàn: (028) 3996-0255

Đt Di đng: 0168-376-0676,  0979-774-626

3) Các nước khác s thông báo giá c phí bưu đin sau.

 

Hình Logo cho hộp máy "Radio Giờ Của Mẹ"

Hình máy "Radio Giờ Của Mẹ"Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
 radio Giờ Của Mẹ Thực Hiện Máy Radio-gcm Để Dâng Kính Đức Mẹ Và Làm Quà Biếu (12/7/2017)
thư 7: Danh Sách Và Đối Tượng Xin Máy Radio, Mua Máy Và Tặng Máy Radio (14/8/2017) (12/6/2017)
Thư 6: Sau Đây Là Danh Sách Tài Trợ Máy Radio-gcm Mà Chúng Tôi Đã Nhận Được Để Chia Sẻ Với Quý Vị (cập Nhật 2/9/2017) (12/6/2017)
Thư 5: Thẻ Nhớ (micro-sd) Radio Giờ Của Mẹ(gcm) Để Nghe Lời Chúa Và Các Thông Điệp Của Đức Mẹ (12/5/2017)
Thư 4: Tâm Tình Đọc Giả Về Việc Xin Giúp Đỡ Làm Máy "radio Giờ Của Mẹ" Để Truyền Bá "lời Chúa" (12/5/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Thư 3: Xin Danh Sách Những Giáo Xứ Và Dòng Tu Cần Máy Radio Giờ Của Mẹ (12/5/2017)
Tin/Bài khác
Thư 29: Thư Của Sr. Stella Kim Lê, Dòng Mtg Los Angeles (12/20/2017)
Thu 27: Loi Cam On Nhan Them 60 Radio Gio Cua Me,lm Tran Xuan Nhan, Nghe An (12/20/2017)
Thu 24: Thu Cam On Cua Sr. Kim Le, Dong Mtg Los Angeles, Calif (12/16/2017)
Thu 23: Nghi Thức "sai Đi" Mang Lời Chúa Tới Muôn Người Với Radio-gcm (12/15/2017)
Thu 22: Thu Cam On Nhan Radio Gcm Cua Lm Tran Xuan Nhan, Gp Vinh (12/13/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768