MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc 195 (ngoại Lệ)
Thứ Ba, Ngày 23 tháng 6-2020
HẠT CHÂU NGỌC 195 (ngoại lệ)

 

 

Cùng với các anh chị em tín hữu Nhà thờ Huyện Sĩ

 ngày 25-6-2020

Mừng 39 năm Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du

                              

Chúc Mừng.

Ace tụ họp nơi đây là những con cái trung kiên tôn kính Đức Mẹ Mễ Du, cách riêng ace vừa làm tuần cửu nhật để dọn lòng mừng và tạ ơn Mẹ đã đến với chúng ta 39 năm ròng rã…

Nói ace trung kiên là vì thấy:

-mặc dầu thời tiết mưa nắng thất thường;

-mặc dầu bao khó nhọc vất vả vì công ăn việc làm, càng khó khăn hơn sau nạn đại dịch virus Corona…;

- mặc dầu gặp biết bao lời phỉ bác, chê bai chung quanh…

Thế mà ace vẫn trung kiên với việc cầu nguyện và tôn kính Đức Mẹ Mễ Du hàng tuần tại Nhà thờ này. Đây là điều phải chúc mừng và khen anh chị em.

Tuy vậy, có lẽ ace vẫn cảm thấy như mình lạc lõng, cô độc… ; hay đôi khi còn đâm nghi hoặc có lẽ mình đã đi lạc đường… Tại sao mãi không thấy Giáo Hội lên tiếng công nhận?

ĐÁP : - Nên nhớ Giáo Hội chưa công nhận, chứ không phải không công nhận. Chưa công nhận, là vì có nhiều lý do mà khuôn khổ bài này không cho phép nói ra dài dòng.

- Dầu vậy, chúng ta vẫn có thể nói Giáo hội đã gián tiếp công nhận.

Nói được như thế vì chúng ta để ý nhìn vào những hành động rất khác lạ của Giáo Hội, sẽ thấy Giáo hội tỏ ra rất quan tâm đến Mễ Du, chẳng khác gì một sự ngấm ngầm công nhận mà không cần nói ra. Đây mời ace chỉ xem một sự kiện này thôi: ĐGHoàng Phanxicô mới đây cho phép “hành hương chính thức” đến Mễ Du!

Ace có hiểu “hành hương chính thức” có nghĩa quan trọng đến thế nào không? Từ trước đến nay, các giáo dân nào tin Đức Mẹ đã hiện ra tại Mễ Du, thì có thể tập họp nhau đi hành hương theo cách riêng tư. Các linh mục, giám mục không được đứng ra tổ chức, chỉ được mời tháp tùng để giúp những việc mục vụ, chẳng hạn như giải tội, làm phép chuỗi và ảnh tượng v.v…Vì các ngài là đại diện của Hội Thánh, nếu các ngài đứng tổ chức hành hương, gọi là “Hành hương chính thức”, thì chẳng khác nào các ngài thay mặt Hội Thánh đương nhiên công nhận Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du. Đang khi Giáo Hội lại chưa chính thức công nhận.

Thế mà nay Đức Giáo Hoàng Phanxicô lại cho phép các ngài đứng ra tổ chức việc hành hương ấy. Vậy nếu các ngài tổ chức đi hành hương, là vì các ngài đã tin Đức Mẹ hiện ra ở đó, chứ nếu Đức Mẹ không hiện ra thì đến hành hương một cái nơi trống không làm gì!!

Nói với ace điều ấy để làm gì? Cốt để ace vui mừng, phấn khởi vì thấy có những dấu hiệu cho thấy Giáo Hội ngấm ngầm công nhận Mễ Du, tuy chưa chính thức công bố. Vì thế chúng ta yên lòng tôn kính Đức Mẹ Mễ Du, đến đọc kinh cầu nguyện với Mẹ, nghe và thực hành những sứ điệp Mẹ ban v.v… mà không còn sợ đi lạc đường, hay tôn sùng những điều vu vơ, giả dối.

***

Thái độ chúng ta

            Giáo hội tôn trọng Mễ Du như thế, còn phần ace đã hiểu biết tầm quan trọng của Mễ Du chưa ?

            Chúng ta đừng bắt chước thái độ của những người, khi nghe nói Đức Mẹ hiện ra ở đâu, liền đến đó chỉ để xin ơn. Đã đành đó là điều chính đáng. Nhưng chẳng lẽ Đức Mẹ đến Mễ Du chỉ để ban các ơn lặt vặt mà thôi sao ? Nếu vậy, sao Mẹ phải đến lâu dài như thế, bằng chứng là hôm nay chúng ta đang họp mừng 39 năm Mẹ hiện ra, mà còn chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Chắc chắn phải có một lý do hết sức quan trọng mới khiến cho Thiên Chúa gửi Mẹ đến lâu dài như vậy.

Lý do đó là gia đình, xã hội và thế giới ngày nay mắc bệnh trầm trọng lắm. Xưa Thiên Chúa đã sai Ngôi Hai là Con Một xuống thế chịu chết đền tội nhân loại. Rồi Thiên Chúa đã sai Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần xuống canh tân đổi mới. Nhưng nhân loại vẫn cứng lòng từ chối không chịu hoán cải để đổi mới cuộc sống. Thiên Chúa hết không còn ngôi nào để sai. Thiên Chúa không sai các Thiên Thần, vì các Thiên thần không đủ khả năng thi hành việc trọng đại này. Chỉ còn có Đức Mẹ là người cuối cùng Thiên Chúa có thể sai xuống cứu nhân loại. Sau lần này không còn ai, vì thế Mẹ mới nói : Việc Mẹ đến trần gian đây là lần cuối cùng. Ace đã thấy việc Đức Mẹ đến trần gian lần này là việc vô cùng hệ trọng cho tương lai của thế giới chưa?

Có lẽ ace nghĩ rằng Mẹ nói Mẹ đến để cứu thế giới thì nghe việc đó có vẻ xa xôi, không liên can gì tới mình. Không, thế giới đó gồm có chúng ta, con cháu chúng ta nữa đấy. Vậy ace không thể dửng dưng, phải góp sức. Hơn nữa, giúp cho tương lai thế giới được tốt đẹp hơn, là góp sức giúp cho chính tương lai của con cháu chúng ta đó!

thấy loài người đa số càng ngày càng từ khước ơn Cứu chuộc, gạt bỏ Thiên Chúa, lao vào đời sống tội lỗi càng ngày càng nhiều hơn, cho nên Thiên Chúa phải sai Mẹ đến trần gian, và triển khai một kế hoạch: đó là giúp thế giới quay trở về với Thiên Chúa, nhờ đón nhận và thi hành Sứ Điệp của Mẹ.

Mà Kế hoạch của Mẹ chỉ thành tựu nếu có chúng ta cộng tác. Chính Mẹ đã nói nhiều lần rằng : “Mẹ không thể cứu thế giới nếu không có các con”... “Mẹ cần các con cộng tác”.

Vì sao Mẹ cần ta cộng tác? Đức Giêsu là Thiên Chúa, một mình Ngài đủ sức cứu chuộc cả thế gian mà có thể không cần ai cộng tác. Còn Đức Mẹ không là Thiên Chúa, nên trước một nhiệm vụ vô cùng lớn lao trọng đại Chúa Cha ủy thác cho Mẹ, Mẹ phải mời gọi ta cộng tác.

Nghe vậy, ace sẽ tự hỏi: Thế thì tôi phải làm gì? Hay có thể làm được gì? Đây xin gợi ra vài việc:

Trước nhất, mỗi người chúng ta lắng nghe Lời Mẹ, thật lòng sống các Sứ Điệp với tình con thảo, rũ bỏ tội lỗi và tính mê nết xấu, quay trở về với Chúa, gắng trở nên thánh thiện…Như thế, chiến lợi phẩm đầu tiên Mẹ cứu được là chính bản thân mỗi người chúng ta !

Thứ hai, sau khi nghe và thi hành sứ điệp của Mẹ mà trở về với Chúa, sống với Chúa, mỗi người chúng ta sẽ phải thành chứng nhân của Mẹ, sẽ truyền bá các Sứ Điệp của Mẹ. Đã nhiều lần xảy ra việc này: chỉ cần một hay hai sứ điệp của Mẹ đến tay người ta, là đã có thể làm cho họ được ơn nhận biết Chúa, giúp họ tin rằng có Sự Sống Đời Đời, thế là Mẹ có cơ may cứu được những người ấy nữa.

Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải sống Sứ Điệp trước đã. Phải thực hành lời Mẹ dạy: sống yêu thương, bình an trong gia đình mình trước tiên, nếu gia đình mình lủng củng, bất hòa, ghen ghét sắp đến chỗ ly dị đổ vỡ thì làm sao làm chứng cho người khác được? Rồi trong các cộng đoàn hay đoàn thể, nếu cứ chia rẽ, bất hòa, ích kỷ, kéo bè kết đảng, không lo ích lợi chung, không bác ái, không yêu thương, không trợ giúp nhau… thì làm sao làm gương mẫu cho mọi người ?

Nói tóm lại, người làm tông đồ cho Đức Mẹ phải là người sống Sứ Điệp trước hết. Mỗi người chúng ta hãy là mỗi chiến sĩ của Mẹ. Hãy Truyền bá các Sứ Điệp của Đức Mẹ Mễ Du cho những người chúng ta gặp chung quanh mình.

 

èChúng ta hãy cùng hát lên bài ‘Tận Hiến Cho Mẹ’, hứa sẽ làm chiến sĩ nhiệt thành của Mẹ.

(“Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền…”)

 

                                    Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hạt Châu Ngọc (200) (11/30/2020)
Hạt Châu Ngọc (199) (10/31/2020)
Hạt Châu Ngọc (198) (9/30/2020)
hạt Châu Ngoc 197 (8/28/2020)
Hạt Châu Ngọc (196) (7/25/2020)
Tin/Bài khác
Hạt Châu Ngọc (194) (5/24/2020)
Hạt Châu Ngọc (193) (3/23/2020)
Hạt Châu Ngọc (192) (2/24/2020)
Hạt Châu Ngọc 191 --- Chúc Mừng Năm Mới Tràn Đầy Thánh Ân Và Bình An ~~~~~~~~~~~~~~ Canh Tý, 2020 (1/22/2020)
Hạt Châu Ngọc (190) (1/22/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768