MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (190)
Thứ Tư, Ngày 22 tháng 1-2020
Hạt  Châu  Ngọc (190)

 

Sứ Điệp Đức Mẹ Mễ Du  

25-8-1990 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ muốn mời gọi các con hãy nghiêm chỉnh thi hành các Sứ Điệp mà Mẹ ban cho các con. Các con bé nhỏ, các con biết là Mẹ ở với các con và Mẹ mong ước hướng dẫn các con đường lên Thiên Đàng, đó là nơi tốt đẹp cho những ai nhận ra được trong cầu nguyện. Vì thế, các con bé nhỏ, đừng quên rằng các Sứ Điệp Mẹ đang ban cho các con phải được thực hành trong cuộc sống hàng ngày để các con có thể nói rằng:"Đó, tôi đã đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ và tôi đã cố gắng sống các Sứ Điệp ấy." Các con yêu dấu, Mẹ phù hộ các con trước Thánh Nhan Cha Trên Trời bằng lời cầu nguyện của riêng Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

 

Nguyn Chúa Giêsu Hài Nhi, Vua Bình An che ch anh ch em vi tm áo choàng ca Ngài!

 

             

 

 

 

 

                        20-12-2019

 

25-12-1990 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện cách đặc biệt cho bình an. Các con yêu dấu, không có bình an, các con không thể cảm nghiệm được việc Giáng Sinh của Chúa Giêsu Hài Nhi, cho dù ngày hôm nay hay trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế, hãy cầu nguyện với Vua Bình An, để Người có thể che chở các con với tấm áo choàng của Người, và để Người giúp các con có thể thấu hiểu được sự cao cả và quan trọng của bình an trong tâm hồn các con. Nhờ đó, các con có thể lan truyền bình an từ trái tim các con ra toàn thế giới. Mẹ ở với các con và Mẹ chuyển cầu cho các con trước Thánh Nhan Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện, vì Satan XE "Satan"  muốn phá hủy những kế hoạch hòa bình của Mẹ. Hãy hòa giải với nhau, và bằng cuộc sống, các con hãy giúp cho hòa bình ngự trị trên toàn trái đất. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

MỜI CÁC BẠN SUY NIỆM 

          Trong sứ điệp thứ nhất, Đức Mẹ yêu cầu con cái thi hành các sứ điệp Mẹ ban. Mẹ nói: Hôm nay Mẹ muốn mời gọi các con hãy nghiêm chỉnh thi hành các Sứ Điệp mà Mẹ ban cho các con.” Nếu tính về thời gian thì từ khi khởi sự ban các sứ điệp – những sứ điệp hàng tuần   năm 1984 đến sứ điệp này là năm 1990, tính ra là 6 năm, thì không biết Mẹ thấy con cái Mẹ đón nhận và thi hành các sứ điệp Mẹ ban thế nào mà hôm nay Mẹ phải nói: Mẹ mời  gọi các con nghiêm chỉnh thi hành các sứ điệp Mẹ ban?

Câu trả lời đã rõ, tức là bấy lâu nay xem ra chúng ta chưa thi hành nghiêm chỉnh các sứ điệp của Mẹ. Nếu đã thi hành nghiêm chỉnh rồi sao Mẹ còn phải yêu cầu? Và nếu tính cả đến năm nay nữa là 2019 thì lời kêu gọi thi hành nghiêm chỉnh kia có lẽ còn vang lên khẩn thiết hơn nữa!

          Thi hành nghiêm chỉnh là thế nào? Để cho chúng ta hiểu điều đó, Mẹ bảo: “Các con bé nhỏ, đừng quên rằng các Sứ Điệp Mẹ đang ban cho các con phải được thực hành trong cuộc sống hàng ngày, để các con có thể nói rằng:"Đó, tôi đã đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ và tôi đã cố gắng sống các Sứ Điệp ấy". Thi hành nghiêm chỉnh các sứ điệp của Mẹ là như thế đó. Nếu các bạn chưa rõ, hay chưa thấm, mời đọc lại lời Mẹ một lần nữa.

          Nhưng tại sao phải thi hành sứ điệp của Mẹ? Chẳng phải chúng ta đã có Kinh Thánh Lời Chúa, cách riêng các sách Tin Mừng rồi sao? Những cái đó chưa đủ giúp chúng ta sống đạo sao? Còn cần chi đến các sứ điệp của Đức Mẹ?

Mẹ nhẹ nhàng đáp lời: Mẹ kêu mời thi hành sứ điệp là vì “Mẹ mong ước hướng dẫn các con đường lên Thiên Đàng, đó là nơi (tuyệt vời) tốt đẹp...” Ô! Mẹ! Tạ ơn Mẹ!

  Đã hẳn Kinh Thánh Lời Chúa là căn bản và đầy đủ, nhưng đó là lời của Chúa, còn sứ điệp của Đức Mẹ là lời của một bà mẹ, cụ thể, tỉ mỉ đem lời Chúa giải nghĩa cho con cái, hay nói khác đi, đem những lời giáo huấn của Chúa Giêsu hiện đại hóa, giải thích và ứng dụng tỉ mỉ và cụ thể vào cuộc sống của chúng ta thời nay.

Sứ điệp thứ hai hôm nay, may mắn lại rất thích hợp với Đại lễ Giáng sinh chúng ta đang chuẩn bị đón mừng. Nhưng có lẽ ta đã không biết chuẩn bị cho đúng, có khi ta đã để tâm hồn xao lãng nhiều vào những chuyện vật chất, nên Đức Mẹ mới bảo: Mẹ mời gọi các con cầu nguyện cách đặc biệt cho bình an (tâm hồn). Các con yêu dấu, không có bình an (ấy), các con không thể cảm nghiệm được việc Giáng Sinh của Chúa Giêsu Hài Nhi…”

          Tại sao không có bình an lại “Không thể cảm nghiệm được việc Giáng Sinh của Chúa Giêsu Hài Nhi? Vì ta sẽ chỉ mừng lễ như người ta ngoài đời mừng một lễ hội, tưng bừng náo nhiệt…, xong rồi thôi, chẳng để lại một dư âm tốt lành nào trong tâm hồn và trong cuộc đời; lòng ta vẫn trống rỗng, nguội lạnh, cuộc sống của ta vẫn chẳng có gì thay đổi, các tính hư nết xấu vẫn tiếp tục thống trị… và hủy hoại ta…Ngôi Hai Thiên Chúa hy sinh trút bỏ hết vinh quang, hạnh phúc trên trời, giáng sinh xuống thế làm người: đó là một hy sinh to tát như trời bể…, để đem lại bình an cho tâm hồn ta, thế mà mà ta chẳng cảm thấy gì…, vẫn cứng như đá, vẫn lạnh như đồng…!

          Vì thế, Mẹ bảo: Hãy cầu nguyện với Vua Bình An, để Người…. giúp các con có thể thấu hiểu được sự cao cả và quan trọng của bình an trong tâm hồn các con.” Nếu làm theo mà được ơn ấy rồi, Đức Mẹ vui mừng đặt một niềm hi vọng rất lớn nơi chúng ta: “Các con có thể lan truyền bình an từ trái tim các con ra toàn thế giới.” Chưa đủ, Mẹ còn muốn: “Bằng cuộc sống, các con hãy giúp cho hòa bình ngự trị trên toàn trái đất.”

Các bạn thấy chưa, Đức Mẹ coi trọng chúng ta biết chừng nào, đang khi biết bao nhiêu nhà cầm quyền thế giới, những ông Tổng thống, Thủ tướng loay hoay mà chẳng giúp được gì mấy cho nền hòa bình thế giới, - chưa kể có ông còn luôn gây bất hòa chia rẽ, gây bất an hoảng sợ, gây khủng bố, chiến tranh - còn chúng ta chẳng là cái thá gì thì Đức Mẹ lại bảo: lan truyền bình an từ trái tim các con  -  giúp cho hòa bình ngự trị trên toàn trái đất!

Nhưng nếu ta không có bình an trong trái tim, làm sao lan truyền bình an ra toàn thế giới? Không có làm sao cho? Bởi vậy, một khi ý thức về vai trò quan trọng của mình rồi, mong các bạn sẽ không còn ơ hờ với các sứ điệp của Mẹ, trái lại sẽ cố gắng thi hành các lời Mẹ dạy bảo, để ứng đáp với lòng tín nhiệm của Mẹ đặt nơi chúng ta.

CẦU NGUYỆN

Lạy Đức Mẹ Mễ Du, Nữ Vương Hòa bình,/ chắc  Mẹ buồn vì chúng con chưa thi hành các lời Mẹ dạy,/ nên vẫn chưa có hòa bình trong tâm hồn, trong gia đình, trên thế giới./ Xin tạ lỗi với Mẹ./ Xin Mẹ giúp chúng con hiểu bài học của sứ điệp hôm nay.

Vậy việc THỰC HÀNH : Đọc lại lời Mẹ dạy.

                       Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hạt Châu Ngọc (227) (1/31/2023)
Hạt Châu Ngọc (226) (12/28/2022)
Hạt Châu Ngọc (225) (11/30/2022)
Hạt Châu Ngọc (193) (3/23/2020)
Hạt Châu Ngọc (192) (2/24/2020)
Tin/Bài cùng ngày
Hạt Châu Ngọc 191 --- Chúc Mừng Năm Mới Tràn Đầy Thánh Ân Và Bình An ~~~~~~~~~~~~~~ Canh Tý, 2020 (1/22/2020)
Tin/Bài khác
Hạt Châu Ngọc (189) (11/21/2019)
Hạt Châu Ngọc (188) (10/31/2019)
Hạt Châu Ngọc (187) (10/31/2019)
Hạt Châu Ngọc (186) (8/25/2019)
Các Vị Lãnh Đạo Tòa Thánh Hành Hương Mễ Du (8/8/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768