MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: lòng thương xót chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Hứa Của Chúa Qua Bức Ảnh Lòng Chúa Thương Xót
Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 4-2020
Lời hứa của Chúa qua bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót

Đoạn 47: “Họa bức ánh này với cách thức như con nhìn thấy, với chữ ký: Lạy Chúa Giêsu, Con Tín Thác vào Chúa. Ta muốn bức ảnh này được sùng kính, trước tiên nơi nhà nguyện của con, và trên khắp thế giới.

Đoạn 48: "Ta hứa rằng linh hồn nào sung kính bức ảnh này sẽ không hư mất. Ta cũng hứa rằng bức ảnh này sẽ chiến thắng kẻ thù của nó ngay khi còn ở trên trái đất, cách riêng vào giờ lâm tử. Chính Ta sẽ bảo vệ nó như vinh quang của chính Ta.”

Đoạn 154: “Hãy biết rằng nếu con lơ là về sự quan trọng của việc họa bức ảnh này và toàn bộ công việc của lòng thương xót, con sẽ phải trả lời vì vô số linh hồn (hư mất) trong ngày phán xét.”

Đoạn 313: “Sự tuyệt vời của bức ảnh này không phải là vẻ đẹp của màu sắc, hay nét cọ nhưng là ơn sủng của Ta.”

Đoạn 326: “Ánh nhìn từ bức ảnh này giống như ánh nhìn của Ta trên thánh giá.”

Đoạn 327: “Ta ban cho người ta như một ông máng từ đó họ tiếp tục đến để lãnh nhận ơn sủng từ suối nguồn lòng thương xót. Ống máng là bức ảnh với chữ ký “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.”

Đoạn 570: “Qua bức ảnh này Ta sẽ ban nhiều ơn cho các linh hồn; vậy, hãy cho mỗi linh hồn đều có bức ảnh này.”

Đoạn 1379: “Nhiều linh hồn đã được lôi kéo đến với tình yêu Ta qua bức ảnh này. Lòng thương xót của Ta hoạt động trong các linh hồn qua tac phẩm này.”

IN ENGLISH:

Paragraph 47: "Paint an image according to the pattern you see, with the signature: Jesus, I trust in You. I desire that this image be venerated, first in your chapel, and then throughout the world."

Paragraph 48: "I promise that the soul that will venerate this image will not perish. I also promise victory over its enemies already here on earth, especially at the hour of death. I Myself will defend it as My own glory."

Paragraph 154: "Know that if you neglect the matter of the painting of the image and the whole work of mercy, you will have to answer for a multitude of souls on the day of judgment."

Paragraph 313: "Not in the beauty of the color, nor of the brush lies the greatness of this image, but in My grace."

Paragraph 326: "My gaze from this image is like My gaze from the cross."

Paragraph 327: "I am offering people a vessel with which they are to keep coming for graces to the fountain of mercy. That vessel is this image with the signature: 'Jesus, I trust in You.'"

Paragraph 570: "By means of this Image I shall be granting many graces to souls; so, let every soul have access to it."

Paragraph 1379: “Already there are many souls who have been drawn to My love by this image. My mercy acts in souls through this work." -Sưu tầm, 18/4/2020

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lòng Thương Xót Chúa Vô Biên (9/7/2020)
Tin/Bài khác
Đừng Vô Cảm (10/1/2019)
Hiệp Sống Tin Mừng - Quan Tâm Phục Vụ Những Người Bất Hạnh (10/1/2019)
Mặc Khải Cuộc Chiến Tâm Linh (4/30/2019)
Hiệp Sống Tin Mừng: Chúa Nhật 2 Phục Sinh Abc – Kính Lòng Chúa Thương Xót (4/25/2019)
Lòng Thương Xót Chúa Tồn Tại Đến Muôn Đời -- Suy Niệm Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót (4/25/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768