MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: lòng thương xót chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Kinh Cầu Lòng Thương Xót Chúa
Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 1-2018
KINH CẦU LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

(TRÍCH TỪ NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TRONG LINH HỒN TÔI CỦA THÁNH MARIA FAUSTINA) NK 949 và NK 950

PNK 949:

1. Lòng Thương Xót Chúa, tuôn trào từ Cung Lòng Đức Chúa Cha, con tín thác nơi Chúa.

2. Lòng Thương Xót Chúa là ưu phẩm cao cả nhất của Chúa, con tín thác nơi Chúa.

3. Lòng Thương Xót Chúa là mầu nhiệm khôn thấu, con tín thác nơi Chúa.

4. Lòng Thương Xót Chúa phát nguồn từ Mầu Nhiệm Ba Ngôi Cực Thánh, con tín thác nơi Chúa.

5. Lòng Thương Xót Chúa, trí năng nhân loai và thiên thần không thể dò được, con tín thác nơi Chúa.

6. Lòng Thương Xót Chúa là nơi phát nguyên mọi sự sống và phúc l ành, con tín thác nơi Chúa.

7. Lòng Thương Xót Chúa cao cả hơn các tầng trời, con tín thác nơi Chúa.

8. Lòng Thương Xót Chúa là nguồn mạch các phép lạ và kỳ công, con tín thác nơi Chúa.

9. Lòng Thương Xót Chúa ôm ấp toàn thể vũ trụ, con tín thác nơi Chúa.

10. Lòng Thương Xót Chúa xuống với trần gian trong Ngôi Lời Nhập Thể, con tín thác nơi Chúa.

11. Lòng Thương Xót Chúa tuôn trào từ thương tích rộng mở của Trái Tim Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

12. Lòng Thương Xót Chúa chất chứa trong Thánh Tâm Chúa Gi êsu cho chúng con, và cách riêng cho kẻ có tội, con tín thác nơi Chúa.

13. Lòng Thương Xót Chúa khôn dò trong việc thiết lập phép Thánh Thể, con tín thác nơi Chúa.

14. Lòng Thương Xót Chúa trong việc thành lập Hội Thánh, con tín thác nơi Chúa.

15. Lòng Thương Xót Chúa trong phép Thánh Tẩy, con tín thác nơi Chúa.

16. Lòng Thương Xót Chúa trong việc Thánh Hoá chúng con, con tín thác nơi Chúa.

17. Lòng Thương Xót Chúa đồng hành với chúng con trong suốt cuộc sống, con tín thác nơi Chúa.

18. Lòng Thương Xót Chúa ấp ủ chúng con, nhất là trong giờ lâm tử, con tín thác nơi Chúa.

19. Lòng Thương Xót Chúa ban sự sống bất diệt cho chúng con, con tín thác nơi Chúa.

20. Lòng Thương Xót Chúa đồng hành với chúng con trong suốt cuộc đời, con tín thác nơi Chúa.

21. Lòng Thương Xót Chúa gìn giữ chúng con khỏi lửa hoả ngục, con tín thác nơi Chúa.

22. Lòng Thương Xót Chúa hoán cải các tội nhân cứng lòng, con tín thác nơi Chúa.

23. Lòng Thương Xót Chúa lám các thiên thần sửng sốt và các thánh ngỡ ngàng, con tín thác nơi Chúa.

24. Lòng Thương Xót Chúa khon dò trong mọi mầu nhiệm Thiên Chúa, con tín thác nơi Chúa.

25. Lòng Thương Xót Chúa nâng đỡ chúng con khỏi mọi bất hạnh, con tín thác nơi Chúa.

26. Lòng Thương Xót Chúa là nguồn mạch hạnh phúc và hoan lạc của chúng con, con tín thác nơi Chúa.

27. Lòng Thương Xót Chúa gọi chúng con từ hư vô ra hiện hữu, con tín thác nơi Chúa.

28. Lòng Thương Xót Chúa bao trùm mọi công trình do bàn tay Người, con tín thác nơi Chúa.

29. Lòng Thương Xót Chúa là Triều Thiên mọi việc Chúa làm, con tín thác nơi Chúa.

30. Lòng Thương Xót Chúa là nơi chúng con hết thảy được ngụp lặn trong đó, con tín thác nơi Chúa.

31. Lòng Thương Xót Chúa là sự nâng đỡ ngọt ngào cho những tâm hồn đau thương sầu đắng, con tín thác nơi Chúa.

32. Lòng Thương Xót Chúa là nguồn hy vọng độc nhất cho những tâm hồn thất vọng, con tín thác nơi Chúa.

33. Lòng Thương Xót Chúa là chốn nghỉ ngơi cho các tâm hồn và là bình an giữa nơi khiếp hãi, con tín thác nơi Chúa.

34. Lòng Thương Xót Chúa là hoan lạc và ngất ngây của những linh hồn lành thánh, con tín thác nơi Chúa.

35. Lòng Thương Xót Chúa gợi niềm cậy trông khi thất vọng, con tín thác nơi Chúa.

NK 950: Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu, trong Chúa có Lòng Thương Xót vô hạn và kho tàng nhân hậu vô biên, xin hãy nhân từ nhìn đến và gia tăng Lòng Thương Xót Chúa nơi chúng con, đẻ giữa những lúc gian nan, chúng con không thất vọng và ngã lòng nhưng trọn niềm tin tưởng và suy phục thánh ý Chúa vốn là Toàn Yêu và Toàn Thương.

Kim Hà ngày 19/1/2018

IN ENGLISH

Divine Mercy, gushing forth from the bosom of the Father, I trust in You

Divine Mercy, greatest attribute of God, I trust in You

Divine Mercy, incomprehensible mystery, I trust in You

Divine Mercy, fountain gushing forth from the mystery of the Most Blessed Trinity, I trust in You

Divine Mercy, unfathomed by any intellect, human or angelic, I trust in You

Divine Mercy, from which wells forth all life and happiness, I trust in You

Divine Mercy, better than the heavens, I trust in You

Divine Mercy, source of miracles and wonders, I trust in You

Divine Mercy, encompassing the whole universe, I trust in You

Divine Mercy, descending to earth in the Person of the Incarnate Word, I trust in You

Divine Mercy, which flowed out from the open wound of the Heart of Jesus, I trust in You

Divine Mercy, enclosed in the Heart of Jesus for us, and especially for sinners, I trust in You

Divine Mercy, unfathomed in the institution of the Sacred Host, I trust in You

Divine Mercy, in the founding of the Holy Church, I trust in You

Divine Mercy, in the Sacrament of Holy Baptism, I trust in You

Divine Mercy, in our justification through Jesus Christ, I trust in You

Divine Mercy, accompanying us through our whole life, I trust in You

Divine Mercy, embracing us especially at the hour of death, I trust in You

Divine Mercy, endowing us with immortal life, I trust in You

Divine Mercy, accompanying us every moment of our life, I trust in You

Divine Mercy, shielding us from the fire of hell, I trust in You

Divine Mercy, in the conversion of hardened sinners, I trust in You

Divine Mercy, astonishment for Angels, incomprehensible to Saints, I trust in You

Divine Mercy, unfathomed in all the mysteries of God, I trust in YoupDivine Mercy, lifting us out of every misery, I trust in You

Divine Mercy, source of our happiness and joy, I trust in You

Divine Mercy, in calling us forth from nothingness to existence, I trust in You

Divine Mercy, embracing all the works of His hands, I trust in You

Divine Mercy, crown of all God?s handiwork, I trust in You

Divine Mercy, in which we are all immersed, I trust in You

Divine Mercy, sweet relief for anguished hearts, I trust in You

Divine Mercy, only hope of despairing souls, I trust in You

Divine Mercy, repose of hearts, peace amidst fear, I trust in You

Divine Mercy, delight and ecstasy of holy souls, I trust in You

Divine Mercy, inspiring hope against all hope, I trust in You

Prayer:

Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase Your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to Your holy will, which is Love and Mercy itself.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lòng Thương Xót Chúa Tồn Tại Đến Muôn Đời -- Suy Niệm Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót (4/25/2019)
Dâng Hoa Ngày Đại Hội Lctx 18, Long Beach, California (4/14/2018)
Đại Hội Suy Tôn Lctx 18 April 8, 2018. The Walter Pyramid Of State University, California. (4/13/2018)
Thánh Lễ Trọng Thể Kính Lòng Chúa Thương Xót. Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, Giám Mục Gp Kamloops, Canada: Chủ Tế Và Giảng Thuyết 4/2018 (4/13/2018)
Hình Ảnh Đc Phương Và Quý Cha Trong Kỳ Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa 4/2018 (4/12/2018)
Tin/Bài khác
 Đức Cha Phêrô Giảng Lễ Mở Cửa Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót (5/1/2019)
Cn 3984: Cầu Khấn Lòng Chúa Thương Xót (1/14/2018)
 Kính Lòng Thương Xót Chúa - Bài Giảng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm (4/25/2017)
Đừng Bao Giờ Mất Niềm Tin Vào Lòng Chúa Thương Xót (4/22/2017)
Mầu Nhiệm Thương Xót (chúa Nhật Ii Phục Sinh – Kính Lòng Chúa Thương Xót, Năm A) (4/21/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768