MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lạy Mẹ Là Ngôi Sao Sáng
Chủ Nhật, Ngày 8 tháng 9-2019

Ly M Là Ngôi Sao Sáng

VietCatholic News (06 Dec 2009 15:35)

Ly M Là Ngôi Sao Sáng

Đôi khi trong thanh v
ng chúng ta nghe lòng mình rn lên bài hát tht du dương v M Maria: “Ly M là ngôi sao sáng, soi li cho con lúc vưt bin thế gian”. Li văn đã nhân cách hoá M như mt ngôi sao sáng soi gia cuc đi ta như bin đêm đy rn rùng, him nguy. Nhưng dù cuc đi có bao trùm mt bóng đêm dy đc, gia bu tri vn còn đó đôi bàn tay t mu ca M đang rng tay ban phát ơn lành, và sn lòng nâng đ nhng ngưi con thân yêu đang phi vt ln vi phong ba bão t cuc đi.

Ánh sao sáng là M
gia tri đêm đưc cha ông ta gi là sao Bc Đu. Sao Bc Đu đnh hưng cho ngư dân biết đưng đến bến bình yên. Sao Bc Đu còn là đim báo v thi gian như dân gian có câu: “ Bc thn đã mc xê xê, ch em thc dy lo ngh đi buôn". Bên cnh đó, ngôi sao đi vi ngưi phương đông còn mang mt ý nghĩa là đnh mnh ca mt con ngưi. Ngưi ta cho rng mi ngưi sinh ra trên cuc đi này đu mang cung mnh ca mt vì sao. Cuc sng thăng trm cũng theo đim ca mi vì sao. Có nhng vì sao sáng, có nhng vì sao m và có nhng vì sao ti và đã tt, nó cũng ging như cuc đi ca con ngưi, có ngưi sng vinh hin như chòm sao sáng, có nhng cuc đi bình thưng như nhng ngôi sao m nht, và bun hơn có nhng cuc đi lm lũi như vì sao đã tt và như vì sao chết. Cuc đi càng thanh thoát, càng đy phúc thì ngôi sao chiếu mnh càng sáng. Ngôi sao sáng trên hết vì sao trên vòm tri là chòm sao Bc Đu, thế nên ngưi ta gi M là ngôi sao Bc Đu là ánh sao sáng nht trong muôn loài th to đưc Chúa dng nên.

Tin mng hôm nay tưng thut li cuc gp g gia s thn và M Maria. M là mt thôn n min quê, thế nhưng M đã đưc to dng tr thành mt ngôi sao Bc Đu cho nhân gian. Tin m
ng khi đu vi li chào tht kính cn ca s thn: “Kính chào bà đy ơn sng”. Đy ơn sng nghĩa là cuc đi M đã đưc bao trùm bng ân sng ca Chúa ngay t lúc th thai. Thiên Chúa đã gìn gi M bng ân sng ca Ngài đ M không vn vương ti đi, không tỳ trong xác phàm đ cung lòng M xng đáng là đn th cho Chúa Ngôi Hai. Nói như thế, không phi là M không có công trng gì, vì cuc đi M đã đưc đnh đot t ý đnh ca Thiên Chúa. Thiên Chúa chn M nhưng Ngài vn tôn trng ý chí và t do ca M. M vn sng mt kiếp ngưi bình thưng như bao ngưi khác, có khác chăng là tm lòng M luôn thanh khiết, luôn to sáng bng vic chn Chúa hơn là chn nhng to vt trn gian. Chính vì vy, mà t Thiên cung Thiên Chúa đã nhìn thy ánh sao bc Đu mà Ngài đã to dng luôn to sáng gia bóng đêm ti lu. S thn đã nói cùng M vì “M hng đp lòng Chúa”. M đp rc r không phi là v đp kiêu xa bên ngoài mà là v đp ca mt tâm hn thanh khiết, sng gia đi nhưng không hoen ti đi, ta như đoá sen “gn bùn mà chng hôi tanh mùi bùn”.

Hôm nay chúng ta m
ng l M Vô Nhim nguyên ti, chúng ta t ơn Chúa đã to dng cho nhân loi mt ánh sao sáng gia tri đêm ti ly là M Maria. Mt ngôi sao Bc Đu luôn to sáng đ hưng dn nhng ai đang lm đưng lc li hãy mau quay v vi Chúa tình thương. T ơn Chúa đã tng ban cho đi mt ánh sao luôn to sáng bi s trong sch, bi tình yêu hiến dâng cho Chúa đ phc v cho đi. T ơn Chúa và nguyn cu cùng M giúp chúng ta biết tr thành mt ánh sao soi dn bưc cho anh ch em ca mình.

Thế gii hôm nay rt cn đến ánh sao dn đưng ca M. Vì có my ai không mt chút quyến luyến ti li? Có my ai không vương vn ti đi? Thế gii hôm nay rt cn s dn li ca M, vì nhiu ngưi còn mi mê vi đam mê trn thế mà quên đi hưng đi v tri. H
sng như th ch ngp ln trong thú vui trn thế đến ni đánh mt phm giá cao qúy ca con ngưi là hình nh ca Thiên Chúa. H quá bn rn vi chuyn cơm áo go tin đến ni quên rng mc đích ca đi ngưi là tìm kiếm Nưc Thiên Chúa, là tr thành ánh sao cho tha nhân, vì chưng Chúa đã tng mi gi chúng ta “anh em hãy chiếu sáng như nhng vì sao trên tri”.

L
y M Maria Vô nhim nguyên ti, M là ngôi sao sáng xin dn li chúng con bưc v no chính đưng ngay, xin gìn gi chúng con khi sa vòng ti lũy và ban phưc lành cho nhân gian chúng con luôn đưc bình an.

Amen.

Lm Jos T Duy Tuyn

 

geovisit(); setstats
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Lễ Truyền Tin (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768