MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
91- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Phần Ix - A. Nói Riêng Về Việc Hiệp Nhất Với Anh Em Thệ Phản
Thứ Tư, Ngày 22 tháng 6-2022
A. Nói riêng về việc hiệp nhất với anh em Thệ phản [1]

-   Ms. R.Schutz phản ánh những trở ngại và những lý do hy vọng, khi ông viết trong cuốn “Kinh Magnificat của Martinô Luthêrô” (édit. Salvator, 1967). Trước hết, ông đưa ra một nhận định tình hình :

“Chúng ta phải đếm kể đến gánh nặng của một lịch sử dài hơn 4 thế kỷ, ở đó, cứ từng giai đoạn nối tiếp nhau, ĐTN Maria đã trở thành chủ đề chia rẽ nhau, ngay cả đối địch nhau giữa các kẻ cùng được Thanh Tẩy. Những người Thệ Phản, với ý định giữ mình khỏi lâm vào những điều họ cho là quá khích – đôi khi còn cho là “sùng bái ngẫu tượng” nữa – trong việc tôn sùng Mẹ ĐK của người Công Giáo, họ đã đi đến chỗ đâm ra phản đối chính Người Mẹ ấy.

“Còn những người Công Giáo, bị xúc động bởi những cái mà họ coi là quá đáng – và nhiều khi coi là phạm thượng – trong phản ứng của người Thệ Phản, nên họ đã gia tăng những biểu lộ sùng kính ĐTN Maria đến mức gây ra một sự mất quân bình ngay ở trong toàn bộ việc tôn sùng: họ làm thế vì hi vọng dùng những biểu lộ tôn kính vừa nhiều vừa đi xa như thế mà đền bù lại sự xúc phạm đến tình yêu dâng lên Mẹ CK.

“Như thế, người ta lâm vào một thế phản ứng dây chuyền, trong đó thái độ người này gây phẫn uất mạnh hơn nữa trên tình cảm của người kia. Ngay cả suy tư thần học đã chẳng phản ánh tình trạng đó sao, khi trở thành bút chiến hộ giáo?..

Rồi ông cho biết : “… Ngày nay, với mong muốn được gỡ khỏi những phản ứng vô-lý-tính đó, chúng ta có thể nhìn lên Mẹ CK, Nữ tỳ Chúa và hình ảnh của GH. Chúng ta muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn những chống đối mà lịch sử quá khứ đã giam hãm chúng ta. Phong trào Đại kết ngày nay đã tạo ra một thái độ mới về khía cạnh ấy. Trong các GH Thệ Phản chú trọng lịch sử (Eglises protestantes historiques), người ta không còn thấy chống đối kịch liệt ĐTN (Maria) nữa. Sự chống đối ấy chỉ còn dây rớt trong một vài nhóm. Trong Thệ Phản giáo, có một lòng sùng kính Mẹ ĐK, thường được đặt trong tương quan với xác quyết về vai trò người phụ nữ trong GH.

“Trong Công Giáo, cuộc canh tân hiện đại đã lập lại thế quân bằng giữa lòng tôn sùng Đ.Maria với mầu nhiệm ĐK và HT. Bằng chứng là chương 8 của Hiến Chế về HT (của Công Đồng Vat 2). Những tương quan giữa Đ.Maria và GH được thảo luận khởi từ xác quyết CK là Đấng Trung gian.

“Nguyện vọng tuân theo lời dạy của CK về vấn đề hiệp nhất GH Ngài, đòi tất cả chúng ta phải dấn thêm những bước vượt bực khác. Chúng tôi luôn luôn mong đợi các anh em Công Giáo và Chính thống giáo điều này: trong các hình thức biểu lộ lòng sùng kính, thì tình yêu mến chân thực vốn có của họ đối với Mẹ CK phải được biến hình siêu thoát (transfiguré). Chúng tôi xin họ hãy thanh lọc lòng tôn sùng Đ.Maria khỏi những sự phình to quá lạm (excroissance), hầu ĐTN Maria luôn được giữ trong sự khiêm nhường sâu thẳm mà KT nhìn nhận là tư cách đặc biệt của Người, trong một cuộc sống ẩn dật bên cạnh ĐK.

“Chúng tôi chờ đợi ở các anh em Công Giáo việc nhấn mạnh mối tương quan của ĐTN Maria với tất cả GH, hầu đừng bao giờ đặt Người trong trạng huống ngược với thái độ khiêm nhường và phục vụ của Người, Đấng đã muốn trước tiên là “Nữ tỳ của Chúa”. Một điều hiển nhiên là trong việc tôn sùng Đ.Maria, bất cứ chút gì ngược với vai trò khiêm nhường của Người, bất cứ cái gì đưa đến biểu lộ lòng tôn sùng bằng những danh từ “tôn vinh” sẽ gây chướng ngại và đẩy ta xa Người Mẹ của Chúa chúng ta…

Bên phía Công Giáo cũng đòi anh em Thệ Phản xét lại những phản ứng của họ (chống lại việc sùng kính Đ.Maria của bên Công Giáo), những cái đó đã đưa họ đến chỗ cô lập CK, và trình bày Ngài không liên quan gì với tất cả GH, với những người đã đi trước chúng ta (về trời), với đám mây các chứng nhân thánh. Từ đó, người Thệ Phản liều mình bám vào cái Đầu mà thôi, không nhấn mạnh đủ tới sự kết hợp của họ với toàn thân của CK.

“Còn điều này, bên phía Thệ Phản, chúng ta có thể có sự tự mãn khi chỉ trích lòng trông cậy vào việc chuyển cầu của ĐTN của anh em Công giáo và Chính thống giáo. (Xin hỏi) Nếu chúng ta trông cậy vào những người thân thiết nhất của chúng ta (đang còn sống dưới thế), và xin họ cầu nguyện cho ta được, thì từ chối không mời một người đã qua đời cầu nguyện cho ta, chẳng phải là ta nghi hoặc về sự sống đời đời của người đã về với CK đó sao? Do đó, chúng ta có thể hiểu tại sao anh em Công Giáo lại có một lòng trông cậy lớn đến thế nơi việc chuyển cầu của Mẹ CK (đã được về trời)”.

-   Lý do mạnh nhất cho phép hy vọng là lời nguyện của Chúa cho sự hiệp nhất, Chúa chúng ta, không chỉ thốt ra một ước vọng nồng nhiệt về hiệp nhất, mà Ngài đã cầu cùng Cha cho sự hiệp nhất ấy vào lúc quan trọng nhất của cuộc đời Ngài:

“Con không chỉ cầu xin cho chúng mà thôi nhưng còn cho những kẻ nhờ lời chúng mà sẽ tin vào Con: Để hết thảy chúng nên Một cũng như, Lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, ngõ hầu chúng ở trong Chúng Ta, và thế gian tin là Cha đã sai Con” (Ga 17.20-21).

Lời nguyện ấy có tính tuyệt đối, vì đối tượng của lời cầu là chính mục tiêu của sứ mệnh Ngài giữa loài người – theo lời Th.Gioan – sứ mệnh “thu họp con cái TC tản mác về lại làm một mối” (Ga 11.52). Mà khi Chúa chúng ta cầu nguyện cách tuyệt đối, Ngài biết Ngài luôn được nhận lời :

“Con biết Cha hằng nhậm lời Con: nhưng vì dân chúng đứng xung quanh mà Con đã nói, ngõ hầu chúng tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 11.42).

-   Thêm lý do hy vọng nữa là Chúa chúng ta đã nâng đỡ lời cầu nguyện cho hiệp nhất bằng việc tự hiến tế mình: Ngài không chỉ cầu nguyện cho hiệp nhất, mà còn hy sinh chịu chết để thực hiện hiệp nhất HT. Th.Gioan nói rõ:

Ngài phải chết để thu họp con cái TC tản mác về lại làm một” (Ga 11.52).

Còn Th.Phaolô cũng nói điều ấy với lời văn rắn rỏi và cụ thể trong thư Ephêsô:

“Vì chính Ngài là … Đấng đã làm cho đôi bên nên một, triệt hạ tường ngăn thành chắn (tiêu biểu cho) mối thù hằn – nhờ thân xác Ngài –… ngõ hầu trong Ngài, Ngài tạo dựng hai loại người ấy nên một người mới, đem lại bình an và giảng hòa hai dân – trong một thân mình – với TC, nhờ Thập giá, giết chết hằn thù – nơi mình Ngài. …Vì chính nhờ Ngài, chúng ta đôi bên, trong một Thần Khí, được đến cùng Cha” (Ep 2.14-18).

Vậy hiệp nhất sẽ thành tựu nơi các kẻ cứu chuộc, vì ĐK đã cầu nguyện và hiến tế mình cho sự hiệp nhất của họ. Song…

Khi nào sẽ thành tựu?

Đó là bí mật của TC. Nhưng chúng ta có thể làm giờ ấy mau đến bởi lòng nóng nảy hiệp nhất giữa chúng ta với CK và giữa chúng ta với nhau.

Tại sao Chúa Cha cho phép xảy ra sự chia rẽ ?

Tuy sự chia rẽ là điều không tốt, và là gương xấu trước thế gian – song chắc cũng gián tiếp có lợi ích nào đó: Vì TC là chuyên gia biến sự dữ nên lành (x. St 50.20…; Rm 8.28). Lợi ích ấy có thể là kích thích sự ganh đua giữa các GH (x. Rm 11.11-14). Chẳng phải lịch sử vẫn thường cho thấy lạc giáo là cơ hội cho GH đào sâu tín lý hơn sao? GH Tin Lành chuyên chú học KT, GH Rôma chuyên về Thần học, về Luân lý và Tổ chức… để cuối cùng, một khi đã hiệp nhất lại thì sự phong phú càng thêm phong phú hơn (Rm 11.12,15; 25-32). [2]

 

Đ.Maria phải chăng là đầu mối gây chia rẽ?

Nếu việc cử hành Thánh Thể – vốn là mầu nhiệm hiệp nhất (x. 1 Cr 10.17; 12.12-13) – lại đã trở thành một đầu mối gây chia rẽ giữa các GH, [3] thế thì chẳng lạ gì, vấn đề Đ.Maria cũng không ngoại lệ. Bởi vị trí của mình trong kế hoạch cứu rỗi của TC, Đ.Maria rất quan tâm đến việc đại kết các GH ; vì thế nay đang được hưởng vinh quang cả xác hồn trên trời, chắc chắn Người cầu cho hiệp nhất các Kitô hữu, vì chức vị làm Mẹ của Người nói lên điều ấy: người mẹ nào chẳng muốn các con mình quây quần dưới mái nhà và sống hòa thuận, thương yêu nhau?

Thế mà Người lại là một đề tài gây chia rẽ! J.Guitton viết: “Thực là nghịch lý, khi niềm tin yêu tôn sùng Đức Trinh Nữ của người Công Giáo đối với nhiều GH khác lại là một chướng ngại cho hiệp nhất” (sđd, trang 220). Và ông đưa ra nhận xét (sđd, 185tt):

“Cho dù các vị Cải cách đầu tiên (của Thệ Phản) còn giữ được một số các tin tưởng của Công Giáo đối với ĐTN, thì cách chung, tư tưởng Thệ Phản đã phát triển theo chiều hướng chống đối nền Thần học về Thánh Mẫu của Công giáo. Bên Thệ Phản, Thánh Mẫu học đã cứ giảm dần dần cho đến mức chỉ còn giữ lại những điểm nào KT viết rõ ràng giấy trắng mực đen về Đ.Maria, và các điểm này lại được giải thích chặt chẽ hết mức…

“Đành rằng, sự khó chịu của người Thệ Phản đối với việc tôn sùng Đức Thánh Mẫu bắt nguồn từ một nguyên nhân hữu hình (và họ cũng có lý một phần nào): đó là những thoái hóa, lệch lạc, lạm dụng sờ sờ ai cũng thấy của việc tôn sùng ấy…: Cứ nghe một số các bài giảng, một số kinh về Đ.Maria, cứ nhìn xem một số các cuộc hành hương, việc cầu khẩn xin ơn nơi các đền, các hang đá,… cũng đủ thấy cái phình to quá cỡ của lòng sùng kính ấy… Tuy vậy, các khuyết điểm, lệch lạc ấy không phải là lý do căn bản của sự đối chọi giữa hai GH. Có những lý do thâm sâu hơn và liên can đến bản chất của cuộc Cải cách Thệ phản. Đây, các tín điều tuyệt đối của người Thệ Phản là:

-Ân sủng có địa vị tuyệt đối (Sola gratia)

-Công chính hóa chỉ duy bởi đức tin mà thôi (Sola fide)

Hai câu này trích từ KT, dĩ nhiên là đúng. Th.Phaolô đã viết thành những công thức đanh thép:

21“Nhưng nay, sự công chính của TC đã được thể hiện mà không cần đến Lề Luật. Điều này, sách Luật và các ngôn sứ làm chứng. 22 Quả thế, người ta được TC làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. 23 Thật vậy, mọi người đã phạm tội và khuyết hẳn vinh quang TC, 24 nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ TC ban dưng không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu.” (Rm 3.21-24)

“…Vì biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Kitô Giêsu, để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Kitô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì Luật dạy.” (Gal 2.16)

Đạo lý này, ai cũng biết, có điều là bên phía Công giáo, cách riêng có một thời, người ta hơi lơ là và không nhấn mạnh đủ vào lòng tin, đang khi trong thực hành lại đã chú trọng nhiều vào việc lập công nhờ giữ luật và làm các việc đạo đức… Quả thật GH Công giáo nên canh chừng kẻo rơi vào cám dỗ tin cậy vào những luật lệ, tập tục, việc đạo đức như một bảo đảm cứu độ. Phải đọc lại thư Th.Phaolô gửi cho giáo đoàn Galát, trong đó ông cho biết có một số Kitô hữu gốc Do Thái, đến tuyên truyền cho tín hữu Galát rằng : muốn đảm bảo chắc chắn được cứu độ thì tin mà thôi chưa đủ, phải làm những luật Môsê dạy, ít nhất là việc cắt bì. Th.Phaolô đã phản kháng một cách mãnh liệt : Như thế là làm cho cái chết thập giá của CK trở thành vô ích, vì ơn cứu độ là ân huệ dưng không, TC ban cho ai tin vào CK tử nạn và phục sinh. Con người vốn là kẻ tội lỗi nên hoàn toàn bất lực không thể làm bất cứ việc gì để cứu độ mình.   

Nói thế không phải là bảo bỏ đừng giữ luật và đừng làm các việc đạo đức, song bảo không nên coi các việc ấy có sức tạo nên sự công chính hóa (= cứu độ) cho mình, đó là điều mà các đoạn KT trên kia đã khẳng định.

Không bỏ các việc giữ luật và đạo đức đâu, trái lại rất cần làm, nhưng làm các việc ấy một là để chuẩn bị cho việc tin, hai là sau khi đã tin và được nên công chính rồi thì làm các việc ấy để bảo vệ, vun trồng đức tin đã có kia được sống và nên mạnh mẽ. Th.Giacôbê dạy :

14 “Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì ? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng ? […]

17 Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. (Gc 3.14-17)

Nhưng đạo lý nói trên: “Nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô”, thì lại được bên phía người Thệ phản đẩy đến mức cực đoan :

“Người Thệ Phản cảm nhận sâu sắc nỗi bất lực của con người, không thể vượt qua khoảng cách vô cùng cao xa giữa mình và TC, Đấng là chủ các ân sủng. Họ cảm thấy sâu sắc họ là kẻ có tội, và bị kết án từ căn gốc. Nhưng họ cũng biết rằng, bởi tin vào ĐK, họ đã được cứu rỗi. Trong ĐK, cái khoảng cách trên kia nay được lấp đầy. Thành ra mặc dầu tội lỗi (?!), họ thực tế ở trong một tình trạng yên tâm, chắc chắn được cứu rỗi.

“Họ không thấy cần một sự trợ giúp hay chuyển cầu nào khác. Không thể đặt một cái gì, (hay một người nào) trung gian giữa TC và con người, bởi vì vật trung gian ấy sẽ cho con người một phương tiện nào đó, một quyền nào đó, một đường lối nào đó đến TC: làm như thể loài người có thể dùng một xảo thuật hay một mưu kế linh thiêng để chiếm được ân sủng và phần rỗi. Đang khi ân sủng là do một mình TC ban.

“Sự nương tựa mà người Công Giáo xem ra mong tìm được trong lời “xá giải” của linh mục, trong những thực hành được hưởng “ân xá”, trong sự bảo hộ của các thánh, cách riêng trong sự bầu cử đầy thương xót của Đ.Maria, thì người Thệ Phản tìm được trong chính hành vi tin mà họ luôn luôn lặp đi lặp lại.”

Tín lý căn bản của Cải cách Thệ phản đặt cơ sở trên ý tưởng một sự bất lực thâm căn cố đế của bản tính nhân loại không thể chiếm được TC. Ân sủng, theo quan niệm của họ, không thấm vào thâm tâm con người, nó chỉ bao phủ họ và công chính hóa họ (từ bên ngoài).

“Như thế, người Thệ Phản tách biệt sự siêu việt tuyệt đối của TC khỏi sự hèn hạ của thụ tạo, họ bảo vệ sự siêu việt ấy đến mức không thể nghĩ có thể có một sự hòa trộn, kết hiệp thâm sâu giữa ân sủng TC và loài người được. Thụ tạo tội lỗi vẫn giữ nguyên bản chất ấy của mình, song họ được Máu CG che phủ trước mắt Chúa Cha, được coi là công chính trước mặt Người”.

Phải nghĩ sao về lập trường của họ ?

Cha Paul Hitz phê bình: “Người-được-cứu nhận lấy ơn cứu độ của TC như một miếng gỗ hay một cục đá, mà không được thay đổi gì bên trong cả, [4] cũng không làm tỏa sự cứu độ ấy ra bằng những hoa quả sự sống hay việc lành, việc nghĩa… như thế họ hiểu sai cách trầm trọng quyền năng sáng tạo và xây dựng con người của tình yêu TC…”

Tới đây cha Paul Hitz trích một đoạn từ sách “Du Protest. à L’Eglise” của L.Bouyer, là một Mục sư Tin Lành, đã cải đạo theo Công giáo:

“Nếu ân sủng TC chẳng ban cho ta cái gì thực sự ; nếu người có lòng tin – bằng đức tin cứu rỗi – chẳng hề được thay đổi chút gì so với tình trạng của họ trước khi tin… Nếu TC chỉ có thể thống trị bằng cách bắt tạo vật phải im lặng, … thì ta phải kết án không những cái nỗ lực kiêu ngạo của con người cả dám muốn đạt tới TC, mà còn chính cái con đường TC thương xót muốn mở xuống với con người cũng bị chặt đứt…

“Và chính cái điểm đó mà HT Công Giáo chê trách Thệ Phản, và từ chối không chấp nhận, nhân danh chính Lời TC mà họ nại đến uy quyền tối thượng…” [5]

Ngày nay, có nhiều nhà Thần học Thệ Phản công nhận lập trường của Công Giáo.

***

Phân tích sự kiện trên dẫn ta đến nhìn nhận:

Công Giáo và Thệ Phản sử dụng các phương thức không giống nhau khi khảo sát và giải thích các dữ kiện KT về vấn đề Thánh Mẫu: các anh em ly khai chủ trương bám sát bản văn TK không thêm không bớt; các Thần học gia Công Giáo lại đề xướng phương pháp đào xới ý nghĩa đầy tròn của TK.

 Phải chăng sự đối nghịch giữa hai đường hướng ấy là điều không thể hài hòa được sao?

 “Có thể hài hòa được”, với điều kiện hai bên đừng đưa mình vào lập trường cực đoan.

a) Khuynh hướng bám sát bản văn bên Thệ phản, mặc dù chính đáng, sẽ trở thành khắt khe và nghèo nàn nếu người ta khư khư theo sát mặt chữ KT cách hẹp hòi. Ông J.Guitton trích một nhận định của Ms. Max Thurian:

“Trong việc giải nghĩa KT, không chỉ có cái mối nguy tăng thêm nghĩa lên để biện minh cho những lệch lạc, trương phồng quá đáng (phía bên Công Giáo), mà còn có mối nguy khác là không minh-bạch-hóa ý nghĩa ra cho đủ với ý đồ biện chính cho những cắt xén, những thu hẹp… (như phía Thệ Phản)…

“Tựu trung, theo đúng đường lối đại kết, chúng ta không được làm mất quân bằng tư tưởng của TƯ, bằng cách làm tăng thêm ý nghĩa cho những bản văn chống đỡ cho lập trường của ta, và rút hẹp nghĩa của những câu văn có lẽ bất lợi cho ta. Trong tinh thần đại kết, phải đi đến tột cùng của sự trung thành với KT của ta” (Catholicité, Juillet 1947, 24).

Th.Phêrô đã có lời nhắc nhở :

20 Nhất là anh em phải biết điều này : không ai được tự tiện giải thích theo tư kiến mình một lời ngôn sứ nào trong Sách Thánh. 21 Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của TC.” (2 Pr 1.20-21).

Chính quyền năng của Thần Khí TC, được hứa cho HT, đang hoạt động hữu hiệu trong việc giải thích (hay đúng hơn : trong việc làm minh bạch) dữ kiện Thánh-Mẫu-học được giữ (tàng ẩn) trong Truyền thống sống động của HT, và được Giáo huấn quyền của HT canh giữ.

Sự phát triển dữ kiện mặc khải về Thánh Mẫu không phải là công việc HT hoặc Thần học tự mình làm, nhưng là chính công việc của quyền lực Thần Linh của Thánh Thần trong HT, nghĩa là Đấng xuyên qua truyền thống sống động của HT và qua quyền giáo huấn mà Ngài bảo trợ cách không thể sai trật, dẫn đưa ta vào sự am tường trọn vẹn dữ kiện mặc khải về Thánh Mẫu.

Về vấn đề này cũng có những anh em ly khai suy nghĩ gần giống chúng ta.

Theo ý kiến Giáo sư Stahlin, sách Thánh chỉ có thể được hiểu và cắt nghĩa nhờ bởi một Truyền thống sống động. Địa bàn làm nơi gặp gỡ giữa con người và Lời TC là HT, là tế tự và rao giảng của HT, nhờ đó TM được truyền thông cho các thế hệ loài người. Ai muốn nghiên cứu Sách Thánh ngoài truyền thống của HT sẽ trở nên nạn nhân của ảo tưởng nhân-bản-thuyết… [6]

Đành rằng, những chứng từ trên mới chỉ là những tiếng chuông lẻ loi, nhưng không vì thế mà chúng lại không là điềm triệu.

b) Khuynh hướng của các nhà Thần học Công Giáo, thì ngược lại, là tiến đến sự hiểu biết đầy tròn về dữ kiện Thánh Mẫu học, song ở đây lại có nguy cơ thoái hóa thành một mớ những luận đề độc đoán, nếu nó không thường xuyên được so chiếu với kế hoạch cứu rỗi như Mặc khải đòi buộc ta. Vì thế các anh em ly khai - theo lời tuyên bố khiêm tốn của Vị Đặc trách Cộng đoàn Taizé – “chờ mong Thánh Mẫu học phải được đặt trong tương quan với Kitô học, cái này phải được soi sáng bởi cái kia… Một số các lối phô diễn lòng sùng kính Đ.Maria có thể gây cho người ta cảm tưởng có một sự thả lỏng nào đó từ phía các nhà Thần học…” [7]

Thật vậy, Công giáo chúng ta phải luôn tiếp xúc với Mặc khải nhất là trong Thánh Mẫu học, chính Thông Điệp “Humani Generis” của Đức Giáo Trưởng Piô 12 cũng dạy như thế: vì nếu người ta chỉ lập luận suông, lập luận sẽ mau chóng trở thành cằn cỗi, vô bổ, như kinh nghiệm đã cho ta biết. Sự phát triển chắc chắn đạo lý Thánh Mẫu sẽ không bao giờ đi ngược TK hoặc đi bên lề TK, nhưng đi trong chính đường hướng của dữ kiện mặc khải TK về Đức Trinh Nữ.

Vậy nếu bên các anh em ly khai chấp nhận việc Thánh Thần tác động thường xuyên trong Truyền thống sống động của HT (x. Ga 16.12-15), để làm hiển tỏ ra, tức là minh bạch hóa các dữ kiện mặc khải về Thánh Mẫu còn tiềm ẩn, và nếu bên này, các nhà Thần học Công Giáo so chiếu việc khai triển đạo lý về Thánh Mẫu của họ với dữ kiện mặc khải về Đ.Maria nói riêng, và mặc khải minh bạch nói chung, thì sẽ dễ dàng thực hiện sự hòa hợp giữa đôi bên về việc tìm hiểu đúng đắn mầu nhiệm Đ.Maria và việc tôn sùng Người.

 - Thật vô cùng vui sướng cho người Công Giáo có tinh thần đại kết khi thấy anh em Thệ Phản… có những cung giọng mới, tỉ dụ lời nguyện này của Mục sư Jean de Saussure:                      

 “Chính cho mỗi người trong các môn đệ thân ái của Chúa mà Chúa ban Đ.Maria làm Mẹ… Này là Mẹ của con! Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã tặng cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời dường ấy. Vả lại, bởi lòng thương xót, Chúa đã khấng làm chúng con trở nên anh em của Chúa, thì tại sao Mẹ Chúa lại không là Mẹ của chúng con, những chi thể của Thân Mình Chúa, những kẻ đã nên một Thần Khí với Chúa”. (Contemplation de la Croix, 73,74).

 

 [1] Người Công giáo VN quen gọi họ là “Tin Lành”. Kỳ thực, Tin Lành chỉ là một giáo phái, cũng như giáo phái Cơ đốc phục lâm; Giám lý; Luthêrianô v.v… Từ “Thệ phản” mới chính xác.

            - Để cho những độc giả nào chưa biết nguồn gốc của Thệ phản giáo, và vì sao ly khai với GH Mẹ là GH Công giáo, xin sơ lược ra đây vài hàng:

Khởi đầu là năm 1517, Martin Luther, một linh mục người Đức, Dòng Th.Aogutinô và tiến sĩ khoa thần học, cho công bố 95 điều tố cáo những sai lầm và lệch lạc của GH Công giáo La Mã, như việc bán các ân xá…, và ông xác quyết rằng duy chỉ KT là uy quyền duy nhất làm nền tảng cho đức tin. Được bá tước Jean-Frédéric de Saxe bảo vệ, ông đốt sắc chỉ Exsurge Domine của Đ.G.Hoàng ngăm đe sẽ ra vạ tuyệt thông (năm 1520).

Năm 1521 được coi là năm quyết định, trước mặt Hội nghị ở Worms, ông từ chối không chịu rút lại những lời tố cáo nói trên, vì ông cho rằng chỉ lụy phục uy quyền của KT và lương tâm mình hơn là hàng Giáo phẩm của GH, vì thế ông bị vạ tuyệt thông.

Trong số các ý tưởng của ông Luther, quan điểm mọi người không phân biệt giai cấp xã hội đều được tiếp xúc với KT, và sự bình đẳng giữa con người với con người, đã gây được một tiếng vang lớn trong dân chúng đa số là nông dân, đến nỗi đã làm nổ ra năm 1525 một cuộc chiến tranh do những người dân quê phát động trong Đế quốc nước Đức (Saint-Empire romain germanique) thời đó.  

Sau đó do các thế lực chính trị, các vua chúa nhảy vào cuộc, người ủng hộ, kẻ chống đối, nên càng làm cho tình trạng thêm rối rắm và phong trào lan rộng ra…cho đến ngày nay.

              (Nguồn : Wikipedia: Les origines du Protestantisme)

[2] Phải chăng đó là “biện chứng pháp” của TC, cho xảy ra sự phản kháng để rồi sẽ tổng hợp thành một cái gì mới mẻ, phong phú hơn, tiến bộ hơn, theo kiểu TC đã cho xảy ra giữa Do thái – Dân ngoại nói ở Rm 9.-11.

[3] I.C.I. số 562, 1981: Présence rélle dans l’hist., enjeu oecuménique, trang 34-37.

[4] Đạo lý Công giáo trái lại tin rằng : Được công chính hóa là họ được biến đổi một cách vật lý chứ không chỉ một cách thiêng liêng, bởi Chúa Thánh Thần, và họ được hiệp thông một cách vật lý với CK trong chính bản chất (bản thân) mình! (Il est physiquement en sa nature même en communion avec le Christ) (Fx.Durrwell).

[5] Trích: Pl Hitz, Sotériol. Chrét. đã dẫn, trang 243.

[6] W. Stahlin, Allein, Recht und…, Evang. Verlagswerke, Stuttgart, 1950, 48, Herder-Korresp. V, 487-488.

[7] R. Schutz, En vue du Concile, Doc. Cath. 58 (1961) 103.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768