MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đêm Giao Thừa Đón Chúa Vào Gia Đình
Thứ Hai, Ngày 31 tháng 1-2022
ĐÊM GIAO THỪA ĐÓN CHÚA VÀO GIA ĐÌNH

                                                      Dựa vào bản ghi chép

                                               của chị Têrêsa Kim Loan

Đêm Giao thừa (hay ngày mùng một), chúng ta cử hành nghi lễ đón Chúa Giêsu vào trong gia đình, để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Tổ Tiên Ông Bà cha mẹ. Sau đó chúc tuổi Ông Bà Cha Mẹ.

Chuẩn bị :

1. Lau chùi Thánh giá (nếu có cỡ hơi lớn càng tốt) và các đồ thờ. Chuẩn bị bàn thờ, đèn nến, hoa, nhang và bài sách thánh (Kh 3.20) và mấy bài thánh ca. Cần chép lời cầu nguyện ở PHẦN I, MỤC 3, để cả nhà sẽ đọc chung.

2. Đúng giờ Giao Thừa, cả nhà y phục chỉnh tề, quy tụ lại nơi cửa ra vào, thinh lặng lắng nghe tiếng chuông trống, tâm hồn sẵn sàng đón mừng Chúa đến với Năm Mới.

Sau đó, một người cầm Thánh giá đứng trước cửa nhà, hai người cầm nến đứng chầu hai bên. Mỗi người trong gia đình cầm một que nhang đã cháy. Tất cả cùng nhau trang nghiêm cử hành nghi lễ.

PHẦN I

NGHI LỄ  ĐÓN CHÚA VÀO NHÀ

 1. Mở đầu :

Gia trưởng làm dấu Thánh giá và có thể nói vài lời như sau :

- Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

Đáp: Amen

- Giờ Giao thừa đón Năm Mới (Năm X….), gia đình chúng ta muốn long trọng đón Chúa vào nhà mình, để Chúa thật sự là Chủ và là Chúa trong gia đình chúng ta suốt năm nay và suốt đời.

Chúng ta hãy lắng nghe Bài trích sách Khải Huyền (Kh 3.20) kêu mời chúng ta mở lòng ra đón Chúa vào nhà và vào tâm hồn chúng ta. 

(Một người đọc):  Trích sách Khải Huyền:

“Chúa phán :  Này đây Ta đứng trước cửa và gõ.

  Ai nghe tiếng Ta và mở cửa,

  Ta sẽ vào nhà người ấy,

  Sẽ dùng bữa với người ấy,

  Và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.”

Xướng :  Đó là Lời Chúa.

Đáp  : Tạ ơn Chúa

3. Cầu nguyện: Sau bài Lời Chúa, cả nhà chung lòng dâng lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu của chúng con,/

Chúc tụng ngợi khen Cha,/

vì Cha đã tạo dựng nên chúng con/

và muôn loài muôn vật tốt lành kỳ diệu,/

và đã ban Mùa Xuân mới cho nhân loại,/

nhất là đã ban Đức Giêsu Kitô Con Cha cho nhân loại,/

Ngài là Đường, là Sự thật và là Sự Sống cho mọi người./

Giờ đây, trước thềm Năm Mới, /

Chúng con xin đón Chúa Giêsu vào nhà chúng con,/

để tôn vinh Ngài làm Chúa/ và làm Chủ gia đình chúng con,/ cách riêng trong suốt năm (X…) này./

Lạy Chúa Giêsu Kitô, /

Chúc tụng và tạ ơn Chúa là Đấng Cứu độ chúng con,/ Chúa hằng yêu thương chúng con trong suốt cuộc đời./

Chúa hằng che chở gìn giữ chúng con./

Chúa chỉ đường dẫn lối cho chúng con/

từng đường đi nước bước,/ từ lúc sinh ra đến khi lìa trần./

Lạy Chúa, xin chúc lành cho nhà này,/

Là nơi chúng con sống ở nơi đây mỗi ngày,/

Xin bảo vệ chúng con khi đi cũng như lúc về./

Xin đưa chúng con mỗi ngày tới gần Chúa hơn/,

Để được nhận lãnh những hồng ân/

mà tình thương Chúa dành cho mỗi người chúng con./

Xin cho chúng con biết ân cần đón tiếp/

Những người đến nhờ chúng con giúp đỡ./

Ước gì người nghèo khổ/ tìm thấy chút hơi ấm tình thương trong nhà này. /

Và người đói khát nhận được của lót dạ nuôi thân./

Chúa là Cửa mở lối vào Thiên quốc,/

Xin đưa đàn chiên tới Nguồn sống vĩnh cửu./

Xin dẫn chúng con về Nhà Cha/

Nhờ Chúa và với Chúa trong Thần Khí vinh quang,/

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời./

         Amen.

4. Thánh ca và rước Thánh giá vào nhà: Cả gia đình hát bài thánh ca tôn vinh, chúc tụng Chúa sau đây, đang khi Rước Thánh giá vào nhà. Thánh giá đi trước, mọi người theo sau. Đặt Thánh giá lên bàn thờ, để nến hai bên.

ĐK :

Chúng con xin tạ ơn, Chúa uy quyền toàn năng.

Tình yêu Chúa nào biết chi báo đền.

Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất.

Ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.

1. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền.

Luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu.

Ngàn phúc ân cũng nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ.

Nhờ Mẹ thương dâng Chúa trọn đời tạ ơn.

5. Đọc Tin Mừng. Sau khi mọi người đã quây quần chung quanh bàn thờ.

Gia trưởng nói: Chúng ta hãy nghe đoạn Tin Mừng sau đây (Ga 1.9 – 14.16-18), để vui mừng sung sướng đón lấy những hồng ơn, mà chúng ta sẽ được hưởng, vì đã tiếp nhận Chúa.

(Một người đọc): 

Trích Tin Mừng theo thánh Gioan:

“Ngôi Lời là Ánh sáng thật

  đến thế gian và chiếu soi mọi người.

  Ngài ở giữa thế gian

  Và thế gian đã nhờ Ngài mà có,

  Nhưng thế gian lại không nhận biết Ngài.

Ngài đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

Còn những ai đón nhận,

Tức là những ai tin vào Danh Ngài,

Thì Ngài cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa...

Và Ngôi Lời đã trở nên người phàm

Và cư ngụ giữa chúng ta.

Từ nguồn sung mãn của Ngài,

Tất cả chúng ta được lãnh nhận

           hết ơn này đến ơn khác.”

Xướng : Đó là Tin Mừng của Chúa.

Đáp :  Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

6. Cảm tạ. Chúng ta đã đón nhận Chúa, và nay Chúa đang ở giữa chúng ta, ngay trong gia đình chúng ta. Cùng nhau dâng  lời cảm tạ tri ân:

Hát Thánh ca : BAO LA TÌNH CHÚA

 (hay bài “Hồng ân Thiên Chúa bao la…”  hoặc bài khác tuỳ ý).

1. Bao la tình Chúa yêu con. Mênh mông như biển Thái Bình dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi suốt đời tuôn đổ dạt dào (một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên).

ĐK: Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.

2. Xa xôi ngày tháng êm trôi, êm trôi như nước sôi dòng, mặn nồng như  làn hơi ấm đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời (từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương).

3. Êm như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời nguyện cầu cho đời con mãi, giữ  trọn lời Chúa trung kiên. Một đời con xin tận hiến Chúa là hơi ấm mẹ hiền (trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân).

 

PHẦN II

CẦU NGUYỆN CHO TỔ TIÊN

ÔNG BÀ CHA MẸ, VÀ CHÚC TUỔI.

1. Gia trưởng dâng lời cầu nguyện :

  Lạy Chúa là Cha rất nhân từ,

  Cha dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo.

  Hôm nay nhân dịp đầu năm mới

  Chúng con họp nhau đây

  Để kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.

  Xin Cha ân thưởng bội hậu

  Cho những bậc sinh thành dưỡng dục chúng con,

  Và giúp chúng con luôn sống phải đạo đối với các ngài.

  Chúng con cầu xin Cha nhân danh Đức Kitô Chúa chúng con.

Đáp: Amen.

2. Tiếp theo mọi người cùng hát bài “Cầu cho (Ông bà) Cha Mẹ”sau đây, đang khi đó, mỗi người tuần tự đến trước bàn thờ  niệm hương, xá lạy và cắm vào bát nhang:

1. Xin Chúa (í – a) chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Như con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn trời, và ơn Cha Mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau.

ĐK:  Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

2. An vui cũng như đau buồn, luôn đẹp tấm lòng mẹ cha.

Ai qua là bao chốn xa. Thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ, vẫn nhớ đến tình mẹ cha.

3. Con cháu chúc tuổi: Sau bài hát, con cháu đến chúc tuổi cho ông bà, cha mẹ. Ông bà cha mẹ mừng tuổi (lì xì) cho con cháu, anh chị em mừng tuổi cho nhau.

4. Kết thúc: Cùng nhau hát: “Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh …”

šU

 

 

 


ĐÊM GIAO THỪA

ĐÓN CHÚA VÀO GIA ĐÌNH

Dựa vào bản ghi chép của chị Têrêsa Kim Loan

 

Đêm Giao thừa (hay ngày mùng một), chúng ta cử hành nghi lễ đón Chúa Giêsu vào trong gia đình, để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Tổ Tiên Ông Bà cha mẹ. Sau đó chúc tuổi Ông Bà Cha Mẹ.

Chuẩn bị :

1. Lau chùi Thánh giá và các đồ thờ. Chuẩn bị bàn thờ, đèn nến, hoa, nhang và bài sách thánh (Kh 3.20) và mấy thánh ca. Chép lời cầu nguyện ở PHẦN I, MỤC 3, để cả nhà sẽ đọc chung.

2. Đúng giờ Giao Thừa, cả nhà y phục chỉnh tề, quy tụ lại nơi cửa ra vào, thinh lặng lắng nghe tiếng chuông trống, tâm hồn sẵn sàng đón mừng Chúa đến với Năm Mới.

Sau đó, một người cầm Thánh giá đứng trước cửa nhà, hai người cầm nến đứng chầu hai bên. Mỗi người trong gia đình cầm một que nhang đã cháy. Tất cả cùng nhau trang nghiêm cử hành nghi lễ.

PHẦN I

NGHI LỄ  ĐÓN CHÚA VÀO NHÀ

 1. Mở đầu :

Gia trưởng làm dấu Thánh giá và có thể nói vài lời như sau :

- Nhân danh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần

Đáp: Amen

- Giờ Giao thừa đón Năm Mới (Năm X….), gia đình chúng ta muốn long trọng đón Chúa vào nhà mình, để Chúa thật sự là Chủ và là Chúa trong gia đình chúng ta suốt năm nay và suốt đời.

Tất cả gia đình chúng ta hãy lắng nghe Bài trích sách Khải Huyền (Kh 3.20) kêu mời chúng ta mở lòng ra đón Chúa vào nhà và vào tâm hồn chúng ta. 

(Một người đọc):  Trích sách Khải Huyền:

“Chúa phán :  Này đây Ta đứng trước cửa và gõ.

  Ai nghe tiếng Ta và mở cửa,

  Ta sẽ vào nhà người ấy,

  Sẽ dùng bữa với người ấy,

  Và người ấy sẽ dùng bữa với Ta”

Xướng :  Đó là Lời Chúa.

Đáp  : Tạ ơn Chúa

3. Cầu nguyện: Sau bài Lời Chúa, cả nhà chung lòng dâng lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu của chúng con,/

Chúc tụng ngợi khen Cha,/

vì Cha đã tạo dựng nên chúng con/

và muôn loài muôn vật tốt lành kỳ diệu,/

và đã ban Mùa Xuân mới cho nhân loại,/

nhất là đã ban Đức Giêsu Kitô Con Cha cho nhân loại,/

Ngài là Đường, là Sự thật và là Sự Sống cho mọi người./

Giờ đây, trước thềm Năm Mới, /

Chúng con xin đón Chúa Giêsu vào nhà chúng con,/

để tôn vinh Ngài làm Chúa/ và làm Chủ gia đình chúng con,/ cách riêng trong suốt năm (X…) này./

Lạy Chúa Giêsu Kitô, /

Chúc tụng và tạ ơn Chúa là Đấng Cứu độ chúng con,/ Chúa hằng yêu thương chúng con trong suốt cuộc đời./

Chúa hằng che chở gìn giữ chúng con./

Chúa chỉ đường dẫn lối cho chúng con/

từng đường đi nước bước,/ từ lúc sinh ra đến khi lìa trần./

Lạy Chúa, xin chúc lành cho nhà này,/

Là nơi chúng con sống ở nơi đây mỗi ngày,/

Xin bảo vệ chúng con khi đi cũng như lúc về./

Xin đưa chúng con mỗi ngày tới gần Chúa hơn/,

Để được nhận lãnh những hồng ân/

mà tình thương Chúa dành cho mỗi người chúng con./

Xin cho chúng con biết ân cần đón tiếp/

Những người đến nhờ chúng con giúp đỡ./

Ước gì người nghèo khổ/ tìm thấy chút hơi ấm tình thương trong nhà này. /

Và người đói khát nhận được của lót dạ nuôi thân./

Chúa là Cửa mở lối vào Thiên quốc,/

Xin đưa đàn chiên tới Nguồn sống vĩnh cửu./

Xin dẫn chúng con về Nhà Cha/

Nhờ Chúa và với Chúa trong Thần Khí vinh quang,/

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời./

         Amen.

4. Thánh ca và rước Thánh giá vào nhà: Cả gia đình hát bài thánh ca tôn vinh, chúc tụng Chúa sau đây, đang khi Rước Thánh giá vào nhà. Thánh giá đi trước, mọi người theo sau. Đặt Thánh giá lên bàn thờ, để nến hai bên.

ĐK :

Chúng con xin tạ ơn, Chúa uy quyền toàn năng.

Tình yêu Chúa nào biết chi báo đền.

Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất.

Ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.

1. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền.

Luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu.

Ngàn phúc ân cũng nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ.

Nhờ Mẹ thương dâng Chúa trọn đời tạ ơn.

5. Đọc Tin Mừng. Sau khi mọi người đã quây quần chung quanh bàn thờ.

Gia trưởng nói: Chúng ta hãy nghe đoạn Tin Mừng sau đây (Ga 1.9 – 14.16-18), để vui mừng sung sướng đón lấy những hồng ơn, mà chúng ta sẽ được hưởng, vì đã tiếp nhận Chúa.

(Một người đọc): 

Trích Tin Mừng theo thánh Gioan:

“Ngôi Lời là Ánh sáng thật

  đến thế gian và chiếu soi mọi người.

  Ngài ở giữa thế gian

  Và thế gian đã nhờ Ngài mà có,

  Nhưng thế gian lại không nhận biết Ngài.

Ngài đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

Còn những ai đón nhận,

Tức là những ai tin vào Danh Ngài,

Thì Ngài cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa...

Và Ngôi Lời đã trở nên người phàm

Và cư ngụ giữa chúng ta.

Từ nguồn sung mãn của Ngài,

Tất cả chúng ta được lãnh nhận

           hết ơn này đến ơn khác.”

Xướng : Đó là Lời Chúa.

Đáp :  Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

6. Cảm tạ. Chúng ta đã đón nhận Chúa, và nay Chúa đang ở giữa chúng ta, ngay trong gia đình chúng ta. Cùng nhau dâng  lời cảm tạ tri ân:

Hát Thánh ca : “Hồng ân Thiên Chúa bao la…”  hay bài sau đây hoặc bài khác tuỳ ý.

 

BAO LA TÌNH CHÚA

1. Bao la tình Chúa yêu con. Mênh mong như biển thái bình dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi suốt đời tuôn đổ dạt dào (một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên).

ĐK: Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.

2. Xa xôi ngày tháng êm trôi, êm trôi như nước sôi dòng, mặn nồng như  làn hơi ấm đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời (từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương).

3. Êm như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời nguyện cầu cho đời con mãi, giữ  trọn lời Chúa trung kiên. Một đời con xin tận hiến Chúa là hơi ấm mẹ hiền (trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân).

 

PHẦN II

CẦU NGUYỆN CHO TỔ TIÊN

ÔNG BÀ CHA MẸ, VÀ CHÚC TUỔI.

1. Gia trưởng dâng lời cầu nguyện :

  Lạy Chúa là Cha rất nhân từ,

  Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo.

  Hôm nay nhân dịp đầu năm mới

  Chúng con họp nhau đây

  Để kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.

  Xin Chúa ân thưởng bội hậu

  Cho những bậc sinh thành dưỡng dục chúng con,

  Và giúp chúng con luôn sống phải đạo đối với các ngài.

  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con ...

Đáp: Amen.

2. Tiếp theo mọi người cùng hát bài “Cầu cho (Ông bà) Cha Mẹ”sau đây, đang khi đó, mỗi người tuần tự đến trước bàn thờ  niệm hương, xá lạy và cắm vào bát nhang:

1. Xin Chúa (í – a) chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Như con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn trời, và ơn Cha Mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau.

ĐK:  Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

2. An vui cũng như đau buồn, luôn đẹp tấm lòng mẹ cha.

Ai qua là bao chốn xa. Thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ, vẫn nhớ đến tình mẹ cha.

3. Con cháu chúc tuổi: Sau bài hát, con cháu chúc tuổi cho ông bà, cha mẹ. Ông bà cha mẹ mừng tuổi (lì xì) cho con cháu, anh chị em mừng tuổi cho nhau.

4. Kết thúc: Cùng nhau hát: “Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh …”

H

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768