MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
20- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Phần 2 -- Đức Maria Trong Việc Thực Hiện Công Cuộc Cứu Độ Thời Viên Mãn: Chương 1 Vai Trò Đức Maria Lúc Chúa Nhập Thể
Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 12-2021
PHẦN II

 

ĐỨC MARIA TRONG VIỆC THỰC HIỆN

CÔNG CUỘC CỨU ĐỘ THỜI VIÊN MÃN

 

CHƯƠNG 1

VAI TRÒ ĐỨC MARIA LÚC CHÚA NHẬP THỂ

         Sau khi nhân loại sa ngã, nghĩa là con người đã dùng tự do của mình để hất bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội, dành quyền quyết định và làm chủ tuyệt đối bản thân và cuộc sống của mình không cần TC, thì từ đó bắt đầu tấn bi hùng kịch vĩ đại nhất của trần thế: tấn kịch giữa TC và loài thụ tạo. Tạo vật đã từ chối Đấng tạo thành ra mình. Người sẽ xử lý thế nào?

·  Sự sáng suốt của tình thương

         TC có thể để mặc nhân loại sống trong tình trạng mà họ đã chọn: nghĩa là ngàn đời họ sẽ không còn được Đấng Tạo Hóa ở với họ. Họ phải giải quyết lấy một mình những gì là đau khổ, những gì là khắc khoải và phi lý của bản thân và cuộc đời, đời này cũng như đời sau cái chết. Nhưng TC đã không hành động như thế! Ngay sau khi con người từ rẫy TC, hay đúng hơn là ngay cả trước khi con người sa ngã, thì Người đã có một chương trình cứu vãn họ khỏi thảm trạng ấy.

         Tại sao lại nói chương trình cứu vãn “trước khi” con người sa ngã ? Thưa : Nói như vậy là vì muốn cho thấy rằng không có gì là bất ngờ đối với TC toàn tri, sáng suốt, thông minh, khôn ngoan thượng trí cả. Đây ta hãy xem :

         Theo đạo lý KT, chúng ta biết TC đã tạo dựng vũ trụ và tất cả mọi loài mọi vật vô hình cũng như hữu hình, mà chúng ta tạm xếp thành 5 loài theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

1 – Thiên thần (thuần thiêng, phi vật chất)

2 – Loài người (có linh hồn linh thiêng + thân xác)

3 – Động vật (chỉ có giác hồn + xác)

4 – Thực vật (có sinh hồn + vật chất)

5 – Khoáng vật (chỉ có vật chất)

         Trong cấp bậc tạo dựng, thân phận của loài người như thế là hoàn bị và là một kiệt tác – không thể hoàn bị hơn, không thể đổi khác được, vì muốn hơn nữa thì sẽ là Thiên thần chứ không còn là người nữa. Nhưng có điều, khi tạo dựng con người có thân phận phức tạp: linh hồn phối hợp với một thân xác, TC biết con người sẽ có rất nhiều nhu cầu, nhiều tham vọng, những ước vọng cao xa, nhưng thể xác lại yếu đuối nặng nề… Đang khi đó họ sẽ phải sống chung cùng các đồng loại trong một thế giới vật chất chật hẹp, tất nhiên sẽ xảy ra đụng chạm quyền lợi, sẽ xảy ra tranh chấp…, vì thế TC biết trước là họ khó có thể đứng vững được, không chóng thì chầy thể nào cũng sa ngã, lỗi phạm.

         Bởi vậy, việc sa ngã của Ađam Eva – cũng như của tất cả nhân loại chúng ta từ người đầu cho chí muôn ngàn thế hệ sau này – không là một cái gì gây bất ngờ cho TC. Chúng ta lại thường tưởng rằng, sau khi tạo dựng con người đầu tiên trong một địa đàng nguyên thủy đẹp đẽ tốt lành, thánh thiện, con người dại dột nghe theo xúi bẩy của Con Rắn quỉ quái mà phản nghịch, đã làm đổ vỡ kế hoạch của TC. Bị bất ngờ, TC lúng túng tìm kế hoạch cứu vãn tình thế, để với vát, chắp vá lại cái địa đàng đẹp đẽ trong mơ đó… Không phải thế ! Như trên đây đã nói, TC đã biết từ trước sẽ có sa ngã. Cho nên từ thuở đời đời, trước khi tạo dựng nên họ, TC đã dự bị sẵn cho họ một Đấng cứu độ:

Người đã tiền định sẵn cho họ một Con Người Hoàn Hảo,

đó là ĐỨC GIÊSU KITÔ, như có lời KT đã phán:

18 “Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát…. 19 Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức (Giêsu) Kitô. 20 Ngài là Đấng TC đã biết đên từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Ngài đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này.”(1 Pr 1.18-20; x. Ga 1.1-2; Ep 1.4; Cl 1.15-16)

“Thiên Chúa sẽ sai đến Đức Kitô, Người đã tiền định ban cho anh em…”(Cv 3.20)

 Mấy đoạn KT trên đều nói trực tiếp hay gián tiếp đến sự “có trước” của ĐG Kitô (“từ khi vũ trụ chưa được tạo dựng”) “có trước” loài người chúng ta, kể cả trước ông bà nguyên tổ.

Và TC đã muốn ta nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh Con Người Hoàn Hảo ấy là Con của Người:

 “…Những ai TC đã biết đến từ trước thì Người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh Con của Người, để Ngài nên Trưởng Tử giữa một đoàn em đông đúc” (Rm 8.29; )…

         Nói như thế, có nghĩa là TC đã quyết định Ngài là Đấng sẽ đến vực nhân loại sa ngã dậy, và chỉ có Ngài mới có khả năng đem họ tới đích, tới cứu cánh hạnh phúc, một khi họ nên đồng hình đồng dạng giống như Ngài. Và quyết định ấy của TC là quyết định ngay cả trước lúc họ từ rẫy Người. Đây là một chương trình vĩ đại : vì muốn nối lại sợi dây con người đã cắt đứt, phải cần đến sự can thiệp của một TC xuống trần mới làm nổi, không một người phàm nào có thể đứng ra lãnh nhận công việc này.

         Trước cái “điên rồ” của nhân loại là gạt TC khỏi đời mình, thì chúng ta cũng thấy một đáp trả có thể nói là cũng “điên rồ” của TC… TC, Đấng Tạo Hóa, mà lại mê say tạo vật đến nỗi, mặc dù biết trước bị khước từ, cũng nhất định lăn xả vào để nối lại liên lạc với nhân loại. Đây phải chăng là sự “cao cả” hay là sự “điên rồ” của tình yêu TC ?

16 TC yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời…” (Ga 3.16)

Cụm từ “Ban Con Một” đây hàm ý TC sai Ngài đến chịu chết để đền tội thay cho loài người khỏi chết và được sống muôn đời:

10 “Chính vì Thiên Chúa … muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ (gồm cả cái chết nữa) mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ.” (Hr 2.10).

Và Th.Phaolô viết:“Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1Cr 1.23).

         Đúng vậy. Chắc chắn đây là một điều “điên rồ” khó hiểu cho những bộ óc thông minh nhất của nhân loại. Tin vào một nguyên lý cao vời cai trị cả vũ trụ, còn dễ hơn là tin vào một TC say mê tạo vật đến nỗi “điên rồ” xả thân cứu vãn chúng. Con người rất sĩ diện, quen đề cao tính tự ái, nên làm sao hiểu được hành động hạ mình không sợ tự ái bị tổn thương này của TC? Chỉ có Tình yêu mới hiểu nổi. TC là TÌNH YÊU:

"Tình yêu thế này mới là tình yêu: Không phải là vì ta đã yêu mến TC trước, nhưng là Người đã yêu mến ta trước, và sai Con của Người đến làm hi sinh đền tạ tội lỗi ta" (1Ga 4.10).

         Người không sợ “mất mặt” khi muốn làm hòa với kẻ Người đã ban phúc cho mà lại phản nghịch với Người.

·    Chương trình tình thương

Tình thương đã thúc giục TC lập ra chương trình cứu độ. Ta hãy duyệt sơ qua chương trình này:

         Trước tiên, Người chọn một Dân riêng (=Tuyển Dân) gọi là Israen, và đích thân chăm sóc dân ấy. Người dạy dỗ họ, kết giao ước với họ, truyền lệnh cho họ qua trung gian những sứ giả của Người – những kẻ đã tin tưởng vào Người – như Abraham, Isaac, Giacop, Môsê v.v…, rồi các ngôn sứ… Những người này có bổn phận nói cho Dân ấy những ý muốn và quyết định của TC.

         Nhưng Dân ấy đã bất trung với TC, đã không giữ trọn giao ước với TC, đã không làm tròn sứ mệnh TC giao phó là làm trung gian cho nhân loại biết và thờ phượng TC, TC quyết định sai chính Con Một của TC, đồng bản tính với TC, và cũng là TC.

         Người Con này đã xuống thế, đã đến với loài người chúng ta trong một xác phàm bằng xương bằng thịt, mang tên là Giêsu.

·  Thi hành chương trình

         Thế là, khi đến thời TC đã ấn định, ĐG xuất hiện!

         Ngài vào trần gian với tư cách một vị Cứu Thế.

         “Chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội” (Mt 1.21).

         “Con Người đã đến để tìm cứu sự đã hư đi” (Lc 19.10).

Nhân loại đã theo gót ông bà tổ Ađam-Eva mà phạm tội, xúc phạm đến TC, tất nhiên mang án chết đời đời. Chính để thi hành việc cứu độ ấy mà sáng kiến đầy thương xót của Chúa Cha đã sai Ngài đến thế gian:

“TC không sai Con đến trong thế gian để xử án thế gian, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu” (Ga 3.17).

Cứu cách thế nào ? Thưa: Mang lấy tội loài người vào trong thân mình, mà đem đóng đinh thân mình và cả tội lỗi chúng ta ở trong đó trên thập giá:

24 “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên (đóng đinh trên) cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.” (1 Pr 2.24)

 “…Khi sai chính Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để khử trừ tội lỗi, Thiên Chúa đã kết án sự tội trong thân xác Con mình…” (Rm 8.3)

·      Trong công trình cứu độ ấy, Đ.Maria có vai trò nào?

“Con TC phải giáng trần. Và trong muôn ngàn cách giáng

trần, TC đã chọn cách sinh ra bởi một Trinh Nữ. Và Đ.Maria đã được TC chọn giữa muôn vàn phụ nữ trần thế, để cộng tác vào việc TC giáng trần” (K.Rahner). Qua việc chấp nhận làm Mẹ Đấng Cứu thế, Đ.Maria được tham dự vào công trình Cứu độ,

-trước tiên bởi chức vụ làm Mẹ Đấng Thiên Sai (= Đấng Cứu độ Thiên Chúa sai đến),

         -rồi sau bởi cộng tác vào tế hiến cao cả của Con Mình.

         Theo nghĩa nào, trong mức độ nào? Đó là điều ta cùng nhau tìm hiểu.

***

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768