MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (212)
Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 11-2021
Hạt  Châu  Ngọc (212)

 

25-4-1994 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ mời gọi các con quyết tâm cầu nguyện theo ý của Mẹ. Các con bé nhỏ, Mẹ mời gọi từng người các con hãy giúp Mẹ thực hiện kế hoạch của Mẹ qua giáo xứ này. Các con bé nhỏ, bây giờ Mẹ đặc biệt mời gọi các con hãy quyết định đi theo con đường thánh thiện. Chỉ như vậy, các con mới ở gần Mẹ được. Mẹ yêu thương XE "yêu thương"  các con và muốn hướng dẫn tất cả các con về Thiên Đàng với Mẹ. Nhưng nếu các con không cầu nguyện, không khiêm nhường, không vâng nghe những Sứ Điệp Mẹ ban cho các con, thì Mẹ không thể giúp các con được. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-5-1994 : "Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi tất cả các con hãy trông cậy vào Mẹ hơn và sống sâu sắc những Sứ Điệp của Mẹ hơn. Mẹ ở với các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho các con, nhưng Mẹ cũng chờ đợi các con mở ngỏ tâm hồn đón nhận những Sứ Điệp của Mẹ. Hãy vui mừng vì Thiên Chúa yêu thương XE "yêu thương"  các con và ban cho các con khả năng hối cải mỗi ngày và tin vào Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành hơn nữa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

          MỜI ANH CHị EM SUY NIỆM

Ở đầu hai sứ điệp gửi đến chúng ta hôm nay, có đến bốn lần Đức Mẹ nói : Mẹ mời gọi các con…” đó là lần đầulần thứ hai: “Mẹ mời gọi từng người các con…”-  lần thứ ba: “bây giờ Mẹ đặc biệt mời gọi các con…”- lần thứ tư: Mẹ mời gọi tất cả các con…”. Dĩ nhiên sau mỗi lần mời gọi Mẹ cho biết mời để làm gì. Lần thứ nhất: Mẹ mời gọi các con quyết tâm cầu nguyện theo ý của Mẹ.”

Chúng ta tạm dừng lại ở lần thứ nhất này và suy nghĩ: Mẹ mời gọi chúng ta quyết tâm cầu nguyện theo ý Mẹ, thì chúng ta đã làm chưa? Có lẽ hầu hết chúng ta chưa làm, vì phần nhiều chúng ta đến với Mẹ để xin ơn này ơn kia, hay để Mẹ cứu giúp chúng ta qua cơn hoạn nạn. Cái đó là chuyện thường tình, vì chúng ta có một người Mẹ chẳng phải là để được giúp đỡ sao, giúp từ khi còn trứng nước cho đến khi trưởng thành, và còn tiếp tục… có khi suốt đời.

Nhưng trong trường hợp Đức Mẹ Mễ Du thì ngược lại: Đức Mẹ lại cần chúng ta giúp đỡ Mẹ! Đó, Mẹ xin ta cầu nguyện theo ý Mẹ. Ở lần thứ hai, Mẹ nói rõ: “Mẹ mời gọi từng người các con hãy giúp Mẹ thực hiện kế hoạch của Mẹ qua giáo xứ (Mễ Du) này.” Mẹ có những ý định, những việc cần, những nhu cầu, những kế hoạch v.v… mà Mẹ thấy cần con cái giúp cho thì mới đạt được.

Kể ra điều này cũng lạ thật, chúng ta thường nghe Hội Thánh cao rao Mẹ là Nữ Vương quyền thế trên trời dưới đất, và chính chúng ta cũng thường ca ngợi Mẹ như thế, mà sao ở đây Mẹ lại như cần chúng ta cầu nguyện cho? Thật khó hiểu!

Có lẽ chính vì lẽ đó mà chúng ta lơ là không cầu nguyện cho Mẹ, vì nghĩ rằng mình không cầu, thì Mẹ cũng có được những điều Mẹ muốn, vì Thiên Chúa chẳng bao giờ từ chối Mẹ sự gì.

Trong chuyện khó hiểu này, hóa ra có một điều mà chúng ta không để ý, nhưng nhờ nó có thể giải tỏa được thắc mắc của chúng ta. Đây nhé! Đành rằng trong tất cả mọi ơn khác chúng ta cần cho phần hồn và phần xác, Đức Mẹ đều có thể chuyển cầu cho chúng ta được, nếu đẹp ý Thiên Chúa. Nhưng còn về kế hoạch cứu thế giới vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa ủy thác cho Mẹ, thì Mẹ lại cần đến sự giúp đỡ của các con cái!

Chính Mẹ đã nói về đó nhiều lần, xin tạm tóm tắt trong mấy câu này :

“Hãy cầu nguyện để hiểu tầm quan trọng của các con trong kế hoạch cứu rỗi thế giới của Thiên Chúa !

Mỗi người các con (già trẻ, lớn bé, nam phụ lão ấu)… đều rất quan trọng trong kế hoạch cứu rỗi thế giới này !

Không có các con, Mẹ không thể nào thực hiện được kế hoạch cứu rỗi thế giới, Thiên Chúa ủy thác cho Mẹ.

Mẹ cần đến các con !!

Mẹ xin các con giúp Mẹ !!”

 Như thế, Kế Hoạch cứu thế giới của Mẹ chỉ thành tựu với điều kiện là có chúng ta giúp vào. Mong ace ý thức được vai trò hết sức quan trọng của mình. Mong ace không một ai nỡ từ chối lời cầu xin của Mẹ.

Ace suy nghĩ đi sẽ thấy việc Mẹ cần chúng ta giúp đỡ là có lý: Việc cứu thế giới là việc vô cùng đại, thì chỉ mình Chúa Giêsu vốn là Thiên Chúa với quyền năng vô biên, mới có thể cứu được. Chỉ mình Chúa Giêsu Kitô mới là Đấng Cứu Thế!

Nhưng ngày nay, Thiên Chúa lại trao nhiệm vụ lớn lao ấy cho Đức Mẹ, không phải là làm Mẹ thành Đấng Cứu Thế, nhưng theo nghĩa là: tuy Chúa Giêsu đã cứu chuộc loài người bằng cái chết trên thập giá, song Chúa thấy loài người đa số càng ngày càng từ khước Ơn Cứu Chuộc, lìa xa Thiên Chúa, chạy theo các quyến rũ của thế gian, lao vào đời sống tội lỗi…, nên ủy thác cho Mẹ việc đem thế giới quay trở về với Chúa.

Trước công trình cứu thế giới đại ấy Mẹ đâu có phải là Thiên Chúa quyền năng vô biên mà làm được. Chính Mẹ đã nói: Mẹ không phải là Thiên Chúa, nên cần các hy sinh hãm mình và cầu nguyện của các con để giúp Mẹ.” (Sứ điệp 1983). Thật vậy, Mẹ không phải là Thiên Chúa, mà chỉ là một thụ tạo, tuy được Thiên Chúa chọn làm Mẹ của Con Thiên Chúa, nhờ vậy Mẹ được nâng lên chức vị cao trọng trên hết các thần thánh trên trời. Chức vị thì cao trọng, nhưng bản chất là thụ tạo vẫn không thay đổi. Vì vậy Mẹ cần đến chúng ta.

Mẹ đã ngỏ lời cần đến chúng ta giúp Mẹ, vậy thì ace có sẵn lòng giúp Mẹ không? Xin để ace trả lời cho Mẹ…

Có lẽ ace tự hỏi: chúng ta sẽ giúp thế nào? Trước hết chúng ta nên biết về kế hoạch của Mẹ. Cụ thể mà nói : Kế hoạch cứu thế giới của Mẹ thì phần lớn nhờ các sứ điệp Mẹ trao ban để dạy bảo, chỉ đường dẫn lối cho biết ăn năn hối cải và sống thánh thiện…

Vậy, để giúp vào sự thành tựu kế hoạch cứu thế giới của Mẹ, thì trước tiên chúng ta sẽ đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ, suy niệm, cầu nguyện và đem ra thi hành trong đời sống, để biết từ bỏ tội lỗi, diệt trừ tính mê nết xấu, biết sống với Chúa như tình con thảo và trở nên thánh thiện hơn. Rồi qua đời sống đã cải thiện của mình, ta sẽ làm chứng nhân cho Mẹ, và truyền bá các sứ điệp của Mẹ cho người khác nữa…

MỜI ACE CHUNG LỜI NGUYỆN

Lạy Mẹ Maria,/ Chúng con thật lòng xin lỗi Mẹ,/ vì chúng con đã lơ là trước lời Mẹ xin chúng con giúp Mẹ,/ chúng con đã quá lo lắng đến các nhu cầu của mình./ (nào là xin ơn lành bệnh, xin có công ăn việc làm, v.v…)./ Nay chúng con xin hứa/ sẽ cố gắng vượt lên trên các nhu cầu nhỏ bé của mình/ mà giúp Mẹ trong việc lớn lao cứu thế giới đang lâm nguy,/ vì cứu thế giới thì cũng chính là giúp cho tương lai của con cháu chúng con./ Xin Mẹ thêm sức cho chúng con giữ được lời hứa này./ Amen

                      Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768