MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[audio/youtube] Kinh Mân Côi Tuyệt Diệu [ Ngày 1-hết] (do Một Nhóm Công Giáo Thiện Chí Biên Soạn)
Chủ Nhật, Ngày 11 tháng 12-2022

Kinh Mân Côi Tuyệt Diệu
(Do một nhóm Công Giáo Thiện Chí biên soạn)


01-Lời Tâm Sự

02-Ngày [01-03]

03-Ngày [04-06]

04-Ngày [07-09]

05-Ngày [10-12]

06-Ngày [13-15]

07-Ngày [16-18]

08-Ngày [19-21]

09-Ngày [22-24]

10-Ngày [25-27]

11-Ngày [28-30]

12-Ngày [31-HẾT]


[YouTube] Kinh Mân Côi Tuyt Diu

(Do mt nhóm Công Giáo Thin Chí biên son )

 

01-Li Tâm S      

https://www.youtube.com/watch?v=WogHE_UND4I

02-Ngày [01-03]  

https://www.youtube.com/watch?v=ZA10wrtDxRY

03-Ngày [04-06]  

https://www.youtube.com/watch?v=ReiAKxEWjaI

04-Ngày [07-09]  

https://www.youtube.com/watch?v=kulg7LicI24     

05-Ngày [10-12] 

https://www.youtube.com/watch?v=Dlsh7r4ScPA

06-Ngày [13-15]    

https://www.youtube.com/watch?v=WYS9gC3EHUg     

07-Ngày [16-18]  

https://www.youtube.com/watch?v=kebA9sGGEXw

08-Ngày [19-21] 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf4P84BKqVo 

09-Ngày [22-24]     

 https://www.youtube.com/watch?v=2cXYCW6Clfw&feature=youtu.be    

10-Ngày [25-27]      

https://www.youtube.com/watch?v=w5nAfoUUA-M 

11-Ngày [28-30] 

https://www.youtube.com/watch?v=SivciHUGa9Y

12-Ngày [31-HT]   

https://www.youtube.com/watch?v=ZUdFIDZke-g 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768