MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[ Sưu Tập Những Bài Suy Niệm Kinh Thánh] -- 30. Tâm Sự Của Đức Giêsu.
Thứ Ba, Ngày 26 tháng 9-2023
30. TÂM SỰ CỦA ĐỨC GIÊSU.

 

31 “Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Ngài…”(Ga 13.31)

Khi Giuđa, tên phản đồ đã ra đi, Đức Giêsu thở phào nhẹ nhõm. Đồ đệ Satan đi rồi chỉ còn lại những kẻ tâm phúc. Đức Giêsu bắt đầu tâm sự những lời tha thiết cuối cùng của một vị Thiên Chúa làm người nay sắp ra đi trở về “nơi đã ở trước kia” (Ga 6.62):

33 “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.”(Ga 13.33)

Đức Giêsu sắp đi xa đến nỗi các môn đệ không thể nào đến được, nên Ngài cũng giống như cha mẹ thế gian biết mình sắp đi về thế giới bên kia, nên tụ họp con cái lại mà trăn trối, cách riêng về tình yêu thương : “Các con hãy yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, đùm bọc chia sẻ cho nhau, làm như thế, cha mẹ cũng sẽ được an lòng khi về sum họp với tổ tiên.”

Đức Giêsu cũng vậy, Ngài tụ họp môn đệ lại và trăn trối:

34 “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga 13, 34-35)

Lời trăn trối của người sắp lìa trần là lời linh thiêng, con cháu luôn kính cẩn tuân giữ không sai chậy. Nhưng Đức Giêsu biết rằng nếu muốn thi hành được lệnh truyền của Ngài thì không hạ mình khiêm tốn thì không làm được. Nên Ngài làm một việc hạ mình gương mẫu cho họ noi theo:

4 “Trong một bữa ăn, Ngài đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.(…)

12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói : “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? 13 Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”(Ga 13.4-5,12-15)

Không biết các môn đệ Đức Giêsu nghe lời trăn trối quan trọng đó thì hiểu được bao nhiêu, nhớ được chừng nào, nhưng chỉ biết rằng hiện thời nghe Thầy sắp ra đi nên họ buồn sầu.

Làm sao họ - vốn là những tay thuyền chài hầu như vô học thức - hiểu được Thầy mình đi đến cùng Chúa Cha là đi đâu đâu, nên Ngài giải thích cho họ tạm hiểu để khích lệ họ vui lên: Ngài cho biết việc đi ấy là có ích cho họ:

“Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.”(Ga 14.1-3)

Một tương lai tuyệt vời!

Còn hiện thời thì sao?

18 “Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến với anh em.”

Sướng quá đi thôi! Ngài không để chúng ta mồ côi, bơ vơ lạc lõng, không ai bênh vực, không ai lo lắng cho ta nơi trần gian… Không đâu! chính Ngài đến với chúng ta: “Đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”(Mt 28.18).

Không cần nói những gì cao xa, cứ nhìn vào hàng ngàn hàng vạn Nhà Tạm trên khắp thế giới là đủ thấy. Qua mấy ngàn năm, các tín hữu vẫn đến nơi nhà Tạm, để viếng thăm Chúa. Nhất là họ đến với Chúa để múc lấy những sự soi sáng, nhận được những lời âm thầm dạy bảo, đón lấy những nguồn sức mạnh chiến thắng ba thù…

Phần phúc của chúng ta, những kẻ tin theo Đức Giêsu, thì khác với thế gian. Họ sống theo xác thịt dựa và những gì mắt thấy tai nghe, cho nên sau khi Đức Giêsu chịu tử nạn và phục sinh lên trời, lúc ấy, thế gian không còn thấy Ngài nữa vì Ngài đã về bên Cha, nơi loài người không thể đến được (Ga 7.34; 13.33), nhưng với chúng ta, các môn đệ Chúa, thì lại không phải vậy:

“Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ sống.” 20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.” (Ga 14.19-20)

Đã hẳn Chúa không có ý nói ta sẽ thấy Chúa hiện diện bằng con mắt xác thịt trần gian mà thấy bởi lòng tin: nơi Nhà Tạm, trong Thánh lễ, trong Bí tích Thánh Thể ta sẽ thấy Chúa sống động, ta sẽ cảm nghiệm cách sâu sắc và huyền bí sự hiện diện của Chúa đang sống, “đang ở trong Chúa Cha trong vinh quang, và ta cũng được ở trong Chúa và Chúa ở trong ta.”

Chúa Giêsu ơi, sự hiện diện của Chúa thật nhiệm mầu, Chúa đang ở mãi tít trong vinh quang Chúa Cha cao siêu vượt trên hết thảy các tầng trời, thế mà hóa ra Chúa lại chẳng xa rời chúng con: chúng con được ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng con!! 

Trở lại với Đức Giêsu trong nhà Tiệc ly, bây giờ Ngài mới tâm sự cho các môn đệ biết việc Ngài đi về với Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài, là việc vô cùng quan trọng và cần thiết:

5 “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : ‘Thầy đi đâu ?’ 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Phù Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16.5-7)

 Lúc nãy, họ đã buồn sầu khi nghe Đức Giêsu bảo Ngài sắp ra đi, lần này đây cũng vậy, song Chúa đã phải khéo léo trấn an họ:

“Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi …. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.”(Ga 14.27-28)

Nhưng thật đáng buồn: giải thích của Đức Giêsu để trấn an họ đến mức như thế mà các môn đệ không vui, chỉ vì có một cái gì đã ngăn chận tâm tình họ lại: sự lo nghĩ về mình sắp phải xa Thầy, mất nơi nương tựa như “rắn mất đầu” khiến họ không vui được, mà chỉ hết sức buồn phiền lo lắng…

Chúng ta nên thông cảm với họ, vì đã ba năm nay, Thầy trò họ sống giữa những thế lực quyền thế, cách riêng những nhà lãnh đạo Do Thái giáo, luôn luôn chống nghịch chủ trương canh tân lối sống đạo mà Đức Giêsu đề xướng. Nhưng trong mọi tình huống, luôn luôn Đức Giêsu đứng mũi chịu sào, luôn luôn bênh vực họ, nhưng từ nay không còn được che chở như thế nữa, vì Thầy sắp ra đi rồi,,,

Phần chúng ta, hãy tự hỏi mình có như các Tông đồ chỉ biết nghĩ về mình không ?

Thú thật, trong đời sống đạo từ nhỏ đến nay, không kể những lúc đọc kinh chung, đã bao giờ ta thân thiết nói riêng với Chúa một lời chia vui chúc mừng, ngợi khen Chúa chưa ? Khá hiếm! Phần nhiều, đến với Chúa câu trước câu sau là chỉ biết xin ơn…

Học hỏi Tin Mừng, chúng ta cần phải thay đổi lối sống, cách suy nghĩ, bớt lo cho mình mà nghĩ đến Chúa, bớt thói quen chỉ đến với Chúa để xin những ơn giải quyết các nhu cầu vật chất của mình, của gia đình mình, ngay cả xin các ơn thiêng liêng cho linh hồn mình đi nữa !

Vậy từ trong thâm tâm, hết sức chân thành tha thiết, ta hãy nói riêng một mình với Chúa Giêsu :

“Con vui mừng lắm vì Chúa được tôn vinh. Con xin chia vui, chúc mừng Chúa, và ngợi khen Chúa. Chúa được siêu tôn đến nỗi mọi loài mọi vật tên trời, dưới đất và trong âm phủ phải quì xuống bái lạy và miệng lưỡi phải tung hô Chúa là Đức Chúa !" Thì con cũng tung hô Chúa: “Chúa Giêsu là Đức Chúa của con!”

Trong đời sống Đức Giêsu, các tác giả Tin Mừng hiếm khi cho thấy Ngài bộc lộ tâm tình hay tình cảm, điều đó dễ hiểu vì sách Tin Mừng viết ra để củng cố lòng tin cho cộng đoàn đa số là từ gốc Do Thái giáo hay dân ngoại mới trở lại, … không phải là cuốn phóng sự hay cuốn tiểu thuyết tả chân…

Dầu vậy, thỉnh thoảng cũng thấy Đức Giêsu tỏ tâm tình Ngài ra cách trực tiếp qua những lần Ngài bênh vực môn đệ, ví dụ Ngài nói với đám lính đến bắt Ngài:

“Nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người (môn đệ) này đi.” 9 Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói : “Những người Cha đã ban cho con, con không để mất một ai.”  (Ga 18.8-9).

Có một lần Ngài tỏ tình thương yêu môn đệ một cách đặc biệt:

“Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Ngài đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Ngài vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13.1)

  Có một lần khác, nhưng lần này là nhận xét của môn đệ:

          5 Đức Giê-su yêu mến cô Mác-ta, cùng người em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô.” (Ga 11.5)

  Đành rằng sách Tin Mừng được viết ra để củng cố lòng tin: “31 Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Ngài.” (Ga 20.31).

Nhưng chúng ta cũng phải nhắc nhở cho các tín hữu đừng quên rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa đã làm người, và Ngài cũng có một trái tim nhân loại biết rung động yêu thương, biết khao khát được yêu mến, biết đau đớn vì bị lơ là, dể duôi, khinh mạn…

Như thế khi chúng ta đọc Tin Mừng thấy Ngài nói: “Đức Giê-su biết giờ của Ngài đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Ngài vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng” (Ga 13.1), chúng ta có nghe thấy những rung động tha thiết bồi hồi của trái tim Đức Giêsu không? Xuống làm người ba mươi ba năm, sống với Mẹ Ngài ba chục năm, với môn đệ ba năm với bao nhiêu biến cố vui buồn…thế mà bây giờ sắp bỏ lại tất cả… thì làm sao quên được trái đất mà Ngài đã mến yêu, làm sao quên được những ánh mắt, những nụ cười của những kẻ thân thuộc Ngài hằng yêu thương còn ở lại thế gian…

Khi thương ai, người ta trở nên thông minh lạ thường, biết tìm những gì làm vui lòng hay làm ích cho người mình thương. Đức Giêsu cũng không ngoại lệ:

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Phù Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.”(Ga 14.16-17)

Ôi lòng Chúa Giêsu yêu thương chúng ta không thể kể hết được: Sắp ra đi qua cái chết để về bên Cha sống trong hạnh phúc, trong vinh quang, trong bình an, thế mà Ngài nghĩ đến các môn đệ còn ở lại thế gian bơ vơ, giữa biết bao kẻ thù hữu hình và vô hình luôn ghen ghét (Ga 15.19) muốn bắt bớ, chém giết (Mt 10.17-18; Ga 16.2 v.v…), do đó động lòng thương, Ngài sẽ xin Chúa Cha cấp cho họ:

Một Đấng Phù trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật,…. anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.” (Ga 14.16-17).

Khi Đức Giêsu còn ở với họ, Ngài là Đấng Phù trợ họ, những lúc họ bị người Do Thái thù ghét bắt lỗi họ, tố cáo họ vi phạm Lề luật (Mt 9.14; 15.1-2,v.v…) Đức Giêsu luôn luôn ra mặt bênh vực, bào chữa:

“Ông coi kìa, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !” (họ bứt gié lúa mà ăn). 3 Ngài đáp : “Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào đền thờ Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh trưng tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. … Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.” (Mt 12.2-4,7).

Qua tất cả những lời trấn an, an ủi của Đức Giêsu, các tông đồ của Chúa vẫn còn xao động, nên Chúa phải hứa ban bình an của chính Ngài cho họ:

27 “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy… Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14.27)

Và điều Ngài mong ước hơn cả là đừng ai như Giuđa phản bội, nhưng kết hiệp và gắn bó keo sơn với Ngài như cành gắn liền với thân cây:

4 “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.”(Ga 15.4)

Lần này các tông đồ ngạc nhiên thực sự, ở với Thầy mấy năm, ăn uống ngủ nghỉ, vui vẻ chuyện trò với Thầy thì tưởng cũng giống như bao thầy trò khác, như các môn sinh của các Rabbi Do Thái, được học biết thêm về Thiên Chúa, về đạo đức… từ ông Thầy Giêsu mà họ đã từng ngưỡng mộ, cảm phục và yêu thương…, thế thôi. Không ngờ hôm nay lại nghe Thầy nói đến một sự gắn bó kết hiệp keo sơn với Thầy đến mức thâm sâu họ chưa bao giờ nghĩ tới!... Ở lại trong Thầy như cành nho gắn liền với cây nho!

Chưa hết ngạc nhiện và bồi hồi, họ lại được nghe Thầy nhấn mạnh thêm:

 5“Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”(Ga 15.5-8)

Và tâm sự cuối cùng mà Ngài thổ lộ cho các tông đồ yêu dấu, là một chân lý mà ai nghe cũng phải ù tai không thể tưởng tượng được, đó là không phải chỉ mình Ngài yêu mến họ, mà Thiên Chúa Cha cũng yêu thương họ…:

23  “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ tuân giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và đặt chỗ ở nơi người ấy.” (Ga 14.23)

Trước tất cả những ân tình của Đức Giêsu, có một điểm quan trọng mà Ngài căn dặn họ và tất cả chúng ta là:

“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”(Ga 15.9-11)

Nay Ngài đã được siêu tôn lên ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang, nhân tính Ngài, tức là thể xác Ngài đã được “sung mãn thần tính” (Col 2.9), trong thân xác đó, Trái tim nhân loại cực thánh Ngài vẫn đập những nhịp yêu thương các môn đệ, các người thân và cả những kẻ tội lỗi còn ở lại cõi đời này…

 

evYvf

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768